TorSvärdtorpportal  

introduktion   GOOUGLE är sökvägen till nästan alla våra bilder, ord och meningar. Wikipedia är i storsätt källa till fördjupningar och Youtube är vi med filmer.

VI-PersonRörelse filosofiska principer t.ex. ALLT SOM NI ÄGER ÄR VÅRAT OCH ALLT SOM VI HAR ÄR ERT!


https://www.sametinget.se/ 6 februari samernas nationaldag SAPMI skandinavisk moderland

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/

ICKE VÅLD ÄR VÅR MENING


 

ALFABETLÄNKAR lätt och snabbt att hitta den du söker 

IDEOLOGIERLÄNKAR m.m.

 

VIDEO   Yttrandefrihet https://www.altcensored.com/watch?v=iFJMPQN-2NY en av video bland andra som tvingades censureras i youtube kanal; källan altCensored
MER om Tor Svärdtorp Sweden Күні қосылды 2011 ж. 29 Нау. VIDEO m.m. https://kzclip.top/chWgeHDLTUazbywxQTYxGBghttps://kzclip.top/chWgeHDLTUazbywxQTYxGBg

 

ITALIA       Guarda il mondo con altri occhi-(guardaILmondoconAltriocchi)  TELEFONARE dall'estero  in Svezia +46730678362 Una politica senza violenza.  "SOSTENETECI CON VERSAMENTI DI SOLDI, EREDITA E DONAZIONI VARIE" kONTATTATECI. SOSTENETECI per portarci verso l'alto! GRAZIE!" 
Numero bancario 8201-6 904763255

Suomi (Finland)   FRANCE   England 

 

 

INTRODUKTION av TOR SVÄRDTORP absolut tänkande...

https://anarchyisorder.wordpress.com/2019/06/27/ett-sjukt-system/ "Som anarkist var Internationalism och kosmopolitism främst i skaran. Tiden mittemellan från då och nutid var ultra och radikala. Som synonymer till internationalism, kosmopolitism, ultra och radikala är idag och i de närmaste år den multikulturella och globalisering som gäller. Men då som idag är demografi utan begränsningar som sätter gränser till utveckling och därför är bröderna passé liksom systrar Utopi.
Kvarstår nation och kontinent som kreativa motsättningar för rasen eller kollektiv existens.
Det som förenar oss anarkister oavsett balans eller pendelgång mellan blinda reformer och revolutionära applikationer är strävan att "grymma" stater och deras värdelösa regeringar skall förintas!
Vi anarkister är unika, vi är själva UNICITET som är individualism vid kunskap av icke tänkande i överlevnad syfte som gör räddning mot kannibalism eller livets undergång."

OBS! AngaendeDemografiochvärldensproblematikSeNedatPaskinnetVIprWORLDOMETERSBEFOLKNINGEN,miljö,vatten,energi,halsa,
undernarda,massmedia,myndigheter...m.m.JUSTnu
IVARLDEN...Olikasprak!
http://www.worldometers.info/se/ OBS! Vi ansvarar inte för reklam som kan finnas i länk.

 

0=0

Tor Svärdtorp skrivning och läsning program TSSL    1, Renare bokstav utan krumelurer. 2, lika uttal (fonetisk…) konsonanter som t.ex. b, c, h, f, s, m, n, d, g… och vokaler t.ex. a, i, o, u, e… med enkel justering vid betoning från t.ex. svenskt eller annat språk. 3, Samma alfabet ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ=24 bokstäver. 4, Språk som täcker de officiella och deras dialekter inom föräldraskap latinska och rumänska godkända i EU och utöver i världen, med ursprung av indoeuropeiska språkfamiljen. 5, Större yttryck. 6, Spara tid och material genom att minska raderna. 7, Färgsättning som underhåller minnets förbättring.

Logistiska samhällspsykologin (LSP) google translate Stratum, konfrontation, acceptans m.m. narcissistiskt diagram.

Maktsjuksyndrom " ... är undermedvetet tillstånd (omedvetet) som driver människor till konkurrens och som tom. samspelar med HOMO DEUS (t.ex. önska att likna GUD ). google translate

Kommunikationsproblematiken google translate

VIARE VI-PersonRörelse helhets filosofi 2017-02-01 i korthet om individuella frihet, nationalism, federalism och militärism.

GRATIS SAMHÄLLE google translate VI-S helhets filosofi 2017-06-20

Extraktioniskt politik google translate RÄTT TILL EGEN IDEOLOGISK REALISATION

NMGR NordiskaMotståndGeonationalsocialistiskaRörelse   REN nationalsocialism fri från förföljelse, diskriminering och historiens sanningar och förfalskningar från båda sidor för eller emot.

Grön Munk Självförsvar (GMS)   google translate https://www.youtube.com/watch?v=1niUaXSZSfQ GMS två häfte med bilder. AFV (Autodifea Frate Verde) insegnamento con fotografie.

Konstskola GAM Artista pittore GAM (Massimo Gian Antonio)

 

 

SIDA I = 1 och SIDA II = 2 de finns för att skapa politisk och ideologisk medvetenhet. Det för att för många idioter och illvilliga kallar sig politiker och genom makten begår ständigt felaktiga beslut som skadar egna medborgare och mänskligheten.

 

I = 1POLITISKA PLATTFORMER

MAKTPOLITIK FELAKTIGHETER centralisering, tankekompromiss, decentralisering.

DAGENS PARTIER TYP   SOM  INTE  DEFINIERAR SIG IDEOLOGISKT, SOCIALT OCH EKONOMISKT, SOCIALISTER, KOMMUNISTER, LIBERALER=KAPITALISTER, IDEOLOGISK ANARKISTER=FRIHETLIGA, DESSA SKALL INTE  FINNAS ÖVERHUVUDTAGET I EN REGERING ELLER SOM FÖRENING DÄRFÖR DE FYLLER INTE FUNKTION VARE SIG I MENING ELLER HELHETS PROBLEMLÖSARE!

SE NEDAN ÄKTA IDEOLOGIER. Val gör du som LEDARE med goda kunskaper långt ifrån makt eller andra onda girigheter som håller dig fången! Val gör du som väljare när du läser, lyssnar och agerar efter vad jag upplyser dig om här. DU och NI är VÄRDEFULLA!

 


ÄKTA ideologier

anarkisterna (grunden till olika varianter): LEO FERRER https://www.youtube.com/watch?v=_1PcOsbJbLI Les anrchiste! Och https://www.youtube.com/watch?v=Ei-WsxN3snk ni Dieu ni metre!

MAX STIRNER
http://sv.wikipedia.org/wiki/  .
Individualanarkism .
http://sv.wikipedia.org/wiki/Max_Stirner .

http://www.df.lth.se/~triad/stirner/#denende

PIERRE JOSEPH PRUDHON
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon .

Ideologierna/Filosofer/proudhon.html .

Anarkism – Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anarkism

 

socialisterna (grunden till olika varianter)
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_internationalen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism

 

liberalerna eller = kapitalisterna! Adam Smith
http://sv.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith

 

kommunisterna (grunden till olika varianter) Karl Marx http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapitalet

Kommunism i praktiken:

CERTIFIERAR DIG SOM KOMMUNIST och var MEDVETET (text i TSS och svart på vit ) upplagt länk 13 dec.

2016 http://www.svt.se/karlbertil -jonssons-julafton/ Klasskillnaden och rättvist kamp. - 

Blir RIK och KOMMUNISM

https://youtu.be/QplLXsL0Y04 1 av 5  

https://youtu.be/MpM6j--19Fo
 2 av 5

https://youtu.be/RZkVutIYIlk 3-4 av 5 och tillägg  "Om kommunist samhälle i praktiken.

https://youtu.be/S7Jm3S6yrVc
  5 av 5 Kommunism i dag i vårt samhälle och i världen. 


KOMMUNISTISKA TÄNK-ANDE
 

JAG SKRIVER samma sak PÅ TRE OLIKA SÄTT välj din favorit  

VNK kommunisterna (text) följer video: Uhttps://www.youtube.com/watch?v=fUJy6UBxgQ -

 
Sånger Internationalen olika språk https://www.youtube.com/watch?v=wKDD1H-Hlpc  och SVARTA INTERNATIONALEN  https://www.youtube.com/watch?v=624P60-TD24 sånger https://www.youtube.com/watch?v=w_Twgu63nAQMÖJLIGA POLITISKA SYSTEM av VI-pr politiskplattform som förslag m.m.

1 av 4
Det självständiga Hälsinglan
d   google translate Om kommunal federalism och socialism

EFAFAE (anarkism) google translate anche in Om en kontinental anarkistisk politik typ med olika federations varianter från socialism till kommunism osv. https://www.youtube.com/watch?v=aXV2P5eeV5c kvinnor på frammarsch i anarkistiska fronter redan 1936 med Durutti svarta armen i Spanien! Anarchismo Europeo = Europeisk Anarkism  https://www.youtube.com/watch?v=SxsSEwsn5-Y "Varken Gud eller chef" av Leo Ferrér https://www.youtube.com/watch?v=mPn4vAOv0Xo "Les anarchiste - (Anarkisterna)" bästa i text och musik!

 

GAMMAL SOSSEPARTIET Tillbaka till arbetarpartiets rötter

Stornorrland eller det Självständiga Storrnorland Federation (SSF)


VI-prPartiProgram google translate Utvidgad demokrati princip skapat i denna program och 6 punkter.  Det är nästan med glädjetårar att av en slump hittade vid et 1/a infoblad som stadfäster VI-pr partiprogram allra 1:a steg i politiska livet... 


 2 av 4
 Politisk och religion neutra
l.

APÒLIDE, KOSMOPOLIDE och INTERLINGUA Jag och Du samt Olaglig men RÄTTVIST! = världsregering med eller utan federationer.

EU Famiglia Radikal reformistisk mål med accenter av konservativa och revolutionära interkontinentala.

Funtionalistisk Regering   google translate Inga politiska ideologier och religion dominerar och yrkesmässig samarbete är frågan...

Hetero partiet   heterodox - Heterogen) google translate  Nationell generaliserad demokrati från bas till toppen med blick över världs problematik...
 
VAL FRIA PARTIET
google translate Lokala eller världspolitik på enklare grunder och roterande ansvar

VISP=VI Svensk Parti  Kompakt nationalism med minimum 20 timmar arbete per vecka och pension från 50! Medborgare medvete och lösning till brottslighet! En SVENSK STÅLHAND POLITIK!

VI-PRs POLITISKA BLOCK  google translate Dagens position och oppositions politiska partier mf. i en gemensamma regering för en långamt utvidgad demokrati i den sk. transreformistisk mekanism med syfte att fylla massornas olikhet och behov.

KONSTELLATIONS REGERING

M.N.R Månsidig Nationell Regerin google translate självständiga-autonoma regioner Nationell eller EU multikulturellsamhälle med en Kompromissregering...

Natio Europa Är en kontinentalpolitik där människor är fria utan nationella medborgarskap före 25 års ålder, världs solidarisk och skjut vapen fri osv.

Politisk Kriminella Allas Partiet  google translate Social aspekt av en avkriminaliserad samhället.

Seskarö Partiet  

 

 
 
3 av 4
Ledarskapspolitik i enklare meningar...

TORA google translate Ljusdal

Monarki Partiet
google translate

PATRIOT- PATRIOTA- PATRIOTE

 

Tor Svärdtorp politisk parti VEM är POLITIKER som inte är justa? Härmed ANMÄLER förening Svärdtorp Bodens kommun för DISKRIMINERING mot heterosexuella!

 

4 av 4
Religion är politik!
Kristna Politiska Partiet google translate

NMR anche in  NMR m.m. m.f. YTTRANDEFRIHET

MIN KAMP     Av en HUMANIST: Nu sätter jag mig ner på tronen och uppifrån ser neråt över mänsklighet, jorden och livet apokalypsen!    
Skall man ta parti för ena eller andra i den politiska och religiösa sfären eller för livet i överhuvudtaget?   Goda idéer och tro skall bestå mot de onda.
U- länder är drabbade ännu som i I- länder av utnyttjande, fattigdom, misär, förtryck och bokstavligt slaveri.
Är inte natur som har förintad etniska grupper, som en del av evolution så är det ”illvilliga” som bryr sig om att ”förinta” och sätta ditt liv i fara. Generellt sker det där maktsjuksyndrom härjar.
http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

Vi lever i ett liv av kaos.
Då anser jag att du som har möjlighet till KUNSKAP ta din tid och utveckla dig.
Jag behöver inte ständigt vara med för att förklara i stort sett det som redan sagts, skrivits och kommer att ske.
Lycka till Människa. Av
Tor Svärdtorp

...så är det... Läs följande bok judiska rötter, kristendom och Tora. Vidare https://sv.wikipedia.org/wiki/Kibbutz lyssna om kibutz https://www.youtube.com/watch?v=W5_JO8-zRZ0  vidare om judiska ultra ortodoxa  https://www.youtube.com/watch?v=FGJg1lHPPZw  osv.

1 maj 2018 BODEN  Nationalsocialisternas arbetarparti, manifesterar för sin rätt till yttrandefrihet https://www.youtube.com/watch?v=aC_1FCJ0C0w och https://www.youtube.com/watch?v=iFJMPQN-2NY&feature=youtu.be ...vad ser vi?

RASHISTORIA av NMR

GEOSOCIALISM google translate En av mina politiska och filosofiska plattform den NATIONALGEOSOCIALISM eller GEONATIONALSOCIALISM OBS! Alla ”politik” kan göras i geografisk form

 

II = 2

IDEOLOGIER  och MEDVETANDE Cosceienza ideologica

Politisk körkort TSSL System töja Hybrid demokratier

Politiska partier 
 
Socialism   Kapitalism  Fri företagsamhet Nationalism Patriotism Individualism google translate
 

Politiska minoritet
 google translate
Politisk mogenhet google translate

 

 

 

III = 3  

Brev till dagens 60 svenska liberalernas partiets ledare 2019

Regeringskansliet socialdepartement nov 2011 Lag förslag  NY brev 2019 till Lena Hallengren Socialminister

Morgan Johansson Justitie och migrationsminister och ansvariga registrator&company

Brev till STEFAN LÖFVEN (lagförslag skilsmässa osv.)

Brev till media TV1-TV4

Brev till politiker

Brev till Stoltenberg och Rainfeldt

Gemensamt brev till ansvariga politiker och deras väljare   


Sverigedemokraterna och TOR

Tor och vänsterpartiet och om va de inte erkänner eller inte vet...  IGNORANS och MANIPULATION

Människor rovdriften

 

 

IV = 4FILOSOFISKA VETENSKAP
  

OBS! Härmed vi vill uppmärksamma för studerande eller intresserade i följande ämne här nedan t.ex. en psykologisk analys kan innehålla intressanta inslag som kan placeras i det filosofiska tänkandet osv. Det är upp till var och en att få sammanhanget klart för sig.

NU, framtid, sanning, kaos, ordning, olika politik, rättvist m.m.

Existerar vi?  

Tiden i tid   TID i tiden Tiden räknar........................

Ras genierna

ÅLDER Hjärnträning.


 

V=5

SOCIOLOGISKA ANALYSER

Familj

Demokrati, diktatur, VOM och lösningar

Kandidat för minoriteter Lega Nord Lombardiet i Italien är ett exempel om att finns förändringar i politiken då partiet regerar idag men inte imorgon, indologisk utveckling eller partiet som kommer och går... En minoritetspartiet är en stråle av yttrandefrihet.

 

 

VI=6

SOCIOPOLITISKA ANALYSER

 

Se världen med andra ögån 

Selektiv politik

Godhet google translate

RÄDDA OSS google translate För att rädda oss...

FATTIGDOM google translate  MISÄR...

Rasen renhet google translate

 

Självförtroende google translate 

INSEMINATION   

MAKTPOLITIK nr 1

Politisk mogenhet google translate

Rättvisa och Domstolar google translat

Vittnespsykologer och politikernas dilemma

Ansvariga politiker nationalister och separatister

VII=7 

FILOSOFISKA ANALYSER     

SEXUALITET, LJUSET och lagom 

Nej till Frihet, Ja till Ansvar google translate

Terrorister och mördare google translate 

VILJA DU och GUD

Krig eller fred google translate 

INSIKT google translate 

Tvivel google translate 

 

 

 

VIII=8

 

PSYKOLOGISKA ANALYSER

Logistiska samhällspsykologin (LSP) google translate Stratum, konfrontation, acceptans m.m. narcissistiskt diagram

Drömmarna ...evig liv.
 
Inbillningar till värderingar  

Förlåtelse och nuet google translate  NEJ till resignation... här och nu är livet efter städning.
 

Varför gråter vi? google translate
 
Ordnade former

Provokatio
n google translate
följer en variant med musik  och ljud https://www.youtube.com/watch?v=ex5Rc4X5fQg&feature=share Det finns en del skillnader mellan en video och en GIF!

DET ÄR ICKE VÅLD! Gör reklam, propagera, sprid osv. med alla medel mot provokation det är SJÄLVFÖRSVAR samt en NATURLIG RÄTTIGHET som du gör och det stödjer den ÄKTA RÄTTVISAN som skiljer sig från lögner, giriga påhitt, förvridna lagar!

Questo è un principio ci NON VIOLENZA! Fate la reclam, propagate, diffondete, ecc. con tutti i mezzi contro la “provocazione”! La PROVOCAZIONE è VIOLENZA!
L’AUTODIFESA è IL DIRITTO NATURALE della VERA GIUSTIZIA contro le menzogne o i bisogni intrinsechi umani del potere!


Svartsjuka google translate

 

 

IX=9 

GRUNDARE

TORsvärdtorp google translate


VÄRLDSUNDERGÅNG  

 

DAGENS meny


LJUSET
 


X=10  

 
VI SAMHÄLLETS INRITNING

Rättvisa och Domstolar google translate

Droger? Nej tack! http://www.internationalen.se/2019/07/dags-for-vanstern-att-aterupptacka-socialpolitiken/

EXEKUTIV LAG 

PORNOGRAFI? 

VI-Samhället

Fri marknad

Fauna  FLORA osv.

 

DEN TREDJE ÖGA

HELHET

Primitiv överlevnad i norden   

 

 

 

XI=11

 

SEXPROBLEMATIK

 

Sex och makt

Sexuella övergrepp och offer...

Våldtäkter

Våldtäkt Heder Media

SMÅ BARN VÅLDTOG SMÅ BARN

Naturism

Pride 2015


 

XII=12

INVANDRING ”Miljöskäl och miljonskäl talar mot ILLEGALA invandring... ”

Invandring Homo Våld
Våld Media och Politiker skulle hjälpa folket till att skapa medvetandet kring politiskt hat som grundas på ideologi och Historia. Alla ideologier och religioner som expanderar med lögner och auktoritet är VÅLDSAMMA. Fel av media och politiker via deras framträdande att underhålla medlidande, ångest och hat!  Nya tider är lika som nya begrepp oavsett utopiska som de verkar vara, när sanningen närvarar är rättvisan skipad.


 


XIII=13 ?

 

Varningar?

 

Varning för Facebook?

Målandningar en bluff?

KONSPIRATIONSTEORIER
Konspirationsteorier grundas på kritik utan självkritik. Det görs utan kunskap av känslor kaos samtidig är vägen till objektivitet! Bearbetningsproblematik.


 

XIV=14

VARNINGAR

Vi skriver om tragedier med mening att upprätta saker och ting inte ha andra syften vare sig att styra utredningar eller påverka deltagare... Sanningen framför allt!

De stjäl

Varning-AR

Har upplevt

Varning för dejt

Varning för domstolarna

VARNING FÖR MYNDIGHETER 

VARNING FÖR SOCIALTJÄNSTEN ...pappa  protest... OBS! Nu också arkiv material från 2002! Sårade tigrar (dagens varning för socialtjänsten).