IDÉ, FRAMTID, SANNING

 

I

IDÉ

ALLT ÄR POLITIK också för de som säger att de inte gör det eller inte vet om politik, de gör politik för ÄR ALLT POLITIK.
 

Anarkism, Socialism, Kommunism och Liberalism eller kapitalism är de enda oundvikliga definitioner som gör politik

via statens suveränitet och deras regeringar eller fria sammansatta grupper från få individer till en massa. Dessa spelar

en funktion som inte går att hejda, då gäller definitionen ”ÄKTA” politik.
 

STATEN är en död sak som får liv via regeringar och andra sammansättningar som NATION, KONTINENT eller GLOBALISM.

POLITIK nervsystem, mekaniska eller funktionella del är knuten till definition DIKTATUR och DEMOKRATI en tredje väg

finns inte.
 

Dessa existera inte som ORDNING dvs. MÖJLIGHET TILL ÖVERLEVNAD för mänsklighet och denna knyten till livets

mening som jord, religion osv.

Som känd vägvisare är en eller en grupp-visare i olika befattningar som i sin ORDNING INNEFATTAR POLITIK.
 

POLITIK GÖRS via stat eller utan stat.

POLITIK BETYDER ”kunskap att regera sig själv”.
 

FINNS INGEN ÄKTA POLITIK SOM HETER KAOS.
 

KAOS är provocerad av olika och mest kända politiska partier, grupper osv. som inte definierar sig som här citerade

”ÄKTA” se mer t.ex. på www.vi-pr.com ”Politiska plattform”.

 

 

II

FRAMTID

 

En av mina aforismer knyten till individuell frihet är: ”Finns ingen framtid med framtid.” Dvs. om politik inte kan sätta

gränser och inte är till försvar för mänsklighet och livet  överhuvudtaget då är det KAOS. KAOS kan ge oss nytt liv eller

undergång för alla och allt som vi mentalt uppfattar.

 

Individuell frihet är en icke tänkande stillhet som lever i nuet från stund till stund utan pretention att styra evolution. En

önskvärd instinkt med ”lagom” intelligens på sin höjd.

 

De FAROR som vi har vetenskapligt och naturligt konstaterat är MAKTSJUKSYNDROM se mer på

http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

DEMOGRAFI utan begränsning.

EKOLOGI och dess frågor.

ORGANISERAD POLITIK som innefattar användning av materias inre kärna

1, ”ATOM” och allt kring och stöd för det vid Produktion och Konsumtion som t.ex. från ljusenergi m.m. till massförödande

krigsföring.

2, KAOSPOLITIK där partierna och deras ledare gör ”kult” rörelse eller egna idéer osv.

 

 

III

SANNING

 

Sanning är som känt ordnad via mina analyser att läsa i slutet på video t.ex. Lagen stoppar inte brottet.

https://www.youtube.com/watch?v=cAaRT6-doaw

t.ex. Rättvisan grundas på bevis och alltså visuell SANNING som sammanfattas av bilder, inspelningar och okända

tillfälliga individers vittnesmål.
 

SANNING i KAOS är ORDNING och inte som i politiskt kaos är=disorder (oordning).

Sanning är visuell och känslomässig ett möte med syn, upplevelse i det kroppsliga och mentala, där abstrakta definitioner

bland påhittad manipulation och vetenskaplig vid intelligens kan mötas och motsäger sig.

Sanningen sker när STRATUM se vidare på länk LSP

http://www.vi-pr.com/logistiska_samhallspsykologin.htm

då är stratum alltså utraderad. OM, inte så, att en naturlig superintelligens har formats i tid då principerna av

överlevnad som definition skildrar evolution teori och juridik och analysmässig och alltså filosofiskt uppstår tankar ”vad är

våld?” T.ex. försvara sig mot ett oprovocerat angrepp skall ses som icke våld oavsett konsekvenserna för angriparna.

När koncept är delaktig till konsekvenser och nått ledarna eller mänsklighet då uppnås ORDNING.

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com