Europeiska FamiljevärnPartiet

 

Europeiska FamiljevärnPartiet (EFVP)-(FV) FolkVärn

 

 

Stockholm (Spånga) Sverige, TORsdag 29 Maj Kristi himmelfärdsdag 2014.

 

Formades det nya politiska partiet EFVP (Europeiska FamiljeVärnsPartiet) lika som FV (FolkVärn).

 

ELVF-FV historik.

Startpunkt var den 27 Maj 2014 då Tor svärdtorp som representant för gruppen VLF (Vårdnad om barn, LVU, Faderskap) lämnade ett eget lagförslag för Vårdnad om barn, LVU och faderskap till Ulrik Höglund (KD) på regeringskansliet Socialdepartementet i Stockholm.

Efterföljare, med representanter för:

IRMA (Internationell Realitets Möjligheter för Alla) Linda Engström Stockholm ansvarig för Esma Gigic.

RGMHF Rörelse för Gemenskap och Möte för Handikappade och Friska. Linda Engström.

RUG (RättsUpproret Gotland och RUN RättsUpproret Norrland (Tor Svärdtorp, Annika Carlsson, Emmeli Alfarhan, Irma Simrishamn, Linda Engström för Elisabet Clason, Chris Johansson samt styrelse).

MURS (Mycket för Ungdomar Irma Simrishamn).

IMOR Annika och Cecilia Karlsson.

Pappa varför Erim Dag Isgör.

VOF Världens Organisation för Fred Annika Karlsson för Ove Svidén.

Grekiska Regissör Stathis Plotas för Återinföra Tjänstemanna Ansvaret av Jerzy Donus.

EUROPEISKA FAMILJEVÄRNPARTIET (EFVP)-(FV) FolkVärn.

Styrelse och grundare:

Ordförande: Jerzi Donus.

Sekretrare: Cecilia Karlsson

Kassör: Malgorzata Donus Marszalkowski

Suppleanter för närvarande av Vice ordförande: Tor Svärdtorp, Vice sekreterare, Annika Karlsson, Vice Kassör Elisabeth Carlsén.

Sverige Haparanda, Boden, Stockholm, Skåne, Polen, Bryssel, Grekland, England.

 

En bra förälder skapar flera bra föräldrar.

 

Preliminärt förslag och stadgar för ett nytt politiskt parti:

 

EUROPEISKA FAMILJEVÄRNPARTIET (EFVP)- eller (FV) -också stå för FolkVärn.<

 

OBS! *Asterisk symboliserar att i fråga finns redan färdigt förslag eller lag §, men pga. storleks mässig kan den inte integreras i detta provisoriska partiets formgivning, stadgar osv. 

Följande symbol< innebär att den meningen följs av medlemmars förslag för utveckling och förändringarna som tas upp i olika sammanhang där frågan är aktuell.

 

 

ETT POLITISKT PARTI SOM SIGNERAR EN NY ERA INOM RÄTT OCH POLITIK: i VÅRAT POLITISKA PARTI finns plats för misstänka medborgare eller dömda till dagens så kallade brott men så behöver det inte vara i naturligt hänseende. Kan finnas före detta som har sonat, andra oskyldigt dömda, andra klandrade av skvaller och misstänkta utan bevis. Vi skapar lagar som inte är knutna till EGENMÄKTIGA ekonomiska eller makt intressen. VI HAR RÄTTVISAN I SIKTE!

 

En överblick på våra önskemål, krav och synsätt.

 

 

DAGENS GENERATION och NÄSTA GENERATION

 

DAGENS GENERATION

§ Dagens generation som lever i en brokig och bråkig tid, där medborgarna och människorna är splittrade av olika tankar, kulturer, tro, beteende, kaos. MÅSTE GÅ IGENOM följande förändrings utveckling för kunna nå en INTELLIGENT SAMLEVNAD som beskrivs t.ex. i den existerande text, studie, arbete och praktik *VIA OMO MAXIMUM (VOM, Vägen till högt utvecklade människan.) Det grundas på… osv.” där människan älskar sitt land, sin familj, sin nästa och sig själv. DET ÄR ETT MÅSTE och inte ett BÖR.

FRAMTIDS frihet skall inte vara som idag år 2014 KAOTISK och alltså våldsamt att leva i. FRED och FRIHET uppnår man genom ansvar, medvetenhet, själslig renhet (mental, praktisk, VOM och mer), deltagande med ansvar om att RÄTTIGHET KAN INTE EXISTERA UTAN PLIKT! Det vill säga att VI KAN BARA ÖVERLEVA pga. ANDRA MEDMÄNNISKOR OCH LIVET OMSTÄNDIGHETER MEDVERKAR I VÅRAT VARDAGLIGA LIV och därför RESPEKT för andras liv kommer i första hand.

NÄSTA GENERATION

Lagar, proceduren osv. förändras eftersom mål är nått. Dvs. att när mål uppnås betyder att de nya omständigheterna eller realitet inte har samma behov som tidigare och därför anpassningsförändringar sker av egen natur…

 

§ A - Kom ihåg att RÄTTVISA STÅR INTE ALLTID I LAGBOKEN och det innebär att stadgar, lagar, principerna är förändringsbara med tiden efter sunt förnuft, vetenskap, nödvändigheter, omständigheter och dagens otänkbara tankar som relateras i framtid för människans överlevnad.

§ B - KOM IHÅG att ännu kan du inte leva utan vatten, mat och luft, så värna LIVET i sina fyra grundliga elementer.

 

 

INDIVIDEN OCH UTVECKLING

 

Grundprinciperna: § I (1)-SOCIAL RELATERAD INKORPORERAD KONSERVATISM MED REVOLUTIONERANDE syfte med Transitiv Utveckling, är en generering till välfärden istället än dagens degenerering och förintelse. T.ex.: Hemundervisning är den primära läran i mänsklighetens tid från urtid, det innebär att skolplikt inte är obligatorisk! Därtill inte straffbar!

 

§ Åter till statliga skolundervisning med dels gamla inriktningar tidsanpassad som t.ex.:

respekt för lärarkår,

möjlig skoluniform och

krav på hemläxor (av mindre betydelse men hög psykologisk betydelse).

Frivilligt deltagande till individuella prov osv.

Besök och helguppehåll vid olika arbetsplatser, trossamfund. semesterort osv. (läran i praktiken och självständighet med integration i gruppen)<

Utveckla självdisciplin, gruppansvar, självberikandet via fysisk och mentalt arbete med självförsvarsträningar av olika ursprung från sk. konst orientaliska stridsteknik till europeiska ursprung och egna upprättade stilar, det som ämnen och alternativ till idrott.

Klara inriktningar för praktiska jobb (t.ex. hantverk…) samhällshjälp (t.ex. läkare…) och vetenskapliga mål (t.ex. gamla och nya inriktningar som naturvetenskap IT nya upptäckt och horisonter utöver den tänkbara…)

 

§ VÅRD

Fysisk och psykisk vård av olika slag för t.ex. äldre, frihetsberövad osv. utöver krav för kvalitet och kontinuitet integreras tjänstemannaansvar som innebär att felaktigheter kommer att åtgärdas med t.ex. andra arbetsuppgifter av provisorisk eller definitiv förändring. Straff i anpassad skala osv.

 

DÅ och NU för en ny framtid.

Upprättelse:

nödvändigt att göra om alla mål där medborgare setts vara orättvist dömda inom brott, ekonomi, familj etc. Exempelvis:

ALLA BESLUT SOM GÄLLER SKILSMÄSSOBARN, LVU PLACERADE BARN, ADOPTERADE BARN RIVS UPP. DÄRTILL UTREDA FRIA ORGANISATIONER, MYNDIGHETER, PARTNER OCH INBLANDADE. FÖRÄNDRINGARNA OCH ÅTGÄRDER KOMMER ATT TAS FÖR ATT RÄTTA TILL ONATURLIGA OCH ORÄTTVISA BESLUT. ANSVARIGA SKALL STÄLLAS TILL SVARS FÖR DET ENORMA LIDANDE SOM DRABBAT BARN, FÖRÄLDRAR OCH SVENSKA FOLKET.

 

§ SÄKERHET

Allmän farligt beteende typ skadegörelse, nedskräpning, spottning, missbrukandet, uteliggare, tiggande, störningar och brottslighet över huvudtaget osv. dokumenteras också av vanliga drabbade medborgare med påföljd utan fördröjning<

Markant utveckling av lokala medborgares samverkan typ medborgargarde (patrullerande ordningsvakter m.m.), fri kameraövervakning (allmänna och privata), militär medverkan vid civila mål (medverkan med poliser och annat mot brottslighet, räddningstjänst osv.)*<

Neutralitet men militarisering i självförsvarssyfte, höja hemvärnet och annat…*<

 

§ Jämlikhet Omedlbart där utveckling visar sig ha nått målet.

 

§ II (2)-Statlig Centralisering:

Naturresurser (jord, vatten och luft) = gruvor, skog, elkraft, fiske och jakt, naturvård osv.

LOKALA och REGIONALA beslut kan fortsätta med frivilliga eller betalda representanter, medborgarförslag, politiska representanter och allt detta överskuggas av folkets makt som är suverän över tagna beslut, andra som skall tas osv. via krav av ev. direkt demokrati, folkomröstning som grundas på ”EN RÖST ALLAS RÖST (en röst, en minoritet är värd majoritetsröster) och innebär att omvärdering sker. Oenighet regleras med ”TUR” se nedan.   

§ TJÄNSTEMANNA ANSVAR= Byta arbetsuppgifter eller dömas som åtgärd när man gör felaktiga beslut.

§ DUBBEL KONTROLL (före och efter beslut).

§ NÄR DET GÄLLER ALLVARLIGA BESLUT av nationella intressen, plats för referendum (folkomröstning) och vid extrem oenighet med stor vikt i sak använder man ”TUR (T)” ”singlar slant, kasta tärning, lott osv.” på lokal nivå regional och nationell som gäller omstrukturering, naturförändringar, ombyggnader relaterade till sociala och ekonomiska intressen, naturvård, kollektiv försörjning som el, vägar, broar osv.

 

§ III (3)-RELATION för en HARMONISK välfärd.

Identitets fråga i spetsen som ursprung, nationalitet, fysisk och psykisk hälsa, deltagande i samhällets uppbyggnad för invandrare och medborgare som t.ex. i arbete, säkerhet och försvar = ansvar för plikt och rätt (dels ovan nämnd)!

Nationell fysisk och psykisk HÄLSOKONTROLL gratis för alla med möjlighet till bärande bevisning<

Familjen: Kärnfamilj i ledande naturlig ställning anpassad i dagens tid för hälsa, reglerat födande osv.< *Automatiskt gemensam vårdnad om barn, LVU, faderskap. *Automatiska samarbetssamtal vid kris, konflikter och annan samlevnads kommunikations problematik (dels ovannämnda VOM) osv.<  

 

§ IV (4)-EKONOMI och ARBETE

Omvärdera produktion och konsumtion (kvalitet, metodik, pris osv.):

CENTRALISERING av tunga industrier, vatten och mark.*

Fri företagsamhet för små företagare (hantverkare, familjeföretag, små företag).

Sammansätta allmänt kommunikationsnätverk som transport (tåg, flyg m.m.) IT (Internet m.m.), vetenskap och konst samt kultur, infrastruktur (allmän byggnad, renhållning, sophämtning osv.)

Mat, vatten, transport, bostadspolitik, textil m.m.   

 

 

ANSVARIG FÖR POLITISK PLATTFORM utveckling info om förändringarna, förslag, tips, vetskap osv. skickas till Tor Svärdtorp tor.svardtorp@gmail.com

Korrekturläst av: Elisabeth Carlsén

 

FLAGGA för FV adopterar vi för närvarande från VIPR BARNFLAGGA: transparent textil med olika färgprickar

 


Stadgad för Europa Folk Värn Partiet (EFVP) Europa Folkvärnpartiet

Spånga 29 maj 2014 Sverige

§ 1 Alla medlemmar oavsett deras religion eller politiska tillhörighet, samhällig eller civilstatus, nationell tillhörighet i det Nya Europa (EU, Europa Federation) bosatt eller ej i högkvarter nationella området kan inträda som medlem och styrelse på Europa Folk Värn Partiet (EFVP) Europa Folkvärnpartiet.
§ 2 Partiet har det syftet att skydda individen under manteln av Staten, regionalism, kommunal, lokal, tillhörande organisation EFRVP eller säga vara FV (Folk Värn).
§ 3 Flaggan. Vi adopterar VI-PersonRörelses barnflagga som permanent kännetecken, skillnad görs så att på mitten på flaggstången fästes en svart vimpel lika lång som nedre delen av flaggans storlek. Symboliken är att barnen tillhör familjen och barnen är högst i den meningen. Svart vimpel symboliserar alla barn som har fallit offer för myndigheterna, föräldrar orättfärdigt anklagade och det gemensamma lidandet samt barn som har fallit offer av myndigheters nonchalans eller offer av vansinniga föräldrar. En flagga med familjerätt i spetsen och svart sorgeband. 
§ 4 Alla typer av kännetecken från olika fraktioner är tillåtet från fana till klädsel, från hälsning till slogan, emblemet eller vapen, från musik till text, marsch eller gruppering osv.: 1a) Medlemskap i andra organisationer är inget hinder. 1b) Dessa skall vara anmälda till högkvarter som automatiskt godkänns och sprider information så långt det går. 
§ 5 Bankkontot, det är en paragraf i sig som diskuteras internt.
§ 6 Medlems avgift på minst 20 skr per månad som betalas in och som rundas av som årsavgift på 250 skr Kassan används bara för underhåll av partiet och aldrig till resor och annat för privat bruk i partiets namn. 6a) Vi tar emot donationer och andra insatser av olika värde. 6b) Är tillåtet frivilligt samarbete med andra politiska organisationer m.m.
§ 7 Gemensamma medlemskort som kännetecken som valts efter medlemsomröstning efter majoritets begäran. 7a) Medlemskort skickas efter att medlemsutgift konstaterats.
§ 8 Styrelsens har möte minst och max en gång per år.
§ 9 Misstankar om missbruk av stadgarna medför omedelbar uppsägning och med livslång uteslutning efter ärendet hanterats.
§ 10 Vi anser inte att det är nödvändigt att stadgar om hur meddelande och annat av föreningsprocedur allmänt kända och av sekundärt intresse behöver skrivas in. Men, vi anser det vara nödvändigt att grundläggande ideologisk-politisk EFVP allmän formgivning att det kommer upp i sina nationella språk där partiet upprättas. OBS! Dvs. att Engelska utanför England ska inte representera partiets språkbruk. Undantag av statens förryckta internationella neutrala språk som Interlingua, Esperanto och annat som kan var aktuellt i framtiden.
§ 11 Medlemsmöte utöver styrelsen sker frivilligt och på eget initiativ. 11a) All verksamhet med som syftar att propagera, höja intäkter för partiet eller stärka medlemskap; dessa arrangemang utöver de nödvändiga sker på egna bekostnad och stöds inte från partiets kassa. 
§ 12 FV-are (Folk Värn) är benämning för medlem i Europa Familjevärnpartiet.


PELARE TILL EFVPartiets startpunkt. Med det menas att lagförslag skall översättas till alla ländernas språk där EFVPartiet basen upprättas.

 

Torsdag den 1 Februari 2011 kl. 13,55:04 via E-post

Stockholm 27 maj 2014
Tor Svärdtorp
tor.svardtorp@gmail.com 
Tel: 073-067 83 62FAMILJ

TOTALA PROBLEMLÖSNING ÄR SOM FÖLJER:Lagförslag för
:
1. A- SKILSMÄSSA KNUTEN TILL INTERIMISTISKT BESLUT OM VÅRDNAD OM BARN ”Tingsrätten domstolar civilmål och familjerätten”. 
2. B- OM LVU (Lagen om Vård av Unga) ”Socialförvaltning”. 
3. C- FADERSKAP ”Förvaltningsrätten”.
4. D- SYSKONSKAP "Förvaltningsrätten"AKT I 
Grunderna TINGSRÄTTEN VÅRDNAD OM BARNEN.
A 1) Från födelse skall vårdnad av biologiska barn tillfalla automatiskt till båda föräldrar som föder på naturlig väg, kirurgisk angrepp och även för barn som blir till genom t.ex. sperma och äggdonatorer, provrörs befruktning, genetisk forskning och allt annat tidsanpassat.
2) Föräldrar som skiljer sig (gift eller sambo), de skall vara aktivt delaktiga under ett års betänketid till samarbetssamtal vid familjerådgivning o dyl.
3) Barnen skall ha egen bostad**A-3,1 på minst storlek anpassad till syskonskara där föräldrar turas om till besök, uppfostran och umgänge*
*A-3,2. Socialförvaltning för utvärdering.
4) Under ammningstid skall pappan ha rätt till att närvara halva tiden med barnet där barnen vistas*
*A-4,1.  Socialförvaltning för utvärdering.


FAMILJERÄTTEN OLIKA ÖVERENSKOMMELSE

Tillägg nr1
1: Särbo förhållandet.
2: Fall där andra föräldrar kommer överens att man skiljer sig men den andra föräldern har barn oftare.
3: Fall där en eller båda föräldrar inte vill veta av sina barn.
4: Föräldrar som väljer delat boende.

B Socialinsatser vid individ och familjeomsorg med LVU i följande beskrivning.
1) Efter generella upplysningar av familjs missförhållande och misslyckandet av upprättning via sociala insatser*
*B-1,1.
2) LVU aktualiseras med bevisning i flera olika former *
*B-1,2.
3) Barnen omhändertas för att skyddas men ska aldrig erövras sin rätt till sina biologiska föräldrar*
*B-3,1.

Tillägg nr 2
Placerade barn i fosterhem: ”Lämplighet för medborgare som vill vara delaktig i sådana enorma livsuppgifter skall vara mer kompletterande:

I Familjehem.
A) djupare och bredare information om personen i fråga med.
B) Styrkande lämplighet från socialt nätverk.
C) kurs i pappas och mammas roll med intyg därtill.
D) Där små barn skall placeras:
gäller att paret dessutom har varit, gifta i minst 15-20 år, haft barn som har flugit ut och att harmoni mellan föräldrar -barn kvarstår."

II Institutioner.
Ansvariga och deltagare (anställda eller frivilliga)
Ägare eller styrelse.
Alla dessa måste ha eller haft familj med egna biologiska barn.


C FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR Faderskaps Begäran.
Det görs automatiskt för alla nyfödda medborgare i Sverige eller för svenskar utomlands.D
 FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR om SYSKONSKAP.

Alla barn skall veta sitt biologiska ursprung i första grad nämligen om föräldrar och syskon. Syskon ska ha kännedom om halvsyskon och vice versa.
Ansvartagande*.
*1-Biologiska föräldrar.
*2-De närvarande vid födandet.
*3-Myndighet.AKT II
 Detaljerna i ärendet A* 
*A-3,1 Bostad*
*BOSTAD FÖR BARNEN MED OLIKA BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR Bostad för barnen med olika biologiska föräldrar. Dom föräldrar 1- Var de bor och 2- arbetar på 3- olika ställen med 4- olika avstånd från 5- barnbostad. Familjerätten skall justera detta genom att välja en kommun och bostadsområde där barnen är trygga i sin uppväxt via oftare kontakt med olika föräldrar.*

*A-3,2 Uppfostran och umgänge*.
*Man eller kvinna som har flera barn med olika partner SYSKON OCH HALV SYSKON BOR TILLSAMMANS. Problematiken med föräldrars besökstid med barn löses genom att alla olika föräldrar turas om veckovis.
För de biologiska barnen kan nackdelen teoretiskt bli att möte med föräldern reduceras i antal. I praktiken kan biologiska barnen få träffa sina föräldrar utöver den bestämda tiden.
Tillägg nr
3 A
-3,2 BB Barnbidrag och bostadsbidrag.

BB förändras genom att barnbidrag delas dels lika till båda föräldrar och dels lika till alla syskon på deras enskilda bankkonton. 

A-4,1 vistas* dvs. att ny partnerskap för modern blir inaktuellt. Lämnade kvinnan mannen under graviditet och är med en annan partner då gäller ovannämnda formulering. Socialförvaltning ordnar det genom att förmå moder och barn till en jourbostad.
B*
*B-1,1 insatser*. Socialförvaltning inom individ och familjeomsorg har rätt till inkallning och besök till utpekade personer efter upplysning om missförhållanden i relationen.
*-1 Med insatser vid svåra föräldrarelationer och familjeförhållande menas kallelse till socialförvaltning där samtal i olika former kan komma till slutsatsen att peson-er i fråga erbjuds terapeutisk förmån.

Där det finns misstankar att barn far illa.
*-2 Lagstiftad om föräldrars ansvartagande till möte på socialkontor skall följas med rätt för socialtjänst att besöka familj som är utpekad eller visar ovilja till samarbete. LVU
*-3 LVU kan komma i fråga om föräldrar motsätter sig kallelse och vägrar inträde till bostad osv.
*-4 Barnen skyddas med omhändertagande vid privata och offentliga platser där stöd för barnen finns.
*-5 Med stöd menas närvaro av offentligt anställda, släkt eller förtroende person för barnen som närvar vid omhändertagande.
*-6 Omhändertagandet skall ske i milda former med behöriga myndigheter i första hand i civil klädsel med närliggande skydd av tydliga lagliga representanter i omgivningen.
*-7 Hela förloppet dokumenteras via TS-inramning för dokumentation och som bevisningsmaterial insatt till skydd av alla parter och involverade.
*-8 Omhändertagande innebär att föräldrar och barn uppehåller daglig fysisk kontakt som upphör med omedelbar verkan när föräldrar anser sig själva vara mogna till samarbetssamtal med berörda myndigheter. 

B-1,2 olika former*
*TS-inramning, föräldrarna hjälpsökandet, föräldrar erkännandet, barns berättelse, levande vittnesmål.

B-3, 1 Rätt till sina biologiska föräldrar*.
*Med det menas den fysiska kontakt och med det raderas den kontroversiella definitionen av ”emotionella ägandet ”.

OBS! När ärendet avslutas skall alla register av sådan händelse raderas för all framtid.

 

Tor Svärdtorp
tor.svardtorp@gmail.com 


 

TS inramning.

 TS-inramning ”Tor Svärdtorps visuella och röstberättigade säkerhetsformgivning för socialarbetare, vakter, livvakter, poliser, domstolar, institutioner för placerade och frihetsberövade, militärer, skolor osv. (privat och offentlig sektor)”.

I korthet:
EKONOMISKA FÖRDELAR: mindre skatt för underhåll av placerade barn vid institutioner.
SOCIALA FÖRDELAR: en mer harmonisk samlevnad som en del av en starkare samhörighet.
POLITISKA FÖRDELAR: stabilitet och kontinuitet för regerande politik.
INDIVIDUELLA FÖRDELAR: de mänskliga 
rättigheterna uppnås.

OBS! Lagförslaget skall alltid följas vid skriftlig eller muntlig presentation med den ursprunglig upphovsman.
Andra eller helhetsförslag

Sympatiförslag:
ETT NYTT MINISTERIET ”Familje Ministeriet (FM).
…gällande familjekoncept som ramar in ovan nämnda förslag, hälsa, uppfostran (privat och samhällig), samlevnad.
…familj och olika relaterade institutioner.

 

Tor Svärdtorp
tor.svardtorp@gmail.com Jerzy Donus (ordförande-avliden) och för tillfällig ordförande Elisabeth Carlsén https://www.facebook.com/familia.eu - https://www.youtube.com/watch?v=fK8LrzzC4-8&feature=share m.f. Cecilia Karlsson (sekreterare)Algprzata Donus Marszalkowski (vice ordförande), Tor Svärdtorp (kassör)Annina Karlsson (vice sekreterare).

webbmaster tor.svardtorp@gmail.com

Vi finns på Faceboock https://www.facebook.com/familia.eu
 

 

www.vi-pr.com