TSSL1

 

https://anarchyisorder.wordpress.com/2019/06/27/ett-sjukt-system/ "SomanarkistvarInternationalismochkosmopolitismFramstIskaran.Tidenmittemellanfråndaochnutidvarultraochradikala.somSynonymerTill
internationalism,kosmopolitism,
ultraochradikalaarIDAGochIdeNarmasteARdenMultikulturellaOchglobaliseringsomgaller.Mendasomidagar
demografi
utanBEGRANSNINGAR

http://www.worldometers.info/se/      

somsatterGransertillUtvecklingOchDarforArbrodernapasséLikSomSystrarUtopi.KvarstarNationOch
KONTINENTsomkreativamotsattningarFor
rasenellerkollektivexistens.Detsomforenarossanarkisteroavsettbalansellerpendelgangmellanblinda
reformerochrevolutionaraapplikationer
arstravanatt"grymma"staterOCHderasVARDELOSAregeringarskallforintas.ViAnarkisterArUnika,
VIarsjalvaUNICITET
somARindividualismvidKunskapAvickeTankandeiOVERLEVNADSyfte
somgorraddningmotkannibalismellerlivetsundergang." 

OBS! ViAnsvararInteFörReklamSom
KanFinnasIlänk
.

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com