XXVIII=28

SOCIALPROBLEMATIKSKILSMÄSSORNAS...  
Serkos fall Diskriminerande advokater m.m.   
Serko Gaderi i IRAN 2018, nu 2019 i Sverige. Hans mor? Hon som skapade familjetragedi HAPARANDAFALLET! Fråga är och som vänta besvaras: är han en fara för de små syskon som ofta umgås med?

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com