KOLLA! 1:a maj 2015!

 

"TROTTOAR PROMENAD är en icke våld problemlösning av individuellt initiativ som grundas på en spontan samling av folkrörelse. Har en startplats och bestämd riktning skapas av den som skall tala om eget problem som t.ex. själv kommer att tala om min egen privata händelse som har fått idén att blomma. Vi kommer att turas om och tala om egen upplevelse och tom. kanske flyttar oss som vinden till olika gemensamma riktningar där talaren behagar sig vara för att framföra sitt problem. RÄTT TILL TAL GRUNDAS PÅ ATT DU ÄR MEDVETEN TILL EN LÖSNING AV DITT PROBLEM OCH FÖRESLÅR DET."

 

Lägg åt sidan alla politiska ideologier och partier, alla religioner, klasstillhörighet, läggningar (sex m.m.).

 

DU den Andra...: Glöm för en dag, ta revansch, gör dig fri och förändra ditt liv mot problem av olika slag som håller dig fånge som t.ex. offer av mobbning (jobb, skolan, tillhörighet, ställning osv.), offer av missnöje med sjukvård, offer av felaktiga beslut i domstolar, offer av arbetsgivare och fackförenings nonchalans, offer av skvallerbyttor och okunskap, offer av myndigheter och politiskt maktmissbruk, offer av sexuella övergrepp och misshandel, offer av tvång i familj och i samhället, offer av dina egna rädslor, offer av att du blev en sådan och som människa behöver du inte vara det! Dags att ta av alla offerkoftor!

 

SE BARA DIG SOM MÄNNISKAN, dina plikter och rättigheter!

 

1:a maj 2015 är vår!

 

KOM till MANIFESTATION (KARNEVAL) och UPPROR!

 

Är du musiker? Kom och spela! Är du teaterartist, militär eller civilist? Kom klädd, maskerad som liemannen eller ängel osv. Ta med dig djur eller andra tillhörigheter av olika slag!

Hela vägen skall fyllas av glädje och sorg, blommor och kärlek, stridsvilja och kamplust, flaggor och banderoller, unik karneval klädsel med kändisar och Svensson, en gemensam marsch för nya tiden i framtiden! En ny dag för en ny tankeställare.

 

Den dagen kommer vi med marsch från centralstation i Stockholm kl. 10,00-11,00 till Sergels Torg och symboliskt vidare till Mynttorget, sedan vidare till Regeringens ingång... Marsch är ickevåld inriktad och de som är med skall hålla sig på trottoar och de platser där man talar.

 

DÅ STARTAR VI DEN 6:e SOCIALIST INTERNATIONALEN!

EN NY NATIONALFRONT!

t.ex. "En Europa kontinent först! http://www.vi-pr.se/europa_natio.htm " Den 4:de brigaden, en värld av federationer eller vad du kan föreslå!

 

SYFTET: ETT NÄTVERK av mobila celler (IT m.m.) med mål: RÄTTVISA FÖRE LAGEN!  

 

Sprid vidare... kopiera följande länk http://vi-pr.se/forsta_maj_kolla.htm och klistra in på andra hemsidor som t.ex. media (tidningar, TV, radio osv.), politiska partier och religiösa samfund samt fackföreningar, kulturella organisationer och privata eller organisationer som har ett bra ekonomiskt tillflöde, idrott och välgörenhets föreningar (Bris, Röda korset mf.), till skolor och sjukhus, till  idrottare och arbetsplatser, till myndigheter (polisen, domstolar, advokater osv.), till privata konto osv...

 


VARFÖR 1:A MAJ 2015 för oss andra som har förlorat barn på ett och annat sätt under statens långa smutsiga och blodiga armar…?

VÅR FÖRSTA MAJ: ÄR VÅRA BARN OCH VÅR FAMILJ… DET ÄR VÅR POLITIK!

 

 

VI KRÄVER BALANS I VÅRA RELATION MED OMEDELBAR VERKAN!

 

Aktionen kommer att vara symbol av sk. spontan revolution (individuell och folkets revolt) som kommer att tvinga Regering oavsett färg att agera mot myndigheter och allt omkring den korruption och okunskap som råder…

 

Våra stridsrop:

  1. ”Gör mig till hjälte så gör jag dig fri! (Dvs. Alla föräldrar stödjer varandra och genom kamp gör vi oss alla fria)!
  2. ”Är du med mig är du med oss! Är du mot mig är du mot alla! (Dvs. Du är i kamp för du förstår vikten av det att du lyder dina ord och inte andras)!
Se mer på http://eu-familia.eu/

 

OBS! För min del gäller följande:

Indirekt kommer du att stödja en pappa som har förlorat fyra små barn i en snart 5 årig kamp den största i vår kännedom i Sverige och Europa med bevisning av korruption m.m.! I Regeringskansliet finns mitt lagförslag om Vårdnad av barn, Faderskap, LVU, Syskonskap långt mer effektiv än FN:s relaterade till Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen!
 

Dvs. "RÄTTVISAN STÅR INTE ALLTID I LAGBOKEN"

DE skriver och deras position får oss tro på det de skriver. Får oss tro på det som sägs, skvaller, utredningar, domar, lögner, manipulation... påhitt, okunskap och så faller domen ... utan bevis... BEVIS ja... DET ÄR KRAV!

BEVIS det skall vara i form av UTDRAG AV JOURNALANTECKNINGAR PÅ BARN FRÅN BUP och med styrkande bevis eller motbevis från opartisk barnpsykolog som vi själv anlitar, FRÅN DAGIS och SKOLOR, CERTIFIERADE UTDRAG FRÅN UNDERSÖKNINGAR, VITTNE, INSPELNING, BILDER, YRKESKOMPETENS osv.

 

VI SKALL INTE LÅTA OSS PÅVERKAS!

Vi påverkas... analytisk utdrag...

 

Påverkan

Ordet är vassare än svärd?

Två personer eller fler är i konflikt.

Vid konfrontation på en offentlig plats påstås att den ena eller den andra är fiender i gruppen och ses då som en förrädare.

Oavsett sanning eller ej, lögn, ordets innebörd gör sig levande i kretsar som hör det. UTPEKAD PERSONS TROVÄRDIGHET BLIR IFRÅGASATT oavsett ställning.”

 

Motverka påverkan med följande psykiska och fysiska medicin "Vara KRITISK (till myndigheter och skvallerbyttor) och SJÄLVKRITIK (i din påverkan och förutfattade meningar) och KRÄV BEVISNINGAR".

 

KRIG OCH FRED skall ena oss till en ny tidsepok! Välkomna!

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi.pr.com

Color changer