CERTIFIERAR DIG SOM KOMMUNIST OC

 

 

CERTIFIERAR DIG SOM KOMMUNIST OCH VAR STOLT!

Som medlem i svenska Vänsterpartiet anser jag att fritänkande är grund till partiets utveckling. 

Min önskan som ideolog och analytiker är att klargöra vad alla oliktänkande kring ideologin som grundligt nämns som KOMMUNISM oavsett organisation, förening, partiet att kommunikation utökas mellan oss och att en massiv viljestyrka skapar en enad politisk front för att stödja majoritet som kan via makt ta oss till realisation av allas kommunistiska önskningar.
Följande studier är ett exempel hur du kan kämpa med dig själv och mot orättvisor genom att börja med att tolerera oliktänkande i samma ideologi och dvs. läs följande i vitt och svart i I av II kapitel med definition
VÄNSTER och läs sedan samma sak nedåt kapitel II av II på ett nytt skrivsätt och med ny beteckning som t.ex. NK.

 

 

I av II    en av två    1 av 2 

 

 

CERTIFIERAR DIG SOM KOMMUNIST OCH VAR STOLT!

 

”Vi lever inte på förväntningar… VI ÄR REVOLUTIONÄRER! Vi vet att - ta från de fattiga och ge till de rika är lika våldsamt som att - ta från rika och ge till fattiga, vi söker inte försoning för spillt blod, vi vill ha rättvisa oavsett konsekvenserna!

 

Preliminärt kan vi säga att denna skrivelse är för KOMMUNISM utan beteckning om internationalism, nationalism, federalism och vad mer. Här handlar det om en läxa, en studie, en inlärning, ett samvete som relateras till kommunistiska unika och enda rötter, vi kallar dessa rader för MEDVETEN.

 

Andra definitioner om vad kommunism kan vara att det är bara påhitt av falska profeterVi låter oss inte fångas!

 

…många människor inom Vänstern kallar sig för den ena och det andra. Vem av dessa vet att KOMMUNISM betyder Pennigslösa samhället?

 

Idag är människor påverkade av ett rutinerat liv med pengar som byteshandel och denna påverkan är rotad inom mentalitet så att en tanke om en annan typ av samhället blir svårbegriplig.

 

JAG KOMMER ATT SE ATT VI FÅ UPPLEVA DENNA SANNINGSSAGA!

 

 

ORDET STATEN finns i studieböcker men Vänster är det Centrala (Centra) som kallas huvudled för allmänt jamlikhet.

 

VÄNSTER dekret som på några rader blir förstående för alla, det är din guide och vår lära, det heter MEDVETET.

 

Efter deltagande på inlärningskurs ha MEDVETEN alltid med dig. MEDVETET i format av en handflata, ett minihäfte, det är ditt pass som sedan blir signerad av den lokala sektionens ansvariga som certifierar dig som kunskapsmässig Vänster.

 

 

PROCEDUR EXEMPEL

Där samhället Vänster inte är realiserad eller är realiserad blir funktioner som t.ex. styrelse och olika beslut lika och som följer: Dubbel styrelse och dvs. två ordförande, två sekreterare, två kassörer osv. När beslut inte blir godtaget av en part så gäller att förlita på chansen typ singla slant eller andra lottosätt och innebär att personinställning för alla är att acceptera slumpen som vägen att följa.

 

 

IDAG SOM IGÅR

I de stater där kommunistpartier och andra kommunistiska rörelser som siktar på politisk makt inte än har tjänat sin ställning som majoritet för att styra land eller federation, till dess är dessa alltid i opposition.

Där dessa kompromissar för att delta i makten är att inte förkasta med mening till att målet är alltid detsamma att ”ensamma i majoritet förkastar all reformism”. 

 

 

Idag för Imorgon!” Dels förvandling är som följer T.ex.:

 

INSKOLNING och praktisk kommunism görs på olika sätt som t.ex. en ny skrivelse sätt som är under bearbetning för enkelt folk och digitalisering i framtids utveckling öppnar vi dörren till som följer: för att minska tidsspillan, ger större symbolik samt klarhet och detaljer efter önskan osv. Se mer på http://www.vi-pr.com/torsvardtorp_tssl.htm     

– Sprida information om kommunism i våra lokaler eller vad som helst – prov av förståelse (diplom) – realisation av det i dagens tid olika alternativ deltagande som t.ex. liv i kollektiv (besöka och lära sig) -stödja kooperativ osv. – Studier om ickevåld som t.ex. ta avstånd från hat provocerad av HISTORIEN ett ont som inte alltid var sanna och som del av olika intressen har förvandlat medmänsklighet till fiender. Istället för hat använd motpolen genom att uppleva här och nu samlevnad, solidaritet, stöd till våra medlemmar som vi inte behöver kalla dem som kamrater eller bröder.

-När Vänster är realiserad i ett land där det inte finns motståndare kan individens identitet ta en definition som inte har med historia, våld, kamp, pacifism osv. att göra? Kommunism har för synonym (likhets betydelse) ALLA, OSS, VÅRA, KOLLEKTIV, TILLSAMMANS och Nationalism betyder DE, DEN, FOLKET, IDENTITET, PERSONLIGT=INDIVIDEN. Tillsammans förenas till VI och JAG (alltså massan och individen) och förslag är att till dess det finns motståndare ute kan det i skolböcker osv. användas V-ist-ister-ism men för oss hemma, känslomässig som identitetsfråga kallar oss för VIJAG-are, VI-are, JAG-are, JAGVI-are.
 

 

VI från den lägsta klassen till höga ämbetsmän och utbildade  är alla lika med varandra men KLART högt medvetna gentemot andra… lever MEDVETET! OBS NOTERA att vår NK ideologi är i ¾ minst sagt som ett gap av 50 års skillnad med den nuvarande realitet som förkastar mänsklighet och livet, ”VI är i tid med framtid.”

 

 

 

Praktiska och ideologiska skillnader.

 

VÄNSTER delar och fyller medborgarnas behov utan krav. Här har man en fot i lugna, hälsosamma och långvariga livet. 
När 
döden tar oss till sig är det med färdighet som det görs.

 

Reformister som är en form av PARASITISM och FÖRTRYCK från höger och vänster där toppen utgörs av liberaler eller kapitalister och andra sidan av socialister och här menas med de sista socialdemokraternas politiska inriktning som har förflyttat sig med sin reformism från arbetarklassen till extrem privatisering alltför nära kapitalism eller liberalers tänkande är faktum att de ackumulerar för eget bruk via stress av konkurrens och arbetskontrakt som i sig är en fot in i lidande och förtida död.
När N döden slår till kan man inget av rikedom ta med sig på andra sidan medan skräck för 
lämnas till likasinnade utan förändringar.

 

 

GRUNDLÄRAN FÖR KOMMUNISTERNA

och

VÄNSTER

 

VÄNSTER är enpartistat dvs. politiskt parti på maktposition utan motstånd. Är inte auktoritär eller totalitär pga. det inkluderar realisation av de fyra politiska ideologier liberaler (kapitalister), socialister, anarkister i grunden och V kristna samhället. Dessa realiserar sig i ett restriktivt territorium med naturresurser för egen försörjning som är anpassad till storlek av invånare som väljer att flytta och leva efter egen Tro och Politik.

VÄNSTER själva som kommunister i det sk. extraktioniskt politik http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm där fritt sommar arbete är möjligt via autonoma och självständiga federationer i Sverige Konfederation (SK) = SKNK (Sverige Konfederation Nationella Kommunisterna).

 

 

FOKUS PÅ NÖDVÄNDIGA ÖVERLEVNADSMÖJLIGHETER I ETT VÄNSTER SAMHÄLLET.

 

DAGENS SAMHÄLLE

Studier utan mål eller osäker framtid. STRESS

Passa tiden för jobbet. STRESS

Arbetslöshet. STRESS

Söka jobb. STRESS

Flera jobb för att klara dagen. STRESS

En bostad och andra flera, större och lyxiga bostäder. STRESS

Bostadslösa. STRESS

Resor. STRESS

Köpa bilar, moped, motorcyklar, cyklar, hus, kläder, mat, köra bil, parkera, böter, hyra. STRESS

Förnedring, misshandel, tjuvar, rån, konkurrens, mord, moral, etik, oskyldigt dömd och våld. STRESS

Konsumera saker, köpa i onödan, kasta överflöd, nerskräpning. STRESS

Naturresurser töms i högsta hastighet. STRESS

Naturförstörelse som skog, vatten, jord och luft är steg till livets undergång. STRESS

Andas, tänker, lever STRESS

ALLTSÅ allt som du tänker dig, ser eller lyssnar omkring dig och på nyheter, från himmelen till jorden, upplever som lidande eller framhävt av falskhet i hoppet, frustrationer att skapa ont till andra och till dig själv pga. slumpen att bli rik, se människor dö i förtid och i onödan pga. krig eller dålig vård, myndigheterna och politikernas orättfärdiga beslut, förlora sina kära efter onda krafters provocerande stress livet ut tänk dig i oändlig så mycket ont och ondska kan du inte ana och annat som du inte vet men som väntar på dig bakom dörrar som ännu inte är öppnade DET finns inte i Nationalkommunisterna VÄNSTER värld!

 

SVERIGE är i sig självt eget företag som förhandlar med andra nationer i världen angående import och export.

 

Se hur vi löser det och mer:

Studier och produktion som garanterar folkets dagliga nödvändighet som mat, kläder, tak över huvudet, var och en efter sin förmåga.

Det är ANSVAR

NK är pacifister och neutrala i alla världskonflikter, men för att garantera egen överlevnad är alla medborgare efter sin förmåga aktiva militärer och vapen av olika slag är förvarade under trygga former i alla bostäder efter var och ens familjemedlemmar och kunskap. Det är TRYGGHET

Vetenskap i alla nödvändiga former stöds och är målet för överlevnad, hälsa och framtid. Praktiska, Natur och framtida vetenskapliga ämnen i viktigt centrum.

Det är STIMULANS

ARBETE. Inga arbetslösa, jobb för alla. Arbetstid räknas efter egen förmåga. Kan flytta från jobb till nya som efterfrågas eller personliga önskningar av personintresse.

Det är ANPASSNING och UPPBYGGNAD

Bostads kvalitet efter behov. Det är KOMFORT

Nedrustning för samhällets nytta: alla substanser som kommer ifrån olja, kol och annat som driver motor, värme etc. som är skadliga ersätts med beprövad gammal och nya nyttiga produktioner för individen och samhällets glädje.

Det är en NÖDVÄNDIGHET

Alla medborgare ha polisiär befogenhet. Det är RÄTT

Penninglösa samhället där du ger och tar efter behov det är ATT RÄKNA MOT NOLL SOM MÅL istället för att räkna efter oändliga siffror! När målet är nått framträder STILLHET!

 

Steg från dagens kaotiska samhälle dominerad av Onda och pengar dagens samhälle alltså är rena kaos  och ett destruktivt samhälle för det innehåller en massa lagar och regler, rätt eller fel, skapar dåligt samvete, frustrationer och våld av alla tänkbara sätt som t. ex. hot och hat, avundsjuka osv. gör oss sjuka och skapar beroende att andra skall sköta oss för att staten har gjort oss sjuka osv.från detta helvete till att förvandlas till ett penninglöst Gott samhälle.

Det gäller i princip om REVOLUTION som innebär ett hopp i tiden istället än reformism som är dagens procedur steg för steg.

VÄNSTER är ett ENKELT SAMHÄLLE att leva i. Inga bekymmer. Vi har Kärlek. Vi har skapad Trygghet. Vi tar hand om varandra, Omhändertagen från födelse till graven.

 

 

 

 

NÅGRA EXEMPEL AV NYTTIGA FÖRÄNDRINGAR

 

När VÄNSTER framträder faller dagens Regering i sina funktioner pga. ingen kan bestämma över andra.

Byråkrati är obotlig men omstrukturering grundas inte enbart för specialister, alla kan vara med i den grad och den tid som behövs.

 

PENNIGSLÖSA SAMHÄLLET och KOMMUNISTISK för skeptiker och de som inte förstår, inte tror eller inte vet om ett sådant samhälle är som följer:

Kommunism har funnits från begynnelsen när människor samlades för att överleva faror som barnafödandet med risk att försvinna, svält osv.  kallades primitiv kommunism från grottas tid till idag.  Mönster var lika i hela världen oavsett ras från neandertalarna till homo sapiens, oavsett folkslag eller miljö.

OBS! Svenska VÄNSTER acceptera i obestämd tid tills tiden är inne för en kommunistisk samhälle att pengar är en del av systemet. 

 

 

Idag finns de som jag kallar ”HYBRYDER” kollektiv, kommunism eller rörelser och grupper som lever med återvinning, odling, fisk och jakt och byteshandel med varandra som förr. Området är penninglöst MEN genom att dessa lever i indirekt tvång i ett modernt samhälle styrt av stater eller olika regeringar och lagar är det ett måste att kunna använda pengar för byte av tjänster när man förvaltar kollektivt med alla behov som man inte själv kan producera som t.ex. elektricitet, bilar osv. Därför del av dessa hybrider tjänstgör i det stora moderna samhället med egna företag och annat för att tillföra kapitalet i pengar till gruppen. Andra arbetar kommunistiskt i kollektivet för att underhålla inre struktur. Preciserar att jag själv upplevde i praktiken mina 4 års studier i Bryssel vid olika kollektiv för att förstå hur kollektivt liv och olika familjkonstellationer kan leva, överleva, anpassade i dagens och nära framtids brokiga samhälle.

Då och nu finns än urfolket från olika kontinenter från samerna eskimåer, andra asiatiska eller vita grupper dels nomader eller bofasta från Norge till Sibirien, från Röda indianer i norra Amerika till Indier i södra och folk i regnskogar i Brasilien, från afrikanska tribun till indonesiska urfolk och Abourginer i Australien. En blandning av försörjnings metoder dels nomad och bofast med samling av frukter, ägg osv., odling, fisk och jakt osv. DET ÄR KOMMUNISM och PENNINGLÖST så långt det går.

 

Vad har vi mer?

 

OAVSETT POLITIK I HELA VÄRLDEN KOMMUNISM PROCEDURER FINNS REDAN.

Vi ser inte de som sådant pga. de är maskerade bakom systemet som inte tillåter MEDVETEN förstå och kunskap florera, det och därför det är viktigt att tala om det och väcka SAMVETET! Men vad är MEDVETEN? Medveten är inte bara kunskap, det är en del av hjärnans mekanism som relateras till känslor och i det finns samvete som i sin tur skapar ansvar och identitet.  Medvetet är som intelligens i sina två primära komponenter ”kunskap och realisation.”

 

Var finns kommunism i vår tid här hemma i Sverige och i hela världen?

Allt i princip som är Centraliserat vid ekonomiska frågor i relation med kommun, region eller landsting, staten och regering som beslutsfattande.

Vi har t.ex. Militär apparatur, kriminalvård, stora företag, allmän rätt, kommunala skolor och allmän vård, motorvägar och utan, naturskydd, vetenskapscentra av olika slag från kirurgi, psykmottagningar, astrofysikcenter osv. olika fonder, vägverket, värmeverket, räddningstjänst, skog och natur, allt som du tänker dig som allmänt och som idag du stödjer med dina skatter osv. alltså allt som inte är privat och dels som är privat men som stöds av skatter är del av kommunism. UTÖVER DET finns ett beteende hos människor när de agerar frivilligt i hjälpverksamhet och alltså solidaritet, det är delvis kommunism, att vara helt NEUTRALA som en del kan påstå går bara inte.

Det är ingen mening men härmed vill jag citera vad jag vet för ett förslag som nådde också mig som än idag tillhör italiensk alpjägare. Det handlar om att åka till Ryssland för att jobba gratis och bygga upp hus för dagis och skolor. Pga. mitt företag och flera arbeten på gång, inköp av bondgård konst och ungdoms verksamhet med egen budo i självförsvar http://www.vi-pr.com/gon_munk_sjalv_forsvar.htm Sverige var dels tvingad att tacka nej.

Det var så, att under sista världskriget alpjägarna invaderade Ryssland 1941-43 https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=alpini%20italiani%20seconda%20guerra%20mondiale%20in%20russia https://www.youtube.com/watch?v=hMf8ZN89NKA  https://www.youtube.com/watch?v=eamYCZSsF4I och  så långt till DONAUS stränder och var ett steg från Moskva. Ryska röda arméns gerillataktik gav ett stort nederlag till tyska och italienska invasionen.  En del av dessa italienska soldater kommunister, socialister eller ej, det var de som åkte tillbaka för att återuppbygga vad de hade förstört och jag tillägger att bland dem fanns än beslutsamma sk. nostalgiker alltså fascister! Min farbror Rocco (Sten) var kommunist, det var en av alpjägarna som reträtt från Ryssland gående bar han med sig en sårad kamrat från samma by.

Denna historiska parentes skriver och berättar jag för det är i sin kontroversiella situation ett bevis att det inte går att förneka att själva obetalt frivilligt deltagande i behövande verksamhet oavsett var någonstans det sker i världen ÄR dels eller helt kommunistiskt!

 

 

Kommunister marxister har som grund ekonomisk och samhällig centralisering som är basis i ekonomiska studier från t.ex. kapitalet av Karl Marx.

Anarkister med sina socialekonomer som Mikael Bakunin, Puter Kropotkin mf. från centralisering till decentralisering har vi också anarkister marxister och federalister och decentralismer.

VÄNSTER konfederation med ovannämnd extraktionisktpolitik http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm har det som etisk princip. Analys sträcker sig längre än politiska och religiösa samhället, det handlar också om ”Beteende samhället” som inkluderar t.ex. olika sex läggningar som enda lösning för att ta kål på våld. VÄNSTER är i praktiken marxist centralisering med anarkistiskt av icke våld inriktning.

 

 

 


OMEDELBARA OCH LÅNGSIKTIGA FÖRÄNDRINGAR 

OMEDELBARA.

Skatteverket är en av flera sk. institutioner som försvinner för vi har ett penninglöst samhälle!

Skatteverket är i högsta grand en socialistisk verksamhet! 
Liberaler t.ex. vill ha insyn från Staten i deras ekonomiska affärer så lite som möjligt och betala så lite som möjligt i skatt därför allt statligt kvarstår!

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, banker osv. försvinner också.

Inga små eller stora företag ALLT ÄR STATLIGT.
Finns ingen lön finns ingen företagsverksamhet osv. då behöver vi inte ha banker heller osv.
Frukt av nationens arbete kallas lön eller profit det ackumuleras i CENTRA arbetscentra AC.
Centra
 använder kapitalet inte bara för nationell välfärd, dessa pengar används också för import och export gällande varor Svenskarna inte behöver eller som inte går att producera i Sverige men som eventuellt behövs. 
Nya pengar enda valutan används också för resenärer som besöker världen pga. semester eller nationalintresse med transaktioner som inköp, försvar osv.
Produktion av allt vi behöver från mat till kläder, transport från tåg till flygplan och bussar, arbetsmaskiner som traktorer till minsta arbetsredskap som hammare och spik så långt du kan tänka dig och inte minst IT från telefon och alla framtida tekniker för vård eller teleskop osv. TILLVERKAS I SVERIGE!
Allmän introduktion till nya samhället som ”Livets mening” innebär information via media och lokala distrikt som delar skriftligt och berättande information.

Rötters möte som är samling av frivilliga med lokala grupper med förslag för nya eller vidare arbetsuppgifter. Från kvarter till kommunen osv. Det kan göras på olika sätt som t.ex. rösta på förslag eller folkomröstning.

STÖD OCH FÖRSÖRJNING.

Du behöver inte betala möbler, kläder, skor, hattar, vantar, osv. mat… DU GÅR OCH HÄMTAR SAKER SOM DU BEHÖVER I STORA CENTRA där folk finns till tjänst också på att ta dem hem hos dig om du är handikappad, äldre osv.

Digitalisering som dagens möjligheter för en del blir en fördel, beställa allt hem från mat till möbler.

Samlingsplatser för gemenskap typ restauranger, barer osv. finns i anpassade modeller som lokalbefolkning beslutar eller ansvariga utformar, kommer att finnas en central standardplanering.

Egen bostad är som ”Ljus i mitt hus!” ett eget land och inga skall tränga sig in, gör man det gör man det på egen risk dvs. absolut respekt för områdets individer och familjen.

Bostäder tar plats där det finns idag affärer osv. Bostadsbrist fylls i väntan att modernism kommer ikapp behovet.

All kunskap satsas för allmännytta men också skaparen uppmärksammas för sina genetiska inslag eller personliga utveckling och insatser i den tid som verkar.

Skuldsatta frias från all skuld som direkt och indirekt är en belastning skapad av politisk acceptans som grundas på konkurrens och kontrakt. 

NÅGRA EXEMPEL SOM MOTVERKAR VÅLD:

- Jämlikhet mellan kön har inte någon betydelse när karriärism försvinner och att egen förmåga är likgiltig i en jämlik värld.

Reklam blir en öppen information som håller sig på att förklara innehåll och hur man använder saker och ting och nyttan av det.

- Man spelar eller idrottar för självuppskattning och gemenskap.

INTERNET, TELEFONI osv. en INTERNATIONELL KNUT som negativa trender inte går att hejda i praktiken med gränsbevakning och som påverkar oss individuellt, nationellt, löser vi det idag med att innehavare som registrerar sig med personbevis och foto som ett pass och andra nödvändiga tillägg knuten till försäljning ansvargivare och i VÄNSTER vid hämtning. Det innebär att mobbare, bedragare osv. är direkt igenkänd och skyldig osv.

- Finns inga pengar går det inte heller i princip att förhandla för kriminalitet och missbruk!

- Våld på våra gator och i familj, hanteras när individuellt stöd se nedåt lokalvandrare LV samt att själva medborgare har polisers befogenhet för att i praktiken stoppa angrepp! Två knutar som förenas med beteende förändring till den nya ickevålds generation.

- Våra medborgare är skyddade utomlands i högsta grad.

- Är det inte så att alla människor i världen är knyta till varandra oavsett olikhet? Vi är öppna till väldens politik för att VÄNSTER vår stora familj har som mål friden för LIVET. Därför välkomna alla representanter till Kommunistiska länder som är ett steg till ett ickevåldsamhälle men också välkomna de representanterna till självständighetens grupper. Välkomna också alla representanter till religion, etniska grupper, ideologier, olika tänkande beteende och intresse för att uppleva och lära sig om icke våld! 

 

 

 

DELS OMEDELBARA OCH LÅNGSIKTIGA…

 

OMEDELBARA

Genom att varje nyfödd medborgare blir automatiskt numrerad som militär med alla polisiära befogenheter skolas denne när tid är inne i olika grader för att överleva, det gör att Sverige blir världens effektivaste försvar, säkrare och tryggare land.

VÄNSTER är en nation utan civilister, alla delta i defensivt försvar som spartaner och utöver individuell frihet är gruppens identitet kommunist en kompakthet och hyperstyrka!

VÄNSTER militärstat måste initiera med information och praktik. Denna struktur medger stor produktion av tidens anpassade vapen och helhets praktisering av överlevnads situationer i denna unika militärutbildning anpassade i olika åldrar.

Utbildning innefattar också i olika åldersskillnaden och kapacitet rätt att rätta, angripa osv. som polisen.

Lokalvandrare LV som är en sammansättning av kuratorer av olika typ från rådgivning för motion till kost, psykologiska problemlösningar och alltså en allmän sköterska för att underhålla ett kontaktnät som är för att förebygga ensamhet, sjukdomar, råd för beteendeanpassning och vision…

Stor innovation inom ALLT så att framtid förverkligas här och nu så långt det går.

 

 

LÅNGSIKTIGA.

Det gäller 12 års transitiv omvandling som sker via AC där planeringar av olika infrastrukturer som bostad, vägar, skolor, sjukhus, natur osv. och allt annat som knyts till produktion och konsumtion, gräns och försvar osv. då är ekonomer, arkitekter, ansvariga och specialister av olika slag i samhällets struktur medverkar för en inrikes och utrikes funktionalitet av de stora företaget NATIONEN SVERIGE.

Utan egendom rasar allmänt brottslighet som t.ex. tjuveriet, rån, missbruk, utnyttjande, svart arbetskraft, människohandel, trafik av olika form som alkohol, narkotika, vapen, osv.

”Bättre fria än fälla” när händelserna inte kan bevisas. OBS! Med bevis menas tekniska undersökningar som t.ex. fotografiska, inspelningar, DNA, vuxna vittnen i en objektiv kontext, rättsliga läkarintyg av skador eller annat som kan bevisa våld i sin helhet att det har uppståttAllt annat är tomma intetDenna procedur är själva rättvisan för med det finns ingen plats för lögner.
STRAFF: 
Fängelse förvandlas till annat nyttigt och resten kan användas som sjukhus för att isolera farliga individer som är en fara för sig själv och andra för den tid återhämtning sker.

Denna funktion är ett nödvändigt ont också när t.ex. människor som inte tänker som kommunist inte klarar av den nya balans och säger ifrån möjligheter till att lämna landet eller bara inte vill flytta inom Sverige i deras önskade politiska federation som VÄNSTER tillåter realiserar sig och istället begår våldsamma handlingar.

NOTERA En mördare är aldrig ensam i sina gärningar, vi alla direkt eller indirekt är bakom PROVOKATION och som sådan medskyldiga.  

DÄRFÖR:

I domen för allvarliga brott som t.ex. där andra faller offer och mister livet skall själva förövaren bestämma straffet: själv begå självmord eller lämna landet och aldrig mer få möjligheter att återkomma och som också skulle vara generation född svensk förlorar sin nationalitet . Människan skall förses med APOLIDE ( världsmedborgare)  pass utan rättighet för att återkomma till Sverige därifrån denne blev utvisad.

Genom att lagar anpassar sig till nya insikter och praktiska förändringar som t.ex. faller privat egendomförsäkringar pga. finns ingenting att försäkraarbetsförmedlingen då jobbet finns för alla, försäkringskassan pga. alla får den hjälp som de behöver, försörjningsstöd för alla har allt, domstolar del som handlar i princip med person och materiella saker som t.ex. med skilsmässa när det gäller ägodelar som bostad och mindre saker pga. egodelar har en annan innebörd och om människor vid enskild vårdnad om barn pga. kommer i kraft bara gemensam vårdnad osv.

NK tränger sig INTE in i den individuella personlighetens utveckling och dvs. att individen rör sig fritt, tänker och gör efter behov. När individen och samhället samverkar med varandra följer vi en gemensam kodex och dvs. att individen respekterar vad kollektiv (massan, människor, folket, grupper) har gemensamt och kollektivt respekterar individen.

 

ATT LÄRA SIG TÄNKA I ANDRA BANOR
Mentala och psykologisk frihet börjar med att blir fri från makt fångenskap, stress, tvång osv. Vi behöver inte våra kära i materiella ting som skulle vara ägodelar. Allt som finns VI ANVÄNDER, vi kan ha preferenser sk. tycker om det samt vi behöver det så att det kallas nödvändiga ägodelar. Det handlar om inställning till saker och ting, känna gränser om vad jag behöver och andra behöver och alltså det handlar om en etisk fråga.

 

KOMMUNISM som penningslösa samhället är bara möjligt med centralisation men det är också möjligt med decentralisation men då behöver vi byteshandel och balans mellan centraliserad federalist territorium TOTAL värd profit som guld eller internationell valuta som i sin tur reglerar federations rikedom och dels funktionalitet.

 

 

Vidare blick på INFRASTRUKTURER

 

Transport

Tåg, bussar, flyg, taxi GRATIS.

 

Bygget som vi har idag i kommunala bostäder där man inte behöver köpa frys kylskåp och tvättmaskin det är kommunism hög standard säkerhet och komfort.

 

Alla affärer som banker, kontor från stora eller små bolag, filmer osv. lokaler förvandlas till bostäder.

 

Konstnärs jobb, författarskap osv. gör saker som används eller väcker intellekt, konstnär tillhör infrastrukturen KULTUR och alltså STATEN, de producerar efterfrågan från allmänhet.

 

Jobbet effektivisering.

Folk skall arbeta med saker och ting som de önskar och tror sig passa för  precis som val av professionella studier.

Trivs med sitt jobb, med arbetskollegor, miljö osv. blir det en god fysisk och psykisk hälsa, med förlängd livskvalitet.

Arbetsplatsrutiner kompletteras med olika relaxa och aktivitet som stimulerar…

 

Samhällets välstånd baseras på jämlikhet och identitet som svenska eller i andra nationer där det skulle råda VÄNSTER är gränssättning på invandring i alla former baserad på ekonomiskt mål som syftar på att VÄNSTER siktar inte på rikedom men på välfärd i relation till balans mellan invånare och naturresurser.  

 

Skolgång är inte obligatoriska.

 

Ungdomars skolgång balanseras starkt från teori till praktik. T.ex. mer om handarbete och praktik på arbetsplats t.ex. bondgårdar, hälsospecialister som t.ex. folkmedicin, praktik på dagis och  äldre omsorg, naturkännare, vetenskap, innovationer, öppet för alla typer av idrotter som fysiska och mentala discipliner som inte finns idag som t.ex. självförsvar, paramilitär med äldre och nya tekniker m.fl.

 

En del sjukhus specialiserar sig för allvarliga behandlingar med kort och långtids perspektiv. Lokala vårdcentraler förvandlas till små sjukhus med förlossning och andra lika viktiga avdelningar som idag är bara dels på ett och annat sjukhus.

 

Naturresurser som alla kan använda efter behov.

Jaga, fiska osv. naturvårdsverket, vägverket osv. är centraliserad att det är det som gäller samt produktion och konsumtions minimum bestämmer från ArbetsCentra. Sen formas efter lokalt behov osv.

 

I dagens riktning mot GLOBALISERING i VÄNSTER mening är som t.ex. att många produkter tillverkas i andra länder. Tänk dig istället att läder arbete görs i Sverige, vem gynnar det? Bonden med kossorna, slakterier, garverier, hantverkare och priset för konsument i dagens tänkande skulle anpassas till nationella index. Dessutom spar man globalt utsläpp av alla former för långa resor export import.

Tänk på produkter i keramik och glas, produktion av tyg som linne osv. Så gäller för allt nödvändig inrikes konsumtion.

Vi stoppar dagens Svenska enorma förluster för svensk produktion.

Idag lever VI i en värld i metamorfos, en långsam förändring för en önskad globalisering som aldrig någonsin blir av pga. girighet och annat.

Stopp på företagsflytt utomlandUtomlands produktion har med Svenska ekonomiska intressen att göra när nationell produktion är mättad.

 

OPINIONSBILDNING skall respektera FRI TÄNKANDE som är det sanna ”JAG” och dvs. du lever med andra utan att bli påverkad att tänka fel i dina livsvärderingar som är födda med dig och själv upptakt under samlevnad.

Idag i Sverige VI ÄR STYRDA AV EN SOFISTIKERAD DIKTATUR SOM DELVIS INTE GÅR VIA TVÅNG, DET GÅR VIA KORRUPT DEMOKRATI OCH LÖGNER som också kallat DEMAGOGI.

Opinionsbildning har som mening att driva människor åt samma håll och makthavarna för det gallrar händelserna för att få oss att tro saker som de vill och DET är grunden till personliga och sociala konflikter.

Media t.ex. alla lögner som framkommer i olika förhandlingar från domstolar till regering gestaltar händelser som distraherar sanning eller fritänkande.

Frågor som kommer att dominera i decennier framöver t.ex. invandring, Sveriges neutralitet, sociala försämringar i välfärden osv. Informationer av olika slag bl.a. nyheterna skulle rättvis speglas som följernär man framträder i media som TV, Radio, Föredrag osv. personer som har en åsikt eller när en händelse framförs skall det alltid ha någon form av stöd eller bevis samtidigt skall det alltid finnas andra former som motsäger eller motbevisar information så att meddelande balanseras i tittares tänkande och respekterar på det sättet fritänkande.

 

 

DE SOM INTE ÄR MED OSS IDAG ÄR AV tre KATEGORIER:

 

KATEGORI 1

Är folk som inte än eller aldrig kan förstå meddelande om saker och ting som vi ser som V-ist En del kommer att mogna och en del aldrig.

De naiva egoister där bland dem finns de som inte vet annat än det och behöver höra V-ism information och mogna. Andra de smarta och andra fanatiker egoister som är de farligaste djuren i universum är de som vet de rättfärdiga VÄNSTER linjer men står fast i deras destruktiva syfte och dessutom arbetar för att motstå på alla vis och sätt VÄNSTER ideologin och aktion!

Alltså, det finns fega och utvecklade på gott och ont på vänster och höger sida för att tala enklare.

 

KATEGORI 2

REFORMISM GREPP!

För att förstå följande krävs överblick över hela meningen:

De som har inom sig latent gammal mening eller motto ”Klass mot klass” men som har fastnat i reformism.

Revolutions principen är HÄR OCH NU det vill säga BEVÄPNAD REVOLUTION är den rätta vägen, annars hamnar vi i konflikt med oss själva för att vi inte fyller principen ”här och nu!” 
Kulturell revolution är alltså vägen som tog över när realitet konfronterar sig till meningar och vi vet alla att till dess vi inte är många och med anpassade resurser är det typ självmord att följa principerna om inte tiden är inne för det. Men det kan uppstå händelser där en person som via en personlig revolt skapar förutsättningar för att hugga huvudet på monster! 
I ovisshet väljer man istället kulturell revolution med risk att fastna i reformism och dö i den sjukdomen!

PROBLEMLÖSNING är att där det inte finns möjligheter att förvärkligas också i liten skala gäller då att hålla REVOLUTION högt som innebär här och nu med att sprida ideologin och parallellt växa med praktiska möjligheter.

 

KATEGORI 3

Det handlar om invandring oavsett mening.

 

Medborgare som utvandrar från sitt land pga. svält, krig, förföljelse, sjukdomar osv. men deras agerande löser inte problem vare sig för de själva, deras barn eller alla människor i världen, för fly är som att säga och konstatera att  PROBLEMET man lämnat efter sig KVARSTÅR!

 

Därför är det rätt att få de som stödjer invandring i dag 2016-17 och i framtid bör förstå och göra rätt för sig: ta hem till sin bostad dessa okända med allt det goda och onda som dessa bär inom sig, underhålla dem osv. För, DU som inte tar hand om dessa drabbade människor du är en våldsvärkare. Det pga. en, DU våldför dig på den drabbade flyktingen pga. dina personliga inställningar och intressen. Två, DU våldför dig på dina landsmän pga. DU höjer dina humanistiska tankar på en gudomlig nivå. Tre, DU stjäl från nationens gemensamma pengar som skulle användas för välfärd. Fyra, DU tvingar dina landsmän att underkasta sig till ditt val inte pga. att du skulle klara av själv att tvinga andra till det, nej, du gör det pga. andra gör det åt dig, detta i samband med din feghet och okunskap!

 

TÄNK NOGA, reflektera och svara till dig själv:

 

Nationer har ingen mening att ha gränser eller existera i överhuvudtaget om man är internationalist eller för multikulturellt om man så vill kan man se till att alla i världen kommer till Sverige  oavsett orsak, man är antisvensk!

Vi är alla övarens att Nationella gränser är en form av påhitt av olika orsaker. Naturliga gränser som berg, havet, öken osv. det är det som räknas som naturliga gränser, de isolerar grupper och delvis formar oss i olika avseenden. 

 

Människors födande och mycket annat har spårat ut och livet har redan en fot i graven. Dessa realiteter som orsakar en kedjereaktion av andra orsaker och för att få stop på det skulle det vara tänkbart med en naturkatastrof eller tredje världskrig om inte vetenskap och politiker med välsignelse av Naturen hittar en fredlig väg.

 

Nationalism med starkt militär defensiv ställning i kombination med skräck vapenarsenal osv. är lösning om vi vill fortsätta att andas som VÄNSTER-ister

 

DU som med ditt val förtrycker andra och skapar konflikter som i sig är våld är beteende som våldshärskare… sant? Svara till dig själv nej eller JA.

 

DETTA ovan var och ÄR EN PSYKOLOGISK TEXT, dvs. om DU inte kan utan att tveka alltså svara då på om det är dags för dig att besöka en hjärnskrynklare.

 

VI-are eller VÄNSTER-ist STÄNGER INTE DÖRRAR TILL VANDRING, dvs. vare sig inne eller ute. Dom som söker jobb i Sverige ska från sitt födelseland begära arbetstillstånd  för att komma in i landet. Tillstånd gäller max två år och det omprövas max 5 gånger, efter det skall person ifråga lämna landet och bara komma tillbaka som turist. Invandrare som vill få permanent uppehållstillstånd eller önskar blir svenska medborgare skall inskolas för att förstå vad svenskhet innebär och inte minst som V-ist, byta förnam och efternamn inom patentregistreringsverket utformning av svenskhet.

 

Dagens Vänsterparti politik med traditionell internationalism ställning är att gemföras till de religiösa eller humanister. Allt är RÄTT men taktiskt politisk FEL!

Om Vänsterpartiet skulle ha erkänt sig svenskt som Lenin sade att ”socialism byggs i sitt eget land” av sitt eget folk alltså, det skulle ”V” strategin försäkra sig målet och troligen utan behov av blockpolitik! V ledarna skulle redan från början vågat att se över oväsentlighet, fixa obearbetade idéer och historia, informera och debattera kring saker och realitet och så hindrat SverigeDemokraterna ta över frågan om invandrarproblematiken. Det är invandrarfrågan som SD rider på och andra liberala influenser som moderaterna, numer högervridna socialdemokraterna m.fl. rättar sig efter realitet som SD har tjänat poänger för sin storlek som nytt parti med sent påhittade riktningar som socialkonservativ med mening att se ut seriösa med några ideologiska knytningar.  

 

VÄNSTER rättar och räddar oss, ge ära åt denna naturliga politiska ideologin kommunisterna!

 

 

FINAL

 

Får vi klart för oss att all ekonomi som grundas på kontrakt och konkurrens det är motsatt solidaritet.

Vi bör säga att kontinenter, länder, människor som kallas FATTIGA ÄR ORDET FEL, fenomenets RÄTTA ORD ÄR MISÄRFattigdom är effekt som motsäger sig rikedom och det är just det sista som ställer till att människor alltså lever som miserabla.

Ett fattig samhälle är vägen att följaatt vara fattig är ingen skam, om alla människor i världen skulle vara fattig då skulle vi alla överleva och leva i en måttlig existens. Var noga att förstå följande:

VÄNSTER eller kommunism är ett nytänkande och t.ex. följer två filosofiska riktningar:

Rättvisa står inte alltid i lagboken” i mina dagars skrifter och det pga. samhället grundas på konkurrens, konflikt som skapar lögner; men ”Rättvisan står alltid i Lag boken” gäller när sanningen framhävs med bevis.

UNICITET (att vara lika, i den logiska tonen som skapar en bild av ett kontroversiellt sätt)” är bara möjligt när gemensamma kommunistiska ansträngningar eller samlevnad har samma mål och dvs. när strukturer används gemensamma och där det finns dimension till person rörelse och utveckling.

I praktiken är framtiden här med oss kommunister med följande:

GENERALISERING

Genom att samhället generaliserar och dvs. gör oss i en del praktiska saker ganska lika, höjs effektivitet och kvalitet.

Kläder tillverkade praktiska, enklare att ta av och på sig, försvara kroppen med de sista vetenskapliga textilierna och modeller.

Allmänna transportmedel som Bussar, tåg, flyg, båt osv. komfortabla och säkra, anpassade till klimatet. Med det innebär också anpassade vägar, broar, hamnar MED SIKTE ETT STEG I FRAMTIDEN!   

Boendeprincip vertikalt för att öka möjligheter till odling, skogar natur närvaro för klimatfrågor osv.

Matproduktion så näraproducerade som möjligt osv.

Det innebär att definition fattigdom betyder med oss ett rättvist och rikt samhälle.

 

Vi skall ha klart för oss att grupper, nationer, kontinenter som kallar sig kommunister men som definieras socialister är i grunden marxister om allt som vi vet idag. Det innebär att definition socialism är uppenbar i mening att kontraktens funktion som reglerar det som är mitt eller ditt finns än och pengar därmedMEN är en socialism via centralisation och utan politisk opposition på väg till KOMMUNISM.

Tiden spenderas genom att effektivisera ekonomin samt från parlamentet eller regering införa demontering av ekonomiska skillnader och sociala institutioner som inte kan integreras i de kommunistiska förväntningar där jämlikhet förvärkligas.

Därför är också enpartistat på detta vis auktoritär och diktatoriska pga. definition är ”PROLETARIAT DIKTATUR” och våld uppstår när en stat och deras regering inte tillåter utvandring och ingen demokrati som t.ex. pressfrihet osv. OBS! Detta är skillnader mellan dess socialism och kommunism som har stagnerat i de gamla värderingarna samt procedurer precis som det gör högerextremister där en diktator eller junta som också kallas oligarki får fäste och det är det som är den stora skillnaden med oss VÄNSTER som tillåter bl.a. ideologiska realisationer!

 

Löst problem med konflikt rika mot fattiga då har vi räddning.

Försvinner konflikten som skapar lidande, sjukdomar, våld, misär och livets undergång, ordet fattig som många flera ord försvinner från lexikon och i bästa fall från vår realitet!

 

Sist .

Det gäller de samtliga organisationer, föreningar, kyrkor osv. som i Sverige har samma mål KOMMUNISM!

 

Vi råder att alla fraktioner, falanger osv. som har som mål kommunism får följande TANKESTÄLLARE för att totalt säga: RÖSTA på Vänster Partiet och inte för sig själva som minoritet!

Kom med Vänster och bibehåll egna inriktningar.

Fraktionen eller idéer skall växa demokratiskt inifrån partiet i majoritet.

Utöver styrkan som idag kan ge seger har vi under vår kommunistiska samarbetsregering möjlighet att tillsammans genomföra lösningar som gagnar var och en för en gemensam utveckling.

 

Lycka till!

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

 


 

II av II     två av två     2 av 2

 

CERTIFIERAR DIG SOM KOMMUNIST OCH VAR STOLT!

 

OBS! Lång ner du kan läsa samma text med bara svart på vit.

 

Vi lever inte på förväntningar… VI ÄR REVOLUTIONÄRER! Vi vet att - ta från de fattiga och ge till de rika är lika våldsamt som att - ta från rika och ge till fattiga, vi söker inte försoning för spillt blod, vi vill ha rättvisa oavsett konsekvenserna!

 

Preliminärt kan vi säga att denna skrivelse är för KOMMUNISM utan beteckning om internationalism, nationalism, federalism och vad mer. Här handlar det om en läxa, en studie, en inlärning, ett samvete som relateras till kommunistiska unika och enda rötter, vi kallar dessa rader för MEDVETEN.

 

Andra definitioner om vad kommunism kan vara att det är bara påhitt av falska profeterVi låter oss inte fångas!

 

…många människor inom Vänstern kallar sig för den ena och det andra. Vem av dessa vet att KOMMUNISM betyder Pennigslösa samhället?

 

Idag är människor påverkade av ett rutinerat liv med pengar som byteshandel och denna påverkan är rotad inom mentalitet så att en tanke om en annan typ av samhället blir svårbegriplig.

 

JAG KOMMER ATT SE ATT VI FÅ UPPLEVA DENNA SANNINGSSAGA!

 

 

ORDET STATEN finns i studieböcker men Nationalkommunisterna NK är det Centrala (Centra) som kallas huvudled för allmänt jamlikhet.

 

NK dekret som på några rader blir förstående för alla, det är din guide och vår lära, det heter MEDVETET.

 

Efter deltagande på inlärningskurs ha MEDVETEN alltid med dig. MEDVETET i format av en handflata, ett minihäfte, det är ditt pass som sedan blir signerad av den lokala sektionens ansvariga som certifierar dig som kunskapsmässig NKommunist.

 

 

PROCEDUR EXEMPEL

Där samhället NK inte är realiserad eller är realiserad blir funktioner som t.ex. styrelse och olika beslut lika och som följer: Dubbel styrelse och dvs. två ordförande, två sekreterare, två kassörer osv. När beslut inte blir godtaget av en part så gäller att förlita på chansen typ singla slant eller andra lottosätt och innebär att personinställning för alla är att acceptera slumpen som vägen att följa.

 

 

IDAG SOM IGÅR

I de stater där kommunistpartier och andra kommunistiska rörelser som siktar på politisk makt inte än har tjänat sin ställning som majoritet för att styra land eller federation, till dess är dessa alltid i opposition.

Där dessa kompromissar för att delta i makten är att inte förkasta med mening till att målet är alltid detsamma att ”ensamma i majoritet förkastar all reformism”. 

 

 

Idag för Imorgon! Dels förvandling är som följer T.ex.:

 

INSKOLNING & och praktisk @ kommunism görs på olika sätt som t.ex. en ny skrivelse sätt som är under bearbetning för enkelt folk och digitalisering i framtids utveckling öppnar vi dörren till som följer: för att minska tidsspillan, ger större symbolik samt klarhet och detaljer efter önskan osv. Se mer på http://www.vi-pr.se/skriv_las_tssl.htm   

– Sprida information U om kommunism µ i våra lokaler C eller vad som helst – prov av förståelse O (&diplom -) – realisation av det i dagens tid olika alternativ deltagande som t.ex. liv i kollektiv BB (besöka och lära sig) -stödja kooperativ osv. – Studier om ickevåld ÿ som t.ex. ta avstånd från hat provocerad av HISTORIEN ett ont som inte alltid var sanna och som del av olika intressen har förvandlat medmänsklighet till fiender. Istället för hat använd motpolen genom att uppleva här och nu samlevnad, solidaritet, stöd till våra medlemmar som vi inte behöver kalla dem som kamrater eller bröder.

- När NK är realiserad i ett land där det inte finns motståndare kan invididens identitet ta en definition som inte har med historia, våld, kamp, pacifism osv. att göra? Kommunism har för synonym (likhets betydelse) ALLA, OSS, VÅRA, KOLLEKTIV, TILLSAMMANS och Nationalismbetyder DE, DEN, FOLKET, IDENTITET, PERSONLIGT=INDIVIDEN. Tillsammans förenas till VI och JAG (alltså massan och individen) och förslag är att till dess det finns motståndare ute kan det i skolböcker osv. användas NK-ist-ister-ism men för oss hemma, känslomässig som identitetsfråga kallar oss för VIJAG-are, VI-are, JAG-are, JAGVI-are.

 

VI från den lägsta klassen till höga ämbetsmän och utbildade  är alla lika med varandra men KLART högt medvetna gentemot andra lever MEDVETET! OBS! NOTERA att vår NK ideologi är i ¾ minst sagt som ett gap av 50 års skillnad med den nuvarande realitet som förkastar mänsklighet och livet, ”VI är i tid med framtid.”

 

 

Praktiska och ideologiska skillnader.

 

NK delar och fyller medborgarnas behov utan krav. Här har man en fot i lugna, hälsosamma och långvariga livet. 
När 
N döden tar oss till sig är det med färdighet som det görs.

 

Reformister som är en form av PARASITISM och FÖRTRYCK från höger och vänster där toppen utgörs av liberaler eller kapitalister och andra sidan av socialister och här menas med de sista socialdemokraternas politiska inriktning som har förflyttat sig med sin reformism från arbetarklassen till extrem privatisering alltför nära kapitalism eller liberalers tänkande är faktum att de ackumulerar för eget bruk via stress av konkurrens och arbetskontrakt som i sig är en fot in i lidande och förtida död.
När 
N döden slår till kan man inget av rikedom ta med sig på andra sidan medan skräck för 
N lämnas till likasinnade utan förändringar.

 

 

GRUNDLÄRAN FÖR KOMMUNISTERNA

och

NATIONALKOMMUNISTERNA

 

NK är enpartistat dvs. politiskt parti på maktposition utan motstånd. Är inte auktoritär eller totalitär pga. det inkluderar realisation av de fyra politiska ideologier liberaler (kapitalister), socialister, anarkister i grunden och V kristna samhället. Dessa realiserar sig i ett restriktivt territorium med naturresurser för egen försörjning som är anpassad till storlek av invånare som väljer att flytta och leva efter egen Tro och Politik.

NK själva som kommunister i det sk. extraktioniskt politik

http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm 

 där fritt sommar arbete är möjligt via autonoma och självständiga federationer i Sverige Konfederation (SK) = SKNK (Sverige Konfederation Nationella Kommunisterna).

 

 

FOKUS PÅ NÖDVÄNDIGA ÖVERLEVNADSMÖJLIGHETER I ETT NATIONAL KOMMUNIST SAMHÄLLET.

 

DAGENS SAMHÄLLE

Studier utan mål eller osäker framtid. STRESS

Passa tiden för jobbet. STRESS

Arbetslöshet. STRESS

Söka jobb. STRESS

Flera jobb för att klara dagen. STRESS

En bostad och andra flera, större och lyxiga bostäder. STRESS

Bostadslösa. STRESS

Resor. STRESS

Köpa bilar, moped, motorcyklar, cyklar, hus, kläder, mat, köra bil, parkera, böter, hyra. STRESS

Förnedring, misshandel, tjuvar, rån, konkurrens, mord, moral, etik, oskyldigt dömd och våld. STRESS

Konsumera saker, köpa i onödan, kasta överflöd, nerskräpning. STRESS

Naturresurser töms i högsta hastighet. STRESS

Naturförstörelse som skog, vatten, jord och luft är steg till livets undergång. STRESS

Andas, tänker, lever STRESS

ALLTSÅ allt som du tänker dig, ser eller lyssnar omkring dig och på nyheter, från himmelen till jorden, upplever som lidande eller framhävt av falskhet i hoppet, frustrationer att skapa ont till andra och till dig själv pga. slumpen att bli rik, se människor dö i förtid och i onödan pga. krig eller dålig vård, myndigheterna och politikernas orättfärdiga beslut, förlora sina kära efter onda krafters provocerande stress livet ut tänk dig i oändlig så mycket ont och ondska kan du inte ana och annat som du inte vet men som väntar på dig bakom dörrar som ännu inte är öppnade DET finns inte i Nationalkommunisterna NK värld!

 

SVERIGE är i sig självt eget företag som förhandlar med andra nationer i världen angående import och export.

 

Se hur vi löser det och mer:

Studier och produktion som garanterar folkets dagliga nödvändighet som mat, kläder, tak över huvudet, var och en efter sin förmåga.

Det är ANSVAR

NK är pacifister och neutrala i alla världskonflikter, men för att garantera egen överlevnad är alla medborgare efter sin förmåga aktiva militärer och vapen av olika slag är förvarade under trygga former i alla bostäder efter var och ens familjemedlemmar och kunskap. Det är TRYGGHET

Vetenskap i alla nödvändiga former stöds och är målet för överlevnad, hälsa och framtid. Praktiska, Natur och framtida vetenskapliga ämnen i viktigt centrum.

Det är STIMULANS

ARBETE. Inga arbetslösa, jobb för alla. Arbetstid räknas efter egen förmåga. Kan flytta från jobb till nya som efterfrågas eller personliga önskningar av personintresse.

Det är ANPASSNING och UPPBYGGNAD

Bostads kvalitet efter behov. Det är KOMFORT

Nedrustning för samhällets nytta: alla substanser som kommer ifrån olja, kol och annat som driver motor, värme etc. som är skadliga ersätts med beprövad gammal och nya nyttiga produktioner för individen och samhällets glädje.

Det är en NÖDVÄNDIGHET

Alla medborgare ha polisiär befogenhetDet är RÄTT

 Penninglösa samhället där du ger och tar efter behov det är ATT RÄKNA MOT NOLL SOM MÅL istället för att räkna efter oändliga siffror! När målet är nått framträder STILLHET!

 

Steg från dagens kaotiska samhälle dominerad av Onda och pengar dagens samhälle alltså är rena kaos  och ett destruktivt samhälle för det innehåller en massa lagar och regler, rätt eller fel, skapar dåligt samvete, frustrationer och våld av alla tänkbara sätt som t. ex. hot och hat, avundsjuka osv. gör oss sjuka och skapar beroende att andra skall sköta oss för att staten har gjort oss sjuka osv, från detta helvete till att förvandlas till ett penningslöst Gott samhälle.

Det gäller i princip om REVOLUTION som innebär ett hopp i tiden istället än reformism som är dagens procedur steg för steg.

NK är ett ENKELT SAMHÄLLE att leva i. Inga bekymmer. Vi har Kärlek. Vi har skapad Trygghet. Vi tar hand om varandra, Omhändertagen från födelse till graven.

  

 

NÅGRA EXEMPEL AV NYTTIGA FÖRÄNDRINGAR

 

När NK framträder faller dagens Regering i sina funktioner pga. ingen kan bestämma över andra.

Byråkrati är obotlig men omstrukturering grundas inte enbart för specialister, alla kan vara med i den grad och den tid som behövs.

 

PENNIGSLÖSA SAMHÄLLET och KOMMUNISTISK för skeptiker och de som inte förstår, inte tror eller inte vet om ett sådant samhälle är som följer:

Kommunism har funnits från begynnelsen när människor samlades för att överleva faror som barnafödandet med risk att försvinna, svält osv.  kallades primitivkommunism från grottas tid till idag.  Mönster var lika i hela världen oavsett ras från neandertalarna till homo sapiens, oavsett folkslag eller miljö.

OBS! Svenska VÄNSTER acceptera i obestämd tid tills tiden är inne för en kommunistisk samhälle att pengar är en del av systemet. 

 

Idag finns de som jag kallar ”HYBRYDER” kollektiv, kommunism eller rörelser och grupper som lever med återvinning, odling, fisk och jakt och byteshandel med varandra som förr. Området är penninglöst MEN genom att dessa lever i indirekt tvång i ett modernt samhälle styrt av stater eller olika regeringar och lagar är det ett måste att kunna använda pengar för byte av tjänster när man förvaltar kollektivt med alla behov som man inte själv kan producera som t.ex. elektricitet, bilar osv. Därför del av dessa hybrider tjänstgör i det stora moderna samhället med egna företag och annat för att tillföra kapitalet i pengar till gruppen. Andra arbetar kommunistiskt i kollektivet för att underhålla inre struktur. Preciserar att jag själv upplevde i praktiken mina 4 års studier i Bryssel vid olika kollektiv för att förstå hur kollektivt liv och olika familjkonstellationer kan leva, överleva, anpassade i dagens och nära framtids brokiga samhälle.

Då och nu finns än urfolket från olika kontinenter från samerna till eskimåer, andra asiatiska eller vita grupper dels nomader eller bofasta från Norge till Sibirien, från röda indianer i norra Amerika till indier i södra och folk i regnskogar i Brasilien, från Afrikanska tribun till Indonesiska urfolk och aboriginerna (google) i Australien. En blandning av försörjnings metoder dels nomad och bofast med samling av frukter, ägg osv., odling, fisk och jakt osv. DET ÄR KOMMUNISM och PENNINGLÖST så långt det går.

 

Vad har vi mer?

 

OAVSETT POLITIK I HELA VÄRLDEN KOMMUNISM PROCEDURER FINNS REDAN.

Vi ser inte de som sådant pga. de är maskerade bakom systemet som inte tillåter MEDVETEN förstå och kunskap florera, det och därför det är viktigt att tala om det och väcka SAMVETETMen vad är MEDVETEN? Medveten är inte bara kunskap, det är en del av hjärnans mekanism som relateras till känslor och i det finns samvete som i sin tur skapar ansvar och identitet Medvetet är som intelligens i sina två primära komponenter ”kunskap och realisation.

 

Var finns kommunism i vår tid här hemma i Sverige och i hela världen?

Allt i princip som är Centraliserat vid ekonomiska frågor i relation med kommun, region eller landsting, staten och regering som beslutsfattande.

Vi har t.ex. Militär apparatur, kriminalvård, stora företag, allmän rätt, kommunala skolor och allmän vård, motorvägar och utan, naturskydd, vetenskapscentra av olika slag från kirurgi, psykmottagningar, astrofysikcenter osv. olika fonder, vägverket, värmeverket, räddningstjänst, skog och natur, allt som du tänker dig som allmänt och som idag du stödjer med dina skatter osv. alltså allt som inte är privat och dels som är privat men som stöds av skatter är del av kommunism. UTÖVER DET finns ett beteende hos människor när de agerar frivilligt i hjälpverksamhet och alltså solidaritet, det är delvis kommunism, att vara helt NEUTRALA som en del kan påstå går bara inte.

Det är ingen mening men härmed vill jag citera vad jag vet för ett förslag som nådde också mig som än idag tillhör italiensk alpjägareDet handlar om att åka till Ryssland för att jobba gratis och bygga upp hus för dagis och skolor. Pga. mitt företag och flera arbeten på gång, inköp av bondgård konst och ungdoms verksamhet med egen budo i självförsvar http://www.vi-pr.com/gon_munk_sjalv_forsvar.htm Sverige var dels tvingad att tacka nej.

Det var så, att under sista världskriget alpjägarna invaderade Ryssland 1941-43 https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=alpini%20italiani%20seconda%20guerra%20mondiale%20in%20russia https://www.youtube.com/watch?v=hMf8ZN89NKA  -  https://www.youtube.com/watch?v=eamYCZSsF4I och  så långt till DONAUS stränder och var ett steg från Moskva. Ryska röda arméns gerillataktik gav ett stort nederlag till tyska och italienska invasionen.  En del av dessa italienska soldater kommunister, socialister eller ej, det var de som åkte tillbaka för att återuppbygga vad de hade förstört och jag tillägger att bland dem fanns än beslutsamma sk. nostalgiker alltså fascister! Min farbror Rocco (Sten) var kommunist, det var en av alpjägarna som reträtt från Ryssland gående bar han med sig en sårad kamrat från samma by.

Denna historiska parentes skriver och berättar jag för det är i sin kontroversiella situation ett bevis att det inte går att förneka att själva obetalt frivilligt deltagande i behövande verksamhet oavsett var någonstans det sker i världen ÄR dels eller helt kommunistiskt!

 

 

Kommunister marxister har som grund ekonomisk och samhällig centralisering som är basis i ekonomiska studier från t.ex. kapitalet av Karl Marx.

Anarkister med sina socialekonomer som Mikael Bakunin, Puter Kropotkin mf. från centralisering till decentralisering har vi också anarkister marxister och federalister och decentralismer.

NK nationalist konfederation med ovannämnd extraktionisktpolitik 

http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm 

  har det som etisk princip. Analys sträcker sig längre än politiska och religiösa samhället, det handlar också om ”Beteende samhället” som inkluderar t.ex. olika sex läggningar som enda lösning för att ta kål på våld. NK är i praktiken marxist centralisering med anarkistiskt av icke våld inriktning.

 

 

 


OMEDELBARA OCH LÅNGSIKTIGA FÖRÄNDRINGAR 

OMEDELBARA.

Skatteverket är en av flera sk. institutioner som försvinner för vi har ett penninglöst samhälle!

Skatteverket är i högsta grand en socialistisk verksamhet! 
Liberaler t.ex. vill ha insyn från Staten i deras ekonomiska affärer så lite som möjligt och betala så lite som möjligt i skatt därför allt statligt kvarstår!

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, banker osv. försvinner också.

Inga små eller stora företag ALLT ÄR STATLIGT.
Finns ingen lön finns ingen företagsverksamhet osv. då behöver vi inte ha banker heller osv.
Frukt av nationens arbete kallas lön eller profit det ackumuleras i CENTRA arbetscentra AC.
Centra
 använder kapitalet inte bara för nationell välfärd, dessa pengar används också för import och export gällande varor Svenskarna inte behöver eller som inte går att producera i Sverige men som eventuellt behövs. 
Nya pengar enda valutan används också för resenärer som besöker världen pga. semester eller nationalintresse med transaktioner som inköp, försvar osv.
Produktion av allt vi behöver från mat till kläder, transport från tåg till flygplan och bussar, arbetsmaskiner som traktorer till minsta arbetsredskap som hammare och spik så långt du kan tänka dig och inte minst IT från telefon och alla framtida tekniker för vård eller teleskop osv. TILLVERKAS I SVERIGE!
Allmän introduktion 
till nya samhället som ”Livets mening” innebär information via media och lokala distrikt som delar skriftligt och berättande information.

Rötters möte som är samling av frivilliga med lokala grupper med förslag för nya eller vidare arbetsuppgifter. Från kvarter till kommunen osv. Det kan göras på olika sätt som t.ex. rösta på förslag eller folkomröstning.

STÖD OCH FÖRSÖRJNING.

Du behöver inte betala möbler, kläder, skor, hattar, vantar, osv. mat… DU GÅR OCH HÄMTAR SAKER SOM DU BEHÖVER I STORA CENTRA där folk finns till tjänst också på att ta dem hem hos dig om du är handikappad, äldre osv.

Digitalisering som dagens möjligheter för en del blir en fördel, beställa allt hem från mat till möbler.

Samlingsplatser för gemenskap typ restauranger, barer osv. finns i anpassade modeller som lokalbefolkning beslutar eller ansvariga utformar, kommer att finnas en central standardplanering.

Egen bostad är som ”Ljus i mitt hus!” ett eget land och inga skall tränga sig in, gör man det gör man det på egen risk dvs. absolut respekt för områdets individer och familjen.

Bostäder tar plats där det finns idag affärer osv. Bostadsbrist fylls i väntan att modernism kommer ikapp behovet.

All kunskap satsas för allmännytta men också skaparen uppmärksammas för sina genetiska inslag eller personliga utveckling och insatser i den tid som verkar.

Skuldsatta frias från all skuld som direkt och indirekt är en belastning skapad av politisk acceptans som grundas på konkurrens och kontrakt. 

NÅGRA EXEMPEL SOM MOTVERKAR VÅLD:

- Jämlikhet mellan kön har inte någon betydelse när karriärism försvinner och att egen förmåga är likgiltig i en jämlik värld.

Reklam blir en öppen information som håller sig på att förklara innehåll och hur man använder saker och ting och nyttan av det.

- Man spelar eller idrottar för självuppskattning och gemenskap.

INTERNET, TELEFONI osv. en INTERNATIONELL KNUT som negativa trender inte går att hejda i praktiken med gränsbevakning och som påverkar oss individuellt, nationellt, löser vi det idag med att innehavare som registrerar sig med personbevis och foto som ett pass och andra nödvändiga tillägg knuten till försäljning ansvargivare och i NK vid hämtning. Det innebär att mobbare, bedragare osv. är direkt igenkänd och skyldig osv.

- Finns inga pengar går det inte heller i princip att förhandla för kriminalitet och missbruk!

- Våld på våra gator och i familj, hanteras när individuellt stöd se nedåt lokalvandrare LV samt att själva medborgare har polisers befogenhet för att i praktiken stoppa angrepp! Två knutar som förenas med beteende förändring till den nya ickevålds generation.

- Våra medborgare är skyddade utomlands i högsta grad.

- Är det inte så att alla människor i världen är knyta till varandra oavsett olikhet? Vi är öppna till väldens politik för att NK vår stora familj har som mål friden för LIVET.

Därför välkomna alla representanter till Kommunistiska länder som är ett steg till ett ickevåldsamhälle men också välkomna de representanterna till självständighetens grupper. Välkomna också alla representanter till religion, etniska grupper, ideologier, olika tänkande beteende och intresse för att uppleva och lära sig om icke våld! 

 

 

 

DELS OMEDELBARA OCH LÅNGSIKTIGA…

 

OMEDELBARA

Genom att varje nyfödd medborgare blir automatiskt numrerad som militär med alla polisiära befogenheter skolas denne när tid är inne i olika grader för att överleva, det gör att Sverige blir världens effektivaste försvar, säkrare och tryggare land.

NK är en nation utan civilister, alla delta i defensivt försvar som spartaner och utöver individuell frihet är gruppens identitet kommunist en kompakthet och hyperstyrka!

NK militärstat måste initiera med information och praktik. Denna struktur medger stor produktion av tidens anpassade vapen och helhets praktisering av överlevnads situationer i denna unika militärutbildning anpassade i olika åldrar.

Utbildning innefattar också i olika åldersskillnaden och kapacitet rätt att rätta, angripa osv. som polisen.

Lokalvandrare LV som är en sammansättning av kuratorer av olika typ från rådgivning för motion till kost, psykologiska problemlösningar och alltså en allmän sköterska för att underhålla ett kontaktnät som är för att förebygga ensamhet, sjukdomar, råd för beteendeanpassning och vision…

Stor innovation inom ALLT så att framtid förverkligas här och nu så långt det går.

 

 

LÅNGSIKTIGA.

Det gäller 12 års transitiv omvandling som sker via AC där planeringar av olika infrastrukturer som bostad, vägar, skolor, sjukhus, natur osv. och allt annat som knyts till produktion och konsumtion, gräns och försvar osv. då är ekonomer, arkitekter, ansvariga och specialister av olika slag i samhällets struktur medverkar för en inrikes och utrikes funktionalitet av de stora företaget NATIONEN SVERIGE.

Utan egendom rasar allmänt brottslighet som t.ex. tjuveriet, rån, missbruk, utnyttjande, svart arbetskraft, människohandel, trafik av olika form som alkohol, narkotika, vapen, osv.

”Bättre fria än fälla” när händelserna inte kan bevisas. OBSMed bevis menas tekniska undersökningar som t.ex. fotografiska, inspelningar, DNA, vuxna vittnen i en objektiv kontext, rättsliga läkarintyg av skador eller annat som kan bevisa våld i sin helhet att det har uppståttAllt annat är tomma intetDenna procedur är själva rättvisan för med det finns ingen plats för lögner.
STRAFF: 
Fängelse förvandlas till annat nyttigt och resten kan användas som sjukhus för att isolera farliga individer som är en fara för sig själv och andra för den tid återhämtning sker.

Denna funktion är ett nödvändigt ont också när t.ex. människor som inte tänker som kommunist inte klarar av den nya balans och säger ifrån möjligheter till att lämna landet eller bara inte vill flytta inom Sverige i deras önskade politiska federation som NK tillåter realiserar sig och istället begår våldsamma handlingar.

NOTERA En mördare är aldrig ensam i sina gärningar, vi alla direkt eller indirekt är bakom PROVOKATION och som sådan medskyldiga.  

DÄRFÖR:

I domen för allvarliga brott som t.ex. där andra faller offer och mister livet skall själva förövaren bestämma straffet: själv begå självmord eller lämna landet och aldrig mer få möjligheter att återkomma och som också skulle vara generation född svensk förlorar sin nationalitet . Människan skall förses med APOLIDE ( världsmedborgare)  pass utan rättighet för att återkomma till Sverige därifrån denne blev utvisad.

Genom att lagar anpassar sig till nya insikter och praktiska förändringar som t.ex. faller privat egendomförsäkringar pga. finns ingenting att försäkraarbetsförmedlingen då jobbet finns för alla, försäkringskassan pga. alla får den hjälp som de behöver, försörjningsstöd för alla har allt, domstolar del som handlar i princip med person och materiella saker som t.ex. med skilsmässa när det gäller ägodelar som bostad och mindre saker pga. egodelar har en annan innebörd och om människor vid enskild vårdnad om barn pga. kommer i kraft bara gemensam vårdnad osv.

NK tränger sig INTE in i den individuella personlighetens utveckling och dvs. att individen rör sig fritt, tänker och gör efter behov. När individen och samhället samverkar med varandra följer vi en gemensam kodex och dvs. att individen respekterar vad kollektiv (massan, människor, folket, grupper) har gemensamt och kollektivt respekterar individen.

 

ATT LÄRA SIG TÄNKA I ANDRA BANOR
Mentala och psykologisk frihet börjar med att blir fri från
 makt fångeskap, stress, tvång osv. Vi behöver inte våra kära i materiella ting som skulle vara ägodelar. Allt som finns VI ANVÄNDER, vi kan ha preferenser sk. tycker om det samt vi behöver det så att det kallas nödvändiga ägodelar. Det handlar om inställning till saker och ting, känna gränser om vad jag behöver och andra behöver och alltså det handlar om en etisk fråga.

 

KOMMUNISM som penningslösa samhället är bara möjligt med centralisation men det är också möjligt med decentralisation men då behöver vi byteshandel och balans mellan centraliserad federalist territorium TOTAL värd profit som guld eller internationell valuta som i sin tur reglerar federations rikedom och dels funktionalitet.

 

 

Vidare blick på IFRASTRUKTURER

 

Transport

Tåg, bussar, flyg, taxi GRATIS.

Bygget som vi har idag i kommunala bostäder där man inte behöver köpa frys kylskåp och tvättmaskin det är kommunism hög standard säkerhet och komfort.

Alla affärer som banker, kontor från stora eller små bolag, filmer osv. lokaler förvandlas till bostäder.

Konstnärs jobbförfattarskap osv. gör saker som används eller väcker intellekt, konstnär tillhör infrastrutturen KULTUR och alltså STATEN, de producerar efterfrågan från allmänhet.

Jobbet effektivisering.

Folk skall arbeta med saker och ting som de önskar och tror sig passa för precis som val av professionella studier.

Trivs med sitt jobb, med arbetskollegor, miljö osv. blir det en god fysisk och psykisk hälsa, med förlängd livskvalitet.

Arbetsplatsrutiner kompletteras med olika relaxa och aktivitet som stimulerar…

Samhällets välstånd baseras på jämlikhet och identitet som svenska eller i andra nationer där det skulle råda När gränssättning på invandring i alla former baserad på ekonomiskt mål som syftar på att NK siktar inte på rikedom men på välfärd i relation till balans mellan invånare och naturresurser.  

Skolgång är inte obligatoriska.

Ungdomars skolgång balanseras starkt från teori till praktik. T.ex. mer om handarbete och praktik på arbetsplats t.ex. bondgårdar, hälsospecialister som t.ex. folkmedicin, praktik på dagis och  äldre omsorg, naturkännare, vetenskap, innovationer, öppet för alla typer av idrotter som fysiska och mentala discipliner som inte finns idag som t.ex. självförsvar, paramilitär med äldre och nya tekniker m.fl.

En del sjukhus specialiserar sig för allvarliga behandlingar med kort och långtids perspektiv. Lokala vårdcentraler förvandlas till små sjukhus med förlossning och andra lika viktiga avdelningar som idag är bara dels på ett och annat sjukhus.

Naturresurser som alla kan använda efter behov.

Jaga, fiska osv. naturvårdsverket, vägverket osv. är centraliserad att det är det som gäller samt produktion och konsumtions minimum bestämmer från ArbetsCentra. Sen formas efter lokalt behov osv.

I dagens riktning mot GLOBALISERING i NK mening är som t.ex. att många produkter tillverkas i andra länder. Tänk dig istället att läder arbete görs i Sverige, vem gynnar det? Bonden med kossorna, slakterier, garverier, hantverkare och priset för konsument i dagens tänkande skulle anpassas till nationella index. Dessutom spar man globalt utsläpp av alla former för långa resor export import.

Tänk på produkter i keramik och glas, produktion av tyg som linne osv. Så gäller för allt nödvändig inrikes konsumtion.

Vi stoppar dagens Svenska enorma förluster för svensk produktion.

Idag lever VI i en värld i metamorfos, en långsam förändring för en önskad globalisering som aldrig någonsin blir av pga. girighet och annat.

Stopp på företagsflytt utomlandUtomlands produktion har med Svenska ekonomiska intressen att göra när nationell produktion är mättad.

 

OPINIONSBILDNING skall respektera FRI TÄNKANDE som är det sanna ”JAG” och dvs. du lever med andra utan att bli påverkad att tänka fel i dina livsvärderingar som är födda med dig och själv upptakt under samlevnad.

Idag i Sverige VI ÄR STYRDA AV EN SOFISTIKERAD DIKTATUR SOM DELVIS INTE GÅR VIA TVÅNG, DET GÅR VIA KORRUPT DEMOKRATI OCH LÖGNER som också kallat DEMAGOGI.

Opinionsbildning har som mening att driva människor åt samma håll och makthavarna för det gallrar händelserna för att få oss att tro saker som de vill och DET är grunden till personliga och sociala konflikter.

Media t.ex. alla lögner som framkommer i olika förhandlingar från domstolar till regering gestaltar händelser som distraherar sanning eller fritänkande.

Frågor som kommer att dominera i decennier framöver t.ex. invandring, Sveriges neutralitet, sociala försämringar i välfärden osv. Informationer av olika slag bl.a. nyheterna skulle rättvis speglas som följernär man framträder i media som TV, Radio, Föredrag osv. personer som har en åsikt eller när en händelse framförs skall det alltid ha någon form av stöd eller bevis samtidigt skall det alltid finnas andra former som motsäger eller motbevisar information så att meddelande balanseras i tittares tänkande och respekterar på det sättet fritänkande.

 

 

DE SOM INTE ÄR MED OSS IDAG ÄR av tre KATEGORIER:

 

KATEGORI 1

 

Är folk som inte än eller aldrig kan förstå meddelande om saker och ting som vi ser som NK-ist En del kommer att mogna och en del aldrig.

De naiva egoister där bland dem finns de som inte vet annat än det och behöver höra NK-ism information och mogna. Andra de smarta och andra fanatiker egoister som är de farligaste djuren i universum är de som vet de rättfärdiga NK linjer men står fast i deras destruktiva syfte och dessutom arbetar för att motstå på alla vis och sätt NK ideologin och aktion!

Alltså, det finns fega och utvecklade på gott och ont på vänster och höger sida för att tala enklare.

 

 

KATEGORI 2

 

REFORMISM GREPP!

 

För att förstå följande krävs överblick över hela meningen:

De som har inom sig latent gammal mening eller motto ”Klass mot klass” men som har fastnat i reformism.

Revolutions principen är HÄR OCH NU det vill säga BEVÄPNAD REVOLUTION är den rätta vägen, annars hamnar vi i konflikt med oss själva för att vi inte fyller principen ”här och nu!” 
Kulturell revolution är alltså vägen som tog över när realitet konfronterar sig till meningar och vi 
vet alla att till dess vi inte är många och med anpassade resurser är det typ självmord att följa principerna om inte tiden är inne för det. Men det kan uppstå händelser där en person som via en personlig revolt skapar förutsättningar för att hugga huvudet på monster! 
I ovisshet väljer man istället kulturell revolution med risk att fastna i reformism och dö i den sjukdomen!

PROBLEMLÖSNING är att där det inte finns möjligheter att förvärkligas också i liten skala gäller då att hålla REVOLUTION högt som innebär här och nu med att sprida ideologin och parallellt växa med praktiska möjligheter.

 

 

KATEGORI 3

 

Det handlar om invandring oavsett mening.

 

Medborgare som utvandrar från sitt land pga. svält, krig, förföljelse, sjukdomar osv. men deras agerande löser inte problem vare sig för de själva, deras barn eller alla människor i världen, för fly är som att säga och konstatera att  PROBLEMET man lämnat efter sig KVARSTÅR!

 

Därför är det rätt att få de som stödjer invandring i dag 2016-17 och i framtid bör förstå och göra rätt för sig: ta hem till sin bostad dessa okända med allt det goda och onda som dessa bär inom sig, underhålla dem osv. För, DU som inte tar hand om dessa drabbade människor du är en våldsvärkare. Det pga. en, DU våldför dig på den drabbade flyktingen pga. dina personliga inställningar och intressen. Två, DU våldför dig på dina landsmän pga. DU höjer dina humanistiska tankar på en gudomlig nivå. Tre, DU stjäl från nationens gemensamma pengar som skulle användas för välfärd. Fyra, DU tvingar dina landsmän att underkasta sig till ditt val inte pga. att du skulle klara av själv att tvinga andra till det, nej, du gör det pga. andra gör det åt dig, detta i samband med din feghet och okunskap!

 

TÄNK NOGA, reflektera och svara till dig själv:

 

- Nationer har ingen mening att ha gränser eller existera i överhuvudtaget om man är internationalist eller för multikulturellt om man så vill kan man se till att alla i världen kommer till Sverige  oavsett orsak, man är antisvensk!

Vi är alla övarens att Nationella gränser är en form av påhitt av olika orsaker. Naturliga gränser som berg, havet, öken osv. det är det som räknas som naturliga gränser, de isolerar grupper och delvis formar oss i olika avseenden.  

 

- Människors födande och mycket annat har spårat ut och livet har redan en fot i graven. Dessa realiteter som orsakar en kedjereaktion av andra orsaker och för att få stop på det skulle det vara tänkbart med en naturkatastrof eller tredje världskrig om inte vetenskap och politiker med välsignelse av Naturen hittar en fredlig väg.

 

- Nationalism med starkt militär defensiv ställning i kombination med skräck vapenarsenal osv. är lösning om vi vill fortsätta att andas som NK-ister

 

DU som med ditt val förtrycker andra och skapar konflikter som i sig är våld är beteende som våldshärskare… sant? Svara till dig själv nej eller JA.

 

DETTA ovan var och ÄR EN PSYKOLOGISK TEXT, dvs. om DU inte kan utan att tveka alltså svara då på om det är dags för dig att besöka en hjärnskrynklare.

 

VI-are eller NK-ist STÄNGER INTE DÖRRAR TILL VANDRING, dvs. vare sig inne eller ute. Dom som söker jobb i Sverige ska från sitt födelseland begära arbetstillstånd för att komma in i landet. Tillstånd gäller max två år och det omprövas max 5 gånger, efter det skall person ifråga lämna landet och bara komma tillbaka som turist. Invandrare som vill få permanent uppehållstillstånd eller önskar blir svenska medborgare skall inskolas för att förstå vad svenskhet innebär och inte minst som NK-ist, byta förnam och efternamn inom patentregistreringsverket utformning av svenskhet.

 

Dagens Vänsterparti politik med traditionell internationalism ställning är att gemföras till de religiösa eller humanister. Allt är RÄTT men taktiskt politisk FEL!

Om Vänsterpartiet skulle ha erkänt sig svenskt som Lenin sade att ”socialism byggs i sitt eget land” av sitt eget folk alltså, det skulle ”V” strategin försäkra sig målet och troligen utan behov av blockpolitik! V ledarna skulle redan från början vågat att se över oväsentlighet, fixa obearbetade idéer och historia, informera och debattera kring saker och realitet och så hindrat SverigeDemokraterna ta över frågan om invandrarproblematiken. Det är invandrarfrågan som SD rider på och andra liberala influenser som moderaterna, numer högervridna socialdemokraterna m.fl. rättar sig efter realitet som SD har tjänat poänger för sin storlek som nytt parti med sent påhittade riktningar som socialkonservativ med mening att se ut seriösa med några ideologiska knytningar.   

 

NK rättar och räddar oss, ge ära åt denna naturliga politiska ideologin kommunisterna!

 

 

FINAL

 

Får vi klart för oss att all ekonomi som grundas på kontrakt och konkurrens det är motsatt solidaritet.

 

Vi bör säga att kontinenter, länder, människor som kallas FATTIGA ÄR ORDET FEL, fenomenets RÄTTA ORD ÄR MISÄRFattigdom är effekt som motsäger sig rikedom och det är just det sista som ställer till att människor alltså lever som miserabla.

Ett fattig samhälle är vägen att följaatt vara fattig är ingen skam, om alla människor i världen skulle vara fattig då skulle vi alla överleva och leva i en måttlig existens. Var noga att förstå följande:

NK eller kommunism är ett nytänkande och t.ex. följer två filosofiska riktningar:

1)    Rättvisa står inte alltid i lagboken” i mina dagars skrifter och det pga. samhället grundas på konkurrens, konflikt som skapar lögner; men ”Rättvisan står alltid i Lag boken” gäller när sanningen framhävs med bevis.

2)    UNICITET (att vara lika, i den logiska tonen som skapar en bild av ett kontroversiellt sätt)” är bara möjligt när gemensamma kommunistiska ansträngningar eller samlevnad har samma mål och dvs. när strukturer används gemensamma och där det finns dimension till person rörelse och utveckling.

praktiken är framtiden här med oss kommunister med följande:

GENERALISERING

Genom att samhället generaliserar och dvs. gör oss i en del praktiska saker ganska lika, höjs effektivitet och kvalitet.

Kläder tillverkade praktiska, enklare att ta av och på sig, försvara kroppen med de sista vetenskapliga textilierna och modeller.

Allmänna transportmedel som Bussar, tåg, flyg, båt osv. komfortabla och säkra, anpassade till klimatet. Med det innebär också anpassade vägar, broar, hamnar MED SIKTE ETT STEG I FRAMTIDEN!    

Boendeprincip vertikalt för att öka möjligheter till odling, skogar natur närvaro för klimatfrågor osv.

Matproduktion så näraproducerade som möjligt osv.

Det innebär att definition fattigdom betyder med oss ett rättvist och rikt samhälle.

 

Vi skall ha klart för oss att grupper, nationer, kontinenter som kallar sig kommunister men som definieras socialister är i grunden marxister om allt som vi vet idag. Det innebär att definition socialism är uppenbar i mening att kontraktens funktion som reglerar det som är mitt eller ditt finns än och pengar därmedMEN är en socialism via centralisation och utan politisk opposition på väg till KOMMUNISM.

Tiden spenderas genom att effektivisera ekonomin samt från parlamentet eller regering införa demontering av ekonomiska skillnader och sociala institutioner som inte kan integreras i de kommunistiska förväntningar där jämlikhet förvärkligas.

Därför är också enpartistat på detta vis auktoritär och diktatoriska pga. definition är ”PROLETARIAT DIKTATUR” och våld uppstår när en stat och deras regering inte tillåter utvandring och ingen demokrati som t.ex. pressfrihet osv. OBS! Detta är skillnader mellan dess socialism och kommunism som har stagnerat i de gamla värderingarna samt procedurer precis som det gör högerextremister där en diktator eller junta som också kallas oligarki får fäste och det är det som är den stora skillnaden med oss NK som tillåter bl.a. ideologiska realisationer!

 

Löst problem med konflikt rika mot fattiga då har vi räddning. Försvinner konflikten som skapar lidande, sjukdomar, våld, misär och livets undergång, ordet fattig som många flera ord försvinner från lexikon och i bästa fall från vår realitet!

 

Sist.

Det gäller de samtliga organisationer, föreningar, kyrkor osv. som i Sverige har samma mål KOMMUNISM!

 

Vi råder att alla fraktioner, falanger osv. som har som mål kommunism får följande TANKESTÄLLARE för att totalt segra: RÖSTA på Vänster Partiet ochinte för sig själva som minoritet! Kom med Vänster och bibehåll egna inriktningar.

Fraktionen eller idéer skall växa demokratiskt inifrån partiet i majoritet.

Utöver styrkan som idag kan ge seger har vi under vår kommunistiska samarbetsregering möjlighet att tillsammans genomföra lösningar som gagnar var och en för en gemensam utveckling.

 

Lycka till! 

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com