Google translate egen
Ett lyckonummer 7 i den eviga åt

 

 

ITALIANO

Anni. 

Unda descrizione sugli anni nel tempo.

Anni numerici e anni biologici.

Anni numerici.

A, sono gli anni determinati dalla societa che si conclude con un tempo prestabilito di nascita e di morte.

B, in confronto alla domanda ”Quanti anni hai?” La rispossta coerente numerica sara basata sul calcolo dell’ora, del giorno, del mese e dell’anno della nascita e si limita al giorno ed anno dove la domanda è fatta. 

Anni biologici.

A, questi si riallacciano 1, alla eredita genetica ancestrale. 2, di come si gestisce fisicamente e mentalmente la propria crescita.

B, l’ambiente in rapporto alla nutrizione come fase intrinseca (interiore) ed il clima come fase estrinseca (esteriore).

Constatazione

SOCIALMENTE

Persona che ha raggiunto la maturita fisica e psichica riconosciuta scentificamente all’eta numerica di 25 anni, non è necessariamente al medesimo livello o rassomiglianza ad un’altra. Qui si afferma o constata il principio psykofisico del PLURALISMO basato sulla differenza fra l’uno all’altro. ”Ognuno è uguale a se stesso o nessuno è uguale all’altro. L’apparenza è medesima in senso materiale, la vita sociale altrettanto come IDENTITA-sociale e questa in simbiosi con l’evoluzione naturale ed individuale nella liberta mentale che si svolge, facendo l’individuo UNICO nell’immensita della razza umana.”

INDIVIDUELMENTE

In pratica avremo in primo luogo una persona di 25 anni che ha una crescita normale ed equilibrata uguale alla ”massa” e si afferma il tempo numerico di 25 anni.

 In secondo luogo, un venticinquenne che si trascura o abusa fisicamente fa che si invecchia precipitando sotto gli anni numerici creandosi un’eta biologica inferiore all’eta numerica. Questo vale parzialmente anche per chi è affetto di malattie naturali o incidenti fisici che creano andicappati.

 In terzo luogo, abbiamo personalita intrapprendenti che si dedicano ad attivita fisiche e colturali. Questo accomulamnto del ”fare (lavori diversi, studi diversi)” fa che l’esperianza nel caso che questa sia collegata all’intelligenza e dunque per dire che l’intrapprendenza da pratica alla conoscenza, fa si che il venticinquenne è fisicamente piu giovane in vigore degli anni prestabiliti numerici, ma anche piu anziano e dunque maturo fino al punto a volte o per certi di non essere capito dai suoi simili di ”éta differenti”.    

 Sommando l’assunto, avremo l’eredita biologica dei nostri ancestri e la nostra vita terrestre insieme, da esattamnte gli anni in cui ci siamo realizzati.

 Qusto è un calcolo, a mia cosnoscenza fino ad oggi, che gli anni biologici non som facili e neppure possibili a prestabilire. Avremo dunque un’éta senza éta!

 

 

 

ÅLDER

 

 

Ett lyckonummer 7 i den eviga åttan!

 

1-I som är 7-VII som förvandlas till 8-VIII!

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa? Då, när du är fri från maktsjuksyndrom är du i mogen ålder. Då, kan du vara fri, leda dina barn, din familj, samhället, leda inte minst dina idéer och dig själv. Det är det som är din ålder… den odefinierbart!

 

2-II

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra.

 

3-III

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening.

 

4-IV

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död?

 

5-V

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa?

  

6-VI

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa? Då, när du är fri från maktsjuksyndrom är du i mogen ålder.

 

 

7=0(din ålder… den odefinierbart)-1och8självaHÄNDELSE

 

 

 

Vidare undrande, studie, frågor och svar bland ålder och tid.

 

OM TIDEN och ÅLDER

 

Man undrar varför alla vi som lever under samma tak på jorden är hastighetscykel annorlunda vid olika åldrar. Här summerar jag grovt tre nivåer: barn, mogen, äldre.

 

BARN

När man är barn står nästan tiden stilla och man önskar att bli vuxen fort.

 

MOGEN

Som vuxen lever vi här och nu och vi har olika grunder som t.ex. A) kombination av problem vid konkurrens i princip eller vid oberäknad händelse gällande nederlag och framgång = intelligens. B) Bland frustration (allt är frustration som t.ex. ofullkomliga mål, lycka osv. och det till dess att vi tänker) livet går vidare och i denna fas alternerar sig alla tre kategorier eller tider som vi här nämner dvs. barndom mogen tid och ålderdom.

 

ÄLDRE

Tiden går fort fram, för fort enligt medvetenhet. Just det, medveten om hastighet skapar det dels sjukdomar som är typiska för äldre.

 

TIDEN

Tiden vad är det? Uppfattning? Medvetet ja, men om vad? Medvetet som kunskap eller är det atom, cell… molekylär och dvs. relaterad till materia eller vidare är den koncentrerad vid sammanhang av tro, typ religion som tror på vidare liv i form av ande? Eller, är den global del av summa om alla mänskliga hjärnor som inte kan lösa tänkbara och otänkbara relationer till problematik och inte har svar till frågan eller gåta - enigma- mysterium (repeterar) om tiden kan vara?

 

Summa summarum men inte än vetenskapligt bevisat är att VI UPPLEVER att barndomen går sakta fram, mogen tid är nuet och ålderdom går för fort!

 

Frågan eller slutsats som jag stödjer ”vad är mening med ålder?” - ”Vi behöver inte sätta tid i ålder, vi skulle istället låta naturen relaterad till -hälsa och framtid GÖRA SITT!” Alltså ”är jag frisk kan jag ge, är jag sjuk jag kan få” så att tiden och omständigheter kan ta mitt liv när tiden (kanske handlar om det) är inne. Det är den naturligt medvetna cykel.

Jag erkänner att mening med ålder kan ha sin mening i olika livets omständigheter men finns andra åsikter som min… eller?   

 

Tor Svärdtorp

 

 

 

TorSvardtorp (TS)

 

Ettlyckonummer7idenevigaatan!1-metodIsomar7-VIIsomförvandlastill8-VIII!VADARALDER?DomInteEfteralderAtDenarförUngelerdenandraharredanenfotigravenAlderarintebaraNUMERISK,detarkunskapsomärensumaavlivserfarenhet,studier,arbete,

oforklarliganaturbegavningaochvaddubevisaromvadduharastadkomitmeddinaInsatserfördinpersonutvecklingochförAndra.DetardinviljestyrkaochmodomvadDUhar

kunatgoramedlivetsmening.HarDUhalitischackdenadualism,desamotsatspoleravdetondaochdetgodasomocksakallaslivelerdod?MinundranochminFragaar:har

DUkunatskapaharmoniblanddesada,narDUarfrifranmaktsjuksyndromarDUimogenalder.Da,kanDUvarafri,ledadinabarn,dinfamilj,samhalet,ledainteMinstdinaider

ochDIGsjalv.Detardetsomardinalderden o d e f i n i e r b a r t!

OBS! spara plats... 11 rad istället än 13... eller dryg 12 istället än 16 eller upp till 26 om du skriver expressiv (uttrycksfull) !

 

 2-II

 

VADÄRÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra.

 

3-III

 

VADärÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening.

 

4-IV

 

vadärÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död?

 

5-V

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa?

 

6-VI

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa? Då, när du är fri från maktsjuksyndrom är du i mogen ålder.

 

7=0(din ålder… den odefinierbart)-1och8självaHÄNDELSE

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com