Min talan om VÅLD

 

VÅLD har olika ansikten:

VÅLD kan göras av närstående som t.ex. i familj, av anhöriga, av kompisar, av bekanta och till sist av okända.

VÅLDET kan göras av en person eller av en grupp.

VÅLDET kan komma ifrån en eller flera privata aktörer, från myndigheter och alltså från Regering och Staten.

 

VÅLD präglas av onda, skapar trauma, skadar och dödar.

 

VÅLD drabbar dig, din familj och många fler när det handlar om KRIG.

 

 

UTAN PROVOKATION FINNS INTE VÅLD, finns inte krig.

VÅLD UTAN PROVOKATION är inte bara kriminellt det är GALENSKAP

 

Men, min fråga är: VAD ÄR DET SOM FINNS BAKOM PROVOKATION?

Det kan vara Girighet eller Maktbehov. Båda grundas på LÖGNER i samband med OKUNSKAP. Min familjetragedi t.ex. som skedde i HAPARANDA och som drabbade överhuvudtaget mina 4 små barn och en halvsyster till mina biologiska barn. Alltså, det handlar totalt om en familj av sju personer som drabbades av sociala myndigheters och domstolars felaktiga beslut och okunskap. Det skedde den 10 augusti 2010 och än idag pågår fallet, och är under resningsförfrågan!

Det är ofattbart! GOOGLA på nätet under beteckning HAPARANDAFALLET… och stöd oss… min kamp är din kamp, är föräldrars kamp, är barnens kamp medborgares och allas kamp.

 

 

VARFÖR min kamp är allas kamp?

FÖR, vi människor kan inte överleva ensamma.

Om inte det finns samhörighet, då, är det en långsam och smärtsam död som väntar på oss människor.

 

Min plikt som medborgare i samhället är att medverka aktivt med vilja och kunskap så att problem som t.ex. har drabbat min familj löser sig och därför har jag skrivit ett LAGFÖRSLAG angående Vårdnad om barn i skilsmässofrågor, om LVU (Lag om Vårdnad av Unga), om Faderskap och Syskonskap.

DET ÄR GALET att BIOLOGISKA SYSKON SEPARERAS pga. FÖRÄLDRAR GRÄL! Det är våld!

DET ÄR GALET att TA IFRÅN FÖRÄLDRAR DERAS BIOLOGISKA BARN NÄR DET GÖRS MED HJÄLP AV LÖGNER och OKUNSKAP! Det är våld!

DET ÄR GALET att INTE ERKÄNNA MANNENS RÄTT att VARA FÖRÄLDER till SIN AVKOMMA NÄR EN KVINNA BLIR GRAVID! Det är våld!

DET ÄR GALET att INTE BIOLOGISKA SYSKON och HALVSYSKON FÅR KÄNNEDOM ELLER UMGÅS MED VARANDRA och MED DERAS BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR. Det är våld!

Dagens lag rörande familj bryter mot plikt och rättighet, det splittrar samhället, det splittrar människor och därtill är det kriminellt och därför STRAFFBART!

DENNA LAG ÄR INTE SANN DET ÄR EN SAMMANSÄTTNING AV LÖGN OCH OKUNSKAP DÄRFÖR ÄR DET EN PROVOKATION OCH SOM SÅDAN ÄR DET VÅLD… våld som drabbar oss alla!

 

 

Vi skriver och talar om PLIKT. Apropå det: PLIKT och RÄTTIGHET kan inte skiljas från varandra precis som vi människor inte kan leva eller existera utan den andra. Om vi tvingas till det är det våld!

 

Jag vill skydda våra naturliga rättigheter och stoppa PROVOKATION!

 

PROVOKATION som skapar desperation och DESPERATION innebär att människor under extremt lidande av t.ex. vanmakt tar lagen och rättvisan i egna händer.

Dessa desperata föräldrar kan skada eller dödar den andra föräldern och under galenskap kan tom. skada eller döda sina egna barn och sig själv! Ibland är en del myndigheter och orättfärdiga bekantskaper som stryker med.

Om det, håller media låg profil eller tystas ned av våra regerande politiker!

Det är våld!

 

Om våra regerande politiker anser sig ha RÄTT att bestämma och besluta, SÅ har de PLIKT att lyssna och agera utan tidsspillan när ett rättvist lagförslag mot våldet presenteras i deras led

 

ANSVAR ÄR FRAMFÖR ALLT MEDICIN FÖR ETT ICKEVÅLDS SAMHÄLLE!

 

Tro Svärdtorp


 

OBS!

Mitt 1:a lagförslag blev skickad till dåvarande regering 1999 (se på http://www.vi-pr.se/lagforslag.htm under - inte aktuell...)

2:a ggr. ett mer bearbetat lagförslag inlämnades definitivt under inkallning på regeringsrätten 26 maj 2015 till dåvarande regering på Socialdepartementet.

3:e ggr. ett definitivt, komplett lagförslag som dessutom inkluderar en begäran av ett "familj departementet" lämnade jag i år 30:e april 2015 via inlämningscentralen till Justitiedepartement (justitieminister gällande lag kring vårdnad om barn) och Socialminister (Socialminister gällande LVU, Faderskap och Syskonskap SAMT gällande jämställdhets frågan i Stockholm, se följande bildbevis och lagförslag t.ex. på http://eu-familia.eu/ eller som ovan under familj.

 

Tro Svärdtorp


 

 

Hjälp med information via affischering!

Är du från BODEN, LULEÅ, PITEÅ, ÄLVSBYN, KALIX eller byar kring dessa städer? Var vänligt tryck nedanstående affisch på en A/4 med storlek 28 i Verdana. Sätt upp på anslagstavlor så att fler få veta om evenemang och kanske vill vara med. Vi ha bara 1,5 timme på oss för efteråt är Vänsterpartiet som får föra sin talan.

 

EN DAG MOT VÅLD

 

30:e maj kl. 11.00 Gula Paviljongen i Luleå: www.vi-pr.com

KOM och Lyssna eller Berätta: anmäl dig för eget tal om vad du blev utsatt för och föreslå åtgärder!

 

Blev du: mobbad? Slagen? Diskriminerad? Förföljd? Hotad? Tvingad? Kränkt? Förolämpad?

Det händer hemma, på arbetsplatser på gatan. Det är den närmaste, den okände eller myndigheter.

 

VI-PersonRörelses KRAV är all rätt till självförsvar utan juridiska åtgärder mot offer och KRAV på att provokation skall erkännas som allvarligt brott!

 

VI TILLSAMMANS GÖR SKILLNAD!

 

KONTAKTA OSS

 

Till alla villiga tack på förhand. Tor Svärdtorp www.vi-pr.com