Donald Trump 8-9 nov. 2016

Nu ser jag USA som NATION och inte som förr ett pretentiöst folkslag med imperialistiskt politisk elit!

Bra att stoppa NATO:s utveckling, FN trassel och löfte som aldrig infrias. Murar har byggts i alla herrans tid och Kinesiska muren var den största, Israels mur, Ungerns mur och varför inte tro att det är möjligt med en mur mellan USA och Mexiko for att stoppa dels illegala invandringar? Förbjuda muslimer som står för en politisk extremism som går ut på att döda de otrogna. Dessa är ett exempel på nationell trygghet.

Det finns bara en deklaration som gör mig missnöjd: minskade utsläpp… Det är en fråga som väger på samvetet hos alla världens medborgare och jag vill tro att förståndet kommer att segra som detsamma i aldrig nämnda fråga om befolkningsexplosion.

Enad nation, konfederalism och federalism med sina ekonomiska spelregler eller balans är inte i sig något som motsäger varandra. Det som gäller är att sätta gränser till världens manodepressiva politiska valda som representerar Nationer men som inte erkänner att deras ställningstagande är ett samspel med den utopiska globalisering och multikulturella världssamhället som förvandlas till FÖRRÄDERI mot egna representanter och eget folk! Alltså, kan inte kalla sig t.ex. svensk och heja på Sverige som nation när man samtidig drar med sig hela folket med tvång gällande de som inte tänker lika för att behaga egna ställningstaganden t.ex. i s.k. världssamfund och ta världens problem in i Sverige!

Än en gång ignorans av ideologiska spökar i samband med maktbehov och girighet och så glöms de grundläggande ideologier som skulle anpassa sig till olika mänskliga behov och som gör skillnad. Liberalism och kommunism är extrema till varandra. Socialism och anarkism är en mittemellan liberalism och kommunism med deras centraliserade och decentraliserade ekonomiska och sociala samspel. Så, måste det finnas en plats på vår härliga jord för at förverkliga dessa USA Trump-ideo. Enade Ryssland Putin-ideo. Nord korea Kim Jong-un-ideo. Osv.

Nu skall jag försöka lär mig Engelska! Det säger jag som före detta internationalist revolutionär. USA och engelska språkets hatare!

 

år 2021-01-13

Stora multinationella företags media som stänge ute Donald Tramp har missbrukat makten. DET är att trampa på YTTRANDEFRIHET!

Oavsett om företag är lokalt, nationellt osv. är principen densamma, det handlar om att vara tydliga i sina gränser om makt för att styra, så att man inte bryter mot demokratiskt livsviktiga principerna som är tom. större än demokrati som t. ex. YTTRANDEFRIHET.

Det företag som har skrivit i deras policy = stadgar om att författare är ansvarig för skriftligt innehåll, de skall se upp till det. Om författare t.ex. uppmanar till våld som innebär uppenbar fara, ofredar osv. skall det utredas via anmälningar d.v.s. domstolarna osv.

Men, om i policy är tydligt skriven att företag kommer att stänga av författare som strider mot deras principer t.ex. ovannämnda... då är det upp till författare att delta eller ej i verksamhet av dessa företag.

Enigma är: om någon ansvarig tar på sig ett resonemang som detta, erkänna att det är korrekt och alltså yttrandefrihet är så viktig, att det överordnar sig demokrati, då måste stadgar vara TYDLIGA Eller om ansvariga står för en motsatt sida och anser att demokrati inte innefattar yttrandefrihet, måste det då framkomma hur det kan vara möjligt... när yttrandefrihet är en av källorna av alla demokratiska principerna.

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com