VI-PersonRörelse filosofiska principerna.

VEM ÄGER VAD?

Alla pengar som finns på banker är folkets pengar intjänad med blod, svett, tårar, död och sorg! Pengar och bankkort är stänkta med folks ansträngningar och tårar. Har du aktier, obligationer, fonder, lån osv. då har ni sålt ert öde i helvetets tyranners munnar och där hamnar också vi oskyldiga! Bankernas våldspiral med RÄNTA är pengar och kapitalism!

KAPITALET är inköpt av PENGAR och därför allt som är ert är lån borta utan krav till oss behövande och våra bilar, båtar, cyklar, motorcyklar, odlingsmark, sommarstugor, fiskeredskap, arbetsredskap osv.  är till er förtjänst! VARFÖR DET? För VÅRA FÖRFÄDER och vi till vår pensionering och mer, VAR MED ATT BYGGA LANDET!

Var solidarisk med dina bröder och systrar för det är hos oss som du få livs näring för dig och dina barn, trygghet och skydd vid oroliga tider!

FÖRRÄDERI skall straffas! HEJA KÄRLEK och icke våld... hahaha!

Se vidare länk

http://www.vi-pr.com/politidkt_korkort.htm

och komplettera SANNINGEN med

http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

Det är samma problematik då cirka 2000 år sedan, läs följande.

Paulus till Rom…

Den heliga Ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder ”26” när han sade:

Går till detta folk och säg: Även om ni hör, kall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte inse.* ”27” Ty detta folk hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte se med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag få bota dem.

ELLER?


VI-PersonRörelse är en MAKROFILOSOFI d.v.s. en FILOSOFI I SYMBIOS MED ALL FORSKNING och anser att ickevåld samhället är målet. 

Vilja till rättvisa är vår näring och när förslag träder fram använder vi oss av värdet i självkritik och Kritiken då när vi tänker, skriver, säger och vi gör. 

EN POLITIK UTAN MOTSTÅND

VI ÄR MED ALLA. OBS! Hahaha...i livet cirkus  finns också jag som  politiker!


Media och Politiker skulle hjälpa Folket till att skapa medvetandet kring politiskt hat som grundas på ideologi och Historia. Alla ideologier och religioner som expanderar med lögner och auktoritet är VÅLDSAMMA. Fel av media och politiker via deras framträdande att underhålla medlidande, ångest och hat! Nya tider är lika som nya begrepp oavsett utopiska som de verkar vara, när sanningen närvarar är rättvisan skipad!


A-1-I, "RÄTTVISAN STÅR INTE ALLTID I LAGBOKEN"

E-5-V, 
BEVIS ÄR NÄR t.ex. EN HÄNDELSE FÅNGAS AV VIDEOINSPELNINGAR, FOTOGRAFERING, MATERIELLA SAKER, SKADOR, D.N.A TEST OCH OPARTISKT TILLFÄLLIG MÄNSKLIGT VITTNE. Inspelning och bilder med datum, klockslag och plats där tekniken är möjlig.
MEN:
A. 
Allt går att manipulera som bilder, filmer, andra typer som fysiska och materiella skador som inte bevittnats av opartiskhet är att förkasta
B
Gällande som vittne, vem säger att det som du säger är sanningen? Ditt tal kan vara resultat av olika intryck, egna bearbetningar av egna upplevelser nu och i dåtid. Därför skall du vara försiktig med att tro att det som du säger är sanningen.
F-6-VI, 
När anklagade nekar är det lagen som skall söka sig till källa av nekande.
G-7-VII, 
DET ÄR PROVOKATION SOM SKALL STRAFFAS INTE KONSEKVENSEN AV PROVOKATION…
 
http://vi-pr.com/provokation.htm

...Naturlag: INGEN LAG!...http://vi-pr.com/varning_for socialtjansten.htm


www.vi-pr.com