Facebook så lyder det: ”Gå med i Facebook  vi hjälper dig att hålla kontakten med vänner och familj.

Plus för facebook är ett lätt sätt att uppehålla kontakter med sin släkt och bekantskap. Lätt att hitta de förlorade kära och kontakter i allmän mening. Inte minst hitta de försvunna familjmedlemmar och ge dem en chans att knyta det rättfärdiga biologiska bandet."

MEN

Minus för facebook är faktum att det kan fungera som en fälla under politiskt diktatur! Dessutom i spalten där alla kan skriva fritt så att alla kan läsa, kan det också bli en fälla till våldet. HÄR SAKNAS MÖJLIGHETER TILL PARKERA MEDDELANDE SOM GRANSKAS AV ADMINISTRATOR FÖRE PUBLICERING. Alltså, vill någon göra dig illa kan de passa på att begära vara dina vänner med täcktmantel och efter ditt godkännande kan de sprida lögner, skvaller och skapa förföljelse.

FACEBOOK är en fälla för dig, din familj, din släkt, vänner, bekanta och okända som blir med i din eller andras facebook!

Gillar man inte ett kontroll samhälle så är man fången i dagens mest avancerade kontroll mekanism och dagens cybernetiskt krig (IT) undanröjer inte möjligheter till fortsatt konventionella krig och allt det onda som det innebär.

Facebook är som annat i IT dels av kontrollsamhället.

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com