Fri marknad

Fri marknad, nationer, anarkism och gatufolk.

 

Så länge det finns nationer finns det inte fri anarki och inte heller för all del fri marknad för gatufolk.

Det står klart att där det finns regler stipulerade uppifrån finns makten, staten som begränsar den fria rörligheten. MEN säg aldrig aldrig för, i dagens svenska demokrati går det att genomföra denna folkets rättighet åtminstone på lokal nivå med kommunala ansökningar, politisk eller medborgarförslag via kommunfullmäktige!

 

Yrkes eller etniskt diskriminerade.

Nomader, invandrare och utvandrare, folk på resande fot och resande folk. Gatumusikanter, gatuteaterfolk, konstnärer, uppträdare och talare av åsikts frihet. Antikmarknad, secondhand, loppmarknad och hantverk av olika slag, av icke etablerade deltagare med egentillverkad mat och maträtter, kläd försäljning och diverse, klippning och kroppsvård, djurmarknad och försäljning, reklam och propaganda, guld-silver och järnsmide, sagoberättelse stuga och dansföreställning, tidsanpassade reparationer av vad som helst som cyklar, bilar osv. … ett liv, en mötesplats, underhåll och ekonomi på gator och torg… mmmm, det doftar vår, sol och värme, det jag vill säga är ”där lever fritt marknadsfolk”.

Det är det kommunala, regionala, nationella och mångkulturella frirörligheten som är dynamiken till marknad, men diskriminering och förtyck uppstår om inte sunt förnuft och behov släpps fram för en fri marknad. 

 

Marknads funktionalism

GRATIS marknad Ja! Om en sådan permanent fri marknad skulle vara möjligt på lokal eller riksnivå man kan också tänka sig acceptera en skatt på 10 % av försäljning som går åt till lön för kommunala arbetare för allmänt underhåll och annat som t.ex. efterstädning, sophantering, allmänna toaletter, dragning av elkablar, parkering m.m. Enklare regler för att rörelsen skall fungera skulle det vara: 1) städa efter sig så långt det går, 2) uppehålla sig för dagen, 3) inte inta samma plats nästa dag, 4) begränsa storlek till ett visst generaliserat mått. Det skulle gälla för alla deltagare, utställare och talare.

 

Marknad

I Sverige är det en sällsynt samling ute på gator och torg. Det är klimat, regler, initiativ och tradition som låser oss inne i allmänna eller privat bestämda platser. Det drivs av privata och kommunala föreningar eller andra arrangörer som syftar på att tjäna på andras möjligheter, kunskap, behov och frihet.

Min marknad är fri, glatt och trygg… där folk lever av köp, byt och försäljning, det är marknad!

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com