STATENS BROTTSLIGHET och alterna

STATENS BROTTSLIGHET och alternativ!

 

 

BODEN 25-28 juni 2020

 

. Brev till social och justitieminister. Till politiker och regerings ansvariga.

. Filosofen grundare och förespråkare till anarkoindividualism alias Max Stirner (1806-1856) filosof, skrev Staten kallar sitt eget våld för lag men individens för brott”.

 

Meningen med skrivelsen är att väcka faktum vid familjeproblematik mot påverkan och manipulation som politiker och tjänsteman samt föreningar och privatpersoner är ansvarig för och som jag definierar ”se medaljongens baksida”. Samt se socialutveckling inför lagen med positiv och naturlig mening än autoritär stagnering och degradering.
Här fokuserar jag till en man och en kvinna som bildar familj genom avkomma och vigsels löfte.

 

OBS! Fler exempel som följer har som syfte att underlätta förståelse i resonemang och inte att könsdiskriminera eller vara partisk.

 

Ett par viger sig och får barn. Efter en tid tillsammans är det oftast kvinnan som sviker räknad i procent och vill skilja sig.

Lagen skyddar ofta kvinna och barn s.k. de svaga.

Pris för skilsmässa med vårdnad av barn är högt där inte överenskommelse är möjlig eller där svartsjuka och andra intressen träder fram, sker att svaga eller debila använder sig av LÖGNER.
Båda föräldrarna siktar på egen ensam vårdnad.
Förmån med olika bidrag lockar, ensamstående med barn kommer under påhittad utsatthet att använda sig av olika organisationer som kvinnojouren, Bry eller andra organisationer mer eller mindre stödda av olika bidragsgivare bl.a. från skattebetalare. Vidare tillträder Andra personer med olika intressefrågor av ekonomisk, känslomässig, religiös eller politiskt syfte, en ensam och desperat man som söker sällskap och sex utan att tänka sig för stödjer kvinnan och stärker fronten mot mannen och far till barn, båda blir offer, far och barn leder nederlag då  mannen blir av med vårdnad i domstolen och för barnen påbörjar ett golgata (calvarium) en upplevelse av konflikter.

Allt detta får STATEN oss att tro är det rätta medan det i själva verket är ORÄTTVIST för det handlar om en bana till en ren BARNKIDNAPPNING!

Allt detta är mer eller mindre lagligt, godkänt våld som krig, men i sanningens namn är FELAKTIGT och kallas alltså ORÄTTVISA!

 

Våra politiker är flitiga att använda massmedia, deras maktposition, kontakter m.m. för att medvetet eller ej styra vårat tänkande och beteende.

Vi tar t.ex. stöd till ensam mor via bidrag, assistans osv. utan att nämna att det måste finnas en pappa i bilden. Vi skall ha klart för oss att vare sig en man eller en kvinna kan föda utan motsatt kön och alltså i alla sammanhang skulle vara anpassad att nämnas även pappan om varför det och det.

Jag hör röster som påpekar att idag går det att få graviditet via sk. fria sperma donatorer och provrörs befruktning, äggdonatorer osv. men i naturlig mening begås mänskligt brott via dessa onödiga procedurer för när världen är redan överbefolkad och sådana procedurer finns bara för att glädja egoism och perversioner som bryter mot naturlagar och en hälsosam mänsklighet. Jag är tydlig och nämner det för att än en gång påpeka den intressefråga där regerande politiker här också får oss tro att det är normalt. Det görs genom att använda sig av lagen som har genomförts av sk. specialister och andra intressenter som politiker, präster, ekonomer osv. Alltså, används LAGEN för att lura och styra oss. LAGEN ÄR INTE EN FOLKETS VILJA, LAGEN ÄR DEN STYRANDES ELITENS VILJA och därför bräcklig, dels felaktig och därför skapas orättvisor.

 

 

LÖSNINGEN
 

Lösning för undvika orättfärdiga beslut är t.ex.
automatisk gemensam vårdnad om barn. En sådan rättvis procedur än idag 2020 finns inte med i bilden fast alla decennier av mina och andras propositioner.

 

INHUMANA

Här ser vi vägen till allvarliga och inhumana beslut av ENSAM VÅRDNAD om barn. JÄMSTÄLLDHET bland kön är inte nådd. BARNS RÄTTIGHETER brister helt. DISKRIMINERING, FÖRFÖLJELSE och BARNS TRAUMA SKER.

 

Med dessa premisser har vi en DEPRAVERAD, VÅLDSAMT, MISERABELT och SJUKT SAMHÄLLE.

 

 

BARNEN

 

Barnen måste veta att när en skilsmässa sker där en förälder kräver ensam vårdnad är det den som är SVIKARE. Oavsett motsägelsefulla pedagogisk bedömning är det mer hälsosamt beslut än att barn försvinner med den andra föräldern, som sällan eller aldrig mer träffar sin far.

 

För att följa en rättfärdig procedur, är att fylla barns psykologiska behov är nödvändigt för att barnen får veta den kognitiva aspektens; innebörd av den genetiska fysiologiska och psykologiska identitet som kommer att underlätta dennes formgivning som individ, och framtida anpassning i livet. Kommunikation av sådan aspekt skall göras med rätt språk efter ålder och andra omständigheter.

Alltså, IDAG med ESAM vårdnad gör sig STATEN (oss alla) direkt och indirekt ansvariga för manipulation, korruption, misshandel och i värsta fall mord, alltså som våld, lidande och trauma. Summa summarum brottsliga handlingar. Igen, regering och staten drar oss in i konfliktens kaos där är vi ”en mot alla och alla mot en” lika som kriminella! Det är en av flera baksidor av medaljongen som DU måste veta om!

 

 

NY MAN och kvinna.

En annan del av medaljongens baksida är att veta och förstå det som följer.

Kvinnans nya MAN som inte agerar och inte kräver att barnen skall regelbundet träffar barnens biologiska far begår detsamma som staten ett BROTTSLIG HANDLING. Naturen av brottet är BARN KIDNAPPNING! Härmed påpekar jag att fast alla samhällets komplikationer samt negativa och positiva förutsättningar, finns redan idag möjligheter för att förhindra ”FLYKT från problem som drabbar familj”. Problemet går att lösa oavsett dagens trend med förhoppning av en frihet som grundas på orättfärdig ”fri vilja”. 

Att inte ta till sig möjligheter till lösningar det gör att mor till barnen, som förbjuder barnen att träffa sin far oavsett orsak, gör sig till brottsling och kriminell i högsta grad.

 

 

SAMHÄLLET

 

Samhällets polisiära, åklagare och domstolar samt socialförvaltning mfl

Gäller t.ex. anmälningar som besöksförbud, olagligt intrång, ofredande, förföljelse, mordhot, misshandel och mord, hemlig adress och identitet osv. skapar ett liv i kaos där oskyldiga barn blir indragen med vidare olika trauman.

 

Traumatiserade barn eller vuxna ger ett traumatiserat samhälle i fördel för privata och statliga institutioner = samhället blir dividerad och pekuniära intressen skapar en affärsidé. Summa summarum är privatisering och konkurrens delaktiga till konflikter och lidande. Det är via detta ojämlika samhällets strukturer som STATEN gör oss alla medborgare och andra som deltar i det likgiltiga till ”terror” och onda som brottslingar.

 

BARNS MOGNAD och ägande.

För att göra ett barn i naturlig mening behövs en kvinna och en man och rätten till dessa är BÅDA och BARA föräldrarna. Staten, Nation, privatperson, kollektiv, organisationer och annat äger inte rätt till föräldrarnas barn och det framåt tills barn fyller 26 år som dvs. är barnens fysiska och psykiska mognad.

Från den stunden att kvinnan blir gravid och barn uppfyller mognad ålder har föräldrar ensamrätt till uppfostran och äger sina barn! Som jag säger att ”Utanför dörren till min bostad är Sverige och innanför är det mitt land!” Alltså, ensam vårdnad eller andra beslut som siktar för att skingra eller ta barn ifrån en eller båda föräldrar är ett brott mot mänskligheten.

 

 

STRAFF=SJÄLVFÖRSVAR

 

Straff är synonymt till LAGAR men SJÄLVFÖRSVAR är det som i själva verket är knytet till ICKE VÅLD; det som sammanfattar ekvation RÄTTVISA = sanning via bevis.

 

Alltså, straffet med olämpliga lagar, är med det som STATEN gör oss alla medborgare bevisat brottsliga och kriminella!

 

Vi har sett medaljongens baksida och nu ser vi proposition till lösningar.

 

 

 

LÖSNINGAR

 

Jag föreslår att

 

1, -barn i skolålder skall lära genom utbildning för att bli föräldrar utöver att undersöka och känna om deras naturliga köns identitet.

2, -betänketid inför skilsmässa OBS! Paret oavsett vigda eller ej! Skilsmässan förlängs på ett år med plikt för båda till medverkan via samarbetssamtal av en kurator. Ett år är meningen så att olika mänskliga beteenden som är olika vid olika säsonger är inräknade för en säkrare bedömning.

 

Frivillighet
är grunden till frihet och anarki (harmonisk ordning), men nationalitet kräver strukturering och därför skall medborgarna som nått mental och fysisk mognad vid 26 år skall svara till Statens om han-hon önskar fortsatt medborgarskap eller bli statslös dvs. apolide.

Politiker
skall inte ha inverkan vid alla former av domstolar, dvs. att s.k. nämndeman skall bort. Varför? För att det är visat och överbevisat att nämndeman utöver att inte ha nödvändiga juridiska kunskaper inte är aktiv nog för att följa logiken och få sin röst hörd i beslutsfattig mening när domare som högsta auktoritet framför sina åsikter!

ELLER

att nämndemän och domare samt närvarande till processen som advokater och vittnen eller representanter till andra myndighet osv. gör via ed för att deklarera  vilken politisk tillhörighet hen har.  

Som jag säger ”Allt är politik för politik innebär kunskap att regera sig själva för det är själva det som är allt”.

 

Detaljerna i procedur:

 

Domen och bevis.

Vi tar som exempel att döma folk för ”omständigheter” dvs. utan bevis. Det gör i min mening att en eller flera oskyldiga döms orättvist just pga. det fattas bevis.

 

Vi följer svensk princip eller anekdot ”Bättre fria än fälla!”

 

Domen, skall grundas på en rättvis bedömning som i sin tur grundas på fakta och dvs. bevis som också kallas sanning.  En dom skall grundas via en eller flera sammanfattade bevis som t.ex. Faktiska omständighet, DNA, filmer, fyndet och plats, tillfälliga vittnen osv.

 

AKT och ORSAK

I Sverige görs bedömningar efter AKT och inte helt efter ORSAK.

 

Min uppfattning är att ORSAK är kärnan för att följa och forma ett rättvist samhälle.

 

Här följer några exempel med motsägelsefulla situationer:

 

1. En åklagare dömer till besöksförbud vid t.ex. skilsmässoproblematik som dessutom inkluderar vårdnadsfråga om små barn och begäran grundas på en lögn som anmälaren använder sig av för sedan stärka i rätten, och beslutet som går till lögnares fördel.

 

2. I andra sammanhang framförs begäran om besöksförbud, anklagelse för ofredande och vad mer, men begäran läggs ner med beslut att t.ex. det inte uppfyller krav för den angivna anmälan, fast man har t.ex. inspelade terrorsamtal med konkreta bevis om vem som har begått brott utöver omständigheterna!

 

3. Män döms till våldtäkt fast ord står mot ord och inga bevis finns. Domen faller pga. s.k. omständigheter t.ex. vid en skilsmässa med vårdnadsfråga!

 

Dem enklare beskrivna exempel BEVISAR att SVAGA MÄNNISKOR men smarta eller debila stärker deras status emot de ärliga, snälla, normala, justa och t.om. bl.a. modiga som kräver att rättvisan skall skipas!

 

4. Vid allvarligare situationer där t.ex. en kropp hittas skändad och blodspår hittas i en bil, delar av kroppen hittas vidare i bostad till anklagad. Faktiska omständighet och fynd bevisar skuld ifråga mot nekande!

Intryck

som folk får när ”fortsatt nekande oavsett bevisskapar milda straff gentemot erkännande i skuldfråga eller tom. frikännande! Detta sker när anklagade sonat sitt brott eller när man överklagar i hovrätten. Psykologiska spel

som skapar osäkerhet hos domare som t.ex. två anklagade anklagar varandra att det är den andra som gjorde det och det har orsakat att bevis inte räknades för en fällande dom för en eller för båda anklagade!

 

5. I självförsvarssyfte en medborgare kan inte försvara sig med alla medel oavsett konsekvenserna och dvs. att om angriparen avlider hamnar offer i finkan och blir dömd till fängelse!

 

6. En fordonsförare orsakar döden till en eller flera medborgare, denne kan dömas men ytterst sällan för mord av högsta grad fast svensk princip grundas sig på AKT!

 

7. listan är lång…

 

Alla dessa punkter beskrivna i denna spalt GÖR OSS MEDBORGARE ANSVARIGA för orättvisor och gör oss till BROTTSLINGAR!

 

Vidare medaljens baksida ser vi vid andra koncepter och sammanhang om vad som är? Eller vad är som inte är t.ex. VAD ÄR VÅLDET?

Meningen eller kärnan i frågan är: vad är skillnaden mellan SJÄLVFÖRSVAR då OFFER blir ANGRIPEN UTAN PROVOKATION och med alla medel försvarar sig eller NÄR ANGRIPARE GÖR DET (angriper) oavsett medel och oavsett tid PÅ GRUND AV PROVOKATION? De är lika vid ORSAK som i verkligheten är själva PROVOKATION. AKTEN i fysisk mening och mental går att stämplas eller nämnas som VÅLD eller våldsam händelse! AKTEN dvs. att försvara sig vid ett oprovocerat anfall alltså som är en konsekvens av en FAKTA (provokation) är grunden då till självförsvar och alltså ICKE VÅLD för eget liv och egen värdighet är allt (jaget, JAG) utöver allt! Det handlar alltså om DIN RÄTT till överlevnad och i rättvisans mening också rätten att försvara dina avkomma!

 

Detta resonemang tar oss till naturlag där den starkaste överlever och tar hänsyn av humanistiska principer.

 

Gällande den svenska mänskliga synen på brottet att man vill till varje pris återanpassa de dömda till samhället, varför inte lägga ner alla dyra verksamheter för de dömda och istället välja ett större område där de dömda lever ”fritt” med arbete och utbildning, familjeliv osv.?

Efter sonat straff har vi en medborgare som ännu lever i det vekliga samhället och inte är påverkad av bitterhet i frontlinjen med vidare brottslighet! Tänk på de oskyldigt dömda.

För sådana framtida sociala förändringar och för definition ”intelligenta samhället” (framtida samhället) där människor än lever naturligt som föds utan behov eller tvång av kontroll typ chips, syntetisk intelligens, osv. eller förvandling från homo sapiens - sapiens till humanoider eller homorobot osv. kan man påbörja intelligenta - framtida samhället med lokala ”kuratorer kommittéer!

En sådan verksamhet och stöd till medborgare i alla åldrar skulle skapa ett friskare samhälle, motarbeta våld i stor skala, skapa ett ekonomiskt lyft och stoppa brottslighet.

Går att förvandla ett helt yrke eller slå samman flera i ett med nya kunskaper t.ex. som poliser med rätt att skydda, sjukvårdare för att förebygga, räddningstjänst med kunskap att rädda osv. Dessa arbetare kan stödjas också av frivilligt deltagande t.ex. pensionärer, ungdomar, handikappade, medborgares frivilliga insats efter deras ordinära jobb. Gruppen söker sig till bostäder för att råda vid olika behov från samlevnads konflikt till tonårs komplikationer, helhets familjeproblematik, pedagogiska lösningar och fysisk hälsa m.m.?

 

GER STATEN en GOD FUNKTION och BEFRIAR OSS alla medborgare FRÅN SKULD av våld och idioti.

 

För utvidgande tänkande se t.ex. http://www.vi-pr.com/lagforslag_ts.htm mer https://www.youtube.com/watch?v=kv2rwcWk32k http://www.vi-pr.com

 

Tack på förhand. Tor Svärdtorp