Anmälan till polismyndigheter

 

Härmed anmäler jag ..., Maria Sandberg för kidnappning. Eini Kemi och Jaana Karvo "Haparanda kommun", Astrid Lundwall (Asta) och Kjell Lukkari  Mattila 259 953 91 Haparanda, för medhjälp till kidnappning.

Alla ansvariga för psykisk och fysisk misshandel, tortyr nu i nästan 9 månader mot mig H och mina små barn.

SVENSKA STATEN och TIDIGARE SVENSKA REGERINGAR TILL IDAG

 

KIDNAPPNING

Maria Sandbergs Kidnappning av mina små barn.

Brottet har skett 10 augusti 2010 kring kl. 17.00 i samband med att mina barn blev gripna. Beslutet togs efter personliga förutsättningar och inte nödvändigtvis med stöd av LVU (lag av unga) se vidare på http://www.vi-pr.se/haparanda_fallet.htm och kidnappnings definition i sitt ursprung och i kontext  http://www.vi-pr.se/lvu.htm

 -(URSPRUNG – ETYMOLOGISKT: eng. (kid) röva bort (barn), av kid barn, kidnappa nap gripa). Utöver alla påhitt som inte har kunnat styrkas som brottsliga kan man lyssna på ytterligare orsaker att min son och hans storasyster, sin lillebror blev kidnappade några timmar efter att min son förtvivlat gråtande  och bönande till mig, att han inte ville till sin mamma: http://www.youtube.com/watch?v=kY0WO8gp7C0

HÄNDELSE

10 augusti 2010 kom Maria Sandberg till min bostad på ... i Haparanda och tog med sig min son ... 4 år och åkte med honom till okända s.k. placeringshem. Kidnappningen orsakade ett trauma. Trauma i sitt ursprung och i kontext – (från grek. trauma sår. Skada genom yttre våld.) Yttre våld uppstod av händelsen vid kidnappning när hon tog min son med egna händer utan mitt godkännande och min tillåtelse som vårdnadshavare och biologisk Far och brottet styrks med följande mening att socialsekreterare har inte polis och ordningsvakts befogenhet vid PL 13 (polis lag med rätt att lägga händerna på andra – gripa) tog barnen till bilen och transporterade dom 3,5 km ifrån min och barnens bostad.

 

CHOCKEN HÄNDELSEFÖRLOPP

CHOCKEN, TRAUMA och PSYKISKT MISSHANDEL

Framgår i utredning att MIN lilla pojke 4 årige ... gråt på grund av psykisk smärtsam upplevelse av plötslig separation från mig. Psykisk misshandel uppstod när min lille son upplevde realitet genom att pappa inte var närvarande och skyddade honom vid transportsträckan från våran nya bostad till hemplacering.

SAMMA ÖDE

Detsamma hände samma dag i Moderns bostad på ..., Haparanda kommun. Drabbade blev då min lilla dotter 5-åriga ... och min näst yngsta son 3-årige ...

 

FYSISKT OCH PSYKISKT LIDANDE med ekonomisk förlust.

Jag lider av: Onormal viktökning, ont i kroppen, synförändringar, irritation, våldsamma tankar, sömnlöshet, mardrömmar, hudbesvär som klåda och sveda, ryckningar med darrningar och kramper, ojämn hjärtrytm som kommer och går, känsla av andnöd, högt blodtryck och extremt försämrat sexliv med ny partner och allmän trötthet. Idé splittring och stunder av apati med försämrad fokusering vid aktiv verksamhet och arbetsliv.

Det är en del av mina dagliga och nattliga besvär.

Mina barn lider av: Jag vet hur mycket min son ... lider av ”nattskräck” och hans skrik för tröst hörs inte med alla konsekvenser som det innebär nu och framgent när han inträder i vuxenlivet. Min lilla dotter ... försiktighet i livet har nu rubbats allvarligt.  Min näst lille son ... ökade krav av Fars närvaro har nu brustit så att större osäkerhet och ökad fysisk aktivitet blir ett handikapp.

Mina barn har skadats i deras personliga utveckling genom att min närvaro som garant för en multipel språkutveckling och pedagogisk kunskap, blivit intellektuellt skadade vid hemplacering i en skadlig miljö hos ett par bönder som redan har initierat mina barn vid olika arbetstillfällen, trots mina protester om livsfarlig miljö vid ladugården. Paret är i medelåldern och utan egna barn och saknar erfarenhet av småbarn, det skapar psykiska påtryckningar vid praktisk hantering. Paret har levt ihop i bara 5 år med en klar plötslig överbelastning som skapar irritation och skadar mina barn (sådana tecken informerade jag berörda myndigheter om utan någon större reaktion). Paret använder barnen som en ekonomisk resurs och kan inte ge tillit till barnen, och är i avsaknad av ansvar och utsätter medvetet barnen för våldsamma handlingar.

 

TORTYR DELVIS LEVANDE och i symbolisk mening.

Mina barn har nu hållits tillfångatagna i hemplacering i nio månader. Jag har erövrats mina barn lika lång tid. Med tanke på posttraumatisk stress syndrom orsakad av ovannämnda händelser i samband med tiden som gått utan kommunikation, det skapar djup ovisshet och alltmer djupare oro och med det högre och farligare lidande. FAST ÅLDER SKILJER MELLAN MIG OCH MINA BARN ÄR LIDANDET I OLIKA OMFATTNING LIKA SKADLIGA.

AKTUELLA ANSVARIGA för MEDHJÄLP TILL KIDNAPPNING av mina barn är Socialchefen i Haparanda Eini Kemi som vet om att överbelastning som drabbar familjomsorgens arbetsgrupp och i fråga om mina barns utsatthet här beskrivet och på länk info ovan nämnd (LVU) gör ingen insats för att heltidsanställa nuvarande utredare Jaana Karvo (eller fler insatser) så att ärendet kan förkorta mina barns lidande.

Aktuella ansvarige utredare i vårdnadsfrågan Jaana Karvo som gång på gång söker förlängning vid vårdnadsutredningen, medverkar därtill men för mina barn. Jag anmäler Astrid Lundvall (Asta) och Kjell Lukkari, Mattila (placeringshem ansvariga där mina barn hålls delvis fångna) för medhjälp av kidnappning och deras fortsatta stöd till det. Diverse utnyttjande av mina små barn som påverkar dom till ett negativt synsätt mot deras biologiska föräldrar, med syfte till en personförändring av mina barn. Så att Asta och Kjell kan äga dessa barn som inte är deras egna. Asta och Kjells psykiska instabilitet är att tas i akt vid utredning.

 

HÄRMED ANMÄLER JAG SVENSKA STATEN, deras tidigare justitieministrar och socialministrar för retroaktivt våld och dagens ansvariga som INTE ÄN har agerat aktivt och radikalt (se mina lagförslag på http://www.vi-pr.se/haparandafallet_lagforslag.htm ) mot våld på sina egna och som nu drabbar mig och mina barn. För KIDNAPPNING AV MINA BARN, PSYKISK OCH FYSISK MISSHANDEL, TORTYR som sagt GENOM ATT UPPEHÅLLA LAGAR SOM STRIDER MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH BARNKONVENTIONEN.

 

JAG STÖDJER MIN ANMÄLAN

Jag stödjer mig i mina anklagelser på senaste vetenskapliga rön som sprids via massmedia, vetenskapliga skrifter, IT information, egen kompetens och erfarenhet. Min och våran grupps egna granskning (se ovan Haparanda fallet vid www.vi-pr.se Jag och mina barn som levande bevis och som vittnen. Samt att bevis kompletterats efter att mina barn har besökt en privat psyk. mottagning eller BUP (barn ungdom psykiatri) och barnläkare. Med  tillägg av mina läkarintyg.

VETENSKAP har kunnat BEVISA ATT LIVSKVALITET FÖRSÄMRAS och LIVSLÄNGD FÖRKORTAS. Det psykosomatiska lidandet är skapat av fysiska händelser. De nya fysiska skadorna i sin tur skapar nya fysiska och psykiska lidanden. Ond cirkel uppstår som skapar, återskapar, fångar det onda så att en DÖDLIG UTGÅNG I FÖRTID ÄR OUNDVIKLIG. Dessutom, enligt sista vetenskapliga rön DET HAR BEVISATS NYLIGEN, ATT PSYKISKA SMÄRTOR AV EN SVÅR SEPARATION HAR EN SMÄRTTRÖSKEL SOM FYSISKA SKADOR.

Stöd av miljonstals människor (drabbade människor och medvetna utvecklade människor) i Sverige, deras kompetens, sunt förnuft och lidande.

 

Min mening med denna anmälan är ingen hämnd, jag vill inte något ont till någon, det är min hunger efter rättvisa och mitt ansvar som Far som strävar efter att skydda mina barn mot det onda.

 

Allt som vi säger och gör är politik. Om inte förändringar sker via långa vägar vid propositioner och lagförslag (i fråga se på ovannämnd LVU länk) då måste det ske via andra mer drastiska påverkningar som t.ex. media och Domstolar.

 

Mitt råd till berörda granskare: Besluta inte för hastigt, låt denna anmälan vila så alla rättvisa krav blommar upp för att kunna ge dig som beslutsfattare en mer och bredare syn på en sådan ovanlig anmälbart rop på rättvisa.

 

 

Tor Svärdtorp
 

www.vi-pr.com