2014-12-27 lördag. APROPÅ…

 

Rödgröna blocken och Alliansblocken.

Det fattas Sverige Demokraterna… och många andra i min mening som på http://www.vi-pr.se/viprs_politiska_block.htm Det skulle ge en politik utan motstånd och ett icke vålds samhälle.

 

Mitt förslag för SD:s strategi:

SD som det svenska tredje största politiska parti, om de inte kan vara med i en samlingsregering, bör de, använda sig av TAKTISK och mest rättvis demokratisk metod i offensiv ställning. Det, genom att enas med SvP (Svenskarnas parti) och olika andra mindre grupperingar med ungefärlig samma politik. För att, sedan, genomföra vad Italienarna gjorde 28 oktober 1922* mot monarkisk förtryck, då, Italienarnas aktion hade som mening ”gemenskap på arbetsplats och sociala rättigheters samhörighet”!

SD:s aktion skulle bli en rättfärdig självförsvars ställning i stöd också för alla politiska grupperingar och personliga angrepp! Ett svar mot provokation av ideologisk diskriminering, politisk mobbning och förnedring!

 

SD i dagens KRAV

Använd sig av en av och

 

KRÄVA att

1, den mest demokratiska metodik ”folkomröstning” angående INVANDRARFRÅGOR få sitt inträde!

 

KRÄVA att

2, partierna som är under 4% spärren skall med omedelbar verkan lämna regeringsbyggnad!

 

KRÄVA att

3, manöver av 8 år i regering upphör!

 

OBS! Alla andra åtgärder som SD:s ledare föreslår typ ”förtroendefråga m.m.” är självklar del av politisk makt…

 

 

 

Historisk och generaliserande framtidsblick.

 

Dagens decemberpolitiska överenskommelse 2014 röd-gröna-blå konstellation kan leda till politisk kris som i Italienska regeringen som vi har skådat efter Italienska KDS (Demokrazia Cristiana DC) fallen… sista halv seklet!

 

Om SD öppnar gränser och BJUDER till EU allians med alla politiskt sinnliga, kan det stärka en framtida vision som t.ex. KONTINENTAL politik av olika nyansering eller som t.ex. http://www.vi-pr.se/europa_natio.htm

 

* ”Marcia su Roma (Marschera mot Rom)”

OBS! SD-are och andra politiska konstellationer från hela Sverige som skulle genomföra ”Marsch mot Stockholm” och storma Rosenbad, inta regerings byggnader skulle  bl.a. ha som symbol att kräva respekt och rättvisa! En social ultrautveckling ”För Sverige i tiden”.

GÖR START PUNKT med större symbolisk och politisk mänsklig insats genom att vara med mig den 1:a maj 2015 karneval och protest också som stöd för ”familj” kl. 10,00 marsch från Centralstation till regering med symbol av stridsyxa som har vilat länge KAN ÅTER VÄCKAS…

 

 

Tor Svärdtorp

  

www.vi.pr.com