VÄRLDSMAKT och realitet. Boden 2021-03-24

 

Steget från Marxism och Leninism och andra ideologer som Mao, Fidel Castro och väljare som tror på en sådan väg till sociala lösningar, är skillnaden inte så stor gällande faktisk social och ekonomisk procedur som enpartistat (nödvändigt steg för att nå kommunism via en socialistisk transiton – proletariat diktatur). Det finns inte skillnad heller från att vara liberaler eller kapitalister vid en s.k. demokratisk stat eller socialister via enpartistat för… ALLA ÄR REFORMISTER!

Jag anser t.ex. att till dess att det finns GEO: gränser (regionalism, nationalism, kontinental eller geopolitik) i motsats till GLOBALISERING (världssamfund osv.) är allt i sin ordning med Kinas uppenbara auktoritära fasoner och likaså är det i sin ordning med ett världskrig som blir en verklighet. Allt är som det ska alltså när en del beslut verkar vara auktoritära eller orimliga som det påpekas i följande NSD:s artikel gällande KINA relaterad till tvångsförflyttning av en del byar, med en kolproduktion som verkar motarbeta hälsan för livet. Oacceptabla så klart vid logiken, men kan vara nödvändiga i socialistisk transitons mening för att nå målet och härmed påpekar jag att denna typ av socialism är ungefär ett redskap till för att förvärkliga STATSKOMMUNISM som i sig när regering smälter bort som sådan är målet i sin tredje fas i utveckling när de då får en förvandling eller realitet av en centraliserad anarkism (anarkomarxism eller marxism anarkistiskt)! Alltså, vi skall erkänna och avslöja men inte för det försvara att självständighet knyten i frihetens mening, med känslor som grundas på kulturreaktionära som det inte talas mot i NSD:s artikel över ytan s.k. revolutionära principerna, kan inte mätas (för eller emot osv.) för man lever där i den politiska procedur som är etablerad. I så fall skulle jag klaga mot s.k. förtryck när en politisk procedur förbjuder att medborgarna inte får lämna landet! Eller att en politisk socio- ekonomisk centraliseringsprincip och ryggrad låter sig influeras och penetreras av s.k. konkurrens i flytande sjukdom liberalism = kapitalism!

Inom kontext vad grundas sig en enpartistat på? Är det om man skall följa, förstå och meddela för att skapa ett ärligt reportage, det är i princip kärnan som man skall ha klart för sig och sprida vidare! DVS. är det meningen att massan vidare skall utnyttjas för EN eller FÅ DIRIGENTER istället för en mänsklig välfärd? Då har vi stigma och sättet som DIKTATUR.

 

IDAG.

Mirakel Kina som innefattar miljarder av människor har gjort det bra gentemot de få dirigenter som styr USA:s hundratals miljoner medborgare! Bättre än dagens liberalistiska Ryssland. I övrigt är suverän över andra makthavare i världen, politiska som religiösa då man ännu inte har inte kunna enas för ett humanistiskt världssamfund. Kina är så klart med i kuppen med sina mer eller mindre imperialistiska fasoner och är lika ansvariga till VÄRLDSKAOS som skapas av rädslor, maktbehov, konkurrens.  

 

ALTERNATIV till alla spekulationer.

Anarkisternas värld av den genuina varianten att grunda välfärd via autonoma företag som t.ex. begränsade samhället baserade på kommun nivåer i en världsflytande FEDERALISM, som fri rörelse kan stödja sig på en lika fri mutualism (Mutualism är inom biologi en form av symbios som innebär att två olika arter gynnar varandra. Ett exempel på mutualism i naturen är förhållandet mellan pollinatör och blomväxter. Denna samverkan gynnar båda parter då pollinatören får föda i form av nektar och pollen och växten får hjälp att föröka sig. – Surs: Google-wikipedia), det ser jag acceptabelt då folkomröstning och direktdemokrati är knutna till BAS (folket eller massans vilja) inom redskap som vilar på en egen flygande matta av lokala kommittéer som i sig är början och slut” på samma gång! Då majoritet eller minoritet tar konsekvenserna eller vinst efter att de får göra som de vill… UTAN KONFLIKTER typ maktbehov osv.!

 

Här anser jag man fått klart för läsarna de olika skillnader om vad som är vad och skulle vara i makten i rättvisans mening.

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com