Tor Svärdtorp Portal  kontakt

 

 

TOR TOR Svärdtorp Portal

Encyklopedins handbok

ICKE VÅLD ÄR VÅR MENING

ITALIA    Suomi (Finland)   FRANCE   England 

 

 

OBS! När en länk inte svarar pga. vid internet anslutning finns se. Istället än com.
Som t. ex.
www.vi-pr.se
och länk därefter som du ser här. Då förekommer följande
http://ww43.vi-pr.se/vi_pr_partiprogram_7.htm
Då måste du ta bort 43 och lägga in w, sedan ta sedan bort se. och lägg in com.
Det är så som du når den gamla och ej korrigerad länk som du vill läsa.

TOR SVÄRDTORP absolut tänkande...

VIARE VI-PersonRörelse helhets filosofi 2017-02-01

GRATIS SAMHÄLLE google translate
VI-S helhets filosofi 2017-06-20 

MAKTPOLITIK FELAKTIGHETER centralisering, tankekompromiss, decentralisering.

GEOSOCIALISM google translate En av mina politiska och filosofiska plattform den NATIONALGEOSOCIALISM eller GEONATIONALSOCIALISM OBS! Alla ”politik” kan göras i geografisk form.

Extraktioniskt politik google translate RÄTT TILL EGEN IDEOLOGISK REALISATION

Tor Svärdtorp skrivning och läsning program TSSL

Logistiska samhällspsykologin google translate Stratum, konfrontation, acceptans m.m.
narcissistiskt diagram
.

Maktsjuksyndrom google translate

Kommunikationsproblematiken google translate

 

Grön Munk Självförsvar (GMS)   google translate

https://www.youtube.com/watch?v=1niUaXSZSfQ GMS två häfte med bilder. AFV (Autodifea Frate Verde) insegnamento con fotografie.

 

Konstskola GAM Artista pittore GAM (Massimo Gian Antonio)

 

VIDEO

ALFABET LÄNKAR Lätt och snabbt att hitta den du söker 

Ideologiska, organisationer, föreningar, sökmotorer m.m. LNKAR 

I = 1

 
POLITISKA PLATTFORMER

DAGENS PARTIER TYP   SOM  INTE  DEFINIERAR SIG IDEOLOGISKT, SOCIALT OCH EKONOMISKT, SOCIALISTER, KOMMUNISTER, LIBERALER=KAPITALISTER, IDEOLOGISK ANARKISTER=FRIHETLIGA, DESSA SKALL INTE  FINNAS ÖVERHUVUDTAGET I EN REGERING ELLER SOM FÖRENING DÄRFÖR DE FYLLER INTE FUNKTION VARE SIG I MENING ELLER HELHETS PROBLEMLÖSARE!

SE NEDAN ÄKTA IDEOLOGIER. Val gör du som LEDARE med goda kunskaper långt ifrån makt eller andra onda girigheter som håller dig fången! Val gör du som väljare när du läser, lyssnar och agerar efter vad jag upplyser dig om här. DU och NI är VÄRDEFULLA!


ÄKTA ideologier

anarkisterna (grunden till olika varianter)

MAX STIRNER http://sv.wikipedia.org/wiki/  . Individualanarkism . http://sv.wikipedia.org/wiki/Max_Stirner . http://www.df.lth.se/~triad/stirner/#denende

PIERRE JOSEPH PRUDHON http://sv.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon . Ideologierna/Filosofer/proudhon.html .
 

socialisterna (grunden till olika varianter)

 

kommunisterna (grunden till olika varianter) Karl Marx http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapitalet

 

liberalerna eller = kapitalisterna! Adam Smith http://sv.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith

 

 Kommunism i praktiken:

CERTIFIERAR DIG SOM KOMMUNIST och var MEDVETET (text i TSS och svart på vit ) upplagt länk 13 dec. 2016 http://www.svt.se/karlbertil -jonssons-julafton/ Klasskillnaden och rättvist kamp. 

Blir RIK och KOMMUNISM
https://youtu.be/QplLXsL0Y04 1 av 5  
https://youtu.be/MpM6j--19Fo
 2 av 5
https://youtu.be/RZkVutIYIlk
 3-4 av 5 och tillägg  "Om kommunist samhälle i praktiken.
https://youtu.be/S7Jm3S6yrVc  5 av 5 Kommunism i dag i vårt samhälle och i världen. 

KOMMUNISTISKA TÄNK-ANDE -  

JAG SKRIVER samma sak PÅ TRE OLIKA SÄTT välj din favorit.

VNK kommunisterna (text) följer video: Uhttps://www.youtube.com/watch?v=fUJy6UBxgQ -

 Sånger Internationalen olika språk https://www.youtube.com/watch?v=0O9hSjYF2Hc&t=579s och    SVARTA INTERNATIONALEN  https://www.youtube.com/watch?v=624P60-TD24    sånger https://www.youtube.com/watch?v=w_Twgu63nAQ

 

MÖJLIGA POLITISKA SYSTEM av VI-pr politiskplattform som förslag m.m.

 
1 av 4
Det självständiga Hälsinglan
d  
google translate   Om kommunal federalism och socialism

EFAFAE (anarkism) google translate Om en kontinental anarkistisk politik typ med olika federations varianter från socialism till kommunism osv. https://www.youtube.com/watch?v=aXV2P5eeV5c
kvinnor på frammarsch i anarkistiska fronter redan 1936 med Durutti svarta armen i Spanien! Anarchismo Europeo = Europeisk Anarkism  https://www.youtube.com/watch?v=SxsSEwsn5-Y https://www.youtube.com/watch?v=mPn4vAOv0Xo les anarchiste -(Anarkisterna) bästa i text och musik!

 

GAMMAL SOSSEPARTIET Tillbaka till arbetarpartiets rötter

Stornorrland eller Det Självständiga Stornorrland Federation (SSF) 
VI-prPartiProgram
google translate Utvidgad demokrati princip skapat i denna program och 6 punkter.  Det är nästan med glädjetårar att av en slump hittade vid et 1/a infoblad som stadfäster VI-pr partiprogram allra 1:a steg i politiska livet... 


 2 av 4
 Politisk och religion neutra
l.

APÒLIDE, KOSMOPOLIDE och INTERLINGUA Jag och Du samt Olaglig men RÄTTVIST! =
världsregering med eller utan federationer.

EU Familia  Radikal reformistisk mål med accenter av konservativa och revolutionära interkontinentala.

Funtionalistisk Regering  
google translate Inga politiska ideologier och religion dominerar och yrkesmässig samarbete är frågan...

Hetero partiet
  (heterodox - Heterogen) google translate  Nationell generaliserad demokrati från bas till toppen med blick över världs problematik...
 

VAL FRIA PARTIET
google translate Lokala eller världspolitik på enklare grunder och roterande ansvar

VISP=VI Svensk Parti  Kompakt nationalism med minimum 20 timmar arbete per vecka och pension från 50! Medborgare medvete och lösning till brottslighet! En SVENSK STÅLHAND POLITIK!

VI-PRs POLITISKA BLOCK  google translate Dagens position och oppositions politiska partier mf. i en gemensamma regering för en långamt utvidgad demokrati i den sk. transreformistisk mekanism med syfte att fylla massornas olikhet och behov.

KONSTELLATIONS REGERING

M.N.R Månsidig Nationell Regerin  google translate självständiga-autonoma regioner Nationell eller EU multikulturellsamhälle med en Kompromissregering...

Natio Europa Är en kontinentalpolitik där människor är fria utan nationella medborgarskap före 25 års ålder, världs solidarisk och skjut vapen fri osv.

Politisk Kriminella Allas Partiet  google translate Social aspekt av en avkriminaliserad samhället.

Seskarö Partiet  

 

 
 3 av 4
 Ledarskapspolitik i enklare meningar...

TORA
google translate Ljusdal

Tor Svärdtorp politisk parti BODEN VEM är POLITIKER?

  Härmed   ANMÄLER förening Svärdtorp  Bodens kommun för DISKRIMINERING.

 Monarki Partiet
google translate

PATRIOT- PATRIOTA- PATRIOTE  

 

 4 av 4
 Religion är politik!

 Kristna Politiska Partiet google translate

 

NMR NMR m.m. m.f. YTTRANDEFRIHET

MIN KAMP    Av en HUMANIST: Nu sätter jag mig ner på tronen och uppifrån ser neråt över mänsklighet, jorden och livet apokalypsen!    
Skall man ta parti för ena eller andra i den politiska och religiösa sfären eller för livet i överhuvudtaget?   Goda idéer och tro skall bestå mot de onda.
U- länder är drabbade ännu som i I- länder av utnyttjande, fattigdom, misär, förtryck och bokstavligt slaveri.

Är inte natur som har förintad etniska grupper, som en del av evolution så är det ”illvilliga” som bryr sig om att ”förinta” och sätta ditt liv i fara. Generellt sker det där maktsjuksyndrom härjar.
http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm
Vi lever i ett liv av kaos.
Då anser jag att du som har möjlighet till KUNSKAP ta din tid och utveckla dig.
Jag behöver inte ständigt vara med för att förklara i stort sett det som redan sagts, skrivits och kommer att ske.

Lycka till Människa. Av
Tor Svärdtorp

...så är det... Läs följande bok judiska rötter, kristendom och Tora. Vidare https://sv.wikipedia.org/wiki/Kibbutz lyssna om kibutz https://www.youtube.com/watch?v=W5_JO8-zRZ0  vidare om judiska ultra ortodoxa  https://www.youtube.com/watch?v=FGJg1lHPPZw  osv.

1 maj 2018 BODEN  Nationalsocialisternas arbetarparti, manifesterar för sin rätt till yttrandefrihet https://www.youtube.com/watch?v=aC_1FCJ0C0w och https://www.youtube.com/watch?v=iFJMPQN-2NY&feature=youtu.be ...vad ser vi?

NMGR NordiskaMotståndGeonationalsocialistiskaRörelse REN nationalsocialism fri från förföljelse, diskriminering och historiens sanningar och förfalskningar från båda sidor för eller emot.

GEOSOCIALISM google translate En av mina politiska och filosofiska plattform den NATIONALGEOSOCIALISM eller GEONATIONALSOCIALISM OBS! Alla ”politik” kan göras i geografisk form.

 

 II = 2
 

 IDEOLOGIER  och MEDVETANDE Cosceienza ideologica

Politisk körkort TSSL  System töja Hybrid demokratier

Politiska partier 

Politiskt block SocDemo Rödgröna Alliansen google translate
 
Socialism Kapitalism Fri företagsamhet Nationalism Patriotism Individualism google translate
 

Politiska minoritet google translate
Politisk mogenhet
 google translate


 III = 3  

Brev till media TV1-TV4

Regeringskansliet socialdepartement nov. 2011 Lag förslag

Brev till politiker

Brev till Simons Peres och Israeliska regeringen Bombardera Palestina med flygblad...

Palestina och Israel

Brev till Stoltenberg och Rainfeldt

Brev till STEFAN LÖFVEN (lagförslag)

Gemensamt brev till ansvariga politiker och deras väljare   

Sverigedemokraterna och TOR

Tor och vänsterpartiet och om va de inte erkänner eller inte vet... IGNORANS och MANIPULATION


 IV = 4

 FILOSOFISKA VETENSKAP
Filosofia-scientifica  

OBS! Härmed vi vill uppmärksamma för studerande eller intresserade i följande ämne här nedan t.ex. en psykologisk analys kan innehålla intressanta inslag som kan placeras i det filosofiska tänkandet osv. Det är upp till var och en att få sammanhanget klart för sig.

Existerar vi?

TID i tiden  


 V=5

 SOCIOLOGISKA ANALYSER Analisi sociologiche

Familj

Demokrati, diktatur, VOM och lösninga


 VI=6

 SOCIOPOLITISKA ANALYSER
Analisi sociopolitike 

Selektiv politik

 

Godhet google translate

RÄDDA OSS För att rädda oss... google translate

FATTIGDOM google translate  MISÄR...

Rasen renhet google translate

Självförtroende google translate 

INSEMINATION   

MAKTPOLITIK nr 1

Politisk mogenhet google translate

Rättvisa och Domstolar google translat

Vittnespsykologer och politikernas dilemma

Ansvariga politiker nationalister och separatister. Responsabili politici nazionalisti e separatisti.


 VII=7 

 FILOSOFISKA ANALYSER Analisi filosofiche    

SEXUALITET, LJUSET och lagom 

Nej till Frihet, Ja till Ansvar google translat

Terrorister och mördare google translate 

VILJA DU och GUD

Krig eller fred google translate 

INSIKT google translate 

Tvivel google translate  
VIII=8
 

 PSYKOLOGISKA ANALYSER
Analisi di psicologia.


Inbillningar till värderingar  

Förlåtelse och nuet google translate 
 

Varför gråter vi? google translate
 
Ordnade former

Provokatio
n google translate
följer en variant med musik  och ljud https://www.youtube.com/watch?v=ex5Rc4X5fQg&feature=share Det finns en del skillnader mellan en video och en GIF!

DET ÄR ICKE VÅLD! Gör reklam, propagera, sprid osv. med alla medel mot provokation det är SJÄLVFÖRSVAR samt en NATURLIG RÄTTIGHET som du gör och det stödjer den ÄKTA RÄTTVISAN som skiljer sig från lögner, giriga påhitt, förvridna lagar!

Questo è un principio ci NON VIOLENZA! Fate la reclam, propagate, diffondete, ecc. con tutti i mezzi contro la “provocazione”! La PROVOCAZIONE è VIOLENZA!
L’AUTODIFESA è IL DIRITTO NATURALE della VERA GIUSTIZIA contro le menzogne o i bisogni intrinsechi umani del potere!


Svartsjuka google translate Gelosia


 IX=9 

 GRUNDARE

Mitt liv som offer mina fyra familj tragedier och jag.  
VÄRLDSUNDERGÅNG  

TORsvärdtorp google translate
 

DAGENS meny


LJUSET 


 X=10  

 
 VI SAMHÄLLETS INRITNING
Societa NOI

Rättvisa och Domstolar google translate

Droger? Nej tack!

EXEKUTIV LAG 

PORNOGRAFI? 

VI-Samhället

Fri marknad

Fauna  FLORA osv. Angående januari 2018   BEVIS om jägarens övergrepp och misshandel EN AV DE ANSVARIGA som skall dömas om inte annan blir dömd ...eller skicka de till mig så vi ta en snack i skogen utan vittne! se mer på https://www.youtube.com/watch?v=TMkCeS_Shrs&feature=youtu.be 

 

DEN TREDJE ÖGA

HELHET

Primitiv överlevnad i norden   
 


 
 XI=11

 SEXPROBLEMATIK Problemi sessuali

Sex och makt

Sexuella övergrepp och offer...

Våldtäkter

Våldtäkt Heder Media 

SMÅ BARN VÅLDTOG SMÅ BARN

Naturism

Pride 2015 XII=12
 

INVANDRING Immigrazione

Invandring Homo Våld
Våld Media och Politiker skulle hjälpa folket till att skapa medvetandet kring politiskt hat som grundas på ideologi och Historia. Alla ideologier och religioner som expanderar med lögner och auktoritet är VÅLDSAMMA. Fel av media och politiker via deras framträdande att underhålla medlidande, ångest och hat!  Nya tider är lika som nya begrepp oavsett utopiska som de verkar vara, när sanningen närvarar är rättvisan skipad. XIII=13
?

Varningar?

Varning för Facebook?

Målandningar en bluff ?

KONSPIRATIONSTEORIER Konspirationsteorier grundas på kritik och menar jag inte utan självkritik. Det är en kunskap av känslor kaos samtidig en väg till objektivitet och rättvisa!


 XIV=14

 VARNINGAR  Allarmi!

Vi skriver om tragedier med mening att upprätta saker och ting inte ha andra syften vare sig att styra utredningar eller påverka deltagare... Sanningen framför allt!

De stjäl

Varning-AR

Har upplevt

Varning för dejt

Varning för domstolarna

VARNING FÖR MYNDIGHETER

VARNING FÖR SOCIALTJÄNSTEN ...pappa  protest...
OBS! Nu också arkiv material från 2002! Sårade tigrar (dagens varning för socialtjänsten).
  XV=15
 
NORRLAND   

HAPARANDA MULTIARENA&COMPANY m.m.: Lögner tillhör kapitalister, de som vill roffa åt sig allt… människor, saker och ting, precis allt i livet stor mening. LÖGN är att i själva förslagen ingår inte företag som producerar, inga fabriker och annat i den meningen. Finns temporära arbetsplatser under byggperiod. Det kommer att finnas arbete vid försäljning, servis osv. men dem kan bara kommer att leva vidare med förutsättning om en ökad befolkning som själva lockas av en företagsamhet som producerar och dvs. en stabilare anställning! Försäljning som skapa anställning finns redan med IKEA området köpcentra, vidare på andra sida mott ridskolan, dels konsumtion företag i Haparanda centrum. Inkluderar vi dessutom de etablerade köpcentra i nära området i Torneå i Finnland får vi en realistisk bild om en HYPERKONKURRENS (överdriven försäljnings konkurrens) som inte kan svara till befallningens storlek i kommunen, dämpade behov (t.ex. köper man en säng köper inte en till imorgon) och avstånd (köpkraft, konsumtion, sker utöver bosatta i området även av de andra nära kommuner invånare, turister osv)! Alltså, FINNS INTE ETT LÅGISKT BEHOV AV EN NYTT KÖPCENTRA – KONSUMTIONS CENTRA -FÖRSÄLJNINGSCENTRA!

Idag kl. 20,00 onsdag 11 oktober 2017
https://www.svtplay.se/video/15466951/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-18-avsnitt-8?start=auto&tab=2017 

VI-pr VAR DÄR (vi hade våran sätet i Haparanda) NÄR HÄNDE... och vi grävde...

https://www.youtube.com/watch?v=VhjodTvGC_E&feature=youtu.be... biblio barn porno...

Prinsessa Victoria inviger victoriatorg i Haparanda 

Boden biblio Brage Norin Kina

Stensmyr konstprojekt

NSD och Outokumpu

Boden Bild tidning

Konstklubben

GREENPEACE

ARBETE
 XVI=16  

 LÄNK AR AV NATIONELL KARAKTÄR Linc di darattere nazionale


Domstolar och RÄTTVISA


Yttrandefrihet


Nationaldag


JA till ALLA Stater, nationer
 och självständighet

VEM ÄR SVENSK   ?

Terror i Stockholm 2017

Svensk diktatur och andra diktaturer google translate

Ett land ett språk! Ordning och reda...

Svenska politiska partier stora som små värda och bluffare


LAGFÖRSLAG Tor Svärdtorp för föräldrarna och barn från LVU till adoption m.m.
https://www.youtube.com/watch?v=XvU2J2wDNYo VIDEO  

Mina lag förslag Tor Svärdtorp bostad m.m.


 XVII=17 

 INTERNATIONELL
Internazionale

Sverige Ryssland NATO  
Intervju med Wladimir Putin  Det som inte svenska media rapportera med nyheter det gör andra i andra språk... viktigt om vapen, NATO mm.

https://www.youtube.com/watch?v=45cjROTaj18  -  

Möt Ryssen "...det är ni som är rädda för ryssen  sade Margot Wallström den 22/1 2015 till högeralliansen". Se också NATO. Se vidare på

wikipedia/Ryska_federationens_hymn - Ukraina idag  http://www.youtube.com/watch?v=GxktWizdqoE

Korsriddare
https://www.google.se/searchq=bibel&oq=bibel&aqs=chrome..69i57j0l5.2711j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Donald Trump
 
   
Minnet av judisk förintelse

IS Religioner och Kvinnan