ISIS, de islamiska framgångsrika mördarkrafterna. I dagens läge höst 2014 får de dels mothugg av KORSRIDDARNA USA. Den negativa islamiseringen med sharialagar, jihad har motarbetats länge i tysthet av KORSRIDDARE dagens enade Ryssland

Det är en skam, fel strategi och taktik att dagens ansvariga EU politiker inte låter federerade krafter träda fram som ett avslutningshalshugg mot den negativa islamiseringen.

Det var i gamla Europa som korsriddartåg bildades.
Än idag finns korsriddare, tempelriddare i Europa men som har somnat i deras inre kretsar i intressefrågor om makt och kapital. Här är en av de, jag själv som Tempelriddare som vill väcka brödernas förståelse.

http://vi-pr.se/is_islam_kvinna.htm 

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com