www.vi-pr.com

 

Lyhyt esittely VI-puolue liikkeestä ja alkusivun sisällöstä.

 

Otsikko, VI-puolue liike

Otsikko, ”Yleinen”, ”Mitä politiikka on?”

Alaotsikko, poliittisia ja filosofisia erittelyjä

SIVUJA:  MITÄ OVAT POLIITTISET PUOLUEET?

AVOIN KIRJE POLIITIKOILLE

MAHTI-SAIRAUS-OIRE (Syndrooma)

ME KAIKKI OLEMME TERRORISTEJÄ JA MURHAAJIA

SOTA VAI RAUHA

VI-PUOLUE LIIKE (VI-pr)

KARKEA JA YKSINKERTAINEN ESITTELY VI-YHTEISKUNNASTA

 

 

MietelmäVI-pr puolue liikkeen ihmisistä

Perustaja ja puolueen rakennelma (idelogia)

Toiminta ja apuraha

Yhteyden pito

 

Puolueista ja puolueettomista 

Mahtipolitiikka ja mahditon politiikka

Kansanvalta (demokratia) ja ei kansanvalta

Suora kansanvalta (demokratia)

Valtio

Kansakunta

Maailmanlaajuinen yhteiskunta

Liittovaltio

Mahti

Raha

Johtajat

Mahti-sairaus-oire (syndrooma)

VI-puolue liikkeen esittelyjä ja ehdotuksia jne.

 

Esittely

 

Puolueen rakennelma koostuu kolmesta eri tukipisteestä

1. Mahti-sairaus-oire (syndrooma). Se  sisältää erittelyjä siitä miten mahti vaikuttaa ihmisiin,  Se on perusteellinen käännyttäminen psykoanalyysista

2. Kansanvallan laajentaminen. Tilapäinen kansanvalta joka tähtää poliittisen väkivallan valloittamiseen, väkivalta joka pääasiassa koostuu ristiriidoista

3. Yksilön vapaus. Erittely vapauden luonnoksesta ja sekasorrosta joka vallitsee ympärillä, sen väärinkäyttö jne.

MAHTI-SAIRAUS-OIRE (syndrooma)

Se selittäää sen poliittikkojen rikollisen käyttääntymisen, yleisesti jne. Passiivinen käytös ei poliittisesti toimivilla ihmisillä, joka seuraa rikollista käyttääntymistä  jne. Rikollinen lausunto jota organisaatioden- , yhdistyksen- , ryhmien-  ja liikkeiden edustajat käyttävät väittäessään että oraganisaatio ei ole poliittisesti sidottu.

 

LAAJENNETTU KANSANVALTA (demokratia)

Se on kohteellinen yhteishallitus joka koostuu kaikista poliittisista puolueista, rakennelmista (idelogioista) ja  kansanryhmistä jotka asuvat samassa valtiossa ja joilla on selvä teoreettinen ja käytännöllinen–taloudellinen systeemi. Päämääränä on luoda pieniä itsenäisiä valtioita, maita ja liikkeitä jotka sopivat vapaaehtoisesti yhteisten tarpeitten mukaantyökeskukseenjoissa voi vaihtaa tuotteita, ostaa- ja myödä tavaroita, palveluksia, työvoimaa jne.

Me luomme siis liittovaltioita, joissa asuu ihmisiä, joilla on sama järjestelmä (ideologia), tai jotka kuuluvat samaan kansanryhmään, ilman poliittista vastustusta ja vailla kansallista eroa.

Laajennettu kansanvalta (demokratia) lasketaan ollut todeutettu korkeintaan kahdessatoista vuodessa, joka jaetaan kahden vuoden yhteistyöhallituksella ja kymmenen vuoden sopeutumismahdolllisuudella.  Kahden ja kahdentoista vuoden välisellä neuvotteluiden ajalla valtion turvallisuudesta vastaa vapaaehtoinen sotajoukkue uudessa sota järjestelyssä, joita johtaa VI-pr puolue liikkeessä vastuussa olevat johtajat, joilla ei ole mahti-sairaus-oiretta.

Sen jälkeen kun liittovaltiotjotka säilyttävät sotavoiman välineistön, alkavat hallita vapaaehtoisesti ja itsenäisesti ja voivat ottaa osaa valtionlaajuisesti puolustuskoalitioon ta kansanväliseen sotilasallianssiin.

YKSILLÖLLINEN VAPAUS

Yksilöllinen vapaus on se korkein päämäärä VI-yhteiskunnan näkemyksestä tulevaisuudesta. Elämä yhteiskunnassa joka on vapaa väkivallasta, liikevoimaoppi joka on sopusoinnussa vastakohtien kanssa,esim. ihmisien välillä, eri henkilökohtaisten erilaisuuksien välillä ja käytännöllisessä arkielämässä. Ihanne ihminen ihanne yhteiskunnassa vaatii perusteellisen kielen-, ajatuksien- ja käytöksen muutosta.

Yhteiskunnan talous perustuu vapaaseen sopimuksen luomiseen yritysten välillää.  Yritysten voitto jaetaan työvoimalle riippuen siitä kuinka monta tuntia jokainen yksilö on tehnyt työtä. VI-yhteiskunnassa ei tunneta sanaa köyhyys tai rikkaus. Oman perheen elintaso perustuu perheenjäsenien käyttämään työaikaan. Yhteiskunnan liikevoimaoppi perustuu vapaaseen osanottoon paikallisiin toimikuntiin.

 

NYT JA TÄSSÄ

Valitse:

1. Tule sinäkin mukaan ja ota tässä ja nyt osaa vaihtoehtoiseen VI-yhteiskuntaan.

2. Perusta sinun alueelle VI-pr puolue ryhmä.

3. Lähetä sinun tukiraha pankkitilille. Ota yhteyttä meihin jos haluat lahjoittaa jotakin niinkuin talo, kesämökki, maata ja metsää, auto, linja-auto, traktori, vene, tietokone ja jne.

4. Tule mukaan jäseneksi VI-pr puolue liikkeeseen ja löydä sinun oma turvallisuuden tunne, voima ja vapaus. ÄÄNESTÄ POLIITTISESTI VI-pr puolue liikettä .

5. Ota yhteyttä meihin jos tarvitset neuvoja tai esim. ilmaiseksi ottaa osaa meidän järjestämiin kursseihin, kun on kysymys sinun omasta kehittäytymisestä: henkilökohtainen istunto vuoropuhelumuodossa, mielen- ja hengen valmennus, mieteskely (meditaatio), itsepuolustus, hengissäpysyminen, taide, käsityö jne.

 

Ota sinäkin aktiivisesti osaa VI-pr puolue liikkeen toimintaan netissä (Internet)!

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com