Hur man blir RIK och Kommunism

 

 

Hur man blir RIK och Kommunism

 

 

POLITIK

 

I

DE politiska IDEOLOGISKA modellerna är fyra=4=IV i alla kontinenter!

De grundas på en man styr, inget styre, en elit styr, allas styr.
Det via decentralisering, centralisering.
Dessa i sin tur grundas på ”Liberalism, Anarkism, Socialism och Kommunism.

Vi talar om begränsning med mål för att bli rik som är grunder till Liberalism.
Vi talar om frihet att inte äga som är till Anarkism.
Vi talar om kompromiss som är socialism.
Vi talar om absolutism som är kommunism.

FÖR DET första är att minimera. För det andra är att fria individen. För det tredje är att förhandla. För det fjärde är att lösa problem.

·         Modeller som Liberalism är med andra ord Kapitalister där en person profiterar på en eller alla att utnyttja människor och naturen i princip utan begränsningar.

·         Modellen Anarkism omfamnar alla politiska ekonomiska och filosofiska idéer i deras ordnade former: från kapitalism till kommunism, de extrema, stödjer sig om princip av total frihet utan lagar och dvs. individen i centrum med sin kreativitet till extremt tänkande som t.ex. i min analys gällande individuella frihet av en individ utan tankeförmåga som lösning till våldet.

·         Modellen Socialism innebär ”förhandlingsvara” när man säljer egen arbetsförmåga och i stor utsträckning när många är inblandade t.ex. i ett rörligt samhälle av olika grupper och folkgrupper typ regioner och etniska på nationella eller internationella plan det innefattar behov av medlare eller garant som t.ex. fackföreningsrörelse som balans till ett förhandlingsbart samhälle.

·         Modellen Kommunism är samlevnad utan förhandlingar, jämlikhet istället än profit, bara plikt och rättigheter som leds av ansvar. Begränsningar för konstanta kollektivet, samhället och livet här och nu.


Alltså
den första är styrd i första hand av ”materiella behov”. Den andra av idyllfrihet. Den tredje av ”Tjäna efter sin förmåga”. Den fjärde ”Delar efter behov”.

De rutas in på definitioner individualism, federalism, nationalism, internationalism.

Ha extrema former
typ decentralisering och centralisering i huvudsak  av ekonomiska skäl.

Har också
olika relationer med kärndefinition bland olika varianter:

Libe
rtarianer
som kapitalister.

Frihetliga
som anarkister.

Politiska partiet för nationella stater typ Svensk Social Demokrati (SSD) -
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) - Socialdemokrati (S), samt andra svenska och europeiska politiska partier som har gått med union av dagens konfederativa sammansättning på väg till superstaten federation EU är styrda av alla lögnhalspolitiker eller de gör en fel politik.
Jag anser att om ett nationellt beslut som inkluderar alla olika politiska partier enas och beslutar om ett samarbete med andra europeiska nationer eller världen över, skall lika väl erkänna den nya ideologiska ställning dvs.  internatio
nalism. Enligt den logiska uppfattningen kan inte förvalta nationella intressen och stödjer en multinationell politik.
Ja, allt är möjligt men det skapar problem.

Detta var ett nödvändigt utdrag
för att förklara att svensk-social-demokrati styrs av olika intressefrågor som drar från vänster till höger.
Notera, alla partier har falanger, favoriter, förtroende personer och förändringar kan vara möjligt.

Kollektivister
för kommunister.
Här vill också tilläggas en politisk motsägelse. Svenska Vänster Partiet VPS har kommunistiska rötter. Dagens definition VÄNSTER talar mer som kollektivister, mer reformister än röda revolutionära. Det görs av strategiska skäl, av rädsla att skrämma människor som traditionellt i Sverige har fått tro på rädsla för ryssen. Sovjetunionens fall som definierade kommunister har bromsat definitionen i Svenska kommunistiska partiet för att inte falla offer för ignorans och andra politiska aggressioner! HEJA KOMMUNISMEN!

Animerade av
socialfilosofiska principerna som auktoritet, humanister, reformister, totalitära.

För vanligt folk
kännedom delar detta på höger, center, vänster. Där finns konservativ=reaktionära, humanister eller utopister, demokrater=reformister, revolutionära=realister, futurister och galenskaper.

Partier eller grupperingar och religiösa är att radera från denna politiska utslag, analys, studien kallar det om du vill och det pga. de stödjer sig på ofruktbar extremism eller minimalistiskt tänkande, distraktioner, egenmäktighet, egna historier, egna påhitt osv. Vi ta t.ex. svenska politiska PARTIER SOM ÖVERHUVUDTAGET INTE SKULLE EXISTERA som sådant pga. deras frågor debatteras och existerar direkt eller indirekt inom politiska linjer i nämnda ideologier Liberaler, Anarkister, Socialister och Kommunister. Sådana är som följer: Miljöpartiet, Centerpartiet, kristna demokrater, Sverige Demokraterna, Moderater. Nämnda partier med reservation av en del grunder finns i LIBERALERANA helhetspolitik och med det skulle medlemmar i dessa partier flyttas eller RÖSTA på liberalerna! Dels grunderna hos Kristdemokraterna och dels Center samt Miljöpartiet finns i SOCIALDEMOKRATERNA helhetspolitik och där skulle det finnas del av dessa medlemmar dom kan rösta för.
Samma problem finns i hela Europa och Världen runt, det är en FENOMEN AV EN HELT FEL POLITIK!
OBS! Vill precisera att inget är omöjligt och dvs. att mänsklig adaptationsförmågan kan integrera oss till att leva i de sagor, extremism, gamla och nya vanor och tradition eller nya idéer och påhitt osv
. men så för allas bästa bör det inte vara.

 

II

VAD KAN VI SÄGA POLITISKT OM HISTORIA, VÅLD OCH ANNAT?

Vi kan säga historiskt att regenter, präster, politiker, ideologer, ansvariga har dolt mycket kunskap för folk. Ignorans var ett sätt att behålla ELITEN vid makten. Det var VÅLD.

I vår tid har upplysningar generaliserad och fast informationsflöde förverkligats än kan vi inte kommunicera på ett tillfredsställande sätt, mental utveckling hos människor sker väldig sakta. Än idag som Historiskt är de flesta ideologernas aktivister idéfixerade och tror att deras idé är den enda sanningen. Än idag har vi motståndare, vi förtycker andra och de egna, alla förtrycker. Det är VÅLD.

DET VAR OCH ÄR VÅLD
: det som jag definierar objektivt våld och det är krig som alltid varit för de som startade det i grund och botten är en ekonomisk maktfråga och för de ansvariga makthavarna och röstberättigade som dras in eller deltar, är för att försvara det eller tjäna på det.

Jag vill så gärna berätta med tusen andra ord
och meningar som med lätta och spännande sätt allt som jag skriver eller talar om så att mina ord når ert medvetande en och en oavsett hur ni tänker så att kommunikation sker. Mitt tal skulle skapa väckelse och driva fram vilja till aktivism för att förverkliga tankar. Tiden räcker inte till, så lanserar jag ett uttryck som kan leda till händelser:
OBEROENDE AKTIVISM.

Oberoende aktivism är att göra som jag och våga stå för rättvisan, skriv in dig i ett politiskt parti eller rörelse som mest innehåller vad du känner för, jag t.ex. är Svenska Vänsterpartiet som jag är inskriven i och stödjer. Men notera, i Italien där jag är född är jag med separatister Lega Lombarda Nord Padania. Precis som jag i Sverige stödjer ett politiskt parti åt vänster och i Italien en sk. populist på center-höger!
Här hemma DU, fast du är skriven i ett parti kan du stödja öppet ett annat parti som driver en fråga som ditt parti nonchalerar och inte tar ansvar för.
Jag är ett levande exempel som inspirationskälla för DIG och sprid vidare.
Alltså,
jag är för solidaritet och välfärd, jämlikhet, ickevåld och mycket mer, därför är jag KOMMUNIST, men, jag står inte för skadlig överdrivna situationer som skadar idén och människor. Medlem i vänster partiet ja, men jag behöver inte för det vara internationalist och solidarisk mot fiender som muslimer och andra nationaliteter och friska svenskarna som med alla medel från kriminalitet till okunskap, från upprorsteori och illvilja till arbetsdeltagande parasiterar på vårt allmänna kapital!
Sverige är fantastisk och det skall skyddas och bevaras!

Idag lever jag på usel pension utan rättigheter, och för att utveckla mina kunskaper som är en garantivara för mina barns och barnbarns framtid och allas som kan ta emot det, jag står för bearbetat motton Jobb och kunskap för alla!

Jag har inte hittat i vänsterpartiets internationalistiska riktningar ett rimligt svar för mänsklighetens överlevnad och därför föreslår jag en falang i maktriktning Vänster Nationalkommunisterna (VN eller VNK eller Svenska National Vänsterkommunisterna -SNVK).
Jag anser dessutom har rätt till att stödja andra frågor som finns i andra politiska partier rörelses eller individuellt tänkande.
Det är ICKEVÅLD.

 

IDAG SOM DÅ

1.   IDAG SOM DÅ våldet provoceras av lögner och passivitet.
Hunger och misär ökar i takt att bara en nation har kunnat försöka sätta gränser till demografisk explosion och det är KINA. Politik eller ej, min fråga till dig är: har du lösningar för denna imaginära mänskliga degenerering som livets dilemma och apokalyps? Alltså, föda eller icke föda? Mitt alternativ är att inte föda för den tid som vi inte måste! Då rättar vi ett politiskt fel
!

2.   Sverige och Norden lilla jag, ja, en liten familj som lätt kan lösa samlevnads problem med alla naturliga förutsättningar som inte kan slösas bort om vi vill nå resultat. Därför skall vi lämna bakom oss internationalistiska tankar och tänka istället på en nationalistisk kommunism. Oavsett om vi är få medborgare i Sverige och i Norden är vi ändå redan för många när beräkning las fram på produktionsmöjligheter per kvadratyta per medborgare i överlevnadssyftet.

3.   Vi måste släppa taget att vi kan rädda överbefolkade nationer citerar några, Googla själv och kolla: statistik i olika årgångar, vi börjar med den minsta nation i norden Island med 323 002 medborgare och den största nation i Norden Sverige med 9,530. Afrika 1,216 miljarder. Asien 4,427 miljarder och vi avslutar med de två största överbefolkade nationer i värden Kina med 1,357 miljarder och Indien med 1,252 miljarder. , om Sverige öppnar gränser bara till turism och arbetsinvandring slipper vi att vara medlöpare till våld av olika slag och en fråga kommer i mina tankar ”varför finns nationella gränser? Är det för att förtrycka andra, förtrycka oss själva i Sverige eller varandra i Världen? För att försvara oss ifrån vem och vad? Eller för att säga till världens befolkning välkomna och ta för er för nu är ni här och svenskarna finns inte mer!”  
En hälsosam politik är när alla är överens för att bistå med stöd och råd dessa problematiska länder då säger jag ”upp till bevis” är mitt förslag, att dessa nationer måste låta separatister förverkliga deras Stater eller federalistiska autonoma området och på det viset lätt lösa överlevnadsproblem!
Se också den militära skillnaden:

  SVERIGE

  Aktiv militär personal: 14 000

  Reserver: 26 000

 

  Italien

  Aktiv militär personal: 290 000

  Reserver: 42 000

 

  Tyskland

  Aktiv militär personal: 183 000

  Reserver: 145 000

 

INDIEN

  Aktiv militär personal: 1 325 000

  Reserver:  2 143 000

 

  Kina

  Aktiv militär personal: 2 285 000

  Reserver: 2 300 000

 

  RYSSLAND

  Aktiv militär personal: 766 000

  Reserver: 2 485 000

 

  USA

  Aktiv militär personal: 1 477 000

  Reserver: 850 000

 

I mina extrema filosofiska tankar har skrivit och sagt att mänskligheten är en sjuk varelse och därför för att undvika kannibalism MÅSTE vi sätta gränser av alla slag och efter en generation starta om med andra förutsättningar än dagens lögner, mentalt inplantering manipulationer och blindhet! Vi måste greppa rättvisa att vi måste stärka Sverige och Norden med SKRÄCKVAPEN för att försvara Sverige och Norden!
SJÄLVFÖRSVAR
ÄR INGET VÅLD!

 

 

III

POLITIKER I NÄRBILD inom

LOGISTISKA SAMHÄLLSPSYKOLOGIN

www.vi-pr.se/logistiska_samhallspsykologin.htm (LSP) som jag formulerade och kallade för sådant.


LIBERALER
eller kapitalister vem är dom som människor innerst inne i allra djupaste mening och beteende som styr dom?
Lust, fixering till rikedom som grundas på pengar och ägande bländar dom och gör att deras ROVDJURSDRIFT går i spetsen! Dessa medborgares beteende förvandlas och gör sig till potentiella mördare med självmords benägenhet.
Jag kan skriva en hel bok av kapitalisters beteende. Skulle vilja också skriva en encyklopedi med relation mellan olika politiska partier inom ideologi och praktiken från historiska tider till dagen och deras framtid. Men, som vanligt skall jag prioritera så att inte heller här vill jag lägga mer tid för att fördjupa mig och lätta ert samvete. Istället skänker jag till er en av mina maxim ” Vänta inte tiden för tiden väntar inte!”  

 


IV

VI  AVSLUTAR -  JAG AVSLUTAR med yttryck och metoder som gäller för alla partier:

 

”Alla är lika värda och Yttrandefrihet samt Allemansrätt och Privatisering”.

Alla är lika värda går ihop med allemansrätt och yttrandefrihet som motsats till Privatisering. Den sista stryper rörelsefrihet och rätt till livet som är grunden till solidaritet och kommunism.”

 

Enskild firma eller Kooperativ och aktiebolag”.

 

Kooperativ och aktiebolag är ungefär detsamma, både kan sväva i konkurrens fråga om socialism eller liberalism.
 

Kooperativ och kollektivism med status sovjet blev del av första socialism centraliserad typ marxism.

 

Anarkismkommunist som grundar sig på icke ägande, arbete för alla och allas rätt efter behov, det går att realiseras i en kommun, region,

federation och nationellt av centralisering eller decentralisering procedur i olika demokratiska procedurer.
 

Kooperativ och kooperativkommunist motstå enskild firma, privatisering och kapitalism.

 

Enskild firma är pelare till privatisering och start till kapitalism princip, allt det beror på ledning om t.ex. ett familjeföretag nöjer sig med inkomster

då kan det passa in i mönster socialism”.

 

Centralisering och Decentralisering är motsatsen till varandra.
 

Centralisering används i politiska sammanhang med mening att kontrollera företagsamhet, konsumtion och produktion via staten i grund och botten

användbar från kommun till internationalism.
 

Decentralisering kan innebära fri konkurrens via olika former och utan nationella gränser”.

 

DEMOKRATI ELLER MAJORITET OCH MINORITET SAMT INDIVIDEN.

Här begränsar mig till händelseeffekt som innebär VÅLDET när demokratins grundprincip är att majoritet bestämmer över minoritet och samma effekt har vi i folkomröstningar eller singla slant. Detsamma är när minoriteter bestämmer över majoritet s.k. oligarki som betyder fåmannavälde och använder sig av hegemoni som betyder herraväldeövervälde. Detsamma är när individen bestämmer över gruppen inte på godkännande i beslutsfråga men ensam obestridbar i samband med repressiva metoder förvandlas individen till en s.k. diktator.

 

MEN det är INTE VÅLDET när 1) Vi kan göra som jag föreslår som dagens alternativ för domstolar, ekonomiska och sociala beslut för förening och företag m.m. att använda sig av bindande singla slants princip. Eller 2) via mitt koncept av utvidgad demokrati som temporär demokrati dvs. att forma en samlingsregering av olika nyanser höger, center, vänster, fackförening, individer osv. och har som mål att skapa ideologier självständighet. Det kallas EXTRAKTIONISKT POLITIK, BETEENDESAMHÄLLE, Homogena samhället se på http://www.vi-pr.se/extraktioniskt_politik.htm 3) Anarkist demokrati är att majoritet gör vad de vill och minoritet detsamma.

Stridighet kan ske i alla demokratier om inte bindande princip lagförs eller acceptans (se nedåt) blir del av överenskommelseprocedur.


Står det klart att
om alla ideologier och procedurer hinner med mental information och medvetande att få människor använda sig av koncept som jag använder inom psykologi och alltså ACCEPTANS dvs. MAN STÄLLER SIG ÖVERENS MED INFORMATION MAN FÅR OAVSETT ATT DET STRIDER MOT EGEN TRO FÖR STUNDEN. Med andra ord är definition detsamma när jag använder principen i GMS självförsvar http://www.vi-pr.se/gon_munk_sjalv_forsvar.htm undervisning att ”Gör det, även det strider mot egen vilja. Det bevisar att man duger till något!” Med andra ord igen, om att alla är överens i fråga, då, har vi löst problem mot våld och om rättvisa inom demokrati.

 

 

V

 
SOM SIST
här begränsar mig också på förklaring av makteffekt s.k. LÖGNER som manipulation osv. eller som ovan jag nämnde i historien att hålla massan ignorant om vad det gäller saker och ting som ansvariga makthavare använder sig med deras okunskap eller korrumperad villighet fortsätter att styra och ställa till som t.ex. i följande område: landets import och export, tvångsarbete inom och genom ideologin.
Mitt svar är att " En Nation kan vara självförsörjande och då självständig i den mening att A)
förbereda medborgarna till att välja en fattigsamhälle istället än överflödssamhälle.
B) Då skall man informera om att nödvändiga livsviktiga resurser finns och att förnyelse är möjligt.
C) Lära folk att förstå mening med produktion och konsumtion eller nödvändighet i huvudsak.”
Det är inte sant alltså att vi är beroende av import och export!

”Nu talar jag från mitt eget perspektiv efter till ex. en historisk bild från Sovjetunionens tid och Kina därefter, nationer som kallades kommunister men som aldrig varit och inte är heller pga. det handlade om en diktatorisk socialism på väg till ett kommunistsamhälle och bland andra mänskliga faktorer inte tilläts kontinuitet och realisation av det.
Det har påverkat mig i olika bildsammanhang. När jag tänkte på kommunism att allt tillhör alla och dvs. att alla tillsammans producerar för alla, att man lever i ett rutat mönster, då det kändes som att friheten var avlägsen och tvång till arbete och andra samarbetsmoment inte stod rätt till och då det kändes inte passande. För andra människor dessa känslor kan vara omvända och skapa trygghet osv. För andra kan vara annat osv.
Det var i tidig ålder som jag ansåg att anarkistisk ideologi
i grunden oavsett olika filosofiska och ekonomiska varianter var principen gällande ägande var lika och alltså att ”Inga saker ägs, det bara används.”

 

IDAG är min fråga till ER: vad är i dagens samhälle i hela världen oavsett politik eller tradition som är i praktiken KOMMUNISM? Svar är: apparaturer som militära, fängelse, skolor, företag och i dagens  mening grovt förklarat bankkort som första steg till ett penninglöst samhälle och i princip allt om saker som du inte kan vara utan och själva arbetet är kommunism. Och vad mer som du själv kan lägga till och som jag och andra kanske inte vet?

En fråga som andra redan har ställt till mig i detta sammanhang ”Arbete är kommunism?” Sammanhanget är svårt att förstå utifrån för de som än inte fick en tankeställare. SVARET ÄR ENKELT OCH TYDLIGT: Du kan inte och hinner inte med att göra allt själv som t.ex. tillverka saker i en fabrik eller odla i stor skala på landet, tillverka dataskärm eller telefon, undervisa allt vad du kan eller andra kan eller lär dig allt som sker från dagis till högskola, du kan inte all vetenskap eller filosofi samt religion osv. eller hur? Då, genom att alla är med som i en bikupa eller myrstack då är det just det ”samarbete” som byteshandelsvara och utveckling samt överlevnad som är kommunism och som förvandlar vår identitet och som intelligenta varelser är vi människor KOMMUNISTER!  

 

Vad är det då som gör skillnaden att idag det inte finns kommunism som vi menar i bredare mening?

Kommunism finns idag bara i avlägsna etniska stammar i olika delar av världen. Dessa naturmänniskor lever i en s.k. Primitiv kommunism.
Ja, men vad har hänt eller ständigt händer att kommunism som sanningsvara inte har spridits i världen?
Svar är att moderna samhället använder sig av ”skillnaden” som kallas ”kontrakt och som används idag av socialister samt Liberaler. Det hände då under i moderna och industriella tider för att stanna i ämnen "revolutionär" från vi kan säga 1700-1800 talet slut när arbetare slutade passa upp överklassen så upphörde i dessa meningar typ av slaveri och då i befrielsens anda uppstod proletariat som betyder ”de som inte äger”.  Idag är frågan bredare när det handlar om skattefusk, grå jobb, när kapitalet flyttar från landet, när fabriker läggs ned, enorma fallskärmar för direktörer, stor skillnaden i inkomster, spel på casino och annan verksamhet som skapar tillfälliga rika, arbetslöshet som stärker människors girighet och maktbehov. Vidare, den onödiga illegala invandring som är en mänsklig katastrof så vill media få oss tro att det är ett nytt fenomen, men än en gång det är en lögn, för i tiden har det alltid varit aktuellt med små eller stora massvandringar som i fred fick bosätta sig eller skapade inbördeskrig eller krig. Dagens "okända" bär med sig i stort sett enorm religion och politisk skillnad, fysiska och psykiska belastningar som oundvikligt medför i olika grader kriminalitet, terrorism, sjukdomar,  galenskap och ytterst få av dessa har med sig förståndet att bidra till värdlandet med hela kroppen och själ som i princip en infödd gör. Upp till bevis igen: hur många invandrare besöker Vänsterpartiet när invandrare anländer till  Boden i massor?
Det ultimata i makteliten är att skrämma och provocera med skräckpolitik och upptrappning mot Ryssland och stöd för NATO.
Dessa är skillnader som skapar förvirring och att kommunism inte gör sig aktuell!
Det är alla passiva, de motståndare och makthavare som är ansvariga
att kommunism inte kommer ikapp tiden och återskapar balans i naturen.

Socialism lägger börda på massan (människor alltså) för att skapa välfärd.

Kapitalism lockar och utnyttjar individen allt och alla genom att höja individen avbildad som gud allsmäktig och allt materiellt underordnad att

konsumera utan gränser.

Socialism är falskhet. Kapitalism är galenskap. kommunism är räddning pga. inte finns arbetskontrakt och andra inbillade tvång!

 

Gällande kommunism och allmänt filosofiska tänkande måste förklara mig närmare angående principen att ”finns ingen rättighet utan plikt” och det kommer att reflektera också ytterligare skillnaden hos socialism, kapitalism och nödvändigheter. Det är som följer: för att överleva och leva ut t.ex. medellivslängd beräknad i Sverige på ca 80 år är man beroende av andras kunskap och arbetskraft. DETTA ÄR EN SANNING och om du vill veta på riktigt då du kan flytta till ett kapitalistiskt land för att känna svårighet och alla risker som du kommer att utsätta dig för, eller i en öknens land, eller i nordpolen, i ett träsk och andra området på jorden där överlevnadsmöjligheter är reducerad till ett minimum. Utsätta dig alltså till överlevnad i naturen eller förhållande i samhället där härjas i kriget.  I vilket fall som helst så kommer du att behöva ett par skor, en kniv, mat, vattenflaska, eld osv. och när du är sjuk? Vem tillverkar dessa saker och vem tar hand om dig på ålderns höst? ANDRA MÄNNISKOR tillverkar saker som du inte kan, eller ta hand om dig allt ”efter behov”.
Då så, det är kommunism och DU som medlem i vårt samhälle oavsett skillnaden t.ex. brister och kunskap är du och just DU är en sanningsvara, en viktig del av vår gemensamma framtid, du är en viktig person och därför är det viktigt att du är med oss
för att underlätta och sprida förståelse om dessa nödvändigheter. Sprida det empirisk dvs. praktiskt t.ex. genom att prata med varandra och vetenskapligt dvs. prövad kunskap i t.ex. undervisningar osv. och det är det som gör DIG militant och aktiv eller bara enkel sagt humanist och kommunist!
Kom ihåg att vi lever i ett brokigt och bråkigt samhälle det är krig med vår granne, din bästis och i egen familj, och dvs. att KRIGET är inte ett undantag och att i överlevnadssyftet i samband med fred princip är det nödvändigt att bryta passivitet och det är viktigt att du gör dig aktiv för du är KOMMUNIST!
OBS! Lägg alltid barnen i frontlinjen som Jesus sade ”Förhindra inte barnen, låt barnen komma till mig” och, om vad det gäller mening med livet och i dessa sammanhang
stå för vad som är kommunism!

 

 

...Ägnad till människor aldrig kunnat blir förälder...

 

 

Tor Svärdtorp

 

 

www.vi-pr.com