EXEKUTIV LAG

EXEKUTIV LAG

 

 

EXEKUTIV SAMHÄLLE. En utters korta vision med proposition för ett omedelbart samhälle omstrukturering.

 

 

ORDET

 

EXEKUTIV

Exekutiv lag är ett sätt att förebygga brottet och stärker sundförnuft för mindre årige och vuxna medborgare.  Det skall ske i allra första täcken i alla tänkbara området från gatan till kvarter uppåt till skolor, företag institutioner och regering.

 

Exekutiv i detta sammanhang innebär synonym direkt, omedelbart.

 

MÅSTE

Bör och ska undanrödjas i denna skrivelse. Definitioner medger inte ansvarfulla innehåll och dessa avslappanden definition skapar tvivel. Ordet måste ge klart besked om vad saker gäller.

 

STRAFFBAR

Det har etisk anknytning till RÄTTA, UPPRÄTTA.

 

 

FÖDELSE

En mindre årig som föder ett barn definieras som ett brott. *Våldtäkt som kan vara utfört av en vuxen mot barn eller provocerad av barn mot vuxen. 

 

 

FAMILJ

1.   Gör vårdnadsansvarige för barn straffbar.

Föräldrarna som inte uppföljer ett strikt (ansvarig) uppfostran för barnen görs till ansvar för andras skador med direkta och konkreta lagliga åtgärder.

2.   Gör partner till ansvar.

En förälder som anser att barnen sviker i beteende får rätt till samhällets hjälp också om det strider med andras partners åsikter.

Anser en partner att den andra sviker i relationer får denne rätt till samhällets hjälp för att klargöra samlevnad.

 

DAGIS

Anställda samt vikarierande måste vara sundförnuftig och plikttrogen i sin ansvarfulla uppfostring och skötelse arbete.

 

SKOLAN

Gör elev och lärarna samt ansvariga ansvarfull och straffbara. Det gäller från första skoplikt till slut på vuxen utbildning. Några exempel: Ingen rök, kaffe, alkohol och annat drog med snabbt beroende skalls intas eller medföras i skol byggnaden, parkering och nära området. Förolämpningar eller provokation av olika slag rättas omedelbart av offer i samband med tillsyns ansvariga.

 

ARBETE

Gör arbetsplats en laglig och trygg miljö. Förbjuda droger av alla slag på arbetsplats, på parkering och nära intill arbetsområdet. Gör anställda, deras överordnade samt deras arbetsgivare ansvarfulla och straffbara. Framta rätt till att driva verksamhet för den arbetsgivare som utnyttjar svart arbetskraft i Sverige eller utomland.

 

ÄLDRE OCH PENSIONÄRER

Det är brottsligt att inte bevaka och stödja våra äldre. Ett nätverk som stödjer pensionär efter fråga är en måste. Ansvariga lokal politiker står i hösta ansvar för det.    

 

 

MEDBORGARE I SAMHÄLLE

 

SAMVERKA FRÅN SAMHÄLLETS BOTTEN UPP TILL REGERING.

 

”Alla medborgare har strikt plikt att mottverka ohälsa och våldet, de som sviker det gör sig straffbar”

 

Några exempel av samverka och åtgärder.

 

Medborgare

Gör sig upphetsad, berusad eller beroende av droger är i sig ett etiskt brott som gör användare ansvarig och straffbar för det. Intagen av berusningsmedel på allmänna platser gör en fara för ”relationer” och medborgarnas liv. Därför t.ex. det är nödvändig inte visa sådana beteende utanför dörren till sin bostad eller via fönster och höga ljud. På gatan tas den lätt eller djup berusad i förvar av myndigheter med åtgärder därtill efter nyktrande och förhör.

 

Civilkurage

Bevisat civilkurage belönas med en bra penningsumma av frivilliga donatorer och skattebetalarnas intäkter.

 

Myndigheter

Bevisning förstärkning i de utsatta situationerna utöver person vittne är bilder, röst och videoinspelningar, direkt uppföljning via IT på lång distans osv.

Myndigheter utövning bevakas speciellt under utsatta situationer så att bevis vid allvarliga åtgärder som t.ex. person omhändertagande om vuxna, mindre åriga och barn, folk samling vid protestaktioner, diverse kontroller, kallelse, förhör osv. så att utövande myndigheter och de drabbade eller kallade försvarar sig i samma grad. 

Buggning kan vara lång sökt men där individen eller grupper och Sverige säkerhet hotas kan tillåtelse avfärdas.

 

Möjligheter

Spärra fordon på den max hastighet tillåtit.

 

Ta på allvar medborgarna krav när mindre brott begås som t.ex. där tama djur ströva fritt utan ägare tillsyn, där djur visa sig vara en hott, ansvariga måste påkallas för omedelbara definitiva åtgärder.

 

Skapa gatuansvariga och kvarter kommittéer med kuratorer som har tillägg av juridisk befattning så att skvaller, lätt fysiskt våld i familjer och andra grannskaps irritationsmoment snabbt ser en uppgörelse utan att belasta andra myndigheter som är utsedda för att lösa allvarliga brottsligheter.

 

Ta militärer och hemvärnet i ansvar som polis tillstyrkandet vid olika insatser och bemanning.   

 

På socialförvaltning och polisen. Under förhör tillstyrka kompetens vid allvarliga beslut som t.ex. under samtal på socialförvaltning familj omsarg och polis förhör, med stöd person, advokat och psykolog utöver inspelningar för den utsatte.

 

Se att skolor integrerar nya och mer konkreta ritningar kring förståelse för andra kulturer med utländska gäster. Utöka främmande och lokala minoritets språk i språkundervisning med föräldrar närvaro av utländsk harmkonst och lokal minoritetskultur, tillägga ett internationellt språk som inte ha ensamma nationella rötter.

 

Sätt åldergräns för födande och tillämpa obligatorisk den mest effektiv preventivmedel för det.

 

Kärfamilj skapas bara efter kurs av så kallas ”familj körkort – certifikat - diplom”. Idag finner vi i en kaos generation där skilsmässorna i löpande band gör ett hot för barnen, för utsatta föräldrar och samhället renhet. Finns lagar som inte följs, barnens rättigheter inte respekteras och barnen används som redskap eller vara. Därför en inskolning för ny blivande föräldrar och för de föräldrar i alla åldrar skall införas.

 

Se att skyldiga och oskyldiga dömda medborgare inte lider av förföljelse efter sonat brott. Efter lång frihetsberövandet måste ett år anpassnings tid tillämpas och efter det raderas alla uppgifterna helt, avskrivs händelse.

 

Narkotika bekämpning och grov brottslighet är en måste för alla medborgare därför de som inte stöder dessa insatser när dem ser eller blir kallade döms på samma villkor som brottslingar de nonchalerar eller skyddar.

 

Hemvärnet fodras med moderna medel för att kunna vara med en högre säkerhet samhällets sydd som till exempel natt patrullering i täta bebodda området och ute i natur för att bekämpa t.ex. tjuvjakt osv.

 

 

Med dessa exempel blir smutskastning, mobbing, förföljelse, trakasserier, diskriminering och provokation med allt annan brottslighet hålls i skack och minimeras.

 

LÄR DIG FÖR LIVET ELLER DET BLIR UNDERGÅNG

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com