Ny sida 1

ÖPPET BREV TILL POLITIKERNA

 

”Alla Politiska partier är kriminella organisationer” Så framstår det när makthavarna driver ideologi som egenmäktig politik, vilket skulle vara den absoluta sanningen och därtill skapa motståndare.

Har människor behov av motståndare är de våldsbenägna och då mentalt störda. Så blir makthavarna (port paroll) våldsamma av olika orsaker.

 

Kärnan till kriminellt beteende är idag den politiska proceduren (regera). I vårt land manifesterar sig maktsjuksyndromet med den s.k. representativa demokratin (val av likasinnad idé-representant).

Kortfattad analysering av den politiska mentalsjukan.

Själva syftet med Idén gör oss idé-fixerad. ”Själen” till ”absoluta sanningen (idé)” skapar den oansvarige människan. Människan distraheras och förstår inte syftet med den mänskliga fantasin. Den drivande absoluta sanningen (partiet) är knutet till materiella intressen vilket i sin tur är knutet till överlevnadsinstinkt hos människan, som i samma tidsperspektiv går hand i hand med det s.k. ”possessiva beteendet”.

 

Du är inte våldsam från födelsen det är samhället som gör dig sådan.” Ur OOM.

 

Ovan beskrivna meningar är en del av den makt som finns i vårt EGO, som själv reflekteras ytterst i vardagslivet via pengar/kapitalet. Idag sker det genom att ”röva (stjäla från varandra)” med mekanismen av representativ demokrati (parlamentariskt demokrati) s.k. reformistisk procedur.

Ett kugghjul av våld.

Den representativa demokratins idé/syfte är att majoritet bestämmer över minoritet. Denna procedur är i sig ett deklarerat våld genom att majoriteten bestämmer över minoriteten. Representativ demokrati saknar mekanism som skulle neutralisera sig eller medverka så att andra former av demokrati eller samlevnadsmekanismer framträder. Alltså, ett primärt våld sker när representativ demokrati som princip är i majoritet och bestämmer över minoritet.

Det sekundära våldet är när majoritetens princip inte förverkligas utan förvandlas till fåmannavälde (oligarki). Slutsatsen, representativ demokrati, oligarki (militärjuntan, familjeklan, maffia o s v), den moderna monarkin, samt andra mindre eller mer republikanska hierarkier är ingen deklarerad diktatur som den socialistproletära eller autokratiska i olika former, men, så blir dom lika när politikerna och deras väljare bibehålla makten eller ”Rätt till valet genom makten”. Alltså, den diktatoriska galenskapen blir levande och då är partierna kriminella organisationer.

 

Andra aspekter av våld.

När en person väljer en representant för att driva ett partis intresse, lämnar väljaren hela sitt förtroende till den valda. Det är just ”förtroendet” som är problemet. Genom att ”Makten” skapar ett maktsjuksyndrom blir detta steg en farlig händelse för den som ger förtroendet till dessa minoriteter (valda person/er), en farlig lek angående intressekapital och frihet. Den valda minoriteten får fria händer att välja och besluta i olika sammanhang, och det ger upphov till våld!

Våldets faktum.

Den tredje och mest spektakulära och verkligt uppenbara våldsfaktor sker när själva partiet som regerar inte tillåter andra partier att realisera sig själva som ett eget samhälle utan motståndare. Se VI-pr nya demokratiska koncept den s.k. ”utvidgad demokrati” punkt 12 i vårt program (transitiv samlingsregering).

 

Alternativet till våldet i den representativa demokratin är den direkta demokratin där människor själva får medverka i den lokala enhet i de s.k. kommittéer eller under andra former, som till exempel förslag som VI-pr ger till politikerna, som första steg till förändring: människorna ska vara eget fullmäktige. Det innebär att de viktigaste allmänna frågorna avgörs via referendum (folk- omröstning) som en permanent procedur. Låt den eventuella verkliga majoriteten göra sitt eget val.

 

Var pionjär, så att massorna utvecklas.

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com