Så är genomtänkt bedrägeri hos socialförvaltning och domstolarna. Se vidare LAGFÖRSLAG.

 

Kan vara så att i en familjeutredning kan man stämplas som pedofil, våldtäktsman och tokskalle som använder sig av sadism genom att tortera sina små barn, anhöriga eller vad. Det värsta av allt är att bryta ner en människa på detta sätt.

Problemet är att få fram sanningen men SYSTEMET stänger alla dörrar genom t.ex. hemligstämplat, avböja samtal (samarbetssamtal) med varandra som vuxna som citeras i en utredning, myndigheter och förövare direkt eller indirekt de som har kommit i kollisionskurs med saken.
Vidare, dessa myndigheter m.fl. som knyts till fallet för olika intressefrågor och maktbehov SKYDDAR SIG OCH FLYR genom att inte svara till offrets begäran som kräver saklighet! 

Alltså, utredningar formuleras utan bevis och person som pekas ut för det ena eller det andra BURAS IN i en ond cirkel av vanmakt.

 Burens galler stöds av en genomtänkt manipulation via t.ex. ”ogjorda” utredningar och dvs. fabulering eller sammandrag som aldrig blivit godkänt eller intygat av den anklagade, skickas vidare eller som krävs av anklagad och offer till andra instanser som i sin tur är gjorda av folk som bedömer utan KRAV till vettig och saklig formulering! DENNA procedur gäller metodiken som styrs av socialförvaltnings ansvariga. 

Annan formulering av genomtänkt manipulation är hos domstolarna och de profilerar sig genom egenmäktighet av domarna via egna bedömningar att godkänna eller ej vittnen som krävs av anklagad och offer avslås, för att det anses inte medföra vikt i saken. Vidare när begäran av omprövning till högre instans inte ges!

Boja som håller en fast i burens vanmakt är att folk direkt och indirekt inte får vetskap om skillnaden mellan lag och rättvisa.

LAG styrs av olika intressefrågor inte minst ”Maktbehov http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm” som florerar eller styrs av Systemets ansvariga inte minst politiskt.

RÄTTVISA grundas på bevis i sina olika logiska former. Det är själen till mänsklig kommunikation http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm och ren relation som kallas SANNING!

 

STAT eller FOLKETS FÖRFÖLJELSE

DRABBAS man dessutom av en livsupplevelse då man blir orättvist (oprövad, obevisad) dömd tidigare och inte ännu rentvådd eller är man dömd och erkänt det, genom att återkalla händelse i en utredning eller prata om det så STÄMPLAR man och BEGÅR FÖRFÖLJELSEBROTT! Samt vi får klart för oss och för rättvisans skull att vårat beteende är i ständig utveckling och förändring dvs. att en mördare behöver inte vara sådan imorgon och att om denne förändrar beteendet till värre än terrorist är vi andra inte fria till skuldfrågan.

Summa summarum det är dessa moment eller tidens tid som tynger på våra axlar och gör oss äldre än vi skulle vara och ofta försämrar och tom. förkortar vårt liv som mänskliga varelser. Buren vanmakt är faktum.

 

LAGFÖRSLAG

Medicin som läker alla sår kan vara som följer.

1, Återinföra tjänstemannaansvar.

2, Förhör av barn med talförmåga upp till 7 år skall göras inom en ram av en och halv timme eller högst tre timmar efter händelser oavsett skillnad från barn till barn, så är det efter den tiden som barn tvekar eller kommer helt enkelt inte ihåg.

3, Oavsett myndighets framträdande inget barn under 10-12 år skall förhöras. Deras berättelse kan påverkas av olika intryck från olika tider så att dessa störande momentet gör det svårt att bedöma berättelsers trovärdighet. Förhöra barn mellan 12-15 har samma problematik knyten till minne och kontrastupplevelse ju mer tiden löper. Från 18 till 26 år är falska minnen resultat av olika intryck uppenbart oavsett kulturskillnader, DET skall tas till beaktande av utredare dvs. arbete skall ske under saklig samarbetsvilja. Det gäller sociala myndigheter, polismyndigheter, domstolar.

4, LVU skapar omedelbart trauma hos barn och posttrauma hos föräldrar, syskon, släkt osv. därför skall omedelbart omvarderas!

5, ”Riskbedömning” hos socialutredare skall inte väga mer än logiken som sammanfattas av bevis.

6, EMLIGSTÄMPLAD och sk. PRIVAT är motsägelsefull med tanke om HÄNDELSER till mer än 1 person där överenskommelse inte sker eller kopplas till allmänhet oavsett naturligt skapat av privatpersoner eller myndigheter ÄR AV ALLA FOLKET - MASSAN och individens - medborgares intresse. 1, Det vill säga, t.ex. att när en domen faller skall det tillåtas all information för kännedom till media som t.ex. texter, bilder osv. 2, I relation med "händelse" där EFTERLYSNINGS av påstådda brottslingar och problematik skall ha rätt till att offentliggöras i sin helhet så långt det går med eller utan anklagads deltagande med upplysningar om saken. 
Notera t.ex. regerande ansvarigas
slarv, okunskap, bedrägeri när det idag finns mediala angrepp när man på Internet och andra vägar blottar personintegritet när t.ex. publiceras en persons födelsedatum m.m. UTAN att FRÅGA till medborgaren eller de inskrivnas tillåtelse. Mer exempel finns i olika fronter. 

7, Placerade eller adoptivbarn skall bibehålla sitt biologiska familjenamn och skall ges ut i alla sammanhang.    

8, A- Familjehem skall strykas som definition och kallas istället ”översynsperson eller översynsparB- Deras positiva känslor prövas av att de verkligen vill göra bra för LVU placerade barn när civilkurage inträder då dessa tar emot ekonomisk kompensation som är densamma som föräldrar har d.v.s. barnbidrag och inget annat utöver det. C- Översynsperson måste ta emot myndigheter, föräldrar eller släkt samt bekanta till föräldrar i oanmält besök som är reglerad med överenskommelse. D- Översynsperson måste ges en utbildning i fråga.

9, automatisk gemensamvårdnad av barn vid skilsmässa eller separation se vidare på http://www.vi-pr.com/lagforslag.htm (första spalt FAMILJ och sista1999 Leila Freivall - 2011 L. Lindberg).

10, A, genomför vårdnad för alla medborgare och föräldrar retroaktivt dvs. alla domar där en förälder eller barn har förlorat rätt till det måste det återgå till sin rätt. B, Leta efter alla barn som t.ex. från 1920 och som ännu är i livet och blev omhändertagna, adopterade mot biologiska föräldrars vilja eller andra orsaker och återställa IDENTITET med balans i relation ”föräldrar barn.”

11, Bättre fria än fälla? Gör sakliga utredningar.

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com