VII=7 

FILOSOFISKA ANALYSER   

SEXUALITET, LJUSET och lagom   Nej till Frihet, Ja till Ansvar google translate   Terrorister och mördare google translate   VILJA DU och GUD   Krig eller fred google translate   INSIKT google translate   Tvivel google translate 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com