II = 2

IDEOLOGIER  och MEDVETANDE

Politisk körkort TSSL  System töja Hybrid demokratier Politiska partier 
 
Socialism     Kapitalism     Fri företagsamhet Nationalism  Patriotism Individualism google translate
 

Politiska minoritet
 google translate 
 Politisk mogenhet google translate 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com