Funktionalistiskt Regering

Funktionalistiskt Regering

Ett yrkesmässig eller kompetens regering. Med det menar jag att till exempel:

  1. "Ekonomin" tas hand av ekonomer, företagare och inte minst "konsumenter".

  2. "Mental hälsa och skolor" tas hand av psykologer, lärare, humanister och präster.

  3. Säkerhets, militär och rättsväsendet blir en samma korporation.

  4. Ägande av mark, havet och luft det görs med dels av privata ego och allmännytta på lokal nivå. Med det innebär att staten inte beräknas finnas annat än att t.ex. ett nationellt regering representeras av frivilliga utvalda medborgare som eventuellt omvals efter mandat period  ta slut och att denna regering äger inte saker och ting. Regering har en funktion som en domstol och det gäller är de beslut som tas för alla berörda av samma intresse frågor.

Att tänka på:

Yrke: Yrket behövs omstruktureras.

  1. En mer generaliserande av lärare utbildning som t.o.m. kan innebära ett förändrade yrkesmässig benämningen. Till ex. Lärarutbildning kan smälta ihop med utbildningar som formar psykologer.
  2. Praktiken på arbetsplats i samband med det teoretiska är möjligt som ett sätt att utbilda sig upp till önskade yrket.
  3. Autodidakter och uppfinnings personer med långvarig erfarenhet får erkännandet som kompetent i ämnen.  

Man får tänka på att: A, Tillgänglighet till  råvaror styr pris på varor som i sin tur styr skatten nivåer. B, Pris på varan styrs av lokala behov inom ram magasinering och direkta konsumtion.

Samhällets utvecklingsnivån som man har önskad sig är del av både A och B. Dessa principer  är grund till ett accelererad eller regressiv samhället. Det innebär att stabilitet uppstår av en måttlig användning av varor och anpassningsförmåga i samband med upptäckt nya nödvändiga exploaterings fronter.

En sådant politik går att applicera det på nationell nivå, på lokal nivå (federationer) med en del modifikationer, eller i kombination med varandra.

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com