”Det självständiga Hälsingland”

FRAMÅT TILLSAMMANS FÖR EN NY FRAMTID! TRADITIONER, KULTUR OCH EKONOMI ÄR VÅR STYRKA – FRIHET!  Kom med oss och skapa ett ny samhälle. For att kunna genomföra ”Det självständiga Hälsingland” 

Partiprogram

 

PROGRAM FÖR SAMLEVNAD: Modell Hälsingland kan användas i hela världen och vi är inte för eller emot en nation som Sverige eller en union som EU. Företag söker sin näring lokalt och ute i världen.

 

ANSVAR I FÖRSTA HAND. INGA LÖFTET, BARA HANDLINGAR!

  

FÖRETAGS UNION och BYA- SAMRÅD: Fyra enkla principer: UTBILDNING, ARBETE, PENSION och VÅRD. Samlevnad uppfylls av sunt förnuft och den ekonomiska lokala realiteten.

FÖRETAGARE: Sittande politiker ersätts av företagare. FÖRETAGARE är de som bär ansvar för de drivande ekonomiska strömningarna och krafter i näringslivet. Företagarens ansvar upphör när produktionen avslutas. Skatter, moms ersätts med företagarens vinst, i mån om att det inte äventyrar företagets existens.

BYA- SAMRÅD: Bya- samråd, det består av tre sammansättningar: 1) Äldre: med bestående ordförande post, medlemmarna är pensionärer, 2) Vuxna: inga företagare, 3) Unga: bya- samråd består av två fraktioner: A) från 9 –13 år och B) från 14 –18 år. Dom unga meddelar önskningar och medverka personligt för realisation. Meddelar från unga och vuxna går vidare till äldre bya- samråd som vidare bifoga till företagare. FÖRETAGARE UNION eller BYA- SAMRÅD har i princip ingen någon beslutfattade rätt om inte VINSTEN i den ekonomiska sammanhang (kassan) ger möjlighet till önskningar och realisation. Bya- samrådets intranät medverkar till att individen respekteras och skyddas, t ex att nattvandra mot eventuellt brottslighet. Allt sker på frivillig basis.

ARBETE: Anställning inom företaget är livs bindande för företagaren. Uppsägning från entreprenör (företagare ansvarig) begäran, om uppsägning gäller både arbetsgivare och arbetstagaren balanseras av bya- samrådet, t ex fara för hälsa, förändring i personlig prestanda som kan äventyrar bolaget.

PENSION: Ålderpension fungerar som följer: Inga begränsningar för ålderspension, du arbetar så länge din arbetsförmåga finns. Naturen har sin medverkan.

VÅRD: Lokal medverkan och uppbyggnad. Bosatta i byn är de som driver först tjänsten och funktionalism som görs i samverkan med den regionala eller världs nät.

UTBILDNING: Lokal medverkan och uppbyggnad. Allmänt eller privat medverkan i undervisningar, görs i privat ego eller i samarbete med frivillig samordning. Bosatta i byn har tjänstprioritering.

 

Tor Svärdtorp. Grundarens råd- Ansträngningar: befolkar byar, skapar nya begräsningar i städernas storlek, se positiv för köpingens uppbyggnad. Gör en uppdelning av tät orten i stora städer. Gör inga vidare stor stads uppbyggnader men fler gröna områden. För en sådan harmoniskt start, regionalisering av bya- samfunden skulle t ex synas, de möjligheter till en privat fragmentering av den totala kapitalet i allmänna och rika mening i allmänna och privata ego.

ROPA: "Hälsingland till hälsinge borna!"

Förslag: DECENTRALISERAT ARBETE, SAMSPEL, SAMVERKA MELLAN FÖRETAGARE OCH BYA- SAMRÅD. Gör den självständiga Hälsingland kommittéer rådgivare med den nuvarande Svensk regering. Inga skatter för företagare, men det är företagens vinst som satsats i näringslivet, i mån om att det inte äventyrar företagets tillväxt. Alltså, entreprenör har fullt ansvar för anställda och näringsliv i samband med Bya– samråd. Företags vinst i hela Hälsingland är den symboliskt Fria Företags Banken.

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com