Europeiska FamiljevärnPartiet (EFVP)-(FV) FolkVärn

 

 

Stockholm (Spånga) Sverige, TORsdag 29 Maj Kristi himmelfärdsdag 2014.

 

Formades det nya politiska partiet EFVP (Europeiska FamiljeVärnsPartiet) lika som FV (FolkVärn).

 

ELVF-FV historik.

Startpunkt var den 27 Maj 2014 då Tor svärdtorp som representant för gruppen VLF (Vårdnad om barn, LVU, Faderskap) lämnade ett eget lagförslag för Vårdnad om barn, LVU och faderskap till Ulrik Höglund (KD) på regeringskansliet Socialdepartementet i Stockholm.

Efterföljare, med representanter för:

IRMA (Internationell Realitets Möjligheter för Alla) Linda Engström Stockholm ansvarig för Esma Gigic.

RGMHF Rörelse för Gemenskap och Möte för Handikappade och Friska. Linda Engström.

RUG (RättsUpproret Gotland och RUN RättsUpproret Norrland (Tor Svärdtorp, Annika Carlsson, Emmeli Alfarhan, Irma Simrishamn, Linda Engström för Elisabet Clason, Chris Johansson samt styrelse).

MURS (Mycket för Ungdomar Irma Simrishamn).

IMOR Annika och Cecilia Karlsson.

Pappa varför Erim Dag Isgör.

VOF Världens Organisation för Fred Annika Karlsson för Ove Svidén.

Grekiska Regissör Stathis Plotas för Återinföra Tjänstemanna Ansvaret av Jerzy Donus.

EUROPEISKA FAMILJEVÄRNPARTIET (EFVP)-(FV) FolkVärn.

Styrelse och grundare:

Ordförande: Jerzi Donus.

Sekretrare: Cecilia Karlsson

Kassör: Malgorzata Donus Marszalkowski

Suppleanter för närvarande av Vice ordförande: Tor Svärdtorp, Vice sekreterare, Annika Karlsson, Vice Kassör Elisabeth Carlsén.

Sverige Haparanda, Boden, Stockholm, Skåne, Polen, Bryssel, Grekland, England.

 

En bra förälder skapar flera bra föräldrar.

 

Preliminärt förslag och stadgar för ett nytt politiskt parti:

 

EUROPEISKA FAMILJEVÄRNPARTIET (EFVP)- eller (FV) -också stå för FolkVärn.<

 

OBS! *Asterisk symboliserar att i fråga finns redan färdigt förslag eller lag §, men pga. storleks mässig kan den inte integreras i detta provisoriska partiets formgivning, stadgar osv. 

Följande symbol< innebär att den meningen följs av medlemmars förslag för utveckling och förändringarna som tas upp i olika sammanhang där frågan är aktuell.

 

 

ETT POLITISKT PARTI SOM SIGNERAR EN NY ERA INOM RÄTT OCH POLITIK: i VÅRAT POLITISKA PARTI finns plats för misstänka medborgare eller dömda till dagens så kallade brott men så behöver det inte vara i naturligt hänseende. Kan finnas före detta som har sonat, andra oskyldigt dömda, andra klandrade av skvaller och misstänkta utan bevis. Vi skapar lagar som inte är knutna till EGENMÄKTIGA ekonomiska eller makt intressen. VI HAR RÄTTVISAN I SIKTE!

 

En överblick på våra önskemål, krav och synsätt.

 

 

DAGENS GENERATION och NÄSTA GENERATION

 

DAGENS GENERATION

§ Dagens generation som lever i en brokig och bråkig tid, där medborgarna och människorna är splittrade av olika tankar, kulturer, tro, beteende, kaos. MÅSTE GÅ IGENOM följande förändrings utveckling för kunna nå en INTELLIGENT SAMLEVNAD som beskrivs t.ex. i den existerande text, studie, arbete och praktik *VIA OMO MAXIMUM (VOM, Vägen till högt utvecklade människan.) Det grundas på… osv.” där människan älskar sitt land, sin familj, sin nästa och sig själv. DET ÄR ETT MÅSTE och inte ett BÖR.

FRAMTIDS frihet skall inte vara som idag år 2014 KAOTISK och alltså våldsamt att leva i. FRED och FRIHET uppnår man genom ansvar, medvetenhet, själslig renhet (mental, praktisk, VOM och mer), deltagande med ansvar om att RÄTTIGHET KAN INTE EXISTERA UTAN PLIKT! Det vill säga att VI KAN BARA ÖVERLEVA pga. ANDRA MEDMÄNNISKOR OCH LIVET OMSTÄNDIGHETER MEDVERKAR I VÅRAT VARDAGLIGA LIV och därför RESPEKT för andras liv kommer i första hand.

NÄSTA GENERATION

Lagar, proceduren osv. förändras eftersom mål är nått. Dvs. att när mål uppnås betyder att de nya omständigheterna eller realitet inte har samma behov som tidigare och därför anpassningsförändringar sker av egen natur…

 

§ A - Kom ihåg att RÄTTVISA STÅR INTE ALLTID I LAGBOKEN och det innebär att stadgar, lagar, principerna är förändringsbara med tiden efter sunt förnuft, vetenskap, nödvändigheter, omständigheter och dagens otänkbara tankar som relateras i framtid för människans överlevnad.

§ B - KOM IHÅG att ännu kan du inte leva utan vatten, mat och luft, så värna LIVET i sina fyra grundliga elementer.

 

 

INDIVIDEN OCH UTVECKLING

 

Grundprinciperna: § I (1)-SOCIAL RELATERAD INKORPORERAD KONSERVATISM MED REVOLUTIONERANDE syfte med Transitiv Utveckling, är en generering till välfärden istället än dagens degenerering och förintelse. T.ex.: Hemundervisning är den primära läran i mänsklighetens tid från urtid, det innebär att skolplikt inte är obligatorisk! Därtill inte straffbar!

 

§ Åter till statliga skolundervisning med dels gamla inriktningar tidsanpassad som t.ex.:

respekt för lärarkår,

möjlig skoluniform och

krav på hemläxor (av mindre betydelse men hög psykologisk betydelse).

Frivilligt deltagande till individuella prov osv.

Besök och helguppehåll vid olika arbetsplatser, trossamfund. semesterort osv. (läran i praktiken och självständighet med integration i gruppen)<

Utveckla självdisciplin, gruppansvar, självberikandet via fysisk och mentalt arbete med självförsvarsträningar av olika ursprung från sk. konst orientaliska stridsteknik till europeiska ursprung och egna upprättade stilar, det som ämnen och alternativ till idrott.

Klara inriktningar för praktiska jobb (t.ex. hantverk…) samhällshjälp (t.ex. läkare…) och vetenskapliga mål (t.ex. gamla och nya inriktningar som naturvetenskap IT nya upptäckt och horisonter utöver den tänkbara…)

 

§ VÅRD

Fysisk och psykisk vård av olika slag för t.ex. äldre, frihetsberövad osv. utöver krav för kvalitet och kontinuitet integreras tjänstemannaansvar som innebär att felaktigheter kommer att åtgärdas med t.ex. andra arbetsuppgifter av provisorisk eller definitiv förändring. Straff i anpassad skala osv.

 

DÅ och NU för en ny framtid.

Upprättelse:

nödvändigt att göra om alla mål där medborgare setts vara orättvist dömda inom brott, ekonomi, familj etc. Exempelvis:

ALLA BESLUT SOM GÄLLER SKILSMÄSSOBARN, LVU PLACERADE BARN, ADOPTERADE BARN RIVS UPP. DÄRTILL UTREDA FRIA ORGANISATIONER, MYNDIGHETER, PARTNER OCH INBLANDADE. FÖRÄNDRINGARNA OCH ÅTGÄRDER KOMMER ATT TAS FÖR ATT RÄTTA TILL ONATURLIGA OCH ORÄTTVISA BESLUT. ANSVARIGA SKALL STÄLLAS TILL SVARS FÖR DET ENORMA LIDANDE SOM DRABBAT BARN, FÖRÄLDRAR OCH SVENSKA FOLKET.

 

§ SÄKERHET

Allmän farligt beteende typ skadegörelse, nedskräpning, spottning, missbrukandet, uteliggare, tiggande, störningar och brottslighet över huvudtaget osv. dokumenteras också av vanliga drabbade medborgare med påföljd utan fördröjning<

Markant utveckling av lokala medborgares samverkan typ medborgargarde (patrullerande ordningsvakter m.m.), fri kameraövervakning (allmänna och privata), militär medverkan vid civila mål (medverkan med poliser och annat mot brottslighet, räddningstjänst osv.)*<

Neutralitet men militarisering i självförsvarssyfte, höja hemvärnet och annat…*<

 

§ Jämlikhet Omedlbart där utveckling visar sig ha nått målet.

 

§ II (2)-Statlig Centralisering:

Naturresurser (jord, vatten och luft) = gruvor, skog, elkraft, fiske och jakt, naturvård osv.

LOKALA och REGIONALA beslut kan fortsätta med frivilliga eller betalda representanter, medborgarförslag, politiska representanter och allt detta överskuggas av folkets makt som är suverän över tagna beslut, andra som skall tas osv. via krav av ev. direkt demokrati, folkomröstning som grundas på ”EN RÖST ALLAS RÖST (en röst, en minoritet är värd majoritetsröster) och innebär att omvärdering sker. Oenighet regleras med ”TUR” se nedan.   

§ TJÄNSTEMANNA ANSVAR= Byta arbetsuppgifter eller dömas som åtgärd när man gör felaktiga beslut.

§ DUBBEL KONTROLL (före och efter beslut).

§ NÄR DET GÄLLER ALLVARLIGA BESLUT av nationella intressen, plats för referendum (folkomröstning) och vid extrem oenighet med stor vikt i sak använder man ”TUR (T)” ”singlar slant, kasta tärning, lott osv.” på lokal nivå regional och nationell som gäller omstrukturering, naturförändringar, ombyggnader relaterade till sociala och ekonomiska intressen, naturvård, kollektiv försörjning som el, vägar, broar osv.

 

§ III (3)-RELATION för en HARMONISK välfärd.

Identitets fråga i spetsen som ursprung, nationalitet, fysisk och psykisk hälsa, deltagande i samhällets uppbyggnad för invandrare och medborgare som t.ex. i arbete, säkerhet och försvar = ansvar för plikt och rätt (dels ovan nämnd)!

Nationell fysisk och psykisk HÄLSOKONTROLL gratis för alla med möjlighet till bärande bevisning<

Familjen: Kärnfamilj i ledande naturlig ställning anpassad i dagens tid för hälsa, reglerat födande osv.< *Automatiskt gemensam vårdnad om barn, LVU, faderskap. *Automatiska samarbetssamtal vid kris, konflikter och annan samlevnads kommunikations problematik (dels ovannämnda VOM) osv.<  

 

§ IV (4)-EKONOMI och ARBETE

Omvärdera produktion och konsumtion (kvalitet, metodik, pris osv.):

CENTRALISERING av tunga industrier, vatten och mark.*

Fri företagsamhet för små företagare (hantverkare, familjeföretag, små företag).

Sammansätta allmänt kommunikationsnätverk som transport (tåg, flyg m.m.) IT (Internet m.m.), vetenskap och konst samt kultur, infrastruktur (allmän byggnad, renhållning, sophämtning osv.)

Mat, vatten, transport, bostadspolitik, textil m.m.   

 

 

ANSVARIG FÖR POLITISK PLATTFORM utveckling info om förändringarna, förslag, tips, vetskap osv. skickas till Tor Svärdtorp. vipr@vi-pr.se

Korrekturläst av: Elisabeth Carlsén

 

FLAGGA för FV adopterar vi för närvarande från VIPR BARNFLAGGA: transparent textil med olika färgprickar.

 

www.vi-pr.com