Tornedalingar och minoritetsspråk.

 

Ekonomisk stöd för språk. Främmande språk. Mångkulturella och svenskarnas rättigheter.

Tornedalenstat.
Hur skulle kännas för en upplyst tornedaling om Tornedalen skulle bli självständig som egen stat utan ett offentligt språk och plötsligt bryter det lös konkurrens mellan olika minoritetsspråk för att de och de vill hålla på sitt eget? Måste man skriva, läsa och tala mienkeli, samiska, finlandsvenska, finska, svenska eller annan lokal dialekt för att kunna blir förstådd?

 

Hur kan ekonomin växa när språkomöjligheter förhindrar det? Dessutom, diskriminering som exempel finns redan offentligt i Haparanda i kommunen och i privat ägo när kraven för att få jobb är att man måste kunna finska och svenska!

 

Ekonomiskt stöd för språk.
Har man krav för ekonomiskt stöd för minoritetsspråk höjs rösträtt för de internationella språk som interlingua och esperanto som är mer angelägna i den EU och värld av kommunikationsbehov och tillväxt än kulturella språk!

 

Främmande språk.
Hur skulle det då kännas om ett främmande europeisk eller utomeuropeiskt språk gör anspråk på att vara det officiella språket i ditt land? Skriftliga och fonetiska svårigheter, känslomässiga störningar av kulturellt arv osv.

Mångkulturella.
 

Så låter det "tjing tjong perkumale tampiunko" i svenskarnas öron när tornedalingar använder sitt främmande minoritetsspråk offentligt.

 

Det känns sårbart, orättvist, oförskämt när man på köpcentra, skolor och dagis eller sjukhus möter grannar, ålderdomshem, på gatan osv. talas från tornedalingar och invandrare året runt ett främmande språk.
 

Det är inte heller ekonomiskt och naturvänligt att skriva böcker på fem eller fler språk för att säga saker som skulle kunna förklaras för alla med ett språk.
 

Svenskarnas rättigheter.
Efter att man har invandrat till ett annat land är det genom språket som integration i första hand sker. Det är mänskligt med olikhet men vårda ditt eget språk i hemmet, inom klubbar, i det landet där språket hör hemma, på turistresor men respektera svenskarnas rättigheter för att kunna kommunicera dvs.

 

"Ett land ett språk"!

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com