Allt som du behöver veta VEM ÄR

 

 

Allt som du behöver veta VEM ÄR DU!

LIVSVIKTIG KUNSKAP FÖR DIG SOM STRUNTAR…

 

Ett sätt att förstå dig själv, rätt till samlevnad och regera dig själv som betyder POLITIK.

 

Tre enklare punkter att veta för att göra dig fri, ansvarig, trygg, stark, positiv och glad.

 

Följande är del sett som stat eller frihetlig helhetspolitik. Inget krav för att veta om alla ords innebörd men om du tar det som en LEK och vill veta det gör dig RIK av MÖJLIGHETER för att LEVA här och NU

 

OBS! Använd dig t.ex. av Internets olika sökmotorer som t.ex. google osv. för att få veta mer eller mindre exakt vad som sägs eller vad jag menar med detta korta inlägg. Gör det när Internet ännu är en fantastisk och dels fri resurs och att ha klart för dig att ett angrepp i rymden kan ta ifrån ALL KOGNITIV* KOMMUNIKATION.

 

 

Kapitel I

 

Nr.1

SÄTT

Hela världen diktaturer, personval, enmansparti, president eller presidium, oligarki eller fåmannavälde, monarki, republikaner, demokrater, höger eller vänster samt center eller ultra-anti (extremister, radikaler), konservativ, reaktionära, direktdemokrati, folkomröstning, libertarianism, nationalism, geopolitik, kontinent politik, klerikal politik, internationalism, globalism, federalism, regionalism, nomader eller stampolitik, moral, fackföreningar, patriarkat eller matriarkat, frihetliga m.fl.

 

Nr 2

UTTRYCK

Erkända eller hemliga organisation, politiska partier, social och politisk rörelse, armén, manifestation, protest, revolt, revolution, nihilism, krig, organisation för fred, de gröna, centralisering, decentralisering, homogen samhället eller extraktioniskt politik osv.

 

Nr.3

EKONOMISKSKILLNAD

Socialism. Den socialistiska ideologin: profiten från arbetarnas ansträngningar koncentreras till arbetarmassorna.

 

Kommunism. Den Kommunistiska ideologin: ideologisk grund är att producera efter förmåga och ta efter behov.

 

Anarkism. Den anarkistiska ideologin innehåller socialistiska, kommunistiska och individualistiska varianter. Förekommer definitioner som kollektivism (socialist eller kommunist), referens till urtid och grottmänniskor som antropologiska analyser vid princip av kommunism primitiv som också lever idag vid avlägsna grupper i olika delar av världen.

På Internet i dagsläge förekommer definitioner som relateras till anarkokapitalism och det är helt förvriden princip pga. individen oavsett kan leva på plockning, samling och mitt i IT samhället omöjliggör sådana relation och det pga. enkel objektivitet är att 1, individens arbetskraft har sina begränsningar och 2, anarkistisk princip grundas på gemlikhet, solidaritet, överlevnad, fattig samhället mot misär, individuell frihet -en av mina studier (icke tänkande människan), mot exploatering av saker och ting inte minst människor, natur och livet.

 

Liberaler eller kapitalister. Den liberala eller kapitalistiska ideologin: profiten från arbetarnas ansträngningar koncentreras till en eller få människor.

 

 

KAPITEL II

 

Alltså, det som är sann POLITIK är nr 3 på kapitel I ovannämnd och inget annat!

 

 

Politiker, makthavare, okunskap, intressefrågor och tid har krånglat till för oss, sanningen är som följer.

 

ANSVARIGA MAKTHAVARE som t.ex. via SÄTT nr.1 kapitel I ovannämnd vill få oss att tro det är skillnader mellan demokrater och republikaner inom makt och statspolitik. Sanningen är att man inte kan vara republikan utan att vara demokrat och vice versa! Att vara republikan menas att varje en av oss är kung (till sig själv) och demokrat menas att folket har åsikt, bestämmer och styr makten!

Med det finns lagar som styr dessa, republik och demokrati men här finns plats som vidare lurar oss genom att göra och tillämpa omänsklig princip, regler och lagar från grundlag till chefen på arbetsplatsen som utövar sin makt genom att tillämpa egna åsikter utan att du kan försvara dig!  

DE lurar er och förtrycker oss ännu som förr 100 eller 1000 år sedan genom hemligheter eller inskolning som stärkte deras intresse via ignorans att vi inte behöver veta!

 

Vidare sanning handlar om diktatur av fåmannavälden eller av ensam härskare som inte kan vara demokratisk!

 

 

Ser vi nr 2 UTTRYCK som ovan vid kapitel I.

Politiska partier osv. som inte grundas på en ekonomisk skillnad som ovan förklarats nr3 kapitel I  handlar i styrsätts på s.k. STATSMAKTSPOLITIK, det är en bluff som t.ex. i Sverige s.k. moderater har felaktig benämning för de gör en liberal (Kapitalistisk) politik men gömmer det i princip genom att inte deklarera sig som sådan, de visar sig  inte vara justa. Moderater stjäl rätten från liberalpartiet att vara störst inom den rätta politiken.

 

Liberala skulle ha ensamrätt till tal och makt som ärliga och rättfärdiga politiker pga. de deklarerar sina ekonomiska grunder som är sanning i deras målsättning!

 

Samma öde som moderater är centerpartiet för länge sedan men alltid aktuellt också som bondepartiet.

 

Miljöpartiet dessutom är deras krav obefintliga pga. dels är de naturligt integrerade i andra seriösa, ärliga och äkta politiska partier (se nr 3 kapitel I ovannämnd). Miljöpartiet är en ”effekt, en reflex” och aldrig som aldrig ett statspolitiskt parti!

 

Sverige Demokraterna med deras definition som liberalkonservativa är inte annat än konkurrent till äkta liberalpartiet och de kommer aldrig  att erkännas som de rätta politikiska partiet för folket och rättvisa.

 

TÄNK DIG att nya eller gamla Moderaterna (M), Sverigedemokraterna (SD), Centerpartiet (C) skulle förkasta deras påhittade definitioner och smälta in i Liberalerna (L), forma ett enda stort LIBERALPARTI med omröstning om ledarskap med en eller flera ledare, storlaget det skulle vara!

 

Vänsterpartiet kan aldrig erkännas rätt till att vara en äkta statspolitiskt kommunistiskt parti pga. de deklarerar inte sig som sådan! Det enda partiet som skulle sitta i regering nu 2020 är bara ett resultat om fusion av vänsterpartiet och alla andra formationer som överger inspirationer av de klassiska historiska ledare som Lenin, Trotskij, Stalin osv. och istället refererar sig bara till ekonom, filosof och analytiker Karl Marx bl.a. formgivare till statskommunism och bara kalla partiet som KOMMUNISTPARTIET.

 

Svenska socialdemokratiska partiet (S) lever på historisk händelse men vi har sett mer och fler ledarskap som har influerat på partiet och som har skapat variationer bland ideologiska kompromisser, konkurrens och privatisering som gör att centralism har försvagats och vi kan säga att ordet demokrati inte är kompatibelt när ett socialistisk politiskt parti styrs vidare av bara en sekreterare.  

 

 

*, Kognitiv förmåga och intelligens. Med kognition menas förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem, använda siffror och språk med mera. Kognitiv förmåga är inte det samma som intelligens men den har betydelse för hur man kan använda sin intelligens eller begåvning. (källa: google, wikipedia via Internet)”.

 

 

 

Kapitel III

Relation för vidare kunskap och mental utveckling:

http://www.vi-pr.com/politidkt_korkort.htm 

http://www.vi-pr.com/politiska_partier_1.htm,

http://www.vi-pr.com/politiska_partier_2.htm,

http://www.vi-pr.com/socialism_nationalism_patriutism_fri.htm,

http://www.vi-pr.com/maktpolitik.htm,

https://vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm (Innehåller bilder med grundare och fakta för grunder.) 

http://www.vi-pr.com/politisk_mogenhet.htm,

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com