XXIX=29
PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR 

Tor Svärdtorp personliga inställningar och...   https://jinge.se/allmant/varfor-bor-man-lasa-filosofi.htm

Maktpolitik 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com