FAMILJ

FAMILJ

 

Ursprung (etymologisk)

Famil’j: av latin famil’ia = skara av tjänare, fam’ulus med olika inslag och okänt ursprung.

 

Premiss

Jag har undersökt så lång det gick för att kunna formulera om ordet familj med mening att skapa en mer lämpade innebörd men tyvärr varken på latinska, celtiska, tyska, engelska, isländska och norska har jag inte kunna hitta etymologiska relationer.”

 

INTRODUKTION

Min analys som började under 75-80 talet när jag upplevde 4 år i kollektiv i Bruxelles och själv har levt i 1900 talet kärnfamilj, det begränsar sig till vetenskapligt och empiriskt tid som vi lever i. Min mening är att ger en struktur av koncepten ”Familj”.

 

GRUND PRINCIP

Utan åkomma är ingen familj.

 

Kommentar

Med ”Grund Princip” menar jag att min analys får grepp på den naturliga urval (den starkaste överlever) där människa skall kunna fortplantar sig via sexuell umgänge. Föda på ett så naturlig sätt som möjligt så att alla perfektionen och missbildningar skall vara del av natur urval. Det vill säga också att all instinkt och den psykiska utvecklingen skall passa i den pluralistiska kommunikationsförmågan mellan människor och livet i huvudtaget. 

Följande orsak gör ett exempel där jag drar gränser om det som inte kan stämmas in som familj inom ram Kärnfamilj och delvis inte kan temporärt eller för alltid medverka i andra familj definitioner:

Folk som inte förökat sig före följande livsviktiga val eller händelse hela vägen under den tid de lever som sådant som t.ex.

·         Folk som kan föda men av religiös själ bor i kloster och annat i den stilen.

·         Folk som inte kan föda men för eget behov och av social själ adopterar eller uppfostrar andras barn.

·         Folk som av politisk själ kastrerar sig eller lever ensamma.

·         Folk som kan föda men inte kan fortplantar sig med sin partner pga. att sk. kemin inte passar inhopp*.

·         Folk födda med handikapp eller blir sådant efter en olycka och kan inte föröka sig.

·         Folk som bär sjukdomar så att inte kan föröka sig.

·         Friska folk som väljer att inte föda.

·         Resultat av människor påhitt som angriper det naturliga urvalet med t.ex. provrörbefruktning, kloning, inplantat och olika kirurgiska angrepp, det framtida fantasifulla jämlikhets princip att man som kvinna turas om att föda eller enkönad människan.

 

 

 

FAMILJER DEFINITIONER ÄR SOM FÖLJER

 

ANTROPOLOGISKT FAMILJ

Familj första ursprung grundas på den kommunistiska familjen. Kollektiv, samarbete, enade krafter för överleva.

Svårt att säga och bevisa om under tiden mänsklighetens hot som utrotningshotad ras var par relation mer eller mindre långvariga och när ”valet” blev en del av medvetandet.

 

PRIMITIVA KÄRNFAMILJ

Vi tjänar våra biologiska barn, våra barn tjänar oss föräldrar och syskon tjänar varandra. Alla bor tillsammans och drivs av en gemensam ekonomi.

Paret som skapa familjen godkänner relation via någon form av egna eller grupps ritualer: det hände under tiden att Staten inte var än befunnits. Invigning av dessa form sker bland statslösa men också hos vanlig folk.

 

MODERNA KÄRNFAMILJ

Religiös eller borgerligt stigma är dagens det mest lag bindande. Där Staten finns, där Nation finns, där är man mantelskriven och betalar skatt var någonstans på Jorden det är moderna kärnfamilj som är vanligast.

Av juridiska själ är denna val i dagen läge det mest lämpade kring frågor om bodelning och vårdnad av barn.

I modena tider föräldrarna kan ha enskild ekonomi lika som barn i arbetsålder.

 

FRI KÄRNFAMILJ ”SAMBO”

1.   En kärnfamilj utan religiös eller borgerlig vigsel.

Egentligen denna attraktion av motsats kön som har skapat av en känslomässig och kemisk fri val det blir äkta union och därtill äkta kärnfamilj när oskuld närvaras och trohet får plats i samlevnad med åkomma livet ut.

Inga ritualer förekommer.

2.   I dagens samhälle som styrs av lagar när barnen föds faller vårdnaden automatisk till mor och det kan medger en del komplikationer.

 

SÄRBO GIFT

Särbo är en kärnfamilj där föräldrar bor var och en i sin bostad.

2. Separation kan vara orsakat av sjukdomar, uppfostring problematik, föräldrar svårigheter att samleva och komma överens i olika beslut osv.

Föräldrar kan dela vårdnad om barn som är mantelskrivna dels hos mor och dels hos far.

Paret ha som regel egen skilda ekonomi men delar regelbundet umgänge.

 

SÄRBO OGIFT

Se relationer med SAMBO rad 1 och 2.

Se relation med SÄRBO GIFT rad 2.

 

BLANDAD KÄRNFAMILJ

Kan vara en kärnfamilj med egna biologiska barn och barn från tidigare eller andra biologiska relationer. 

 

BLANDAD KÄRNFAMILJ FLERA

1.   Paret ha egna biologiska barn och ha adoptiva barn.

Dessa adoptiva barn kan vara föräldralösa, oönskade. Adoptiva barn är för det mesta av utländskt amkonst.

2.   Paret med egna biologiska barn men också tillfällig eller långvarig tid uppfostra andras barn från svårare förhållande där annars barnen skulle far illa.

Dessa barn kommer ifrån nästan helt från samma land.

3.   Paret med egna biologiska har även adoptivbarn och uppfostrings barn.

 

STOR FAMILJ

Familjen utvidgning: mormor, farfar en eller flera av äldre skara lever bland kärfamilj = våra barn, barnbarn och barnbarnbarn tjänar oss som vi tjänar de. Har gemensamt ekonomi och biologisk ursprung.

 

MÅNGGIFT (polygami)

Månggift eller polygam, är ofta en man med flera hustrur, men kan det vara en kvinna som lever med flera män och alla är bundna via ritualer. Barnen därtill har olika biologiska ursprung (halvsyskon). Ekonomi kan vara blandad fast ofta är strikt gemensamt. 

 

FAMILJRELATERAD

Ensam peson som kan vara man eller kvinna med relation till särbo, månggift, kollektiv mf. Denne fortplantar sig med tillfällig partner eller den valde men omöjlige.

 

HALV FAMILJ

Kvinna och man med barn som blir utan partner p.g.a. den andre har avlidit.

 

INCEST FAMILJ

Fortplantning med egna barn, pappa med dotter-ar eller mor med son-ner.

Fortplantning mellan syskon.

Fortplantning med närmare släkt.

Det förekommer i alla typer av beskrivna familjer.

 

KOLLEKTIV

Kollektiv i första sked kan vi säga att det är en samling av olika biologiska vuxna individer av mottsats kön.

Man ha fri sex med motsatta könet och barnen uppfostras kollektivt.*

Har gemensamma ekonomi.

Under moderna tider kan vi säga att definitioner relaterad till inkomster, produktion och konsumtion, boendet, uppfostran osv. kan variera beror på kultur, resurser, tro som religiös och politisk, det beror på var kollektiv befinner sig i världen.

 

FAMILJ KOLLEKTIV    

Familj kollektiv är en samling av olika biologiska familj som har en delvis eller gemensam ekonomi och ha trolig samma etisk, politisk eller religiös intresse. Familjerna bor skilda som kärnfamilj.

 

BLANDAD KOLLEKTIV

Blandad kollektiv har generellt en grund kärna som driver den mesta och det är en kollektiv och kring det kärnfamiljer, stor familjer, enskilda individer.

 

KLAN (clan)

FAMILJKLAN

En grupp människor som styrs av en hövding. Kan det vara flera kärnfamiljer, kollektiv osv. Ekonomi har olika mönster. Ett kollektiv central mönster är tänkbara.

 

STAM

FAMILJSTAM Stamfolk.

Dessa folk lever för det mesta inom Kommunitära ram men också blandad av olika slag. Har en hövding eller ett råd osv.

 

SEKT = SEC’ TA SEQ’ UI

 

RELIGIÖS SEKT

Dels av definitioner extremism och fanatism kan tillhöra sekterism.

Det finns sekter av olika slag. Dels drivs av en ledare med eller utan hierarki, av en grupp eller allt det samma. Det kan förekomma psykiskt och fysiskt påtryckningar av olika slag. Har egen ekonomi och ha grenar i familjsamhället.  

 

POLITISK SEKT

Det tillhör pacifister som är anpassade till samhället och väljer isolering med i storsätt ha egna ekonomiska resurser.

Beväpnade förmer med inslag av extremism och fanatism. Använder radikala metoder för att sprida egen ideologin för att når sitt mål som är ett legaliserad samhället. Små grupperingar. Centraliserad ekonomin.

 

MAFFIA FAMILJ

Privata familjer som grundar sig till att förbättra sin egen stor familjekonomi med illegala metoder.

 

BROTTSLIG FAMILJ

Det är individer av alla åldrar som ägnar sig till brott för att förbättra familj ekonomin. För det mesta relaterad till kärnfamilj. Laglösa.

 

ORGANISERAD UNDERVÄRLDEN FAMILJ

Individer och organisationer som förbättra den individuella, familjen-er och organitation-ers ekonomi med illegala metoder som grund eller som åtsidor inkomst. Egna lagar som grundas på laglöshet.

 

FAMILJ ORGANISATIONER

Politiska partier och olika ideologiska grupperingar, fackföreningar, förbund, kyrkor, regeringar och allt annat lagligt och olaglig kring Staten och Nation, kring internationella rätt eller hjälporganisationer m.m. Näring kommer från medlemmar och del stipulerad av lag som indirekt eller direkt används av tvång som t.ex. skatte inkomst, skatter tvång osv.

Dessa familjer kan vara våldsamma mot sina egna och av olika grad mot varandra. De kan vara selektiv, autoritära, demokratiska, pacifist osv. Inte sällan genererar brott och inbördeskrig av olika grad.  

 

FAMILJSAMHÄLLETS

Har olika form av statliga, kommunala, regionala, nationella, federativa, Konfederativa, internationella, relaterad till etiska, etniska, kulturella, politiska och religiösa osv.

Familjsamhälle är ganska lika i alla kontinenter.

Familjsamhälle bruka direkt och indirekt retorik och tvång för att skapa medborgare och för att hålla denne kvar.

Familjsamhälle skapar allianser, krig och världskrig.

 

FAMILJFANTOM

Det är de hemliga organisationer av olika slag som driver i hemlighet världens över lagliga och olagliga verksamhet från att äga en butik till att korrumpera maktarna. Familjfantom kan ha uppstått av lagliga kapital investeringar eller uppnått med rena pirater fasoner. Denna okända makt faktor kan pekas ut som räddning eller uppstår som hot mot allt och alla.

 

 

 

FÖRKLARINGAR

 

Gifta paret där kemiska sammansättning försvåra fortplantning eller de psykologiska blockeringarna bromsa åtkomst till födelse. En lag bör finnas för att tidmässiga undersökningar framställs så att vigsel upplösas. Paret då kan fortsätta samlevnad som par men inte under benämning familj. Ett sådant lag kan underlätta att paret åt sitt hål kan bilda om nya par för att kunna fortplantar sig.

 

 Blandad kärnfamilj.

Det är viktigt av psykologiska synpunkter att helsyskon som halvsyskon vet deras ställning i familj.

När tiden är inne, det får föräldrar själva bedömer det och det pga. barnens olika mognad, berätta till halvsyskon om den andra föräldern. Det är viktigt för barnens personidentifiering kring beteende frågor.

IDENTIFIKATION

Det är viktigt att undanrödja vita och mörka lögner för återfår balans i urval fråga. Från barn synpunkt är viktigt och rätt får veta allt ”ris och ros” om sina biologiska föräldrar och inte minst lever denne än skall barnen ha rätt mot alla odds till kontakt och ungänge för att får en helhets bild av den andra delen av sig själv. Barnens kan inte uppfattar i sin helhet värden i ”identifikationen” det pga. omognad och andra olagliga faktorer som t.ex. påtryckningar utifrån som leder barnen vilse i sina uppfattningar om vad som är rätt eller fel. Därför kontakt med okända eller delvis okända biologiska föräldrar måste stödjas av lag och kompetenta personer så att identifikations behov hos barnen fylls så lång det gå.

 

Här vill jag ta chansen att lyfta upp frågan kring bennämningar ”pappa, mamma och föräldrar.”

I min undersökning har uppstått samma problematik kring ordet familj. Härmed lika bra lägga åt sina mina stora intressen kring kvaliteten i språket och lägga denna studie i en framtida utbredda analys kring kommunikation vilken är redan en bit på väg. MEN, anser jag i alla fall att halvsyskon, adopterade och att barn uppfostrade av andra vuxna ska kalla person i fråga med förnamn och inte annat.   

 

Blandad kärnfamilj flera.

Ovan identifikation fråga i alla synpunkter gäller också de barn som är adopterade eller uppfostrade av andra vuxna än egna föräldrar.

 

Incest familj.

Min fråga är: hur mänskligheten har förökad sig? Sexuell väg är den kända möjligheten till det.

Vetenskapligt finns inte vetskap om vem som var den första människan eller den första familjen, precis som vi inte vet om hur livet började.

Incest därför kan ha varit ett sätt att föröka oss, redda rasen under svårare tider mot alla odds.

 

Inom kollektiv och blandad kollektiv.

De människor som helt tillhör kollektiv eller blandad kollektiv är de som föröka sig. Andra som inte gör eller inte kan gör det kallas MEDHJÄLPARE.

 

 

 

AVSLUTNINGSKED

 

När en partner dör t.ex. i en kärnfamilj förvandlas familj benämning till halv familj.

När en ny partner framträder i halv familj så förvandlas familj till en blandad familj. MEN om denna ny partner inte kan föröka sig kvarstå benämning av halv familj och den nya partner skall kallas efter förnamn och inte med barn språk mamma eller pappa, dessutom den nya partner kvarstår som MEDHJÄLPARE.

 

INTRODUKTION AV LAG FÖRSLAG

För at hålla denna familj struktur konsekvent skulle radikala åtgärder tas som t.ex.

·         Ansvarige politiker och myndigheter bör stödja och använda vetenskap för att skapa ett sätt att undanrödja möjligheter till fortplantning tills tiden är inne att medborgare bestämmer sig till att föröka sig.*1

·         När barn i sin uppväxt närmar sig till förståelse kring födande då skall den praktiska och teoriska uppfostring påbörjar och det skall sträcka sig långt efter puberteten.

·         Inte inviga folk utan minst ett till två år betänketid (förlovning).

·         Utanstående råd, familj och myndighet (stor undersökning) skulle medge sina synpunkter kring ansökan av giftermål det som medhjälpare och stöd för ett mer ansvarfull beslut.

·         Ett betyg presenteras före invigning att paret har inskolat kring ansvaret som framtid förälder.

·         Medicins certifikat av hälsokontroll också skall vara med för garanterar friska åkomma.

·         Skilsmässa borde förbjudas som princip men möjlig tillåtas av olika orsak inte minst pga. personförändringar.   

·         Familj problematik borde kunna lösas med hjälp av myndigheter, närmaste råd, stor familj eller medborgare villiga att medverka för en lösning som gagnar barnen.

·         Kvinnor eller män som inte vill ha kontakt med sina biologiska barn borde gäller som ovan se identifikation.

·         Kvinna i första hand som vill ha barn men inte vill ha en partner bör stark undersökas av familjsamhälle ansvariga för att hjälpa person i fråga för att förstår orsaken till en sådant onaturligt behov. För person som redan har begått sådan steg gäller också som ovannämnd se identifikation.

 

 

Förändring i grundlagens princip.

 DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

 

Familj

 

Familjen är en naturlig sammansättning av två föräldrar av olika kön och avkomma därtill.

Barn är egen fri individ men upp till juridisk definition som ”vuxen” tillhör de då biologiska föräldrar. *

 

Gällande LVU.

Grundpelare ”...bäst för barnen...” vid socionom , socialsekreterare utbildning, användning i domstolar vid tvistemål och vad som förekommer relaterat till kärnfamiljen (föräldrar – barn) byts ut med formulering ”FAMILJENS BÄSTA”.

 

Människan mognads SPEKTRA som grundexempel.

1/a steg. Föräldrarna tar hand om spädbarn till barnens tonår generellt 15 år.

2/a steg. Unga mellan 15 – 18 år (generellt) förståelse om familjesammansättning.

3/e steg. Unga personer från 18 – 21 år förståelse om social plikt och rätt.

4/e steg. Personen 21 – 25 år deltagande i familjens integritet, stabilitet och stöd.

 

 

IDENTITET

 

KOSMOPOLIT (jordens medborgare – fria kollektiv)

 

Vuxen individ efter ha fyllt 25 år väljer själv att skriva kontrakten med staten, etnisk eller gruppen, om medborgarskap eller att fortsätta att vara del av definitionen som kosmopolit. Om valet blir kosmopolit gäller då rättigheter som omfamnar definitionen som statslös s.k. ”apolid” och t.ex. de kan stanna i ett land under ett arbetskontrakt eller som turist i viss tid som beskrivs i det land som de befinner sig i.

 

Samboprincip avskaffas för att undvika automatisk vårdnad av barn för mor vid parets separation.

Barn tillhör inte staten, etnisk grupp och annat.

Barnen tillhör praktiskt och moraliskt båda biologiska föräldrarna till dess de är ute i livet.

Barnen bär båda föräldrarnas efternamn till 25 åldern och dessförinnan sker ingen förändring oavsett orsaker.

Den som väljer att bli medborgare till en nomad etnisk grupp kan anpassa förnamn och efternamn till deras språk.

Vid val som kosmopolit kan människan få välja dokument som intygar definition ”människoliv” på - interlingua betyder ”VITA HUMAN” och om så önskas stämplas i ursprungs nationalitet eller etnisk grupp.
Vita Human dokument kan refuseras och då blir människan utan identitet samtidigt får lämna födelselandet med all rätt att återkomma och då faller personen under lag gällande papperslösa. En papperslös av eget val kan aldrig ta ursprungs identitet. Andra papperslösa av olika identiteter kan aldrig heller skapa en identitet som liknar eller förväxlas till land, etisk eller en grupp där de

befinner sig.

 

* Det är en sammansättning som pågår till 25 år som är vetenskapligt bevisat att människor blir fysisk och psykiskt vuxna.

Därtill gör att barn eller unga tillhör föräldrar under tid av mognadsbehov men förändras till barns färdiga mognad vid 25 års ålder.

 

 

 

*1 Ärftliga psykiska som fysiska sjukdomar som man vet kommer att blomma i tidigt ålder och kommer att vara en pina för den som bära och en börda för familjsamhället skulle då den medvetna personen begränsa sig själv för att föda om inte nödvändigtvis familjesamhället kan ta itu med fråga.

 

SISTA ORDET

Med dessa synpunkter vill jag lägga framme några förslag som inom ram ”människors beteende” sträcker sig utanför lilla familjen ”kärnfamilj” och som kan vara grund till ett bättre fungerande familjsamhälle i dessa moderna men primitiva tider.

Vi vet att vetenskap är på gränser till att lösa dels av dessa frågetecken kring hälsa och angriper urvalet. Inte minst redan nu under graviditet har samhället delvis möjligheter att angripa urvalet. Inte minst mina förslag har delvis läckor som kan i för sig är till gränser till att bryta mot urval.    

 

TOR SVÄRDTORP

 

www.vi-pr.com