Till minne av ”FÖRINTELSENS OFFER"

 

Varför skall man inte tro på förintelsen? På grund av att några mentalstörda har sagt det? Då får vi inte tro på muslimers grymhet , inte på Historia överhuvudtaget. Hur fega kan de ha varit när USA bombade med atombomb det stora Japan, de förnekar inte det!

 

Araber muslimer och alla människor i olika länder och kontinenter som har konverterat till islam skulle de hyllas för att de vill utrota alla otrogna och dvs. alla människor i världen och sina egna därutöver Påven är också att straffa för att han bär kalott som symbol för respekt för Israel. Vidare utrota de Kristna i hela världen och det menas flera miljarder människor som hyllar Jesus. Judar, Israeler samt alla andra konverterade till andra religioner, människor som har en sexläggning som tror eller inte tror på deras extremism eller bara för att man pekas ut som otrogna. Skall man hylla dem för det?

Vi skriver, talar och ser att DET är ett människobeteende som kallas FIXERING* och är problemet så djupt rotade att jag ser att det inte var nyckeln finns som skulle rädda dessa vilseledda människor!

 

För de som tror på förintelsen, för föräldrar som skapar livet men upplever erövring av deras naturliga rättigheter (se lösning under familj http://www.vi-pr.se/lagforslag.htm ), för medborgare som förstår att nationen behöver inte ha en stat med förtryckande lagar för att förena patriotisk känsla, för journalister, media, myndigheter och medborgare som agerar och avslöjar osanningar; DESSA är krafter som BEFRIAR LIVET från GALENSKAP och VÅLD samt ONDSKA.

OBS! För de som medvetet agerat har skapat ondas maskerade galenskaper. För de egna offer som är människor indoktrinerade eller programmerade och fast i gränser till tveksamhet, skall dörrar till förlåtelse inte öppnas och det pga. medvetet skulle det leda till sanning, befriande och rättvisa som inte går att nå utan vidare konflikter

 

JUDISK förintelse OCH många andra grymheter som drabbar massorna SAMT enskild individ DÄR DESSA INTE ÄR GRUNDEN TILL PROVOKATION http://www.vi-pr.se/provokation.htm SÅ ÄR DET NATUR ÖVERLEVNADSLAGAR inom EVOLUTIONSTEORI där den starka överlever och det skall ske via ett slipat tillägg om vi vill tro att det kan vara möjligt ”förinta för att inte bli själv förintad!” Ekonomiska sanktioner, krigsföring, ockupation och murar med gränssättning skapade av intelligens som utstuderad ondska via intelligens.

 

Slut.

 

*FIXERING. Just det: EXTREMISM som är en sammansättning av mental FIXERING skapad av olika programmeringar faser i livet (fixering existerar inte i natur) i symbios med MAKTSJUKSYNDROM http://www.vi-pr.se/maktsjuksyndrom.htm som är ONDA eller VÅLD.

Notera att våld och onda är synonymer i den psykologiska sfären. Båda grundar sig på ”tankar” som motsatts till spontanitet. SPONTANITET är del av instinkts reaktion som alltså inte har en tanke under reaktions förmåga i sin rot, och är orsak till att utbrott i självförsvar uppstår.

 

Tor svärdtorp        

 

 

 

PERSECUZIONE  DEL POPOLO ISRAELIANO

 

C'è chi dice che il massacro degli israeliani è una menzogna, che non è mai avvenuto? Ma all'ora anche le atrocita dei mussulmani sono da rigettare? Queste sono le atrocita mussulmane attuali e dokumentate precisamente come fu la dokumentazione in bianco e nera d'allora filmata (non falsificabile a quel tempo), skritti e tesimonianze sul genocidio che colpi gli innocenti israeliani. Se non si riconosce queste verità all'ora si deve anche rigettare il passato con tutta la sua storia!

All'ora, dobbiamo esaltare tutti questi convertiti mussulmani arabi o di che nazione siano per il loro principio che sta scritto chiaramente nel corano che tutti i cristiani, gli israeliani, arabi e tutti che non son credenti o che non si vogliono sottoporrsi alla loro volonta sono tutti da sgozzare o ammazzare nel modo piu crudele che sia, ripet, si devono esaltare? Ho! Qui si tratta di miliardi di persone... non è questa una definizione pazzesca quando si dice che tutti i non credenti devono essere ammazzati?


I mussulmani pregano 5 volte al giorno rivolti alla mecca, questi vivono su una FISSAZZIONE. Pregando cosi tanto si crea una forma di fissazione mentale che basandosi su principi cosi violenti e fanatici senonchè estremistici fa si che credendosi poi martiri si creano anche celle o forze suicide e terroristiche!
L'esplicazione psicologica è che quando una persona, massa o popolo si FISSA nel senso accennato fa si che si imprigiona il pensiero e questo poi cosi organizzato o modellato si oppone alla SPONTANEITA che è la base del pensiero libero. Immaginatevi i bambini che crescono con educazione estremista poi d'adulti anche se non colpevoli dal principio questi a un certo punto noi non possiamo difenderli pensando di recuperarli riconooscendoli come vittime, in quanto il fatto è che essendo l'Uomo un essere programmabile fa si che il mussulmanismo cosi calcolando il tempo di recuperazione che domanderebbe una vita, una generazione è come dire impossibile e dunque questi sono destinati ad essere COLPEVOLI!

 

La guerra dei sei giorni quando le nazioni arabe provocarono l'aggressione su Israel, era piu una guerra religiosa come al tempo delle crociate che a fini ekonomici.

 

Ancora una volta la malvagita umana e la mania di persecuzione a sua volta da il diritto a chi è succube di reagire senza tolleranza contro la provocazione http://www.vi-pr.se/provokation.htm ! ISRAELE HA DIRITTO ALLA VITA ED ALL'AUTODIFESA non per la Storia ma per l'oggi ed il domani!

 

 

Tor Svärdtorp       

 

www.vi-pr.com