Premiss MUSLIM, RELIGIONER och KVINNAN

Med denna artikel fördjupar jag mig inte i de oändliga religionsfrågorna. Jag håller mig till allmän syn och kunskap som gäller vår tid.

 

KVINNAN FÖRSLAVAS

Kristendom och andra mer eller mindre fria religioner och kyrkor.

Vi tar de två religioner som har dels läran relation och motsättningar, Kristendom och Islam.

 

Kristendom

Inom kristendomen sägs det att mannen är familjens ledare. Kristendom i sina olika varianter som Katolik, Protestanter, Ortodoxa osv. vill en värld utan våld och det är den centrala lärdomen via bikten, förlåtelsen, m.m.

Historiskt präglas kristendom av en del dogmer och nationella intressen som har skapat förföljelse av sina egna och folket samt urinnevånarna av maktintresse och annat. Korståg mot Jerusalem. Medeltidens häxjakt med båda kön anklagade osv. Urinnevånares tvång till religions förvandling. Senast vid nationella och än idag 2014 inte lösta Irlands separatism och självständighet. Vatikanstaten, en stat i Italienska staten. Dvs. att en del konstigheter och paralleller finns mellan kristendom och muslimer, men aldrig så extrema som lever vi upplever i vår tid om man tänker på dagens IS! 

 

Islam

Inom Islam ser vi att kvinnan är en handelsvara på samma nivå om vi kan säga som boskap.

Islaminisering.

KÖNSKRIG I MUSLIMVÄRDE ÄR INTE AKTUELL I den mening som vi har citerat att mannen, ett kön där fallos dominerar. Se några exempel: Kvinnans kön är en handelsvara. Kvinnor och flickors hemska öde av total underkastelse är ett faktum. IS (ISI, ISIS, alqaida, burka ett muslimkrav osv.) och de andra varianterna visas på sociala media med inslag av muslims radikala religiösa inställningar där kvinnor säljs, stympas, våldtas, används som slavar, utnyttjas och dödas ofta brutalt sk. stenas! Kvinnan är helt raderad från beräkning av makt överhuvudtaget på detta jordeliv.

Muslim är ondskan, våld med stympning, underkastelse och avrättning mot de egna och krig och utrotning av sk. otrogna (oliktänkande).

 

Tankeställare om Islamist…

KÖNSLÄGGNING och med den plågan om mångfald, internationalism, multikultur PROBLEMATIK finns inte i muslimska världen. Så ser ut i olika intryck som vi får där mannen dominerar bland de två naturens grundval kön inom evolution och konkurrens sk. motsatt kön och dvs. kvinnan, alltså MANNEN HAR ENSAM EN RÖST. Med det, genom att könet dominerar är det bestämt i förväg, spridning av denna religion via invasion över hela världen, ett härskarebeteende, en identitet utan konkurrenter skulle man tro att olika könsläggningar inte finns.

Men, om vi inte vill förneka vetenskap, logiken, tradition, andra religioner och kulturer ser vi att KÖNSLÄGGNINGAR ÄR LIKA NÄRVARANDE HOS MUSLIMER som i andra religioner, kulturer, samhällen och nationer.

Skillnader som gör oss européer eller i andra delar av världen är kulturens faktum att vi inte går hand i hand med andra män som dom gör dels att män kysser andra män på munnen (…), män ständigt med män och mannens bestämda dominerande inställning. Vi gör inte det och då kommer tanken: ÄR MUSLIMER ETT HOMOSEXUELLT SAMHÄLLE?

STRAFFET MOT KÖNS LÄGGNINGAR LÖSER INTE PROBLEMET vare sig hos muslimerna eller icke muslimer. Lösning finns bara med mitt förslag av ett sk. ”Beteendesamhälle http://www.vi-pr.se/extraktioniskt_politik.htm” Det skrev och säger jag som ren humanist och icke våldslära vid gruppers konflikthantering.

IS rättigheter.

Själv påpekar jag i olika skrifter kring rättighet som grupp och identitets behov att krav till förverkligande av nya stater skall uppfyllas som t.ex. Staten Palestina, Kurdisk stat, Baskisk stat, Samisk stat, IS stat osv. Har Vatikanen en stat då har muslimerna rätt

till en stat precis som buddister, USA och Amerikas urinnevånare, i Ryssland och Kina samt Australien och andra platser på jorden där behov finns.

Allt går att diskutera och förhandla när viljan finns som t.ex. finns stater som styrs mer eller mindre av religiösa representanter.

Dagens IS krav av en värld ett kalifat är att jämföras till olika tiders imperium, politisk internationalism, religiös missionär och tvång samt dagens utopiska synsätt som resulterar till tvång när tro tar över sunt förnuft av ett mångfalds samhälle!

IS rättigheter att slåss för sin tro gör dom till dem de är! Tiden kanske behöver det som en väckelse för att balansera kunskap av demokrati, mänskliga rättigheter, reformism och revolution, nationell säkerhet och självförsvar i överlevnads syfte. Kom ihåg att

samma behandling väntar på alla religioner, kulturer, stater eller människor där när Islam skall erövra och dominera mänsklighet och hela världen.

 

Historien som vi 40-talister känner till och dagens realitet.

I Italienska historieböcker fanns en händelse som barn lärde sig i lågstadiet. Det var också historien hur och när samt var föddes dagens välkända och världsvida Röda kors. Det var i norra Italien 24 juni 1859 vid Solferino när fransmän slogs mot österrikare relaterade till Italiensk självständighet. En elvaårig pojke blev tillfrågad att klättra upp i ett högt träd för att spana efter österrikarnas frontlinje, men han blev fälld av en prickskytt ! Man kommer ihåg det…

Har man varit och är än animerad av internationalistiska tankar, ideologiska kunskap om kommunism, socialism, anarkism, liberalism, kapitalism och mer ism… Har man varit aktiv och troende i en religion… Allt är STORT, tiden står stilla, vi och jag lever och kunskap är glasklara medan tiden går i egen personlig takt vid eller bredvid dagens irrationella hastighet av stress, visioner, krav och faror i KAOS TID. Kvinnor är än förtyckta, barn tvingas till vidriga arbetsförhållanden, folkmassaker sker mot levande och inte ens födda medmänniskor, lagar utnyttjas för att splittra familjerna och döma oskyldiga medborgare till frihetsberövande med mening eller okunskap att det leder till själviskhet när onda är del av statens mekanism kring intressefrågor i ett kugghjul av våld.

Då funderar man, då ser man skillnaden, då förstår man att unga politiker och äldre politiska rävar och vilse makthavare oavsett ålder och kön, Solferinos händelse och världens okända och avlägsna händelser inte har mycket att komma med för att stoppa mänsklighetens och troligtvis livets nedbrytning…

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com  

 

 OBS! När du läser mina skrifter lär dig att utveckla KUNSKAP av relationer mellan mitt dubbla tänkande som visar medaljongens baksida, den nihilististka, relationer med mina skrifter och deras innehåll, bokstäver skillnad uppmärksammade som t.ex. fet stil-korsiv-stora bokstäver istället för små, färgsättning relationer vid olika meningar eller grund i skinnet på länk "Svart och vita relationer med ISis flagga", orden i t.ex. "KVINNAN FÖRSLAVAS" färgsättning röd som symbpliserar blod och "Då funderar man..." med slutgiltiga ordet i mening ...livets nedbrytning de sista som helhet i text av sista fras som i sin tur binder hela kontext.