Alla rättigheter reserverad (©)Upphovsrätt

 

 

 

GAMs ARBETSBOK i SKIKTMÅLERI i blandad teknik

(tempera, olja, harts, lim, vax etcetera)

 

Steg för steg
 

Med inslag av varianter i: al fresco, al secco, sgraffito, rilievo, incaustico och stucco.

Strappo och riporto.

Bärbara strappo.

Lätt harts måleri. Ren målar teknik. Marmorering. Skrapteknik. Psykoträning.

Sprickbildnings formel.

Pitürò kè ha kàmbiò (förvandlings måleri). Pitürò a la musaic (måleri som en mosaik)

Alla prima

 

Dynamisk konst GAM stil.

 

 

GAMs skola

 

Författarens introduktion

 

Tanken med arbetsboken är att åstadkomma en mer global kunskap, stimulans till egen stil, utveckling för elever i målarkonst för amatörer samt professionella.

Härmed tar jag upp möjligheterna och introducerar några tankar angående det ur debatterade koncept om färg och form.  Konsten som yrkessyfte .

 

Om makten.  

Från individens spontanitet till fritt kollektivt samarbete, från slaveri till servilism, från individualism rationalistiskt till irrationellt, en blick i forntiden till våra dagar alltså, vittnas än idag människans hand med målarbildkonsten sin mänskliga utveckling. Vi, målar- bildkonstnärer lever med denna kulturkunskap, en trollkunskap som gör att vårt yrke överlever, ett yrke äldre än prästers och statspolitikers framträdande.

Tyvärr att vi civiliserade människor eller så kallade apmänniskor drabbades av en socialsjukdom: MAKTEN.

Makten gnager i vår själ och kropp. I allt vårt tänkbara beteende så nära till överlevnads instinkt det kan vara, där finns "ego" denna jag (jag som klarade det)! Medvetenhet "JAAAG kan!" Känslor börjar konkurrera varandra och hastigt tar över förståndet. Jämförelse mellan jag och du som till exempel "jag är bäst, du är sämst" är tankens början, medvetenhet, det är där konkurrensen föds. Man ser redan då behovet (fröet) av missbruket, från den känslomässiga till den materiella framstår egoismen. Makten gör oss berusade till masochism, gör oss sadistiska, tokiga, fruktansvärda, oacceptabla. Makten gör oss tveksamma och medvetna. Makten isolerar oss och vi isolerar den. Makten skapar eget liv genom oss och gör sig själv oändlig, så pass att den når utanför "jaget" till andra människor.

Konkurrens med konfrontation skapar begäran, det är det obegränsade "jaget" som i vårt sociala liv förvandlas i en vidare form av oändlighet.

Under bildkonstdebatterna förvandlas makten i samband med de ekonomiska intressena (behov och egoism) och gör oss blinda. Vår individuella och kollektiva självkritik gör att vi förnekar en objektiv dialog.

 

Objektivitet.

Inom objektivitet finns ingen plats för alternativet. Objektivitet att vara bildkonstnär är att producera ett objekt (en bild) som är allmänt förståndigt. Omkring det kan man tillägga andra uppfattningar, varianter, utvecklingar som följer den mänskliga allmänna förståelsen. Objektivitet i arbetet är att veta var gränsen finns, acceptera och tillämpa den för att kunna producera ett genuint arbete.

Med enklare ord, vill jag säga att den allmänna bilden som en bildkonstnär definierar är en person som producerar en tavla eller en skulptur som allmänheten köper de tar hem den eller säljer den vidare. Produkten har troligen ett emotionell värde och inte minst ett automatiskt penningvärde.

 

Produktion av installationer eller andra konstkommunikationsformer som ofta kan vara tidsbegränsad och som den enskilde inte kan köpa hem, kan troligen inte heller säljas vidare, där skapar vi en klar gräns mellan bildkonstnärer och den nya konstformen.

Problematiken för identitet som yrkeskonstnär tar här multipla aspekter.

Vilka kan man säga, är konstnärer… eller bättre definierat bildkonstnär?

Är det en person som producerar ett objekt för privata eller offentliga bruk, ett emotionellt objekt med förståeligt innehåll, och med penningvärde, för konstnär?

Eller är det individer med eller utan utbildning som kan producera vad som helst och hur som helst, för utvecklings eller uttrycksfrihetens skull ändå kallas konstnär?

Om vi anser att den förste är konstnär behöver vi då en ny definition för den andre?

 

Definition om konst.

Accepterar vi den etymologiska definitionen om att konst är en mänsklig individuell utveckling då ska vi ha en klar definition om konst utövaren. Man definierar exempelvis de personer som arbetar med installationer för konstnärer som installerar, andra konstnärer i kuriositetskonst, vidare konstnärer i emotionellt konst eller vad det kan vara som vidare utvecklas i den tiden.

 

Penningens problematik är en direkt orsak i den ovan nämnda objektiva dialogen eller debatten i det multipla sammanhanget som sammanfattar definitionen för ett yrke. Resonemangen gäller för dem i samhället som drivs av pengar.

Idag har vi två olika köpare i konst, den privata och den offentliga.

                        

I de flesta fall, den privata köparen samt andra köpare som under olika former begränsas till familjen eller enskilda föreningar har som syfte att installera i rum eller hänga konstobjektet på väggen. Det skall vara transport och anpassningsbart. Penningmässigt räknas objektet som privat ägo med individuell inverkan.

 

Den offentlige köparen är mest en indirekt medborgare med inverkan som grundas på skattebetalarens inkomster. Det kan vara små eller stora objekt med mer eller mindre seriösa eller med extravagans inslag. 

Ett konstverk som utförs på ett allmänt förståndigt sätt kallas Figurativ. Det innehåller visuella emotionella inslag som till exempel människor, djur, landskap med mera där åskådare identifierar sig i det visuella vardagslivet. Objekten som man ser och kan tas är utformat i högsta grad med hantverks inslag. Verket innehåller alla värdefulla elementen som karakteriserar bildkonsten. Här speglas ett yrke.

Konstinstallationer, kuriositetskonst, emotionell konst, abstrakt konst, är i princip en form av den så kallade icke figurativa konsten. Ofta utförs den under s.k. monumentala proportioner som kan innehålla bara fragment av bildkonst. I den minimalistiska komponenten som kan utvidgas på olika sätt är verket i stort sett obegripligt i sin helhet för de flesta åskådare.

Denna typ av konst är ofta en sammanställning av saker från industrialiserade produkter och ofta tyvärr rena skräpet typ sop produkter. Andra inslag kan vara mindre eller mera tidsbegränsade och av olika art. Dessa citerade konstformer kan innehålla också enstaka bilder i den traditionella formen som exempel en figurativ målning eller figurativ skulptur. Det gör, att gränser mellan den realistiska bildens figurativa konst och den mer absurda i sin extravagans tydliggörs genom det ekonomiska sammanhanget.

 

Det ekonomiska reella värdet.

I bägge konstformer, bild figurativ yrkesarbetskonst och ickefigurativ arbetskonst innehåller den kvalitativa och tids beräkning som grund till produktens reella värde. Alltså, det kvalitativa är när en produkt görs i ett enda exemplar och hur det står emot tidens erosion. Den kvantitativa produktionen minskar föremåls värde genom kopior, serier eller massproduktion. Begränsad eller obegränsad konstobjekts produktion gör att objekten förlorar sin exklusivitet som ensam produkt.

 

Konstföremålens värde i den industriella och i hantverks produktion ökar genom att maskinella produktioners möjligheter begränsas till ett fåtal exemplar och maskin eller mall kasseras.

Penningmässigt är de unika handgjorda konstföremålen värda mera en de industriella konstföremålen pga. av sin exklusivitet, summerat med arbetstid, och individens unika egenskaper. Här har vi geniet.

Penningsumman som skattebetalarna står för i den offentliga konsten, summeras i bägge fall i formgivning och placering. Medan konstpris - (möjligheter för en konstnär att livnära sig på sitt arbete) gäller för konstbildobjekt som är allmänt förståeligt (figurativ-bild) och inte för den icke figurativa sammansättningen (t.ex. installation).

En miniayrmålning eller miniskulptur som innehåller en förstående bild har ett bestående penningvärde, medan en sporadisk ickefigurativ monumentalmålning t ex en installation, inte har något värde och dessutom i det offentliga sammanhanget är en förlust för skattebetalarna. 

Det gör att ett privat och offentligt figurativt yrkesmässikt konstverk, som innehåller en bild är i sina alla tänkbara proportioner tidsmässigt värdefullare än arbetet i ett oförståeligt placerat föremål. Yrkesutövaren profileras då som "konstnär" och inte som en installationsarbetare. 

 

Dessa två yrkes jämförelser medför flera frågetecken, som till exempel:


Är våra konstskolor
tids anpassade så att det gör deltagarna yrkesmässiga?

Räknas bara de diplomerade, som yrkesmässiga konstnärer…?

Vad är torgkonst, It konst, industriell standard och hög produktion… konst?

I samhället som präglas av lagar, ska stiftas ett yrkes penning marknads lag genom att erkänna att säljbara objekt är bara den unika konstnärens första verk. Mörklägger konstkopior, all annan försäljning av original konst?

 Är definition om "konst" i vårt lexikon det rätta, blev definitionen med tiden förändrad, ska den tidsanpassas?

Är vi i en tid där konstnärer kan leva på sin konstproduktion utan mecenat, stadsbidrag eller andra bidrag från samhället

 

 

INTRODUKTION

                                                         I bilden se vi en bråkdel som en hantverkarkonstnär behöver. Kan säga att DIN material samling i tid kan bli annat på grund av din egen utveckling som anpassas till dina egna behov som du själv upptäcker eller skapar. I bilden finns i stor sett del som anpassas lätt till nybörjare med tanke att utvecklas till yrkesverksamhet. Här har du t ex hemvisp som du kan använda för färgblandning i stora mängder och diverse blandning.

                                                         Två klyftor vitlök och över det ett ägg. Rätt över ägget ser vi en kolv som innehåller koncentrerad mastix lösning varmt tillverkad (som får olika mörkare nyanser med jämförelse till kall tillverkad mastix som ger ljusare nyanser). Stor glas burk innehåller fransk lärkträdskåda (venetiansk terpentin) till 70 % och resterande är 15 % fransk terpentin och 15 % fransk spikolja, en fernissa redo till vidare lösning om så behövs i olika arbetsbehov. Nr 2, är en stark plastsäck som innehåller italienskt släkt kalk (grassello di calce) som används mest under muralmålning speciell för all’ affresco måleri.  Se vi vidare diverse material, produkter, som är mer eller mindre moderna och användbara i olika målarteknik och som du samlar så småningom efter egen uppfinning.

Du ska dessutom samla en mängd andra saker mer eller mindre viktiga som t ex ett set för att riva färg och som komponeras av en marmor platta och en löpare, det ska du ha, med den kan du riva färdigblandad färg från industri eller som du gör i ateljé, bara för dagen om så behövs.

                                                         Den första löparen du kan köpa i affär och sedan kan du tillverka det själv genom att sandpappra den storlek du vill ha med rester av en marmor plattan i den storlek du vill ha. För att hälla ett flytande medel från och till flaskor och burkar kan det ofta vara nödvändigt att använda sig av olika storlek av trattar. Vidare, trasor för att torka dina händer, penslar, material i händelse av att det rinner eller hälls ut vätskor, inte minst används under arbetets gång när du målar. Lätt spruckna kopp och tallrikar som du använder för att hälla på olika blandningar. Gamla kastruller av olika storlek som används för föremål som vattenbad och blandning av diverse material. Metallburkar och glasburkar alla med skruvkork, som används för att innehålla pigment, blandning av olika slag, som kommer att innehålla lösningsmedel för grov och fin pensel och material tvättning. Flaskor med preferens som har skruvkork och gärna med Kinnekulle och som du har nytta av för de konserverar dina blandade lösningar eller avtappning av stora mängder vätskor, oljor, fernissor.

                                                         Här vill jag poängtera redan nu en viktig del av din arbetstid som går åt till rengöring av material och arbetsplats. Det sker alltid i varje arbetsmoment och speciellt när du skiftar teknik. Det gäller material och ateljé. Material maskinellt det ska alltid noga detaljdelar rengöras och underhållas. Materialet i de mest tyngre tekniker som t ex olja och harts måleri ska noga tvättas alltid med tempus: ett, grovtvättas med tinner eller andra avfärgningsmedel som du har sparat i stora burkar för flergångs tvättning. Två, mellan tvätt som du gör med ren terpentin, mineralterpentin eller annan ren essens. Det tredje och sista gör du med tvål och varmt eller ljummet vatten och i detta fall tvålen som du väljer är Savon de Marseille eller liknande tvålar som med oljor underhåller alla föremål i glansigt skick. 

                                                         När det gäller material inköp, jag föreslår att inte snåla när det gäller de nödvändiga pelarna som t ex penslar, maskin för olika blandningar, pigment, bottenmaterial. Principen är att alltid vara noga och välja det bästa för att sikta till jämnare och högre kvalitet, för att det du sysslar med är ett yrke som producerar lyxprodukt i de ekonomiska och kulturella syftena. Som du förstår sammanhanget vill jag påpeka att ett måleri innehåller det intellektuella budskap, som i sig är gärna av det “kropp (verk)“ du skapar. Alltså, kärnan av kvalitet är “budskap“ som är livet i den vilken du speglar som i den eviga åttan dig själv som människa. Här passar bra att tillägga en av mina tankar som själen till min firmaverksamhet som producent av material för konstnärer: “Min kvalitet som människa ser jag i kvaliteten av mitt arbete.“ Vi drar vidare med motton som skulle förena artister och konstnärer ”Leva här och nu med vårt arbete”!

                                                         Prima vara ser du i penslar efter ha doppat penseln i vatten en stund och när du torkar den se du hår som kvarstår sneda och inte raka det betyder att penseln är inte av den högsta kvalitén. Dessutom finns penslar som är billiga och anpassade lika väl för lätt teknik (vatten färg) och tyngre (oljefärg) som tillverkas i Belgien under typ definition “poile de boeuf“ nöthår. Vidare om penslar kan tilläggas att alla penslar som doppas i vatten ett tag förre arbetet, mjukas upp och det kan vara en fördel i det fall du tänker dig arbeta partier som kräver en sådan start. Vatten i pensel ska alltid avlägsnas genom att torka penseln med trasa. Dessutom när du har målat, ska du ta en paus flera timmar eller till dag efter, du vet att du kommer att fortsätta arbeta med samma pensel och samma färg. Då, behöver du inte heller tvätta penseln med starkt medel, du kan lägga penseln eller penslar i en burk vatten till dess att du är tillbaka och startar om. Före målningen, skall du bara torka av penseln med en trasa. Det kan du göra fast du har målat med oljefärg. Denna procedur ska du inte göra när du måla med fernissor. Penslar har behållit sig mjuka. Andra alternativ, lägga penslar i en våt eller fuktig trasa.

                                                         Pigment ska alltid garanteras skriftligt att det är “äkta” eller ”purissimum (absolut ren prima vara) angående dom syntetiska“. Maskin för blandningar, för eget bruk t ex mixer för matlagning, köp en rejäl och kraftig. När du väljer trasor se till att tyget inte släpper ifrån sig delar som fastnar på penslar eller annat som i sin tur ger dig stora komplikationer under arbetets gång. Ägg från hönseriet är allmänhet klarare än lant. höns. Släkt kalk du kan beställa från import firmor eller gärna skaffa själv under turistresa i Medelhavs område, i Italien som kan definieras EU: s konstcentrum. Där t ex kan du hitta denna produkt än idag tillverkad på ett traditionellt sätt under namnet “grassello di calce“. Här i Norden, enligt mina sista undersökningar fanns på 90 talet en eremit (definition för att markera denna unika djärva insats) i Norge i Oslo området. Eller, se om det finns att köpa i detaljhandeln från lokala tillverkare och som garanterar produkt som en kvalitets vara. Lim kakor, har lim, under namn “colle de Totin“ och tvål under namn “Savon de Marseille“ från Frankrike. Det verkar besvärligt en sådan blandning för själen som inte söker sig till kulturella äventyr men gott smakar det när mysterium väcker kroppen Att välja konstyrket är en grundläggande fördel om man animeras av en internationell själ i bemärkelse att människor är lika värda, samt kunna förena det med främjandet av den lokala kultur och ekonomiska verksamheten.

 

                                                         Ett stort problem som nybörjare inte förstår är dom olika definitionerna för samma produkt. Inte nog med det, definitioner för samma sak är dessutom i olika språk. Problemet är först oändligt där olika kulturer och därtill språk möts för samma yrke. Ett så exklusivt yrke för sig, begär begåvade och initierade, att rariteten skapar ett gränslöst yrke som har trotsat alla makter så väl naturens som människans. Detta yrke har tagit proportioner ur ramarna. Jag tänker mig, kanske pretentiös men värt att våga för att stoppa yrkets massaker som, ett exempel skrevs på ”författarens introduktion” i denna bok, utvecklar vidare dialektiken inom produkternas definitioner. Så, att läsarna, initierade, hobbymålare, leds till en viss klarhet. Dessutom vill jag tillägga att producenter som marknadsför produkter, bör skriva på svenska som t.ex. ”Venetiansk terpentin kan man skriva istället som det heter lärkträdskåda” Vi är inte i den tiden där massonernas skapade makt via yrkeshemligheter för att överleva mot tyranner eller för att nertrycka motsatta kön. Med detta vill jag säga att det inte skulle vara fel om det på den lilla etiketten på produkten skulle producenter tillägga i miniskriftformat den belysande informationen där produkten tillverkats just då. Vidare med konkret exempel: ”Venetiansk terpentin (lärkträdskåda). Råvara från Frankrike.”  En skarpsynt läsare förstår att Venetiansk innebär Venedig (huvudstad som har gett namn till Venetos region i norra Italien). Men förbluffande nog, lärkträd finns också i Sverige t ex (här tänker jag på produktion) men råvarans område är Frankrike. Hur det går ihop? Läsare som är kulturellt intresserade kan då fördjupa egen stimulerad kunskap med vidare undersökning till dilemma. Yrkesmässiga utövare har nytta av information som relateras till själva konsistensen av den naturliga produkten som varierar på grund av olika klimatskillnader m.m. Därför mitt försök nu är att ha definition som underlättar för utövare just med denna läsning.

                                                         Botten material: Med det menar jag träskiva. Det kan vara duk om inte duken fästs på träskivan.

                                                         Underlag: duk eller papper, sand, spån eller annat som fäster på träskivan eller annat bottenmaterial. En del av dem är själva bottenmaterial som t ex väv.

                                                         Grund: grundskiktfärg eller produkt som täcker underlag och som det är den del som måleri ska vila på.

                                                         Essens. Finns under olika beteckningar. Alkohol, eter, kloroform. Växt derivatet också under namn eteriska oljor som terpentin, rosmarinolja, lavendelolja, spikolja (natur starkare lavendelolja), nejlikaolja. Olja derivatet, petroleum derivatet som bensin, olja för lampa, mineral terpentin osv. Substanser som är i grunden lösningsmedel, brandfara och som inte hermetiskt skyddade avdunsta inom tiden.

Tempera: vattenbaserat måleri.

Medium: typer av blandningar som underlättar själva måleriets gång såväl vattenbaserat, oljebaserat, blandad teknik (läs vidare under Mixtum kompositum).

Andra definitioner återkommer under flera tillfällen och påminna saken i sina nyanseringar och användningar.

 

                                                         Man kan måla på alla tänkbara bottenmaterial: sten, trä, duk, metall, glas, tegel, syntetiska fiber m.m. Feta eller magra ytor, släta eller stäva, porösa eller täta. Det finns underlag som man kan måla på direkt med mer eller mindre anpassad färg. En del underlag kräver en förberedande behandling, som kan göras med vatten, ägg, lim, olja, fernissa, vax och så vidare med eller utan färgpigment. En äldre målarteknik för dukar som är mindre anpassat för ett extrem slät yta som glas till exempel kan före målningen behandlas med en blandning av lim och sågspån, en vägg i cement kan täckas med väv, etcetera. Underlag förändras helt eller delvis. Målning kan också byggas upp på olika sätt som till exempel lim och vatten före oljan eller harts på ett grund i olja. Underlag och målningen kan ha ett eller flera lager.

                                                         Lasyrmåleri med kombinerad teknik kallas skiktmåleri i blandad teknik. Det är den mest kompletta av alla målningsmetoder. Man skulle kunna säga att den är summan av akvarell, gouache, akryl, olja och experimentell målning. Den som lär sig denna teknik lär sig också detaljer av alla andra tekniker.  Slutligen kan sägas att den ger konstnärer en fördjupad känsla för sitt arbete. Man höjer förmåga att läsa målningar från alla tider. En grundlig materialkännedom och en möjlighet att göra egna personliga konstruktioner. Det är skolornas skola, en befriande skola, den stora konstens konst.

 

Foton av målning: steg för steg

1 Teckning. 2 Utsuddning. 3 Konturer. 4 Radering av konturer. 5 Första ljus och skuggläggningen. 6 Färggrund. 7 Mörk fernissa. 8 Slutliga färg. 9 Retuscher- fernissa. Man kan också tillägga 10 slutfernissa och 11 vaxning.

 

 

DEL I

Arbetsgång

Du borde skaffa dig en ateljé med fönster i norr. Ett rum, en plats där ljuset faller jämt, där du kan vidare skapa egna nyanserade belysningar precis som det skulle vara en fotoateljé.

Man bör alltid dokumentera arbete med varje enskild tavla. En sådan beskrivning av arbetssättet, som jag kallar formel eller formula, och som jag skall ge exempel på, hjälper dig, när du bygger upp ditt verk. Innehållet kommer att variera beroende på vad du tänker göra. Ett arbete enbart i tempera eller i olja kräver färre moment än ett verk med kombinerad teknik.  På det här dokumentationsbladet skall du notera varje steg och alla ingredienser etc., som ingår i skapandet av ditt konstverk. Bladen är inte bara viktiga för dig utan blir också till hjälp för experter som en gång kommer att restaurera målningarna om så skulle behövas. Dokumentationen blir ett viktigt underlag för dig som grund för att utforma en arbetsbeskrivning som varudeklaration. Garantin klistrar du bakom verk, på andra sätt medföljer varje verk för sig och för köparens glädje. Inte minst är det viktigt för dig att följa noteringar under formande av egen stil och vidare utveckling. Dessutom är formler ett underlag för dig som seriös hantverkare där du noterar tidens verkan av verks mognad typ sprickbildning, gulnad etc. Ett måste före leveransen av produkten. Notering av viktiga observationer för eventuella tekniska komplikationer, forskning. Dokumentationsbladet är en grunddokumentation för alla målartekniker som du praktiserar.

 

Du som kan vara känsligare än andra. Som elev i en konstlinje, deltagare på en målarkurs, amatör eller hobbymålare, du som väljer en sådan komplex målarteknik skall inte nu bli nedstämd av följande dokumentationsblad som i sin helhet verkar vara för djup. Det handlar bara om att vänja sig. Läs hela boken, komma in i sammanhang. Ta upp det som känns lättare för dig som första steg och sedan så småningom uppleva resten om det känns bra för dig.

 

Standard DOKUMENTATIONSBLAD

 

Formula nr...............

 

Titel........................

 

Formula nr

 

 

Foto eller skiss av den färdiga tavlan

 

 

 

Datum……………..

 

Del I

 

1……………………..                Bottenmaterial:  ………………………

 

2……………………...               1: a  lim skikt på underlaget : ………                                                 

 

3………………………               2: a lim skikt  på underlag : ………..             

 

4…………………….                 Underlag nummer: ……………………

 

5…………………….                  Lim skikt nr. 3: …………………..

 

6…………………….                  Lim skikt nr. 4: …………………..

 

                                              

 Del II

 

7…………………….                  Grunderingsskikt nr. 1: …………

 

8…………………….                  Grunderingsskikt n. 2: ………….

 

Del III

9…………………….                  Teckning: ………………………...

 

10…………………….                  Fixering av teckning: ……………..

 

 

 Del IV

 

11…………………….              Konturer:

……………………….

 

12…………………….              Fixering av

  konturerna:

……………………….

 

13…………………….                    Vitt pigment i

 

tempera  för lasyr av förstärka konturs

 ton:                 

………………………             

14…………………….                  Fixering av tempera: ………………

 

 

Del V

 

15…………………….                  Verdaccio, första

 

                                                         skuggor och ljus med

 

                                                         Ägg tempera.

                                               

                                                    Ägg: ……………………………….

                                               

                                                   Olja: ……………………………….

                                                 

                                                   Annat: …………………………….

 

 

Del VI

 

16……………………..               1: a färg.

    

                                                 Olja

baserad:

………………………. 

 

                                                Harts baserad: ………………………

 

                                                  Annat: ………………………

 

                                                

Del VII

 

17…………………                     Mörkt pigmentet i

                                    fernissa:

……………………

 

 

 

Del VIII

 

18 ………………………              2: a färg:

 

                                                    Oljebaserad: …………………

                                                

                                                    Hartsbaserad: ………………

 

                                                    Annat:

 

 

Del IX

 

19………………………                Retuscher av:

 

…………………

                                         Skuggor: …………………

                                          Ljus:

…………………

                                       Färg:

…………………

                                                    Annat: ………………………….

                                                 

 

 

Del X

 

20………………………...               Slutfernissa nr. 1:

 

21…………………………               Slutfernissa nr. 2:

 

 

Del XI

 

22…………………………..              Vax nr. 1:

 

23…………………………..              Vax nr. 2:

 

 

Del XII

 

24…………………………..              Övriga

 

anteckningar:

 

Dekoration:

 

Modell:

 

Anmärkning.

 

Avslutande arbete:

 

Signatur:

 

Pris:

 

 

 

1:a exempel av varierad ifyllda dokumentationsblad

 

Formen nr 406

Titel

 

                                                        

Foto eller skiss av

 den  färdiga tavlan

Datum 1992

                              Del I

1     Bottenmaterial: tjockt tyg i bomull 80x1002    

2     1: a lim skikt på underlaget: standard blandning av kasein lim

3                            2: a lim skikt på underlag:                

                             

4                                                       Underlag nummer: 1, av tunn linneduk.

 

5                                                       Lim skikt nr 3: varmt lim av hud (totin)

 

6                                                       Lim skikt nr 4:

 

 

Del II

 

7. 24 feb.               Grunderingsskikt nr 1: en del varmt lim, en del äkta litopon och en del zinkvitt.

 

                                                             

8. augusti               Grunderingsskikt nr 2: som ovan.

 

Del III

9                            Teckning:

10                          Fixering av teckning:

                              Del IV

11                          Konturer:

12                          Fixering av konturerna:

13                          Vitt pigment i tempera för lasyr av förstärkta ton:

14                          Fixering av tempera:

                             

                              Del V

15                          Verdaccio, första skuggor och ljus med ägg tempera.

                              Ägg:

 

                              Olja:

 

                              Annat:

 

 

                              Del VI

Färgpigment för 1: a färgskikt.

4 februari.

Oljebaserad: Äkta pigment. Solexponerad linolja för koboltblå. Solexponerad vallmoolja för andra pigmenten (egen tillverkning 1992).

 

 

                              Del VII

 

17                          Mörkt pigment i fernissa:

 

                              Del VIII

 

18         Färgpigment för 2: a skikt:

                                                          

 

                              Del IX

                              Retuscher av:

                              Skuggor:

                              Ljus:

                              Färg:

Annat:

 

                             

Del X

    

 20. 4mars.            Slutfernissa nr1:

                              sandarak.             

 21. 8 april.            Slutfernissa nr 2: dammar.

 

 

                              Del XI

 

22.  8 maj.              Vax nr 1:

 

 23                         Vax nr 2:

 

    

                              Del XII

   

24 Övriga anteckningar:

 

Dekoration:

 

Modell:

 

Anmärkning:

 

Avslutade arbete:

 

Signatur:

 

Pris:

 

 

 

2: a exempel av varierad ifyllda dokumentationsblad.

 

 

Formula nr. 196

Titel…………..

 

Datum 1986

 

Del I

 

1     Underlag

2     nr1: Spånskiva 40x50, 5 mm tjock.

 

12 sept. 1: a lim skikt på underlaget.

Lim:

4 gr gelatin, 100 gr vatten.                                 

20 droppar glycerin och

5 Av ammoniak.

 

2: a lim skikt.

 

3                                                                                                                                Underlag

4                                                                                                                                nr. 2: Handvävd linneduk gjort i slutet på 1800 talet. Klistra på.

 

3: Lim skikt nr. 3: Ett skikt lim ovan nämnd.

 

Lim skikt nr. 4:

 

 

Del II

7                                                                 Grunderingsskikt nr. 1: 2 gr

gelatin och 50 gr destillera vatten, 5droppar ammoniak, 2 gr vetemjöl, 50 gr krita.

 

8                            Grunderingsskikt nr. 2: Lim ovan nämnda med inslag av 25 gr vitzink.

                              Grunderingsskikt nr. 3: Lim som beskrev på 1: a lim skikt med inslag av 10 gr krita, 10 gr vitzink, 2 gr vit vetemjöl.

                              Grunderingsskikt nr. 4 och 5 som grunderingsskikt nr. 3. Anmärkning.

Grunderingsskikt nr. 6, 7, 8 och 9: Lim som beskrivs på 1: lim skikt med tillsats av 10 gr vitzink.  Anmärkning.

Grunderingsskikt nr. 10: Ovannämnda lim med tillsats av 1 del blyvitt. Blyvitt pigment hand revs med sol exponerad kokt linolja ateljé tillverkade 1983. Lite franskt terpentin tillsats i denna färg.

 

 

Del III

9. 1 november.                

Teckning: Kalkerad.

10 Fixering: av teckning: teckning med skrivmaskins papperskalk.

 

Del IV

11                                                             Konturer:

 

12                                                             fixering av konturerna:

Vitt pigment i tempera för lasyr på förstärkta kontur toner. Vitt pigment med helt ägg. Anmärkning.

13 Fixering av tempera:

 

Del V

15                          Verdaccio, först skuggor och ljus med ägg tempera.

Ägg: äggvita blandat med pigment grönt umbra för målade skuggor och titanvitt med äggvita för ljus.

                              Olja:

                              Annat:

 

Del VI

16 Färgpigment för 1: a skikt.

Oljebaserad: En del sickativ linolja från 1986 (egen tillverkning.)

Harts baserad: En del koncentrerad mastixlösning (egen tillverkning).

Detta medium revs med pigment. Målade partiet i tavlan med denna blandning: konturerna på min teckning, himlen, berg, havet.

Annat:

 

Del VII

17. 4 nov.              Mörkt pigment i fernissa: En del sickativ linolja, en del sol exponerad sickativ vallmoolja, två delar koncentrerad mastixlösning (egen tillverkning).

Anteckningar.

                             

Del VIII

18 Färgpigment för 2: a skikt.

Olja baserad: Egen tillverkade sol exponerad linolja 1983. Revs färg och målades i den centrala delen av frukt stilleben.

Harts baserad:

Annat: Gammal filmjölk blandades och revs i blåoljefärg blå ultramarin purissimum och i titanvitt. Vitfärg målades väggar av motivet.

 

Del IX

19 Retuscher av:

Färg: Retuscherade färg.

Skuggor: Förstärkte en del av skuggor.

Ljus: Ja.

Annat:

Med: Pigment revs med en del av sol exponerad sickativ linolja (eget tillverkning 1986) och en del sol exponerad sickativ vallmoolja 1986. Anmärkning.

 

Del X

20                                                             Slutfernissa nr. 1: Ett skikt av koncentrerad mastix fernissa.( egen tillverkning). Slutfernissa nr.2:

 

Del XI

22 Vax nr. 1:

23 Vax nr. 2:

                             

 Del XII

24 Övriga anteckningar:

Dekoration: Bakom pannå och över kanterna är målad ett skikt natur asfalt.

Modell:

Anmärkning: Nr. 3 limmet torkar bra och det sker under halva dagen.

Grund nr 1, blandningen räcker för tre pannåer.

Grund nr 2, vit färg strålar en bra intensitet och torkar fint. Grunder nr 3 till 5 ger en kall ton. Grunder nr 6-9 dom täcker mycket bra och torkar snabbare än tidigare underlag skikt.

När man målar över grund nr 10, en grund som är väl täckande och icke absorberande går att få lasyr och andra fina degraderade färgtoner. Med flera lasyrer på varandra får man ett mycket gott djup mellan toner och i den vita färgen får man de mest intensiva ljusa effekter. Det enda problemet är att penseldrag skall dras med en lätt hand och med en av de mjukaste penslar av den högsta kvaliteten, annars är risken att det förekommer rispor som kan vara obehagliga för ögon att titta på. Medan ovanpå väggar som bibehålls matt det blir lättare med övermålning och går bra också att utföra lasyrer.

 

Avslutade arbete.

Signatur.

Pris.

 

Här ovan har vi sett två ifyllda dokumentationsblad. I det första har vi som resultat en oljemålning. I den andra har vi skiktmåleri i blandad teknik.

 

Nu du kan mata in på data eller skriv ut en sådan grund dokumentationsblad och kopiera den så pass att du har för ett tag, 10-20 skulle räcka bra för en början.

 

Nu gör vi ett utdrag av ett sådant dokumentationsblad. Det blir varudeklaration och garanti som nämns ovan. Som sagt, det är nödvändigt i olika syfte och inte minst som bevis av DIN kunskap som seriös och professionell hantverkare

 

 

Varudeklaration

 

Verk nr 406.

80x100 cm.

Underlag: tjock bomulls duk och en finn linneduk.

Målargrund: kasein lim och harlim (Totin.)

Färger: äkta pigment, linolja och vallmoolja.

Slutfernissa: sandarak den 1: a och dammar den 2: a.

Vax: en skikt carnauba vax.

Teknik: skiktmåleri.

05/12/94-08/05/1995.

Konstnär: GAM

Underskrift:

 

När du kommer att vara rutinerad, du har fått lätt med en eller flera formula som du anser att du kan då och då köra med en likadan procedur för en serie tavlor, kan du förbereda ett antal varudeklarationsblad som sedan du klistrar bakom tavlorna.

Här vill jag tillägga några ord angående om tid där du befinner dig, åratal, i framtiden, kan en sådan procedur av dokumentation minskas på grund att du kan finna på marknaden produkter eller sätt att göra eller skydda dina verk som är typiska för din tid, alltså, att olika komponenter förenas i en två eller tre arbetssätt, men det är ändå DU som flitigt skall kunna visa din kunskap och varudeklaration som i den närmaste framtiden är nödvändig.

 

Grund varudeklaration:

Verk nr …

Storlek: ...

Underlag: …

Målargrund: …

Färgsättning: …

Medium: …

Slutfernissa: …

Vax: …

Teknik: …

Datum: …

Konstnärsnamn: …

Underskrift: …

 

 

 

DEL II

 

Lim.

 

Limmet utgör det första isoleringsskiktet mellan spånskivan och färglagret. Ovanpå limmet kommer grunderingen som också bidrar till tavlans kvalitet genom att ge olika sliteffekter, som kontraster mellan matta och klara partier. Kaseinklister är ett bra underlag för matta och benlim är att föredra för underlag för klara effekter.

 

Man börjar med ett lager lagom starkt kallim, ett kasein lim.

 

8 till 12 g kaseinpulver

1 dl destillerat vatten

5 ml ammoniak (=40 till 70 droppar).

 

Häll upp vatten i ett skål, keramik kärl emaljerat in och utvändigt, går också bra med en glasskål eller vas, hård plastskål går även bra. Objekten skall ha en oval botten och så pass bred öppning att  din hand går att föra in så att du ska kunna tvätta föremål efter användning.

Väg upp kasein på ett papper eller i ett annat lätt föremål som t ex plast föremål från husmanskost förpackning.

Bredvid kärl du har en spatel i trä, ben eller hård plast.

Ta kasein och häll sakta över vatten samtidigt du intensiv rör med spatel. Blanda det några stunder till dess du ser att alla flingor är våta och inte formar sig i klumpar av denna blandning, låt dra en kvart ej mer eller mindre.

Så småningom kommer kaseinet att svälla. Låt det svälla i en kvart mindre eller mera. Sedan rör du om igen och medan detta sker tillsätt du ammoniak lite i taget. Tillsättande av ammoniak medför att vattnet och kaseinet snabbt förenas till lim.

Fortsätt röra ganska snabbt ännu en stund.

Kaseinlim, som tillverkats på detta sätt, kan förvaras ett dygn. I kylskåp står det sig längre tid.

OBS. Ett mer koncentrerat lim åstadkommer du med att minska vatten eller höja kasein pulver.

 

Vattenmått

Kasein

Keramikkärl el. lik.

Spatel i trä, plast eller ben utan fördjupningar.

Droppräknare

Målarpensel med långa borst för hantverkare.

 

Stryk på limmet med penseln på alla ytor och kanter på skivan. Lägg på limmet med penseldrag enligt Bilduren, så att de så småningom bildar ett nät.

 

Den här typen av penseldrag fortsätter du med under arbetet med tavlan till och med den slutliga fernissningen.

 

Kasein limmet kan göras smidigare med tillsats av glycerin.

Då tillsätter du 10 ml glycerin tills nyssnämnda recept i sista momentet då kaseinet och vattnet har bildat en homogen vätska.

Limmet torkar på halvtimme eller mindre.

Glycerinet gör mer elastiskt limskikt och med det minskar man limskikts sprickbildning.

Limmets torkningstid påverkas av underlag som kan vara för tät eller för sugande, temperatur i området som kan vara för fuktig, själva limmets fetthalt och koncentration. Personligen upplever jag att en del fuktighet under limning gynnar arbetet med gott resultat.

 

 

Lim framställt av gelatin. Ljummet lim. ( Gelatinblad kan du köpa i livsmedelsaffären.)

 

Detta lim bör penslas på, när det är ljummet, varken för varmt eller för kallt.

För medelstarkt gelatinlim tar du 3 till 5 gr gelatin till 1 dl vatten.

Klipp de genomskinliga gelatin bladet i fyrkantiga småbitar med en sax, väg dem och lägg dem i vatten i ett keramikkärl.

Vattnet i kastrullen bör stå någon centimeter högre än vattnet i keramikkärlet.

När det börjar värmas, rör du om lösningen med en slev av trä, plast eller ben. Efter en stund förenar sig ingredienserna till ett lim.

Man kan också till detta lim tillsätta 10 till 20 ml glycerin för att förhindra sprickbildning. Limmet fäster när det torkat, och det torkar ganska fort.

 

 

Förbered: Glaserad keramikkruka som tål värme. Varmt vatten. Kastrull. Lim. Elplatta eller annan värmekälla.

 

 

Starkt lim. Varmt lim. Harlim  

 

Ett varmt lim. Ju varmare lim som läggs på, desto tunnare blir limskikt och tvärtom. Om limmet svalnar, blir alltså limskiktet tjockare. Det här limmet fäster snabbt när det svalnar.

 

För medel starkt har lim tar man

 

8-10 g bitar av harlim till 1 dl kallt vatten.

Låt limmet svälla över natten. Ställ det sedan i vattenbad som beskrivits för föregående lim. Här skall temperaturen vara högre än för gelatinlim.

Det tar 5-20 minuter för benlimmet att lösas fullständigt i det varma vattnet. Det är viktigt att du hela tiden rör om i lösningen.

 

Kom ihåg att limmet koncentreras vartefter avdunstning pga. värme fortgår. Om arbete med limningen drar ut på tiden, skall du därför tillsätta vatten av samma temperatur.

 

Om du vill ha ett magrare lim, tillsätter du mer vatten. Även till detta lim kan du tillsätta 4 droppar ammoniak och 8 droppar glycerin.

 

I handeln finner man det här limmet i kakor på 15-17 cm, som är 8-10 mm tjocka. Du tar en hammare till hjälp för att krossa kakorna, som du har lagt i tyg eller i flera lager plastpåsar.

 

 

Dessa tre slag av lim kan man lägga på varandra på samma underlag vid limning och grunderna.

Tillsättande av ammoniak till det här limmet rekommenderar jag för att det är enkelt och utgör en garanti för konstverket.  

 

Man kan polera varje lim lager med sandpapper.

 

Om limmet är tjockt bör man jämna ut det med en spatel av trä, plast eller ben.

 

Med spatel krävs det en lätt hand, om man vill ha ett tjockt lager på en eller flera millimeter, medan skrapning ger ett mycket tunt lager.

 

Du får komma ihåg att pannåer som är tunna och breda böjer insidan där du råkar måla flera skikts koncentrerade lim. Du får alltid stryka minst ett limskikt på baksidan av pannå. Böjning sker också under grunden, själva färgmåleriet, efter fernissan. Problemet förekommer under torknings tid och det innebär katastrof. Jag menar, att du måste vara noga med koncentrations styrka i alla delar av måleriet, från limning, grunder, färg, fernissa. I början av din verksamhet, som lärling, var försiktig och starta med svagare skikt på varandra men alltid genom att följa principen fet på mager. Fet på mager innebär stabilitet i måleriet, kvalitet, men risken är att man upptäcker försent en sekundär effekt av en för hög blandning av en del naturstarka komponenter. Pannåer under 1,5 cm bör alltid strykas också bakifrån. Var uppmärksam där varmt lim, sickativ kokta oljor och koncentrerade fernissor ingår och inte minst noga med grunder. Du måste veta att effekt i början blir annan när du koncentrerar lim och grunder på en spänd duk på ram. Duken spänner sig och etablerar ett härlig lätt underlag att arbetar med. OBS! En för okontrollerad och för stark dosering bär med sig deformering i hela ramen och kommer att bli svårt att rätta till. För pannåer samt för dukar på ram, böjning eller deformering blir på grund av naturliga fenomen som till exempel att värme expanderar och under normala förhållanden med nerkylning kommer tillbaka den näst normala formen.

 

 

 

DEL III

 

UNDERLAG

 

Dukar.

 

Duk för målning kvalitativt är linneduk. Medföljer som ganska konventionell bomull och jute näst sist, mindre vanligt är sidenduk. Natur och syntetiska fiber blandning är också användbara men, ska läggas som sista val p.g.a. deras natur som inte är provad i tids perspektiv. Dukar kan vara nya eller begagnade. Dina egna begagnade sänglakan från den tunnaste till den grövsta, bekanta kan också ha lakan eller gardiner att skänka till dig, gratis eller med ett litet konstarbete i utbyte. Föredra vita dukar, men andra helfärgade går att använda. Dukar med mönster går också att använda, men det fodrar en bra vidare isolering av flera täckande grunder så att mönster inte stör målningen, om du inte vill använda dukens mönster som en del av ett måleri.                                                               

 

Linneduk  är att välja för excellens som underlag för olika målerier, tempera, oljor, hartsar, muralmåleriet, akrylen, vinyliter. Denna typ av målarduk är stark, stabil, konserverar sig bra i tidens anda. Linneduk anpassar till alla slutliga konstnärers önskningar som matt, halvmatt eller halvblank (du kan bestämma definition), blank, vi tillägger den sista definitionen om du vill pröva dig fram extra blank. Linneduk i mellantjocklek med tät vävnad är ett bra underlag för en blank teknik.

 

Bomullsduk. I fall att du väljer bomullsduk som underlag och speciellt som enda underlag, föreslår jag att du väljer en tjock tät vävd duk, en sån duk klarar bra olika omständigheter som temperaturväxlingar och fukt. Dessutom passar bra för tyngre och komplexmåleri, vattenbaserade, lim baserade, harts baserade, kokta oljor och vaxade i flera lager.  Bomull är för sin natur absorberande och det är utmärkt för teknik av matt utseende. OBS! Tungt måleri på ett starkt absorberande grund begär en långtidstorkning. Stark bomullsduk är passande som 1:a underlag för olika puts med släkt kalkblandning. Än idag kan du köpa billigt gamla lakan i olika aktions försäljning eller secondhand butiker. Institutions lakan är att föredra för deras grova standard kvalitet.

 

Jute.  Denna säckduk tål bra alla komplexa målartekniker med olika starka blandningar och med långa väntetider och torkning som ovannämnd duk. Juteduk är den mest anpassningsbara i flera underlag typ: Tjock jute, tjock bomullsduk, tjock linneduk och fin linneduk. Du måste komma ihåg att ett sånt starkt underlag ska limmas fram och bak med minst en lätt grund på baksidan. Jute klistrar sig bra på trä som på vägg (trävägg eller mur). På väggen är jute utmärkt i olika avseende. Fastnar lagom som sedan kan vara lätt att får bort om man vill flytta måleriet till en annan plats. I fall du vill ha en högt dekorativ effekt och utföra arbete på en kort tid, efter att ha limmat duken på väggen så målar du tunna skikt på ett sätt att jutevävnaden syns. Du får dock använda en sådan duk för dekorations syfte som ger dig ett bra resultat oavsett storlek, om du skall måla på en del av väggen eller utföra en monumentalmålning. Ifall du behöver stora kvantiteter duk, inte bara jute, kan du söka upp hos grossister med all din rätt som bildkonstnär att köpa någon rest av rulle inte i högsta kvalitet som kan finnas bortglömd någonstans i magasinet. Dekoration, du förstår, att jag menar ett måleri som är mindre bearbetad och kom ihåg att pris därtill räknas mer än vanlig timpenning som en målare men aldrig så högt som om det skulle vara ett mästerverk.

Angående jute på pannå vill jag här berätta till dig om en av mina mindre djärvaste undersökningar nämligen om formel nr 177. Maj 1983 började jag arbeta på en spånskiva underlag 220x185 och klistrade över en jute duk. Tavlan avslutades juli samma år. Verket hängdes på husväggs utsida där den fick utsättas för ljus på dagen. Måleriets komponenter var, är, ägg, dammarharts, linolja och vallmoolja, fernissat med en blandning av lärkträdskåda (koncentrerad venetianskt terpentin - franskt) och terpentin i samband med franskt lavendelolja, avslutades med karnaubavax. Verket blev då exponerat av årets alla väderlekar. Regn, solen upp till 46 grader som högsta mätta temperatur mitt i sommaren, fuktighet i högsta grad (huset var nämligen en del av en stor bondgård), snön, kylan ner till minus 30 grader som lägst. Tavlan kontrollerades regelbundet, nästan dagligen. Juni 1994 avslutade jag det sträng kontroll utan anmärkning. Än 1990 sista gången jag såg pärlan, efter detta lades verket i flera år på marken under snö och annat så konstaterade jag att lätta skador provocerades mest under olika transporter och var inte så anmärkningsvärda, själva måleriet var intakt!

Du kan komma ihåg att måla på en för slät yta ofta innebär det att på hård yta, färgen löper risk att flagna dvs. om jag skulle ha målat formel 177 direkt på pannå och en slät yta skulle troligen målningen löpt större risk för skador.

 

 

 

 

DEL IV

 

 

BOTTENMATERIAL

 

Trä

 

Du kommer att märka att teckna på ett så fast underlag är lättare t.o.m. härligt gentemot rörliga dukar till exempel. Problemet är transporten. Alla typer av fasta föremål som helt trä och andra surrogat som spånskiva t.ex. är ofta besvärliga att flytta på grund av deras vikt och storlek. Pannåer den som har som plus gentemot tunnare dukar är faktum att deras tjocklek som underlag skyddar målade ytor underifrån mot olika temperatur variationer. Dessutom under flytt olyckshändelser är ofta ett fast underlag att föredra för minskade skador av målade ovansidan. Inte minst kan vi säga att målerier utförda på trä ger en mer imponerande känsla, stabilitet och konserverar sig bra i tiden. Själv upplever jag att alla målartekniker trivs med träunderlag

Den som du kan tänka dig att göra är de säkerhetsåtgärder som kan vara till hjälp eller garanti att inget kan hända i målade skikt på grund av detta bottenmaterial och där har vi några saker att tänka på.

 

Du har t.ex. trä som bottenmaterial i form av hel träplanka och om vi tar som exempel ek. I vår tid är det svårt om inte omöjligt att få ta på stora dimensioner av ett sådant trä slag på grund av lika med noll produktion och lika väl höga marknadspriser. Vi kan säga att du får tag på ett sådant och vill måla på det. Du skall tänka att ek innehåller s.k. tanniner som i sikt kan påverka toner i övermålning. Fast små dimensioner av en sådan slags planka kan var full av liv och att deras rörelse kan i en för stel övermålning skapa sprickbildning. Andra problem som innefattar mjuka eller hårda levande träslag kan vara t ex oxidation, svampar osv. Bra om du får tag på trä behandlat mot mögel och andra typer av naturliga komplikationer. En förstärkning på baksidan av underlag är nästan alltid nödvändigt. Träövermålning i form av ett bra elastiskt målningsunderlag är en bra försiktighetsåtgärd.

Obehandlad levande äldre trä är att föredra än yngre.

Finns trä för möbler som panel skiva och som redan är vattentät behandlad, släta på en sida och duk som är mönstrad på andra sida. Undersök marknaden, prova dig fram med nya rön och skapa eget sätt. 

 

Själv har jag arbetat i många år med s.k. döträ, pressad sågspån med stabil och stark industri limning alltså spånskivor  i högsta kvalitet. Under drygt 15 års undersökning med olika slags träslag har jag konstaterat att spån skiva av högsta kvalitet med 1,50 cm, fint isolerad på alla sidor med två eller tre skikt undermålning. Det har aldrig varit orsak för något problem, eller att detta underlag negativ påverkade tavlan i sin helhet.

Denna träskiva, precis som andra träunderlag, kan påverkas av tekniska hanteringar som i sin tur kan påverka måleriet delvis eller i sin helhet, se här nedåt i praktiken.

 

Spånskiva som underlag.

Den ovan skisserade tjockleken av 15 mm är acceptabel om antalet skikt av lim, grunderna, målning, fernissa och vax är begränsade. Du bör då se till att du stryker på varje skikt såväl på fram och baksidan som på sidorna. Annars kan skivan bli deformerad, något som försvårar och försämrar kvaliteten på ditt arbete och inte minst under kraftiga temperatur förändringar kan det provoceras sprickbildning för mindre elastiskt måleri. I denna dimension bör man undvika andra underlag över denna som till exempel dukar, såvida man inte förstärker skivan. Förstärkning det kan man göra på följande sätt, och sedan kan man dra över 2: a underlag utan något som helst problem.

 

 

Här ser vi bilden av en större pannå med förstärkning

 

Du måste veta att det finns olika sätt för att förstärka bottenmaterial, som du kan se av de här exemplen. Skivorna till underlag finner du i olika standarddimensioner i trävaruaffär. Du kan använda såväl trä, metall eller annat på baksidan limmat eller lätt skruvat och limmat.

Ifall att du inte har förstärkt pannå i tid och där uppstår en böjning under förlimmning eller efter grund, får du tänka på att en vidare förstärkning av en redan böjd pannå efteråt inte är att önskas. Komplikationer kan visa sig under arbetets gång, kort därefter eller senare i tid. Under arbetet kan till exempel andra underlag släppa där limning hade fäst dåligt. Mer eller mindre synliga luftbubblor kan bredda sig. En duk som inte sträcker sig över hela ytan på pannå och inte är bra fäst på baksidan kan under retning släppa mer eller mindre på kanterna. Andra fasta underlag av samma natur som det första underlaget eller annat kan också släppa under en sådant starkt tryck. Hela ytan kan deformeras. Om inte annat, kan man vidare måla på en sådan böjd yta, men tänka på att undvika att mata målning med vidare limning, harts tillägg, oljor som med tiden blir för stela eller fernissa tavlan. Alla vidare typer av skikt blir en ytterligare belastning för underlaget. Du förstår att andra djupare skador typ sprickbildning kan uppstå omedelbart eller i tid ifall du rättar till en redan färdig målad pannå. Här vill jag uppmana dig att vara noga med dosering och tid för tillämpning av produkterna för att böjning kan smyga sig fram andra eller tredje grund till exempel, kanske en vecka efteråt när alla överskikt är torra.

 

Här vill jag ge dig ett försprång i fantasin angående bottenmaterial i trä.

Vi tänker oss en vanlig träskiva som är försett med raka linjer. Det går faktiskt att ändra utseende, inte riktigt som en maquiage och inte heller som det är i tiden dom berömda silikon ingreppen, mest liknar en plastik operation. Vi sågar och slipar fram runda, ovala, oregelbundna rörelser till denna trä skiva eller pannå som kommer att vara bottenmaterial till vårt super verk! Vidare skapar vi med andra stackars eller lyckligt lottade trä bottenmaterial en blandning av spetsiga och runda detaljer, andra bara spetsiga som en stjärnas förebild eller väljer mellan dom runda förebilderna av faderns sol eller riddarens runda bord. Precis som det känns för dig, från ditt inre eller bara av praktiska skäl. Det är med träet som underlag med en fantastisk förmåga för en bredare konstnärlig upplevelse. Får man tillägga att sådana pannåer inte behöver ramas in, eller i fall man ramar in de delar som du anser går att rama in. Ramens färg och form kan i så fall vara en utvidgad formgivning i tavlans helhet. Se ovan bild.

 

 

Ändring av bottenmaterial som underlag

Vi kan ändra tre underlag genom att fara över andra underlag som t ex. dukar eller papper som mjuka underlag, sågspån, marmorpulver, pimpsten i olika kornstorlekar, sand, spackel, puts, extra skiva träslag m.m. 

 

Dubbelt underlag.

Med dubbelt underlag menar jag att det primära underlaget blir helt täckt av ett annat underlag som i sin tur blir täckt av själva målningen. Dubbelt underlag = två underlag.

Här vill jag poängtera för dig och klargöra grunderna i vårt yrke, att ett underlag som är delvis täckt tillhör egna studier eller definieras som dekoration och inte som verk. Med det vill jag säga att en sådant blandat objekt minskar värdet på marknaden på grund av försämrad kvalité. Kvaliteten består där måleriet vilar på ett helt underlag av samma natur. D.v.s. att komponenter i måleriet inte skall utsättas för risker av förändringar som kan påverkas av olika slags underlag.

 

Fler underlag.

Definition av flera underlag innebär att underlaget kan vara täckt av en eller två, tre t.o.m. fyra andra underlag av samma eller annan natur. Vi tar några exempel.

Träskiva blir täckt av duk. Det är i sig flera underlag utan att definiera kvantiteten eller kvaliteten. I vårt arbete, det är bra om vi använder ett klart språk oss emellan så vi kan tydliggöra typer av underlag, men ibland måste man förkorta sammanhanget. Vara så tydlig att det kan med definition vara ”flera underlag av samma natur eller flera underlag av olika natur”. Inte glömma sedan när du dokumenterar att definiera i varudeklarationen klart olika typer av underlag.

 

Personligt kan sägas att jag trivs bra med att måla på ett mjukt underlag (duk) limmat på ett hårt underlag (träskiva). Träskivan i dubbla underlag är i själva verket bottenmaterial. Dessutom vill jag tala om än en gång att underlag av duk förvandlas i bottenmaterial definition när den inte är klistrad på pannå, mur osv. Linneduk på spånskiva är den som i många år gett mig de bästa resultaten och känslomässiga upplevelser. Som nybörjare kan jag föreslå att du har det som grund i flera faser. Inte minst av praktiska skäl kan du berika dig dessutom av dom här goda grunderna för framöver ett bra arbete.

 

Exempel av ändring av underlag

 

Träskiva (bottenmaterial). Alltså pannå i sin helhet eller avsågad pannå. Duk klistrad på pannå.

 

Underlag 5 steg med ändringar som följer: Grov bomullsduk. Grov linneduk. Mellantjockt papper. Fin bomull. Fin linneduk.

 

Att ändra ett underlag.

 

Förbereder du bottenmaterial spånskiva40x50 cm, det är i sig ett underlag (som sagt går att måla direkt på bottenmaterial) den storlek du önskar. Se att det inte har felaktiga former eller annat som kan försvåra eller som gör ditt arbete värdelöst. Om kanterna är för vassa tar du ett mellangrovt sandpapper för trä och putsar alla kanterna. Håll skivan nära ögat i sin bredd och se om skivan är något böjd, i så fall välj en annan skiva. Ta med handflatan på hela ytan av spånskivan och känn om det kan finnas någon rest av spån som sticker upp och kan bilda en ojämn yta, i så fall ta en fint sandpapper och avlägsna det. Avlägsna allt damm från skivan med en fuktig trasa. 

Sedan förbereder du linneduk i den storlek som täcker en bra bit på baksidan av spånskivan, vi säger att på en skiva 50x60 cm skall du ha en linneduk på 60X70 cm. Storlek ska vara 10 cm över kanterna, det kan verka för den oerfarne överdrivet med tanke att man ska täcka bara framsidan av spånskivan. Det är nämligen så, lim impregnerad duk minskar storleken. Om du klipper linneduken precis på spånskivan av kanterna kommer du att få en halv eller dryg cm linneduk kortare över alla kanterna på skivan att klistra på med konsekvenser för estetiken. Istället kan du öka storleken av linneduk och med det öka stabilitet för det dubbla underlaget.

Bordet där du arbetar skall vara rent från smuts och damm.

Under limning skall arbetsbordet vara fritt från obehöriga föremål.

Lägg spånskivan nära på vänster kanterna av bordet om du är högerhänt eller motsatsen om du är vänsterhänt. Kärl i rätt storlek samt linneduk ska också vara på plats.

Bredvid spånskiva och linneduk har du ett keramikkärl som innehåller lim, kasein lim i detta fall. Limmet skall räcka till 1: a limning, till impregnering av duken och eventuellt en limning över duken.  Du kan spara glasburkar som du kan använda som skål för olika föremål och en av dem är för att ha penslar med skaften för limning.

Du skall ha också en s.k. bultpistol med häftklammer som inte är större än spånskivans underlag.

I närheten skall det finnas en hink med vatten eller en vattenkran för att kunna tvätta händer, penslar eller för annat behov. 

Nu förbereder vi limning

Rör ivrigt med pensel i limmet och sedan stryk det första skiktet med en rund eller platt bred pensel. Var energisk i den första strykningen och mindre i den andra.

Limning sker på olika sätt, som t ex. häll på limmet från kärlet och stryk sedan med spatel eller med händerna, pensel eller rulle, spruta ett fint skick med pistol.

Låt skikten av lim torka helt.

Ta ett av de finaste sandpapper och putsa hela lim ytan på framsidan. Denna procedur är frivillig. Under din lärlingstid är det bra att pröva sig fram med att putsa och andra gånger att inte putsa.

Om, limmet står för länge och därtill limskiktet blir för grovt, föreslår jag att i detta fall det är bra att tunna skiktet med att lätt putsa på ytan. Själv är det inte ofta som jag putsar kasein eller gelatin limskikt, annat gäller med varmt lim där det kan förekomma rester av hårda småbitar som olyckligtvis inte har smält helt och kan bilda en ojämn struktur som måste avlägsnas. Varmt limskikt är hårdare att putsa än mellanstarkt gelatin eller det mjuka kaseinet. Det går att putsa limmad yta efter varje limskikt oavsett underlag. Ifall du tänker dig en slutlig marmoraktigt måleri är putsning en nödvändighet speciellt under grunderingar.

 

Dags att ta itu med duken  

Lägg duken i kärl med limmet och se att hela duken blir helt impregnerad av limmet. Dukar som har ljusa och matta partier visar att det på dom ställena inte är impregnerat, se då till att arbetet sker perfekt.

Sedan duken dränks i lim antar duken en annan nyans, håll duken lodrätt över krukan med den ena handen medan du med den andra tar bort överflödigt lim från duken.

Sträck ut duken och lägg den på pannån.

OBS Om du limmar med starkt varmt lim behöver du skydda dig med rejäla gummihandskar.
Dra ut duken åt sidorna för att släta ut skrynklor, släta till med handflatan ganska snabbt för att få bort luftbubblor. Ifall du ser att det behövs, använd för extra hjälp en hård naturborste under tryck så att duken fastnar och bli helt slät.

Kall lim är lättare att hantera medan varmt lim tar sig snabbare och det sker under luftkylning.

När framsidan är limmad, tar du itu med kanterna och fixar ringen. Tryck ordentligt mot sidorna och fäst duken på baksidan med en häftpistol.

Det är inte nödvändigt att häfta eftersom limmet i sig håller duken på plats, men det ger en bättre säkerhet.

Själv brukar jag stryka ett till skikt lim av samma art på framsidan omedelbart efter att duken är limmad, alltså medan vi kan säga att ytan är fortfarande våt.  Preciserar att du med kallt lim kan dröja med tiden men inte med varmt lim.

Efteråt kan du lägga på grunder. Men först vill jag redan nu ge dig en översikt på limning i det grundläggande alternativet med skikt och art. Alltså, tänka att du nu har förberett samma pannå som är beskrivet här ovan, sedan följer nedanstående alternativ: -olimmad duk dras över pannå och fäst med stift bakifrån + medelmåttig koncentrerad kall lim (kasein) + koncentrerad kall grund (koncentrerad kasein lim och pigment).

- under medelmåttig kall lim ( kasein ) + impregnerad duk av  medelmåttig koncentrerad kall lim ( kasein ) + kall koncentrerad grund (  koncentrerad kasein lim  och pigment ).
- kall lim + impregnerad duk i ljummet lim ( gelatin) + varm grund ( har lim + pigment ).

Varianter som du kan uppleva, konstruerade i olika underlag är många, du får bara komma ihåg följande:

Limning och grund kan vara våt på torr, våt på vått och densitet i limmet samt pigment följer som redan skrivit fet på mager, med andra ord mer koncentrerad densitet över den mindre.

Limning och grunder från början till slut kan göras på kallt, ljummet eller varmt lim. Och som du förstod går det att blanda olika lim arter om man bara följer ovan citerade principer.

Angående olimmad duk, duken och underlag kan fuktas genom att spreja på vatten, låta vila en stund och dra sedan duken över pannå. Små dukar kan strykas med strykjärn med ånga och sedan dra på pannå. Eller, duken kan blötas med duschen, vridas lätt för att avlägsna det mesta av vattnet, dras sedan duken på alla sidor så minskar skrynklorna, hängs på lina ett tag, och när du känner att duken än är våt men inte torr dra den över pannå. Det sista alternativet är den bästa och ytterst anpassad för dukar oavsett för pannåer eller för att dras över ram. Blöta fiber sväller och blir lättare att anpassa sig till underlaget, och drar sedan ihop sig och formar en bra och spänd yta.

Vi går vidare med ändrande underlag och vi följer vidare ovan citerade exempel. Alltså, vi har en pannå som du klistrat en duk på och som limmades en gång efter att duken var klistrad.  Låt då limmet torka. I väntan ser du att allt som ska följa är på plats, andra duk (en fin duk, en tunnare duk) eller ett grövre pappersark.

Andra duken kan vara av samma art som den första eller annan. Den kan vara av samma storlek som den tidigare och häftas som den tidigare. Eller duken kan vara av samma storlek som spånskivan. Kom ihåg att duken kan dras ihop och minskar något. Du får inte bekymra dig att duken inte täcker hela ytan, du får tänka att från en halv till en centimeter av tavlans kanter försvinner bakom guldramen. Här vill jag tillägga att den första grövre duken ifall du ville måla på den, utan att tillägga duken nr 2, du kan klippa den i samma storlek som pannå och fästa utomordentlig på den släta ytan. Problemet är när ifall du vill få bort duken från pannå för restaurering eller hänga vidare på en ram eller klistra på andra underlag.

Papper det är generellt stabilare än duk och klipp den några millimeter minde än pannå.
 GAM treenighet, papper på en gammal bordsskiva.

Limning som följer över papper skall inte putsas, det kan skada pappers yta. Allmänt är papper bäst tillämpad för s.k. mat teknik, alltså allt som grundar sig på svagare limning, magra grunder och vatten baserade målerier. Själv fick jag bra resultat i halvmatt teknik med det som jag kallar lätt hartsmåleri, målning med klaraste oljor som till exempel vallmoolja eller nötolja och hartstyp som sandarak eller mastix som blandades med allra finaste lösningsmedel som spikolja eller rosmarinolja.

Underlag kan ändras också för dukar som är spända på ram genom klistring av andra naturdukar eller papper m.m.

En primitiv billig ram som kan användas för att spänna dukar. Dukar som man sedan vill få bort och fästa på andra ramar eller underlag. Eller en procedur för att använda när man har tid, vill ha produkter märkta av ateljéer samt gör en rad snabba produktioner av tavlor som säljs ihoprullade utan varken stödram eller guldram.  

I stora varuhus, hos en del försäljare av byggnads material eller den närmaste snickare kan du finna allt som i stort sett behövs för att bygga flertal ramar för en bredare produktion av måleri i samma storlek. Du kan bygga 3-5 st. lika kraftiga ramar, andra 3-5 i annan storlek o s v så många du får plats med i din ateljé. Har du tid och lust kan du titta på vinden eller i källaren i ditt hus eller fråga bekanta, se i container eller under husrivningar, finns alltid att plocka trälister för ett sådant bruk.

Jag föreslår att du redan från början har 4 st. ramar där du kan dra över duken, limma, grunda, måla med samma formel med syfte av samma resultat, matt eller blank teknik till exempel. Ett bra sätt för att träna, producera och inte minst välja den mest lyckade för egen privat framtida kollektion eller för högsta inkomstkälla med full garanti som medföljer. För en sådan produktion eller arbetsmetod får du tänka dig att kunna mentalt förbereda dig för en större uppgift än om du bara skulle måla en tavla. Du får beräkna större mängd lim, pigment för grunder och för färg om du tänker dig riva färg i ateljé, dessutom alla skisser eller motiven som du vill måla. Detta sätt att måla är bra för dig personligen som konstnär (hantverk och fantasi konstnärs tänkande), du kan träna länge med flertal olika motiv som behöver kanske samma färg på samma och olika ställen. Du kan omväxla med andra storlekar och blandningar, länge sparas material och onödigt spill av farliga avfall. På detta sätt blir du en skicklig arbetare, konstnär och inte minst du är i toppen på den kvantitativa konkurrens principen med en kvalitativ produkt.

 

Du behöver trälister på 2X5 cm eller 2,5 X 10 som exempel, det beror på hur stark du vill ha en ram eller om duken skall avlägsnas eller inte. Ofta kan listerna vara över 2 m långa och då kan det vara smart att veta redan innan inköp, storleken som du har tänkt dig så kan du på plats själv såga rätt längd eller be om hjälp till det.

 För permanenta ramar som kommer att finnas alltjämt i ateljé där du häftar fast dukar och sedan byter vidare för nya dukar, får du tänka att du behöver mer lister för att ha en extra förstärkning bakifrån på ramar. Du behöver också ha andra trälister med tjocklek av 5 mm eller mer som du kan såga ut trianglar, som skall häftas som förstärkning på kanterna till ramar. Häftklammer denna gång ska vara av längre storlek än för att fästa duken.

 

Förstärkning gör att ramen inte deformeras under duk och måleri påfrestning. På järnaffär kan du hitta annan kantförstärkning som kan fästas med skruvar.

Ifall du vill organisera dig för det mesta i ditt yrke, behöver du penslar o s v, du behöver ha en låda med skruvar, mejslar, tumstock, hammare, vinkelhake osv.

Angående permanenta ramar för ateljé, kan du ha stabila metallramar och materialet kan du köpa på järnhandel eller i affärer för byggvaror. Bakom själva metallramen, skruvar du träramen.

 

När du är i ateljé och sågar trä i den storlek du vill, lägg det på marken och disponera det i den storleken du vill.

 
Samma teknik som ovan men med den mindre listen inne och horisontalt mellan de två sidorna längre lister vertikalt skapar en bredare men kortare ram medan det blir motsatsen i annan disposition.

 

Häfta kanterna, jämna ut med hammare de klämmor som sticker ut. När lister blir formade som den ram du vill ha, dags att fästa det med kantförstärkningar.

 

Rulla ut duken på golvet och lägg på ramen. Så du får den storlek av duk som passar just för den ramen. Med en stor sax klipper du det. Duken behöver inte vara så rak, det som är viktig är att själva duken är minst 10 cm längre än kanterna.

Ta duken och häng den på en lina och sedan duscha den lätt men jämnt. Låt den torka så pass att den ännu är våt, en våt duk är lättare att hantera när du drar duken över ramen, dessutom när duken torkar spänner den sig och ger en bra arbetsyta för mindre permanenta ramar.

När duken är redo lägg den på golvet och över den lägger du på ramen. Sedan gör du så, dubbla duken och gör en tjockare kant och häfta duken mitt bakifrån på ovansidan av ramen. Dra sedan duken till höger eller vänster som du väljer och gå vidare att häfta hela sidan, en av fyra. Börja sedan på den andra sidan mittemot och gör detsamma. När dom parallella sidorna är spända börjar du på den andra med samma procedur.

 

En fin duk, tunn duk, kan användas och dra på ramen fast den är något mindre än den. Duken expanderar sig men du måste veta om ramen är så pass stark att den inte böjs under den första spänningen och under limning samt grunder som kommer efter. Om inte du har beräknat rätt så kommer en obehaglig överraskning efter att grunden har torkat!

 

Det går att förstärka en tunn duk också efter grunder eller t.o.m. målning. Lägg en duk på golvet och lägg på den målningen med den målade ytan mot golvet. Klipp en duk i den tjocklek eller natur du vill några cm större än inne kanterna på ramen. Stryk ett skikt lim bakifrån målningen över hela duken som du vill förstärka, dränk duk förstärkning i limmet och sedan lägg duken mot duken. Denna procedur kan du använda när du vill förstärka en tunn duk som du anser behöver förstärkning. Du kan göra detsamma när du vill förstärka en duk som du vill få bort ifrån ursprunglig stödram, mindre eller bredare början med restaurering av några skador på framsidan.

För en ateljéproduktion i stor skala behöver du rejäla ramar som är flyttbara. Dom skall hålla för mångsidiga tekniker och som tål mycket tidsmässigt. I en sådan ram kommer du att häfta 1 gång mellan en vecka upptill 3 månader, det beror på målarteknik. Om du får en marknadsfråga av t ex dekoration al secco teknik, som ger dig möjligheter då att producera mycket på en kort tid, det innebär att just den eller de ramar som du använder oftare kan nötas mer än andra. Genom att dra glesa men starka dukar, skära bort tavlan, avlägsna rester av duk och klämmor, ramen som inte är så stark kan lätt deformeras på olika sätt och bli oanvändbar.  Då föreslår jag om du har en bekant som sysslar med snickerier så kan du begära att dom fixar ramarna om det skulle vara billigare för dig.

Gällande redan citerade inköp av grova produkter, på marknaden finns det ibland att köpa av konkurslager eller andra annat sammanhang partier av ramar, dukar o s v billigt, men problemet är att just då måste du ha investerings pengar.

 

Vi går vidare med underlags ändring på pannåer eller på dukar samt andra underlag mindre eller mer solida. Vill du ändra underlag och ge ojämna former till en vin flaska, jämna ut en ojämn yta till en sten, ändra inom eller utomhusvägg eller ett parti av det mm?

Allt som är finkornigt i olika storlek som t ex sågspån, pimpsten, marmorpulver, flodsand, finkrossat glas, metallpulver från industri, sötvattensand byggnadsspackel av de flesta slag, färgpigment mm, går att använda för att förändra de underlag där det inte går i att måla direkt eller som sagt ändra eller förbättra ett annat underlag.

En grundprincip att följa speciellt när man prövar sig fram med okända material är att flertal tunna skikt är att föredra än få och tjocka. Flertal tunnare skikt generellt ger ett mycket hållbart underlag. Det som man måste se efter är att bindemedel balanserar med produkten som ska användas som fast underlag. Ytor och speciellt dom släta, skall vara absolut rena från fett och annat. Om du har förberett flertal objekt som har stått länge och väntat på vidare behandling, damma alltid av dem före vidare arbete.

Ta objektet och limma det två gånger med en lagom tjocklek. Dom som redan är limmade limmas en gång till. Sista skiktlim, den andra i detta fall, strö över pulvret medan limmet är fräscht. De produkter som absorberar mer än andra som t ex sågspån, se till att du strör över limmet så jämt som möjligt, om du siktar för att få en slätt yta. Du ser att limmet absorberas helt när ytan ändrar tonen som generellt blir mörkare. Undvik att trycka på med fingrarna eller på annat sätt för risken kan vara att du skadar skikten genom att få bort delar som fastnat. När limmet är halvtorrt kan du blåsa bort eller t.o.m. skaka bort överflöd av pulver. Vänta sedan till skikten är torra, putsa bort med en bred pensel pulver överflödet och börja jämna ytan för mjuka material genom att putsa det med sandpapper. Om du vill, på plattlimmade ytor kan du pressa lätt genom att strö mycket pulver så limmet inte når högsta delen av ytan, med att lägga på det tjocka skiktet på en annan pannå eller platt föremål.

 

Det första underlaget är Inte isolerande.

På släta jämna eller ojämna ytor kan du spackla slätt eller formar du relief precis i din smak. På duk som du har förberett på en ram kan du spackla över. Ytan behöver inte vara limmad i förväg eller isolerad på annat sätt. Sedan kan du limma eller grunda och måla därefter. På spacklade ytor, eller dålig isolerat spackel underlag samt på cement ytor är risken stor att svag färg som typ vegetabilisk bleknar snabbt och försvinner med tiden. Det är viktigt då du målar på sådant underlag så måste du isolera och grundas före målning samt speciellt utsatta ytor som på offentliga platser. Inne som ute exponering så ska ovansidan skyddas med fernissa, vax eller annat som är anpassat till teknik som är aktuell då.

Som studier, föreslår jag att om du har möjlighet att fotografera steg för steg eller då du anser det vara en viktig fas i ditt arbete, det är bara bra för dig och ökar intresset hos köpare.

 

 

DEL V

 

Grunderingen

 

Grunderingen och ändrande av underlag spelar en roll som en annan faktor som helt negligeras eller som det inte tänks på, är att ta tillvara och spara tid och pengar genom att använda dom för att sudda bort en del eller helt arbete som man inte är nöjd med.

Jag anser att det är lika bra ta den biten just nu för det verkar vara lättare att förstå sammanhanget än att ta det under teckning.

Det säger sig själv att om man lägger ett tjock papper över en annat som är skrivet, så försvinner texten. Likaså är det att en text som täcks av ett tunt papper, skapar en svårläst text. Precis som en text på ett papper som täcks av ett tunt skrivet papper skapar en brokig och svårläst text. Meningen med alla tre försök var att dölja under texten helt.

Det är precis det som kommer att hända när vi vill sudda en teckning eller dölja en målning som inte du är nöjd med.

Men, du kan använda denna teknik för att skapa effekter som kan vara viktiga att undersöka i din utveckling och stil.

 

Det som du måste tänka efter, är att om du inte vill se tidigare målning framhävd mitt på din redan färdiga andra målning, du måste då vara noga med isolering av det första arbetet. Mörka toner det är dom som framhävs mer. Då gäller det att i extrema fall, tillägga mörkt eller fler färgat pigment i den grundens blandning som skall strykas över oönskat arbete. Därtill, med en helt färgad grund, delvis, flerfärgad eller svart grund. Du kan redan ha skapat en del av måleriet, en del av verdaccio, ljus eller skuggor, mörk eller ett svart grund för studier eller för kommande slutarbete i genomskinligt vitt spel för slöja eller kristall lek.

När du vill täcka ett avslutat arbete, se till att matta ut ytan så att den blir redo för att ta emot limmet som du stryker på för att klistra över där efter en duk. Tvätta målningen med tinner och därefter ser du om det kan räcka för att gå vidare och limma över och täcka med kommande duk. Om inte det räcker på grund av resistenta elementen (fernissor olja vax) då tar du fint sandpapper och putsar hela ytan. Sedan går du vidare med att täcka det nya underlaget som förr, med samma eller annan blandning för en ny målning.

När du vill täcka en teckning, en halvfärdig målning, en lätt ljus matt målat motiv, så skulle det räcka att du stryker över det med en till sex lager ny grund utan någon annan åtgärd. Det är då du själv kommer att upptäcka efter första lagret hur många och så pass tjocka lager som skall strykas vidare.

 

Procedur för täcka över oönskat arbete gör du genom:

Sudda bort en det som går att sudda och avlägsna med en fjäder, långhårig bred pensel eller en trasa.

Tvätta bort med ljummet vatten och mild tvål det som går att få bort och låta det torka. Blänkande partier målade med milda produkter kan det räcka om de mattas ut med tinner, terpentin eller för lampolja (mineralterpentin petrole a peindre) och låta det torka, eventuellt tvättas efteråt och låta torka igen.

Arbete (delar eller helt måleri) med starka inslag med mörka toner eller med hårdare material, tvättar du med en trasa dränkt i tinner, tänk att ha skyddshandskar i gummi. Eller med en gammal halv korthårig borste, torka med torr trasa, låta det torka. Sedan gå vidare med behandling genom att putsa det lätt med fint sandpapper, borsta bort det värsta med en torr borste och tvätta med ljummet vatten och mild tvål. Om du inte anser att det räcker, repeterar du proceduren med terpentin, fint sandpapper putsning och vatten tvätt. En sådan lång procedur som kan göras inom flera dagar eller bara på en dag, måste efteråt torka grundligt och kommer att ske inom tre dagar upp till en vecka.

Sedan limmar eller direkt stryker du över med en anpassad grund osv.

Ett enkelt tips angående partier som kan vara svåra att täcka med vattenbaserade lim. Du upptäcker det genom att du ser att partier du vill täcka blänker. Undersök föremål genom att ljuset går på behandlade ytan, håll tavlan snett mot ljuset. På detta viset kan du upptäcka även feta lager som kan vara bara halv matt och svåra att upptäcka. Däremot damm och diverse smuts blänker inte och det är bra om du kan ifall att arbete har stått länge i flera månader, då tvättas med ljumt vatten och mild tvål. Sedan är det bara att ge sig vilt till konstnärlig upplevelse med lim osv.

 

Här vill jag ge dig något att bita i, det är unikt, det är din, det är vilt! Med formula som följer kan du lika väl täcka med bara ett lager matta eller blekande ytor. Du får tänka positiv, ingen panik eller försök att fly från svårare situation som verkar vara denna universella formula. Bygga ditt självförtroende genom att tro på dig att du kan och jag slår vad om att du kan! Se att du får hem produkterna eller se till att tillverka dom själv, denna bok är här just för dig och för att du kan göra det!

 

Grund och/eller ändrade underlag i ett:

Formula GAM nr 468

 

4 delar kasein lim, från mellan till tjock densitet.

1 del sol exponerad vallmoolja.

1 del Karnaubavax.

1 del terpentin.

1 del helt ägg.

4 delar släkt kalk (för all’afresco måleri).

Se vidare mer information under muralmåleri om grunder som kan användas för samma syfte.

 

Procedur.

A) Häll i vax i en behållare. Karnaubavax vax skall inte vara i solid form men ska vara samma typ pasta, vax som redan bearbetats för olika användning t ex. måleri, snickeri, skor, läder kläder osv.

Häll i terpentin över vax och rör det med en träpinne eller annat till dess att vaxet tar en mer flytande konsistens.

Häll vidare olja i det blandade vaxet, blanda bra eller skaka för att blandningen ska bli så homogen som möjligt.

Häll sedan i ägget, ägget hade du redan förberett ordentligt skakat i en annan behållare.

Nu ska hela blandningen blandas eller skakas ordentlig så att alla molekyler faller i rätta dimensioner.

B) Till ovannämnda blandning som omfattar 4 delar av olika substanser, tillägger du 4 delar kaseinlim som i en annan behållare redan var förberedd.

Blanda allt ordentligt så att dom 8 delarna blir en enda kropp.

Sedan bibehåller du det eller häller allt i ett kärl av glas, keramik eller hård plast med lock.

 

I ett annat kärl, i en murarhink eller i en mixerbehållare, häll i:

 

1 del amorfgips.

1 del krita.

1 zink så rent som möjligt och så lite som möjligt.

8 delar pimpsten eller marmor pulver.

 

Ifall du använder en maskin, ett hushålls elektriska apparat som mix, skall det vara en stark motor med olika hastigheter.

Dom vita pigmenten skall blandas först separat och häll sedan i den grå pimpstenen och gör det sakta peu en peu (lite i taget) så att blandningen lättare framkallar en ny ton.

 

Flytta över pigmentblandningen i en annan behållare. Häll i den istället tidigare blandningen med kasein etc. Blanda om igen och häll sedan i pulverblandningen försiktig peu en peu. Så kan du göra, med mixer eller industrimaskin för blandning.

Men om du blandar för hand i en murarhink eller i en annan behållare, blir det lättare om du gör så här. Blanda en liten del av pulver till en lös blandning lite i taget och rör det ordentligt tills att dom olika komponenterna blir en fin lagom pasta.

 

På ytan som du kommer att täcka med blandningen, kan du om du vill stryka över ett skikt kasein lim. Om du väljer att göra på detta sätt, häll blandningen eller stryk det över lim skikt när det är halvtorrt. Det gör att pastan, putsskiktet kommer att fästa bättre.

 

Blandningen, skiktet, täckande grund, kommer att torka samma dag.

 

Här har vi fått en grund som kan vara själv ett underlag, som tidigare sagt en vild metaforisk upplevelse. Finns ingen definition för en sådan androgyn skapelse. Över denna grund, medan den är våt, kan du måla al fresco teknik. Låta grunden torka en stund och det förvandlas till ett underlag, underlag som behåller ändå förmåga att kommunicera och bestämma slutton av ovan målade motiv. Det är nämligen så, fast du målar över denna halvtorra grund med olika teknik som t ex. tempera, olja, harts, vax, slutsatsen blir när det torkar att tonen blir densamma, fast något ljusare. Dessutom, grunden kan vidare lätt förvandlas med t ex. att du stryker på det torra underlaget ett eller flera skikt på ett fritt valt underlag, som t. ex släkt kalkvatten, äggvita, gula eller helt ägg, kallt eller varmt vatten lim med olja eller utan harts, industri eller ateljé tempera, akrylen eller vinylen, vax förberedelse, och med denna underklädsel vidare kan du klä denna androgyna skapelse med måleri typ al fresco, al secco-, tempera, olja, skiktmåleri i blandad teknik, vidare med ute klädsel med mjuka eller hårdare fernissor från ateljé typ dammarharts (mjuk harts) eller bärnstensharts (hård harts). industri fernissor för golv eller båtar, och du kan komplettera med hatten, halsduk, handskar om så behagar dig typ bivax, Karnaubavax, blanda vax, med allt detta, skapelsen kommer att spegla sig och se ut som androgynsmink och blir i toppskikt med matt, halvmatt, blank eller extra blankt utseende.

Dem flesta underlag solida eller mjuka tar emot ditt försök att ge till androgyn (hermafrodit) skapelse en sådant livfullt grundunderlag. Våga pröva olika varianter av detta liv och bli genial.

 

 

Grunderingar.

 

Här som under lim kapitel kommer jag att ge dig blandningar av olika substanser med lagom motta, på ett sätt att du sedan själv lägger till eller tar bort uppdelningar och bygger vidare din egen stil, formar dina egna varelser. Du får alltid ha för dig att en tjockare grundering inte kan vara garanti, att den kan vara stabilare än en tunnare. En tjockare grund kan spricka eller suga åt sig helt galet ovanskiktet och skapa turbulens eller förödelse för hela verket, det sker omedelbart, inom en kort tid eller längre fram under åratal som ditt måleri kommer att genomgå. Lika öde gäller för tunnare grunder. Jag vill säga att en tjockare grund inte alls betyder “elasticitet“. Vi skall inte låta oss bedras av symboliken att den som är fet är givetvis mjukare eller att det som är smalare kan vara smidigare. Det är kombination av mager och fet som gör elastiskt, elasticiteten är avgörande för ett långvarigt liv av ditt verk.

Det är inte lätt, men det är inte omöjligt, att kombinera det som var och det som är och samtidigt vara en del av det som kan bli. Jag anser att man skall se bakåt för att kunna leva bättre genom att undvika beprövade mänskliga fel, och ge allt som vi kan själva för en god framtid. Alltså, än idag hantverk är en del av vårt yrke och grunderingar i sin olikhet med sina olika tjocklekar, ljus densitet, former och olika dimensioner inte minst levande kunskap är det dansande skälen till ett sådant arbete. Den dag vi finner en universell grund för alla tänkbara målerier finner vi en framtid som ger oss tid för att fylla andra mänskliga behov, men, kommer alltid att finnas ett eller flera frågetecken: den glädjande olikheten…?

 

Kall grund.

 

Kasein pulver: från 8 till 12 gr.

Vatten: filtrerat regnvatten, klart brunnsvatten, kranvatten, destillerat vatten, 1 dl.

Ammoniak: 5 ml.

 

I det angivet kaseinlim tillsätt grunderingspigment i proportionerna som följer:

40 gr pigment till 100 gr lim.

 

Rör om energiskt hela tiden till du får en gräddliknande, homogen vätska utan klumpar.

 

Miniprocenten pigment för grunderna är 20 %, max 70 %. Pröva den första gången med krita. Lägg fetare skikt på mager. Fetare menar här med tjockare skikt över den tunnare. Formel kan varieras med olika ingredienser och doseringar. Så småningom, kommer du att konstatera att det finns skillnader mellan pigmenten i fråga om vithet, genomskinlighet, intensitet och täckförmåga.

 

Procedur.

Hämta en lätt behållare typ lättplast som du har sparat från matinköp. Väger du det, det kan vara 10 gr. Häll i 100 gr kasein lim och det kommer att väga 110, men du vet att den reella vikten är 100, om inte du har en våg som bara ser behållares vikt så klart.

Häll i ett kärl.

Väg sedan i en lika stadig men lätt behållare, 40 gr krita.

Pulvrisera det sedan försiktigt över limmet medan du rör energiskt blandningen ytan paus. Det är oerhört viktigt att det inte förekommer oönskade klumpar av lös krita eller pigment för det kommer att skapa svårighet eller förödelse när du stryker grunden. Se att blandning blir som du har önskat, mer eller mindre krämig substans. Du kan blanda med borste med långt eller normalt skaft, eller med slev.

Måla sedan underlag som du tidigare har målat med två skikt kaseinlim. Penseln ska vara bred, typ målarborste som man använder för att måla dörrar t ex. den bredden av 10 cm och 2 cm tjock. Använd samma pensel som du använt för blandning av pigment och lim om det känns bra för dig. OBS! Varje gång du hämtar ny grund i kärlet stryk djupt med bred pensel i krukan och snurra några gånger så att du får rätt lösning. Borsten suger upp denna kritfärgade kräm som du för över limmade underlag.

Stryk på starkt under tryck.

Varje penseldrag skall strykas med jämn armstyrka tryck: djupa dom första och lätta dom sista över dom och samma penseldrag över ca 20X20 cm i halvcirkel teknik. Du börjar uppifrån och nerifrån. 20X20 som ett pussel bygger du ett dubbelt nät och det blir ett fantasi landskap mer eller mindre jämnt. På detta sätt får du ett världshav med lätta vågor och med det ojämnt grundskick som skapar ett livfullt liv till ovan motiv.

Jämnt skikt får du genom att stryka från vänster till höger raka drag så långt det går med jämn armstyrka och tryck, med jämn densitetslösning på borsten. Djupa och jämna horisontella penseldrag. Vänster till höger och tillbaka.

När ytan är tät med detta grova skikt, med samma pensel. Stryker du över med oerhört lätt hand precis så att penselhår smeker skiktet. Jämna ut dem med parallella penseldrag från tak till golv och upp igen med ännu lättare slutliga penseldrag.

För att du ska förstå vad jag menar med handtryck, vill jag säga att penselns vikt är den enda vikt som räknas, din kropp följer med som luft. Medan armtryck menar jag att hela kroppen följer med som en lagom vindstyrka. Övning, och med tiden, så kommer erfarenheten göra att du förvandlas i de elementen, och förstår .

 

Du kan komplettera din nya personlighet och live med att arbeta ensam eller i grupp som här t.ex. "lavoro a quattro mani (arbete med fyra händer) kvinnor i blandad teknik från mig Tor (jag) från Sverige och allt annat i akryl från norska TOR". Lyssna på musik, klassiska som beprövat skapar känslor av olika slag, inte minst koncentration genom lugn i själen. Dom folkligare som kan ge dig sociala bilder. Rappare eller hårdrock och som genom texter kan väcka medveten. Religiösa eller politiska kompositioner som kan ge arbetstro. Lyssna på Jazz, blues, meditation, erotisk och esoteriska musik, ja all musik. Se dans, balett när du kopplar av. Lyssna på sång från den dramatiska lyriken, den allegoriska medeltida, kärleksfulla dansmusiken till lätt tillgängliga pang-pang. Lyssna på dikternas tystnad till deras djupaste upplevelse. Tala och var samtidigt tyst när du föder ditt verk.

 

Tillsats för grunderna.

Om du önskar fetare skikt, tjockare och fast, eller mer mindre sugande, det kan finnas möjlighet till det utan att hamna i någon galen situation, istället ta det som en god upplysning inom variations möjligheter för din egen skull.

Man kan t ex tillsätta vetemjöl för att få tjockare grunder, olja för att ge dem en mindre sugande yta, harts för att studera lysande effekter och ägg för att pröva effekter som halvmatta, halvblanka, som var med patina (definiera dem som du vill).

Man kan polera det egna grund inslaget efter det andra, men på ett alltför slätt, eller ett alltför fett underlag kan nästa grundskikt ha svårt att fästa.

Var då noga med kommande skikten. Du kan stryka hårt dom första penseldragen för att det skall fästa ordentligt och för en grövre formgivning men vidare med lätt hand som vi nämnde ovan, så får du en slätare och jämnare yta om du så önskar.

OBS! Kom ihåg också att blankare ytor här har lätt att stöta emot kommande arbete. Apropå det, ytor eller skikt som kan vara svåra att ta emot eller kan komplicera vidare förberedelsearbete men också framöver om du inte följer noga och dokumenterar arbetet är när det ingår vax i blandning. Ytan kan vara matt eller halvmatt men inte för det mottagen för ett vidare stabilt överarbete. Det kan stöta emot alltför lösa, magra, eller dragande inte minst elastiska överarbeten om ytan är för tät. Vax, är en del av urgammal teknik i måleri, den är ny för nybörjare, som ny kan det vara generellt spännande men också svårt att förstå. Men, utan nyheter finns inte heller stimulans för vidare upplevelser för en bredare undersöknings utveckling. Som livet, kan vi säga.

Kom ihåg, att under limning eller grund, det första skiktet ska vara hårdhänt med förutsättning att underskikten (lim eller grund) är torrt. Här vill jag understryka en viktig detalj angående skikt eller underlag som tros vara torr. Du förstår det visuellt under affresco måleri. Puts som är mörk när den är våt ljusnar feur a misur (så småningom) det torkar. Men, fast det verkar ljusare och torrt, det är inte riktigt. Pyttesmå eller allvarligare sprickor kan förekomma långt efter förarbetet, då visar sig att puts har fått stabilisera sig och alltså torkat. Torkningstiden är olika från teknik till teknik och ingredienser med densitet spelar sin roll för torkning. Finns grunder, skikt som det tar evighet för att torka och t.o.m. aldrig torkar kan jag våga säga. Alltså, här vill jag påminna och påpeka att inte ha bråttom med arbetet, låt inte ivrighet som är mänskligt under konstnärligt skapande av arbetet ta över sunt förnuft och ansvar som producent. Skikt eller puts som ska torka skall göras också helt med respekt för tiden. Dessutom vill jag tillägga att en grund som inte är torr är inte fast på underlag och det innebär att det medför komplikationer under arbete och inte minst allvarliga konsekvenser som sprickbildning när det torkar.

Som jag sagt tidigare om tillsats av ammoniak och glycerin gäller också för lim till grunderna.

 

Här vill jag upplysa dig om en del pigment förvandling precis som ovannämnda grunder när de är våta eller torra. Det kan hjälpa dig att vara försiktigt med dosering och inte låta dig luras av det du ser men som du inte riktigt vet. Dessutom andra ingredienser spelar sin roll.

Luft, vatten, eld, jord är med det vi arbetar och med våran kropp och sinne skapar vi.

Vi har urgamla pigment som krita t ex i blandning med limmet och efteråt blivit strykt medan den är fortfarande våt är förbluffande transparent.

När grunden har torkat får du ett glädjande mjukt täckande skikt.

Modernare pigment som t ex vitzink har fått plats på en bred marknad, den industriella som i vår konstnärs yrke. Det är av bra stabilitet men för min smak har inte detta pigment en tydlig förmåga att behålla den ursprungliga tonen och täcka med ett skikt under grunderna samt i oljefärg eller med andra tillsatser. Det är för genomskinligt med tanke på det område som det används.

Det renaste intensiva blå-vita pigmentet litopon  är att föredra till överdoserad blandning med zink t ex. Detta grundpigment föredrar jag som centralt under varm limning med syfte till avslutande blankt målningsarbete. Det är stabilt och täckande pigment som aldrig har gett mig bekymmer med olika blandningar. Det använder jag för att stabilisera andra pigment av oönskad karaktär.

Blyvitt har en egen karaktär, en ton mellan krita och blandat vitt och i den moderna målarkonsten dom senaste 20 åren här i norden har inte fått en bredare användning som de egentligen skulle ha haft. Den högsta orsaken som för andra färger typ röd kadmium, det var och är den höga gifthalten i dom pigmenten. Landsgränser förändras och opinionen med, så var förr och så är nu. 2000- talet ser en ny födelse av detta pigment som är utmärkt för vattenbaserad teknik och lika mycket i oljefärg. I blandad teknik är det möjligt använda det i grunder. Det är jämnt täckande, det ser ut tungt och passar bra att säga att det väger som bly. Passar bäst med mineralfärg och fungerar som sickativ för långsamt torkande färg som t ex svart och blå syntetisk ultramarin. Du kan fylla i en spets av en tesked med blyvitt och sedan lägga i en matsked mörka pigment, riv den med andra tillsatser, eller en del eller två på tio av industriella färger av samma natur.

Själv anser jag att blyvitt är utmärkt i rena mellantonen av vita, efter vitt zink och före titanvitt. Den kompletterar ned dom andra två citerade vitfärger dom tre berömda franska musketörer med deras motto (som inte ens var deras) “en för alla och alla för en“!

Andra problem som kan uppstå och som visas efter att själva grunden har torkat relaterar sig till andra elementen som kan blandas för att variera eller stabilisera grunderna. Ett ägg som blandas med för mycket vatten som exempel, fast du kan använda dom mest stabila pigment, när grunden har torkat kommer du att se ytan med tusen krackeleringar. Precis som vi kan säga om att måleriet för fetare och för koncentrerad med oljor och fernissor aldrig torkar, precis som tjockare eller tunnare ytor som torkar ut krackelerar och sedan vittrar sönder. Generellt kan vi säga att det är ett måste att undvika löst mager över fet icke absorberande lager.

Folk bruka säga att lagom är bäst, men det finns alltid ett men. Precis som denna handbok följer en lagom beprövad linje men som innehåller dom extrema inslag som kan misstolkas av kritiker, avundsjuka eller ointresse. “Men“ ett men som finns för din personliga utformning genom en beprövad praktik men, som ändå inte har alla svar, svar som är fritt för dig att upptäcka på marknaden.

Vi kan säga redan nu, angående ovanciterade generalisering. Att ett löst skikt som ger mer eller mindre transparent aspekt är inte att definiera som “lasyr“. Lasyr innefattar att detta halva eller helt transparenta skikt som ofta är tunnare som underlag ska innehålla förmåga att fastna på underlaget och behålla lika mycket stabilitet i grunden som för övermålning. Komponenter som vi redan har sett och som kan vara dom mer traditionella som t ex äggtemperaemulsion, såsom animaliska limämnen, såsom torkandeoljor, naturharts, vax till modernare syntetharts dispersionfärg osv.

 

Ljummen grund.

Börja med att förbereda limmet. Gelatinlim som vi vet ska förberedas i ljummet vattenbad. Gelatin 3 till 5 gram i 1 dl vatten. När limmet är klart fortsätt att röra medan du strör över 20 % vitt zink rör alltjämt till pulvret blir helt absorberat av limmet. Sedan blir det med samma procedur med tillsatts av 20 % litopon.

För att förtjocka blandningen, att blandningen blir fastare, tillägger du 2 gr vetemjöl. Vidare, medan du rör energiskt tillsätter du 10 till 20 droppar ammoniak och 5 till 10 ml glycerin. OBS! Här vill jag poängtera att antiseptisk ammoniak och för mjukande glycerin är ett fritt val och ifall du bestämmer dig för det, föreslår jag att du tillsätter före tillsats av vetemjöl, alltså, just efter att limmet är format.

Din undersökning med en sådan ljummen grund, skulle orienteras för ett måleri med slutligt utseende typ halvblank, och det kan inte vara helt lätt att uppnå!

 

Varm grund.

Ett grund med starkt lim, varmt lim, harlim.

Vi kan tillverka ett starkt lim för en mellanstark grund.

8 till 10 gr bitar harlim.

1 dl vatten.

4 droppar ammoniak.

8 droppar glycerin.

 

25 % till 35 % amorfgips (speciellt tillverkad för fina grunder) eller vanligt gips (gips som man använder i vanligt husbruk för fylla igen hål i väggar) obränt gips. Alltså, 25 till 35 % vitt pigment av limvikt.

Här vill jag säga att om ditt önskemål är att hamra eller på annat sätt göra dom småbitar hårdlim till reducerat pulver. Med tanke att det kan smälta snabbare och bättre i det varma vattenbadet, så kan det inte alltid vara. Det Kan uppstå små grova limkorn som skapar olika oönskade komplikationer. Jag föreslår att du prövar ditt tålamod och rör i oändliga 20 minuter till dess dom hårda bitarna smälter helt i vatten på det klassiska sättet.

Vill du ha en färgad grund istället för en vit, tillsätter du mörkt färgpigment. Det gör du medan grunden är i vattenbad. Här kan jag inte säga precis hur många delar mer eller mindre pigment i den totala vikten, dom vita och dom mörka, på grund av att olika pigment har olika förmågor och dessutom ditt önskemål i grundtonen. Så, du har här av eget intresse att utforska något som inte tillhör denna handbok. Kan bara tillägga att ifall du väljer ett sådant beständigt mörk grund kan du avräkna 10 gr på 100 vitt pigment och tillägger det mörka. I så fall, angående dom svarta grunder eller med andra pigment som syntetiska blå ultramariner t ex, kom ihåg att tillsätta några gram av andra stabila pigment.


Procedur


Medan limmet är på sin högst varma punkt, introducerar du det vita pigmentet. Du vet att limmet inte ska koka, för då inte bara bränns det och gör sig nästan oanvändbart av olika orsaker, utan också under häftigt bubblande så dunstar limmet och i förlängningen förändras densiteten, inte minst blir det besvärligt för dig under arbetet. Strö försiktigt pigmentet med en hand medan du med den andra handen rör häftigt. Se till att krukan står stadigt i vattenbad i kastrull. Amorfgips beter sig som ett vanligt pigment medan obränt gips har den förmågan att inom några sekunder förvandlas till en hård massa. Om en sådan situation skulle uppstå att obränt gips blir en sådan massa, så kan du kan förlora grunden och dessutom troligen behållare om det skulle vara ett keramikkärl.  Obränt gips tar sig snabbt i kallt vatten också under häftiga rörelser. Medan i varmt vattenbad kommer du med den häftiga rörelsen att förvandla gipsens förmåga till en annan, underbart! Med det, kan du klara det otänkbara! Då, kan vi säga att gipsen kommer att ge dig ett intryck att nu bildar det sig i en klump (!) Nejdå, tro fast på ditt och gå vidare med häftiga rörelser och du får uppleva förvandlingen. Sedan, medan du lägger grunden på bottenmaterial håll det alltid i högsta värme och rör så ofta det går. Detta gips håller efter torkning sin ursprungliga ton som är mindre vit än amorfgips (se amorfgips senare under tillverkning). Jag vill så gärna försöka kommunicera känslan, den visuella och taktila så kan jag uttrycka mig, av denna multiförmåga i pigment i detta olika utseende, det är svårt. Jag kan bara tillägga att obränt gips är än omogen form medan amorfgips är mer sidenaktig, bearbetad, mogen, redo… Kan tillägga att gipsen, generellt, tillämpas utmärkt för tempera arbete, den tål vatten bra och dom är bra och vita. Dessutom, lager på lager, du kan stapla så många skikt utan besvär varken under arbete eller efter torkning. I fall du vill nå en tjock grund, föreslår jag att varje skikt ska putsas. Tyvärr, måste tillägga att detta grundrecept det kan vara besvärligt för nybörjare.

 

Går vi och tittar nu på dom enklaste grunder som förekommer lite hit och dit hos hantverkare eller konstnärer. Hos den första kan det i praktiken fungera som impregnering, fernissning och hos den andra mer som grund som förberedelse till vidare övermålning.

Vi får också tänka att grunder med vatten torkar snabbare än dom med olja. Precis som det finns underlag som är inte mottagliga för olja och vatten men som är möjligt att nå med hartslösning, vax, ägg, lim för sig. Där kan vi inte nå med rent medel, kan denna blandas med andra t ex på en inte sugande botten kan olja eller limvattenbaserad blandas med hartslösning för att få fäste osv. Annat att tänka på är arbetsmetod och omgivningen. Som sagt varmt lim trivs att bli struket när atmosfär (luft) är fuktigt och det lyckas bra i arbetsmomenten inne som ute i ett sådant förhållande. Olja ska helst då ha varm och torr luft samt ljummet underlag. Ägg och harts trivs bäst i normal temperatur mellan 18 till 20 grader. Underlag, eller bottenmaterial också spelar roll i sammanhang för att lyckas till 100 %. Ett hårt och glansigt underlag kan underlätta grunden att fästa om den är ljummen. Ni förstår att harmoni i sin idyll samt utopiskt syfte, finns där dom två olika elementen förenas med samma temperatur i dom tre olika livsformerna: samma temperaturen i luft, samt för underlag och skikt.

Innehåll till stycket ovan innefattar två vägar som vi kan försöka klargöra för oss, det handlar om att upprepa ibland nödvändiga saker som kan vara abstrakta koncepter, gällande torkning av skikten och släta grunder. För det första, kan vi säga är att en tjock grund som inte är helt torr till dess att all fuktighet i grunden har dunstat. Det innebär också fukt som kan ha trängt in i ett mer eller mindre poröst underlag. Vi kan tänka oss att torkning börjar underifrån i relation med all omgivning. Dessutom i vårt fall, är det bra att torkning sker i ett lagom takt.

Det som gäller släta underlag och grunder, det är bra att veta, ifall vi råkar komma förbi köket, inte glömma ta med sig vitlök eller salvia som ett exempel.

Det är nämligen så, att en stor klyfta vitlök skärs i mitten och stryks över den glänsande ytan och sedan målar man därefter. Eller med salvia, man gör en dekokt och sedan tvättar man ytan med det vilket gör att den sedan kan behandlas lättare. Trädgården kan också vara till hjälp när det är fuktigt efter regn. Tidigt på morgonen kan du hitta en ätbar snigel, då kan du använda dregel, sekret av detta märkliga djur på ett slätt underlag. När sekretet är torrt målar du över det och det fäster då. Gammal natur recept finns alltid till stöd för att man ska använda sig av dom i nödvändiga situationer.

Nu ser vi enklare grunder och vad vi menar med det. En grund har flera funktioner. Som sagt, isolerar det målning ifrån underlag, gör det möjligt att måla över svårare underlag eller på underlag av annan natur, höjd kvalité och garanterar långvarigt liv för ett verk. I vissa fall på brist av material, går det att måla direkt på ett anpassat bottenmaterial eller underlag.  Som du förstår i mitt uttal siktar jag till yrkesmässigt och med det menar jag att kunskap av grund är oskiljbar från bildkonstnär yrke. Vi kan säga att ett limskikt över underlag skulle betraktas som den minimala grunden för ett vidare måleri. Alltså, ett element som betraktas vara en komponent av en hel procedur kan ta valörer som en komplex procedur. Dessutom kan du göra flera skikt ovanpå varandra, en till fyra som max, av samma eller mellan olika komponenter. Läs vidare.

 

Kaseinlim: 100 gr kaseinpulver i 1 L vatten.

På en sådan grund kan du måla över alla prima (på en gång, våt på våt) med ett eller flera skikt (med allt som det innebär våt på våt och skikt över skikt), eller med inpasto (tjock färg). Med produkter typ ägg, fernissor (fernissor innehåller natur harts eller syntetiska komponenter som generellt följer samma spår som harts), olja, vax, ateljé eller industri tillverkad. Där nya produkter framträder och som inte är tids beprövade ska måleri med enklare grunder inte utsättas i onödan för en osäker framtid, om du inte arbetar med egen forskning.

 

Gelatinlim. 40 gr gelatin, 1 L vatten.

 

Harlim. 100 gr, 1 L vatten.

 

Linolja. Rå, bleknad, solexponerad.

 

Vallmoolja. Valnötsolja.

 

Hartslösning. Dammar. Mastix. Sandarak.

 

På porösa underlag du kan använda kokt olja, centrifugerat olja (standoil), hårda harts typ ambra o kopal eller andra koncentrerade micheler. Precis som du kan blanda olika mjuka grunder på hårda underlag kan du göra detsamma på dom mer absorberande. Vidare kan du använda 1 till 2 delar hårda substans på 10 delar av mjuka för att förändra densitet och hårdhet i dom skikt avsedda för sådana ofta blanka ytor.

Här vill jag påminna dig om personlighet som en del av de mest använda produkter som medverkar i dina blandningar från grundskikt till slutligt verk. Kom ihåg att där det finns tillsats av olja i blandningen skall det ske noga, ytan blir stabil och mer eller mindre glansig, skiktet i princip behåller mjukhet i många år framöver, färgen kan lätt gulna om du inte arbetar med prima varor. Där det förekommer hartsblandning ska det ske måttligt, ytan blir mellan glansig till extra blank, skiktet skyddas extra men med en dålig dosering vittrar skiktet sönder eller ger i förlängningen sprickbildning. Vax ska blandas lite eller måttligt, och ger då matt till halvmatt yta, skyddar utmärkt verkens utsida. Ägg blandar sig lätt, ytan varierar från matt till halvmatt, ger under arbetet en snabbare torkande effekt men skicket med överdosering ger sprickbildning. Jag måste tillägga att i konserverings princip har vi en obegränsad tid angående olja och harts. Kall lim skall tillsättas antiseptisk som ammoniak och i princip så håller limmet sig från flera timmar till drygt ett dygn om det förvaras i en burk i lagom temperatur. Hel äggblandning håller sig med tillsats av spikolja i kylskåpet mer än en dag och om du tillsätter harts så konserveras det i flera veckor och i en full och tät burk månadsvis.

Nu provar vi oss fram med blandade grunder, med multianvändning. Formel som folier förutsätter noga blandning.

1 del helt ägg -1 del lim -1 del hartslösning -1 del olja

Formel passar lika väl som grund, medium, fernissa. Med grund menar jag “enklare“ grund, grund med pigment. Med medium, menar jag rivning av färg, eller tillägg till konstnär eller industriell färg. Som fernissa är formulan användbar för tempera och oljefärg.

 

2 delar kallt eller varmt lim

1 del ljusolja

När jag inte preciserar produkten som du ska använda, innebär det att du har material och kvantitet fritt val. Det innebär att du har vägen öppen för din egen granskning och utveckling.

 

1 del olja

1 del rosmarinolja (essens)

1 del hartslösning (med undantag av lärkträdskåda, venetianskt terpentin.)

Kom alltid ihåg att formel blir fetare med tillägg av fetare oljor. Medan med tillägg av hartslösning konsistensen blir mer återhållsam under arbetet, tätare och blankare efter torkning. Torktid blir långsammare mer med höjda komponenters koncentration. OBS! Undvik denna formel som slutfernissa speciellt om måleriet är med oljefärg och dessutom med tillägg med harts grundande medium. Medan du kan använda denna fritt på tempera målning. Toppen formula för alla nutida konstnärsfärger.

 

1 del sandarak lösning

1 sel mastixlösning

1 del dammar lösning

1 del sol exponerad valnötsolja

1 del spikolja

Denna formel kan kompletteras fritt efter behov med tillägg av:

1 del helt ägg

1 del lim

Formula kan vara besvärlig under blandning, var beredd på det fast du lyckades en gång var redo på schackmatt.

Formler som går att konservera går från högsta grad till den sista oljeharts, essens, ägg och till sist och sämst är lim. Formula som du har tillverkat i stora mängder ska du konservera i burkar i neutrala substanser som glas osv. och som blir hermetiskt tillslutna.

 

Dem verkligt enklare grunderings formler.

Procedur med bildframställning i samband med limning och grundering, som går bra att utföra på varandra eller var för sig på ett underlag av trä, duk, papper, gips eller sandputs. Här fungerar limningen som grundering.

Lim

1.         Medelstarkt kaseinlim: 10 g till 1 dl vatten, destillerat eller från kranen. Ett eller flera lager, som får torka var för sig.

Färg: måla på den här ytan alla prima eller med glaciser med industriella eller ateljétillverkad färg med lim, ägg, oljor, fernissor eller blandning av dessa.

2.         Lim av gelatin avsett för matlagning: 4 g till 1 dl vatten.

Färg, som i nr 1.

3.         Medelstakt lim: 10 g harlim till 1 dl vatten.

Färg, som i nr 1.

OBS. Om du minskar vattenmängd eller ökar pulverkoncentrationen bör du minska antalet lager.

Oljor

4.         Ett lager kokt linolja. Låt det torka ordentligt. Om ytan bli lysande, räcker det, om ytan ser matt ut, lägger du på ett lager till.

Färg: på den sista grunderingsytan, torr eller inte, kan du måla som angetts i nr 1 på lim. Helst med oljebaserade färg.

5.         Se nr 4 om oljegrundering. På denna kan du måla ett skikt med färg av olja plus zink eller blyvitt. Låt det torka ordentligt och om underlaget tillåter måla ytterligare ett skikt med denna färg.

Färg, som i nr 1. Lim.

OBS. Du kan fernissa och vaxa dessa tavlor, när det har torkat ordentlig, men undvik att vaxa direkt utan fernissning på ytor som grundmålats med lim eller ägg.

Färg

6.         Ett eller flera skikt med olja och zinkvitt eller olja och blyvitt eller en blandning fifty-fifty av dessa.

Färg, som i nr 1. Lim.

OBS. Här liksom i formlerna 4 och 5 måste man hålla i minnet att på oljebaserad grundfärg blir målning med lim och ägg mindre hållbar, medan olja eller vax ger bättre stabilitet.

Hartsfernissa

7.         Ett eller flera skikt harts till målningar med varaktig karaktär.

Färg, som i nr 1. Lim. Med föredragande av olje- och harts- baserade färg. Färg kan innehålla vax om så man önska.

Ägg

8.         Här kan du välja på flera ingredienser.

Ett lager äggvita som underlag.

Ett lager äggula som underlag.

Ett lager helt ägg som underlag.

Ett lager helt ägg plus ett lager helt ägg med pigment i grunderingen: litopon, krita, zink- eller blyvitt, och sedan kan du måla på det.

Ett blandat lager: 1 del ägg, 1 del olja, 1 del vatten. Sedan kan du måla på det.

Ett blandat lager: 1 del ägg och 1 del hartsfernissa. Måla sedan på det.

Ett blandat lager: 1 del ägg och 1 del lim.

Färg, som i nr 1. Lim.

OBS. Allt efter produkternas natur kommer du att finna att lagren varierar: åtskild äggvita och äggulor ger större benägenhet för sprickbildning, linoljeskikt ger en fetare yta en vallmoolja, och ägg plus hartsfernissa ger en nervigare yta.

Ju tjockare skikt desto större risk för sprickbildning.

Blandade formler

9.         1 del lim, 1 del ägg, 1 del hartsfernissa, 1 del olja.

Färg, som i nr 1. Lim.

10 Ett skikt grundering som i nr 9 och ett andra lager av samma grundering med vitt piggment.

Färg, som i nr 1. Lim.

 

Vidare vi kan se.

Kall lim plus varmt lim. Lim plus olja. Lim plus hartsfernissa. Hartsfernissa plus olja. Hartsfernissa av mjuka hartser plus hartsfernissa av hårda hartser. Olja plus andra oljor. Det kan finnas stora möjligheter att variera den blandade tekniken och du skall utveckla detta vidare.

När du blandar bör du använda dig av någorlunda halvstarka och svaga proportioner heller en stark.

Prova dig fram! Endast erfarenheten kan rädda dig från att förlora dyrbar tid p.g.a. obehagliga överraskningar. Gör alltså blandningar för blandade grunder och blandad färg, alltid med eftertanke.

Putta till eller lycka till!

 

 

DEL VI

 

Teckning.

 

Teckna är en mycket personlig del av vårt inre och det är fallet att använda den latinska definitionen “manu propria (egen hand)“. Just det, hand som formar en bild genom fantasi. En lekfull trio som är det allra första steget till en vävnads konstnärskropp av ditt verk. I mina undervisningar, en av mina första meningar som jag bruka säga är: “Alla människor är konstnärer i själen”. Nu handlar det om att samordna den visuella trion: fantasi, hand och bild. Jag ser, jag hör, jag talar! Dom tre aporna lever! Det behöver du för att forma detta kompendium som är en del av hela det totala Verket, DIN konst, ditt måleri.“

Estro (konstnärs inspiration) som uttalas (ästrå).“ Vi kan adoptera en ny definition som är klart anpassat till vår dialektik. Ett ord på det italienska språket som sådant definiera denna mänskliga för generaliserad svenska snilleblixt. Estros medges av en förstoring av känslor som innefattar snilleblixt i en dimension av färg och form för en perspektiv förberedelse till skapelse. Jag vill tro att i den fysiobiologiska (fysiskt och biologiska) och psykiska mänskliga komplexitet är lika svårt att definiera estro existens som en medfödd faktor eller bara en rå lärning. Frågan är än idag inte vetenskapligt besvarad. Vi kan konstatera att teckning medför en grundläggande del av relation mellan att vara född konstnär eller bliven som sådan genom direkt eller indirekt lärning. Via teckning har vi det tekniska perspektivet. Formgivning som sammanfattar svart på vit med vidare grå nyanseringar till milda och skarpa färger. Vi, du, jag, de bildar ett intet, en dimension i vår realitet, ett dövt språk i ett visuellt liv. Som jag brukar säga, en god tecknare i det figurativa sammanhanget har ett relativ försprång, vad det gäller måleri och andra yrkesvarianter. I den totala bildmålarkonsten är teckning en liten del som inte kommer att vara till nytta om inte andra delar i färgsättning passar ihop. Jag själv är inte en karikatyrist, men jag är en färgsättare som kompenserar den bristande teckningsförmågan. Men DU, försök att utveckla denna sockerbit och sträva att få med i bagaget denna grundläggande kunskap.

Teckning är egentligen det allra första steget för att utveckla bildkonsten. Det står i början av denna handbok, men det är aldrig för sent. Öva, öva och öva, dag och natt som man brukar säga.

 

Material som du behöver för att teckna. Blyerts pennor H-B vanlig penna. Mjuka pennor B, B-2-4 uppåt, mjukare blir desto större blir siffran. Hårdare pennor H, H 2-4 uppåt. Suddgummi som är lagom mjuk, vanligt suddgummi. Ett speciellt suddgummi s.k. modellerings suddgummi eller s.k. “a la mie de pain (deg suddgummi)“. Viktigt, vita höns fjädrar i första hand eller andra fjädrar som du kan hitta var som helst i stan som på landet. Fjädrar används för att avlägsna suddade rester, det gör man istället för att använda feta händer. Fjädrars vithet avslöjar om det går vidare att använda eller ej, efter att de blir smutsiga. Flera bitar trasor kan användas för att avlägsna rester av suddade delar av teckningen eller för nyansering av skuggorna under tecknande. Ta hela och stäng in i en glasburk. Du kan behöva en extra burk, en lägre och bredare då eller framöver, där du kan lägga kortare pennor, smutsiga suddgummi m.m.

 

 

Det är alltid lätt att börjar med ett stilleben. Teckna av en penna, suddgummi, vas, päron och äpplen. Krama en pappersbit och försöka teckna av dem tio till ett hundratal vikningar. Sätt sedan, ihop en del av dom olika objekten, tillägg en blomma och teckna dem. Se ljus och skuggor. Teckna hela motivet med en mycket lätt hand och använd i början av träning med H-B vanligt blyerts penna. Med en sådan träning underlättar det hantering av denna vanliga penna när du inte har andra anpassade pennor och som förträning till hantering av små penslar när du målar detaljer.

Teckna sedan den tydligaste skuggan med mjukare (B) pennor, med det kan du förebygga skuggor av olika densitet. Dessutom genom gnidning med rena fingrar för mindre detaljer och för större med handflata på tummens del, höjs ytterligare genomskinlighet och nyanseringar. Trasan, som jag redan påpekat går också att använda för sådant arbete. I vissa fall suddgummi kan hjälpa till.

Accentuera vidare med mjukare pennor ytterligare konturerna som är skuggiga.

Om hela teckningen är gjord med H-B penna och det ser ut att vara lika densitet i hela konturer, kan du minska intensitet genom att sudda lätt över det eller delar. Gör du det i en stor teckning genom att använda den bredare delen av suddgummi, istället för att ha suddgummi vertikalt har du det horisontalt.

När erfarenhet finns kommer du automatisk att välja den rätta pennan till den rätta platsen. Till exempel i de ljusa partierna kommer du att använda de H (hårdare blyerts), hårdare desto mildare kontur du framkalla där det ljusare tar över konturer eller där konturer ska täckas.

Efter stilleben Kan du ta över nakna modeller och med nakna modeller, menar jag, den utvecklade apan (människan) och därtill alla artens djur om du vill.

 

Vi går tillbaka till stilleben teckning.

Prova dig fram med några men enklare studier som får sammanfatta objekten. Troligtvis kommer du att har ställt objekten på bordet och du själv sittande på en stol. Denna ställning ger dig det s.k. fågelperspektivet, du ser objekten uppifrån och nerifrån, alltså, du ser ned på huvudet till dom. När du blir nöjd med själva resultatet är det dags för nästa upptäckt.

I första hand förstår du att genom att tillägga skuggor inom kontur ram av det objekt som du avbildar så formar du alltså objekten som förvandlas till en volym. Nyansering och detaljerna i den släta skissen ger en kropp, nästan rörligt som fantasin tillåter.

 Med sammansättning av olika sådana volymer kommer du naturligtvis att anmärka att motivet innefattar mer än ett visuellt centralt motiv. Nu handlar det om att frysa det för att ha det som grundliga komposition av din framtida målning. Du gör det genom att se, och undersöka perspektiv i sammanhang av den totala geometriska rörelsen. Du undersöker proportioner och vad det kan finnas att tillägga som sekundera objekten bakom, åt sidan det centrala motivet (ett eller flera objekt) t.o.m. kan du plötsligt anse att ett eller flera objekt kan behöva förändringar. Du gör det genom att teckna geometrisk sammansättning av bilder i den totala kompositionen. Varje central bild som är tecknad, två, tre på en hel komposition. Tecknar du omkring det en triangel, kvadrat, rektangel, cirkel och därtill blir det behagligare för ögat, framhäva ditt uttryck och allt i harmoni till en vision av den totala färdiga målningen.

 

Denna metod, att rita geometriska former kan du använda från början av teckning. Efter att du tränat och format en volym (konturer och skuggor där vit grund som generellt, framkallar volymen, objekten). Då, på ett vitt papper, tecknar du dom geometriska formerna först och du placerar dom på varandra om det så skulle vara din helhets bild av det framtida måleriet. Därtill tecknar du i dom geometriska formerna ditt motiv. Sudda, eller avstå att teckna partier som är bakom det centrala objektet.

Som du själv förstår följer jag det empiriska spåret och avbildar objekten som syns som bilden ovan beskriver.

 

Ett ord för perspektiv.

Ser ett objekt underifrån kallas grundperspektiv. Ett objekt i samma nivå av vår kropps storlek kallas ögon nivå eller horisontellt. Fågel perspektiv som vi beskrev tidigare uppifrån och nerifrån.

 

När du tänker därtill på att måla en sådan komposition kommer du att se det centrala motivet och annat, en vit bakgrund som du sedan tänker måla över med annan färg, eller ha den vit. I vilket fall som helst, när du tecknar för att måla, tänker du undermedvetet om du kan uttrycka dig så att det finns annat att tänka än bara det centrala motivet: skuggor, ljuset, färgen. När du vill tillägga annat, blir proportionerna annorlunda och plötsligt hamnar du i ett fler tänkande som fördjupar dig så, att du vill se, samt vara konstruktiv där i ditt universum, då formas du.

 

Redan nu vill jag tipsa, påpeka, lära, informera, skriva och säga i symboliska yttryck och inte minst anmärka att i måleriet, ljusa partier, där man vill förstärka ljus intensitet, undviker du att måla över den vita grunden. Eller, behåller du denna vithet så ren som möjligt från allt och täcker sedan med vit färg. I en del målerier går det att använda skuggor redan genom teckning med olika nyanser och måla över därpå. OBS, då råder jag dig att spruta över teckningen en eller flera skikt fixativ som du köper på special affärer eller som du själv har tillverkat (se vidare).

I måleriet används teckning på olika sätt. Om du är motiverad av purism, förstår jag att du inte kommer att vilja ha blyets blandning i en olja eller tempera målning. Om du arbetar på ett motiv som innefattar teckning ska du tänka på två saker. För det första, blyets med våta överskikt av färg kan släppa och smutsa ner ytan, för det andra teckningen kan ljusna genom färg skikt där du hade räknat med att teckning skulle ha täckt.

Jag vill anmärka här att du kan teckna med kål, med vanlig standard färgpennor, med speciella sanguigna (blodaktig färg, på italienska) vax penna i rödterra (rödjord, på italienska). Penna anpassad för hög dekorativ teckning och bra som kontur före målning av ytan, nödvändigtvis teckna med annat före.

 

 

Procedur och moment.

 

Du kan teckna direkt på ytan som du sedan vill måla. Besväret kan vara dom partier som du har suddat bort men som har trängt in i grundskikt som är ofta vitt och fast du suddar finns det kvar nyanser. Det kan ställa till besvär och ännu värre när du målar över, kan det komma att ljusna genom färgskikt.

 

Du kan teckna på ett papper först och överföra det sedan. Denna metod är bra för då kan du överföra den viktigaste delen av kompositionen med mer precision eftersom du har detaljrikt arbetat det tidigare på papperet.

Teckningsöverföring gör du med kalkerpapper. Du kan använda papperskol (det som man använder för skrivmaskin), välj gärna svart. Du klistrar med tejp eller annat en eller flera nämnda kalkpapper på baksidan av tecknat papper eller ark. Se till att den mörka delen av kalkerpapper syns, delen som sedan kommer att ligga på grundskiktsytan kommer där att överföra teckningen. Tänk på att för långa naglar kan ställa till besvär om du gnider över papper. Teckna om igen motivet i sina konturer eller delar som du vill framhäva. Du gör det med en färgad penna så vet du lättare var du är och att allt förs över. Du kan också tillägga saker som du kommer på just då, detaljer eller skuggor. Kalka om med ett tryck att teckningen sedan inte märks för mycket. I så fall minskar du tonen med suddgummi. Eller förstärka delar eller tillägga nya med blyerts.

 

Vill du hålla dig till purism. Ett annat sätt att rita av pappersteckningen är att du skaffar dig genomskinligt teckningspapper.  Måla med hjälp av en kontur pensel (en rund spetsig pensel med mellanlånga hår) med lagom utspädd oljefärg (som flytande kräm) på baksidan. Då, du placerar teckningskonturer delar du av kalkerpapper på det grundade underlaget och trycker på med handflatan. Gällande stora arbeten kan du behöva en medhjälpare annars du riskerar du att smutsa ned allt.

Färger som används för en sådan procedur är lika som för konturerna, se vidare.

Med denna teknik, slipper du teckna på den vita grunden med en suddningsprocedur, och dessutom undviker du att måla det andra momentet över teckningen som kallas konturerna.

 

Annan kalkteknik som jag gärna använder för utvalda antik inspirerade enklare motiv, på tempera anpassade grunder, är att överföra teckning med hjälp av ett spetsig rundat lätt böjt föremål med stadigt skaft, här t.ex. .

Du lägger tecknade ark på den vita eller färgade grunden, fixera det ordentligt med tejp, sedan med spetsen gör du ett lätt tryck på teckningen precis som om du skulle teckna om igen. Resultat efter att du har avlägsnat arket, så kommer du märka att över grundens genomskinliga teckning blir det konturer som rivna lätta kanaler, som på Mars.

 

Skriv på en lapp på den grund där det finns överförda konturer, annars kanske du kommer att måla på det eller teckna och förstöra arbetet.

 

Kanaler, teckningen, syns tydligare när mer tryck görs. Denna teknik kan med ljusspel ge svårigheter att se tydligt och var då försiktig med kommande färger.

OBS Kalkerade teckningar går aldrig bort. Därför ska trycket med handen begränsas för att inte förstöra teckning och grund, men här handlar det att göra konturer för ett måleri och det är inte meningen med andra dekorativa tekniker. 

För all del, det går att använda en sådan kalkteknik för dekorativa delar av måleriet. Över dom tydliga kanalerna stryker du lätt färg med fingrarna. Eller med hjälp av gamla runda slitna vita penslar efter att ha avlägsnat tjock färg från penseln. Eller med hjälp av en pinne som du i spetsen har knutit fast en bit mjukt läder eller väv som du styrker eller doppar i överdel och plattar till ytan över kanalerna. Effekten blir att grunden lyser genom överskikts färg. De klarare resultaten med denna teknik ifall du sträcker dig till ett helt motiv av en sådan teknik, är samspelet eller kontraster med ljus från kalkad eller tryckt teckning och mörka tryck eller målad ovansida med färg.

 

Medan vi närmar oss till teckningen slutskede vill jag gå vidare och förmedla andra möjligheter för tecknings varianter. Det går att teckna på grunder avsedda för ren teknik eller blandad teknik med tusch, akvarellfärg, gouache, växt emulsion, pastellkritor, pigment och vatten, ägglösning, lim etc. Kom ihåg att hålla dig på svaga toner. Dessutom kan du använda dig ibland av tidsanpassade tekniker som t.ex. projektor i olika sammanhang typ filmprojektor, diapositivprojektor, overhead apparat o.s.v. Inspiration och motiv hittar du numera överallt, tidningar, videokassetter, TV, data. Behöver inte heller bekosta dyra resor till andra länder för att se ett exotiskt landskap. Till och med naken eller levande modeller finns överallt, inte minst din partner och dina djur. Inte heller slösa tid för bekantskap i dom konkurrensmässiga och kanske negativa konstnärskretsar, för att komma i kontakt med avantgardistiska och ibland pretentiösa individer. Anstränger sig för att vara mer romantiska förebilder som inte kan ge mer kunskap än du har. Idag behöver du bara läsa böcker som den här och du får många svar med allt större kunskap för ett eget initiativ, styrka och originalitet. Jag menar, att det inte är nödvändigt att vara med det hela organiserade, eller super strukturerade systemet, inte heller behöver du vara rik för att fullborda egna kunskaper och inte minst inspiration. Inte heller behöver du då korrumpera din egen tro, din inspiration, din kunskap, ditt inre och yttre jag för att kunna säga “jag kan” för girighetens skull. Behåll fötterna på jorden, våga säga nej till billiga förslag. Nej till kompis som känner kompis och som säger till dig direkt eller indirekt “om du kan ge mig idag den som jag vill ha (fast du inte vill) du får i morgon (ett superjag)“.

Jag mår bra, jag är bra, jag kan! Skall det vara din vilja, ditt kämpande, din egen inspiration. Fantasi har du!

Härmed vill jag skriv igen angående suddande, att teckningar som konturerna och t.o.m. en del verdaccio (ljus och skuggor) går att tona ned eller helt få bort genom att använda suddteknik med rätta elementen. Det innebär att en teckning gjort med blyerts på ett standard papper suddas med vanligt standard suddgummi. Samma teckning på ett mjukare papper typ akvarell, undviker man att störa eller förstöra pappersytan om man använder en kula deg från vitt bröd eller med modell suddgummi. Vattenbaserade ämnen och en del t.o.m. limblandningar, suddas med ljummet vatten, vatten och tvål (naturtvål, eller savon de Marseille- Marseille tvål) som man hittar vanligen i hälsobutiker.

 

Teckning som släpper i kontakt med fingeravtryck eller med flytande medel, kan vara ett besvär och det är angående måleriet, går att anpassa det med s.k. fixering. Du kan köpa i affär dom mer moderna sprayburkar med en fixativ för blyerts eller annat. Eller du kan skaffa harts lösning ateljéer tillverkad eller en fernissa typ industri för golv, trä, båtar. Blanda

 

1 del av denna koncentrerade konsistens med 1 del eller 2 av terpentin eller vatten om koncentrerade lösningar är för vatten baserad användning.

 

Lägg in hela i en flaska som har en kork med spray munstycke. Ofta köper man flaskor med parfym eller annat som sprejas och ger en jämn dimma.

OBS! Om du har arbete som går att flytta, jag föreslår att du lägger objekten ner på marken horisontalt, spraya en gång lätt och vidare en gång till. Det går att spreja bara en gång. I så fall gör dig säker om att teckningen är skyddad efter en stund när fixativen är torr. Du gör det med ett finger genom att styrka på teckningen och sen kan du känna här och där, för att försäkra dig om att det hela är som det ska. Om det släpper behöver du fixa en gång till och ev. använda en koncentrerad fixativ. Fixativ torkar i genomsnitt mellan fem minuter till en kvart eller mer om det handlar om att du har sprejat mer än två ggr på t ex en eller flera tjockare färglager. Proceduren att lägga arbete som ska fixeras på golvet skulle du ta som en vana. Det handlar att undvika rinnande blyerts och det händer mest när spray flaskan skickar iväg ojämn dimma med oregelbundna droppar, just att dom stör droppar är problemet, eller att du är för nära när du sprejar på området. Sprayavståndet är mellan femton till trettio cm. Samma allvarliga problem kan du ha när det gäller att spreja på färg från konturer om du sprejar på dem. Från verdaccio också och eller från första färg om du då gör hela detta skydd eller tekniska procedur. Det finns på marknaden att köpa spray flaskor med garanterad icke retur dropp.

Du behöver inte spreja på hela ytan omkring teckningen, det kan räcka att fixativ dimma når över konturer på teckning eller skuggor.  Men du kan också spreja hela ytan om då tänker göra det. Det kan du göra hela vägen upp på olika skikt färg om bara du har planerat hela målningen på detta sätt, avsluta t.o.m. en koncentrerad fixativ som om det skulle vara, och är en slut fernissa. Då det handlar i så fall att du ska vara noga med räkning i dosering med citerade princip fet på mager.

Dessutom detta sickativ du kan använda som medium när du blandar färg eller som mellan fernissa som du kan dra även med pensel över målade skikt.

Vi går tillbaka till eller vidare med OBS!

Finns det grunderingar som är tecknade blir det svårt att sudda ordentligt. Inte nog med att du har ett obehagligt märke, problemet förtydligar sig eller fördjupas när du sprejar över teckningen. Eller när sprayad dimma når den suddade delen eller det som verkar finnas kvar, det återupplivas och du förstår vilket kaos det kan bli.

 

Om du har ont om tid att blanda sickativ eller har du inte sickativ överhuvudtaget Har du hårspray hemma går det lika bra. En annan väg är om du har ett ägg, ta det och dela vitan från gulan, tillägg en tesked vatten, skaka eller blanda med penslar och måla sedan försiktigt över teckningen. Hela ägg går också bra. Vitlök samt snigelslem går även bra. Spruta eller pensla över teckningen alla genomskinliga typer av lim. Alla fernissor funkar också.

 

 

 

 

DEL VII

 Konturerna ovan i bild. Verdaccio i mitten och färg på slutet.

 

Konturer

 

Med konturerna är vi ännu på teckningens område. Nu ska du tona ner, framhäva, förändra teckningen eller en del av det som du tänkte dig.

Samma fixativ för att täcka blyertsteckningen passar utmärkt för att blanda med färg som är förberedd för den teknik som du tänker dig arbeta med. Det kan vara olja, tempera etc. eller du kan blanda direkt med pigment. Välj färg typ jord, guld eller röd ockra, natur eller bränd jord, terra di Siena naturell (jord i naturlig Sienas ton) eller bränt, terra umbra (jord skugga) eller grön umbra. Jag håller mig ofta på guldockra för denna i rätt blandning kan lika väl vara genomskinlig eller täckande. Denna färg kan ta upp ljuset från den vita grunden och passar bra i relation med människor och motiv eller annat som ska framhävas i ljuset.

 Ett motiv som ska skuggas, säger av sig själv att en umbra passar utmärkt. Dessutom jordfärg, kan du välja själv, så småningom med erfarenhet, andra färger och egna tonblandningar.

En teckning, ett motiv kan t.o.m. bli täckt med konturer av olika toner som du förstår. Precis som en tavla kan ha olika toner för olika konturer, ska du få veta i förväg, att med verdaccio (skuggor och ljus) i olika av tavlans motivdisponering (i ljus, i skuggan, central eller som dom klassiska gamla mästarnas djupa diffusa landskap), det kan ha olika färgtoner om man så vill.

 

En vanlig procedur anser jag vara lämpligast för att utföra ett arbete så “rent“ som möjligt, när du har tecknat färdigt, kan du sudda allt och behåller bara en så lätt markering som knappast syns med blotta ögat. Sedan, om du vill kan teckningen i delar eller i sin helhet framhävas genom att täcka den med guldockra spädd så att t.o.m. det knappast syns.

 

 

 

 

DEL VIII

 

Verdaccio

 

Detta steg som definieras verdaccio, ha sitt ursprung i det italienska ordet Verde (grönt). Det var typiskt för de gamla målarmästarna och tidigare än så. Då, där grundlandskapet (horisont landskap) var den mest målade i grönterra (terra Verde).

Under betäckning verdaccio har vi redan sett att vi menar i vårt målarspråk en nödvändig del av det detaljrika skiktmåleriet i blandad teknik, det i samband med svaga grunder, ljus och skuggor.  I skiktmåleri i blandad teknik, verdaccio har sin plats före eller efter konturer.  Samt efter, mitten eller före färg fernissa (se fortsättning).

 

I gamla tider använde man ofta grå, röda och gröna laseringar.

Lasering är en färg som kan vara samansatt av olika magrare eller feta komponenter som pigment blandade med vatten, essenser, oljor, medium, fernissor. Kommersiella och ateljé vattenbaserad färg kan lösas i vatten i olika mängder och kommer då att ge en extremt transparent nyansering. Skiktet kommer att se ganska dött ut, ett förstadium till födelse där allt ser suddigt ut. I vattenbaserade färger kan man tillsätta fernissor som lösningsmedel eller bindemedel, ägg för sig eller tillsammans med fernissor, oljor med hjälp av lösningsmedel eller/och tvål osv.

Laseringsproceduren för kommersiella eller ateljé oljefärger är detsamma som nämnts för vattenbaserad färg. Observera, igen tillsättning av vattensubstans i långtids rivna oljefärger. Lösningsmedel för oljefärg konstnärlig målarteknik är för excellens essens som terpentin, lavendelolja, rosmarinolja. Mineralterpentin som en av traditionella sist komna är än idag en av de mest användbara för en sådan lasering i verdaccios syfte. Om vi analyserar verdaccio i sin form, kan vi tolka det som att delar av verdaccio har laseringskaraktär som varierar i konsistens. Det variera mellan känsla som om det skulle vara en utmattad akvarell, en livlös vattendränkt färg. Medan de färgfernissor (se som följer) som i sin högt lysande karaktär sprider det kroppsligt täckande delarna som påminner om laserande färger med balanserad konsistens.

Du kan göra verdaccio med färgstoff som du blandar med bindemedel till verdaccio konsistens.

 

Knäck ett ägg ta bort den vita ”strängen” låt äggvitan rinna ner i en skål.

 

Från äggulan ska du sedan avlägsna hinnan som omsluter gulan och denna hinna kastas.

Sedan skall gulan blandas med den genomskinliga äggvitan.

 

Förbered ett kärl med vatten för rengöring av penslar m.m.

En flaska med hel äggblandning som hälls sedan i koppen nr 1.

Litet kärl för andra blandningar osv. efter behov.

 

Kom ihåg att denna procedur är mer anpassad för vatten baserad teknik än för oljefärg. En verdaccio för oljefärg väljer du att riva först och späd sedan ut med essens oljor. Här vill jag säga att en färg som blir ordentligt riven håller ändå ihop de två olika molekylära komponenterna (färgstoff och olja) fast de påfrestande effekterna av dispersion/bindemedel. På detta sätt garanterar du dig mot eventuell instabil grund.  Dispersion av pasta under balanserade proportioner bör inte vara något problem. Som sagt, verdaccio är dom dämpade ljusa och mörka mindre intensiva delar av ditt verk, skuggans färgton som skymtar vidare i bakgrunden av ditt verk kan upplivas för en mer uppmärksam roll. Dessutom är det först skuggan eller/och ljuset efter teckningsfasen. Skuggorna kan målas med likaväl svart som andra färger, laserande eller täckande. Den vita eller mörka grunden har en grundlig roll med vilka färgsättning eller skuggor kommer att målas av dig som skapande mästare. Dessutom, skuggornas slutliga färgton kan bli som du hade förutbestämt eller följa måleriets färgutveckling. Ett ovanligt avancerat exempel kan vara när du målar en röd skugga i verdaccio och tonar ned det med mörksvart färgfernissa. Avsluta med att vidare lasera blått eller svart i olika färgsättnings -steg eller/och om du retuscherar skuggan med annan ton och densitet i slutskedet. Du har upplevt en spännande längtan. Mellan den intensiva, röda stridstons karaktär till brunjord eller grönjord färg (det beror på flaggans färg som du har skapat framme). Har sedan slutit fred med svart eller blå retuscher som förvandlar det hela till en mjuk, livlig skugga där faran är över för evigt! Du har skapat!

Angående det intensiva ljuset i färgernas vita toner, orienterar dig mest titanvitt. Denna färg är täckande och den bestående intensitet rubbas inte lätt av undermålade ytor, som i andra fall för zinkvitt istället en av den renaste blåvitt litopon skulle stärka intensiteten. Prova dig fram för att förstå skuggornas ande, ett skikt blått under den kommande vita, andra färgtonen och vice versa, testa också att vänja ögat och inte minst handen till fler toner över varandra. Själv använder jag i stor utsträckning vita grunder för det som kallas primitivernas teknik, att låta den vita grund vara omålad.

Penslarnas storlek och form beror på skuggornas storlek och innehåll. En skugga som skapar lugn kan målas med platta penslar. Själv upplever jag penseldragens språk som kall. Bättre känns det när spetsiga kanterna har mognat med tiden, har mjuknat och rundats ut med tidens gång. Penseldragen skall vara jämna från vänster till höger och bestämda drag från skuggornas börjar till slut. Hårpenslar från nötdjur, mårdjur eller syntetiska är att föredra. 

En skugga som förmedlar liv, behöver vibrationer, värme, ojämna drag och omlott. För det är ett klarare språk med runda penslar eller mindre kända coda di gatto (katt svans) penselformade. Hårpenslar av vildsvin, mård och grävling är att njuta med, med höjd prestanda kan dom vara. äldre .

Ofta är så för det banala måleriet att skuggorna är målade med ett skikt täckande färg.

 

 

 

DEL IX

 

Färgfernissor.

 

Ljus färgfernissa

Konturer och färger kan täckas emellanåt av ett skikt ganska genomskinlig färg som zinkvitt t ex. Färg tonen eller konturers intensitet tonas ned.

Med färg som täcks med ljusfärgad fernissa, menar jag, att det handlar om färg som kallas första färg. Det innebär att det första skiktet färg kan vara i sig dels eller helt en grundton för en vidare skiktfärg som kommer därefter.

Om första färgen tonas ned med vit färgfernissa kan vidare täckas om igen av samma färg eller andra. Ton och intensitet förändras.

Första färgen kan täckas av ett annat skikt genomskinlig färg, gul ovan blått t ex, där du får som resultat en unik grön nyans. Här är du i en djungel av lasyrmåleri med erfaren långtids träning för att nå den maximala effekten. Se vidare lasyr.

Ljus färgfernissa får du genom att blanda pigment med lösning som är anpassad i det steg av arbetet du befinner dig i eller i den teknik du arbetar med.

Alltså, om du i ditt måleri befinner dig i ett vattenbaserat (lim osv.) stadium för att sedan täcka vidare med harts, olja, vax, då täcker du teckning eller färg med en lösning som består av lite pigment och lim, koncentrerade lim än det färgskikt eller teckning som du skall täcka. Detsamma gäller om du arbetar med olja osv. Vidare exempel: du kan blanda pigment med fernissa, späda oljefärg med olika essenser, pigment eller oljefärg att blanda eller riva med olja och harts komponerade medium osv.

Du kan måla över hela tecknade eller delvis målade tavlan med en sådan fernissa och därtill förändra grunden. Den intensiva ljusgrund som vitt litopon utmärker sig för dämpas med ett överskikt vit färgfernissa som består av en del kritvitt pigment eller färg.

 

Mörk färgfernissa.

Det är samma princip som ljus färgfernissa angående blandningar. Istället än använda ljus pigment använder du dom mörka. Jordfärg eller svart, för skuggeffekter.

Det använder du för grund till en del parti av verdaccio. För lätt skuggning (första skuggan) och på tidigare lätt skuggning för accentuera dem eller som andra skuggan för att avsluta det.  Dessutom för att skugglägga färg eller dämpa dom intensiva. Mer än så. Precis som ljus färgfernissa kan täcka en hel grund och därtill ändra lätt eller radikalt tidigare grund, med mörk färgfernissa kan du göra detsamma. Alltså, färgfernissa kan användas som om det var en ny grund. En vattenbaserad grund som täckts av ett skikt mörk färgfernissa harts baserad, föredrar att inte måla vidare med vattenbaserad teknik, istället målar du vidare med harts och olja blandningar etc.

Mörkläggning av en del eller helt motiv i en tavla är steget till bred personlig och vågad utforskning relaterad till för att nå harmoni mellan ljus och mörker. En charmig upplevelse där du, människan smälter i den metafysiska praktiken mellan kontrasterna och som gör alla eniga. En mycket viktig lekfull del av ditt arbete och kunskapen då, när du behärskar denna del av skiktmåleri i blandad teknik och då visar du din mästar skicklighet.

 

Lasyr

Jag tror att detta kapitel kan berikas av en bredare förklaring av vad lasyr är i måleriet. I skiktmåleri i blandad teknik är lasyrprincipen med alla sina användningsområden och effekter en central del som följer oss från första empiriska och symboliska penseldraget till det sista. Därför vill jag klargöra denna punkt, en punkt som visar sig passa just här mellan teckning, konturer och färgfernissor.

Lasera, enligt svensk ordbok “övermåla med genomskinlig färg“. Fortsätter det med förklaring “… tunna, genomlysande“. Vi kan anmärka att del av definition, tunna, är korrekt relaterad till tunt färgskikt som ofta blir i sig genomlysande. Men vi kan tillägga att just för oss i målarkonst går det att definiera ett färg skikt som en lasering. Ett skikt som kan vara komponerat av nio delar av olika lösning typ lim, kåda eller harts, vax och en del färgpigment, kan ändå vara genomlysande fast den är tjock i sig.

Lasyr förekommer nästan naturlig på vatten baserad måleri som akvarell, äggtempera, akryl. Transparent av skikt kan förändras med tillsats av lim, olja, kåda och som redan vi vet att pigment spelar sin roll i det hela.

Lasyr, som vi redan sett, förekommer också om man bestämmer sig för det, i oljefärg t ex om man bara förvandlar färgpasta i en mer lös form som sedan målas över ett torr undermålat färgskikt. Vi har sett ovan att ett gult pigment i en fernissa som sedan målas över en torr blå färg ger en grön nyans. Vidare vi kan säga att en gul över en röd ger en orange nyans. Röd och blå ger lila. Med svart får vi olika varma eller kallare nyanser med röd eller blå otroliga gröna finesser med gul.

Princip av lasyr skiljer sig grundligt från alla prima teknik eller impasto. Laserar du, måste färg skikt underlag vara torr, alltså våt på torr. Alla prima eller impasto är pigment våt på våt.

Mellan lasering och alla prima finns en upplevelse till, som dyker upp under moment i måleri. Det upplever man intensivare med en annan produkt som t ex pigment som är mer genomskinlig än en annan, typ vegetabilisk eller animalisk. Med undermålat skikt där det används fördröjs olja som kan vara t ex fetare än annan som är delvis kokt. En mindre sugande grund som kan göras under vatten baserad teknik med varmt lim. Ett mindre poröst underlag, osv. All denna kunskap i material som innefattar erfarenhet kombinerar sig med undermålning som är halvtorr. Alltså våt på halvtorr som kan definieras ”a mèsò stràdò” på halva vägen), mèsò stràdò teknik.

Mèsò stràdò teknik ger oss unika känslor. Du kommer själv att uppleva en typ av appell, en sugning under penseldrag, en bromsning. Du blir tagen i en skön kreativ och intensiv koncentration. Du gör dig helt delaktig i den inte minst personliga färgnyansering av denna materia sammansättning, en levande teater i färg. Underbart. Denna upplevelse lever du i olika sammanhang, ofta vägen ut mellan färg och fernissning i detta skikt måleri i blandad teknik och då, säger vi skål för en sådan fin vernissage!

 

 

 

 

DEL X

 

 

DEN KOLORISTISKA

 

Under denna beteckning kommer du, jag och alla läsarna med, som i den magiska rattfångarsagans musik, till färggranna upplevelser.

 

Alla målartekniker förena sig ungefär i samma mönster.

All prima teknik går att måla med effekter som påminner oss gamla mästarna.  Alltså, målar vi en svag bakgrund i grönterra-grönjord-grönumbra-grönskugga spädd med vatten, essenser eller medium, ett landskap d s.k. verdaccio. Sedan medan färgen är våt fortsätter du måla mer eller mindre impasto (mer eller mindre tjock färg) delar eller resten av motivet. Du kan sträcka dig t.o.m. över kanterna av den våta bakgrunden.

Du kan göra en verdaccio och vidare imitera i svaga eller mer accentuerade toner de första färgerna och sedan när allt är ännu vått måla över genom att komplettera en del eller täcka över hela mer eller mindre impasto.

Du kan teckna vått på konturer och vidare fylla på våt på våt. Skillnaden mellan skiktmåleri och alla prima som sagt, är att den sist nämnda ger ett dött utseende och känsloeffekt medan den första ger, med sina torkade undersikt övertäckta mer eller mindre av transparenta våta överskikt (lasyr) en djupare effekt och levande ton i samspel. Egentligen, är så att ett skiktmåleri innehåller lasyrteknik, mer eller mindre all’impasto precis delar med alla prima, som förklarat alla prima går att måla med samma mönster som i skiktmåleri.

Nu, tror jag, att då blir definition om skiktmåleri i blandad teknik tydligare. Med blandad teknik menas innehåll alla prima, lasyr och tyngre och mer komplexa element, en målarteknik som har en egen genererings utveckling som sträcker sig till material experiment, som skrivet en konstens-skolornas-kont, ett mästaryrke.

Vi går vidare med mästarformgivning.

 

Första färg.

Färgsymfoni går vidare inom oss, utanför jaget, hos alla, i mig och med mig i dig en universal erotisk vandring, livets frö.

Färg ska innehålla numer lagom olja substanser, harts, vax. Fet på mager vägen vidare, från vattenbaserade grundskikt steg till oljebaserad färgmålning. Du får komma ihåg som redan skrivits att verdaccio kan räknas i sig som första färg och mer vikt kan du lägga om en sådan bild till verdaccio som redan blev tung vikt med blandning av fetare ämnen och tjocka färgskikt. Färgteater föreställning börjar faktiskt med verdaccio. Samspelet går vidare. Effekter av penseldrag som kan vara jämna eller ojämna, målade med platta eller runda penslar, magra och mellan, eller tjocka skikten. Ljusa och mörka toner, transparenta eller matta färglager. Aktörer spelar en mer eller mindre roll som det välkända centralmotiv till det nakna obetäckta makrouniversumet, där DU spelar din målarstil. Måla aldrig, spela aldrig utan en konsekvent tanke, fast kaoset är i sig paradoxalt nog en del funderande harmoniskt parti av det totala livet sammanhang är dock inte i sig med sin spontanitet i vårt arbetssammanhang en procedur att följa. Till exempel måla aldrig på ett hårt underlag utan ett anpassat underarbete, för att om du målar i så fall, har färgsikt mindre grepp och stabilitet, skiktet exponeras för åtskilliga faror och reaktionen kan vara omedelbar eller manifesterar sig med tiden. Färgen har svårt att fästa, måleriet spricker eller flagar.

Första färgen kan också vara en definitiv färg som exempelvis verdaccio, det sista skikt som ska behålla sin ursprungliga färgton från början till slutverk och i tiden. Skillnaden mellan verdaccio som sista färgskikt och första färg är att den första i principen karakteriseras av laverade toner medan den sista skall innehålla alla pigments klara intensitet och inte minst styrkan som ges av tjockare färgskikt. Färg riddarens skikt armeras med oljeutrustning, sköld som garanterar vidare skydd i riddarens vandrande galoppering i färgfantasins kärleks saga. Rättvisans svärd symbol i sin toccata- domen förvandlar du och förverkligas av penslar med bestämda hår som mårdhår, grävlingshår, nöthår eller utslitna vildsvinshår.

Kulörer som intensiv grön för att imitera gräsets lyster, du kan lätt få fram med grönsmaragd som annars är svårare att blanda med gul blå färg. Alltså du kan måla imiterade gräset alla prima utan att behöva övermåla med andra olika färgnyanser. Vidare alla prima, våt på våt, kan du måla andra partier för nyanseringar i grässtrå. Delar av gräsmattan som du vidare vill special nyansera med skikt laserande färgeffekter målar du då med blå eller gul färg. Du kan t.o.m. detaljera med svart eller röd det beror på slut effekten du vill ha. Det färgskiktet får torka delvis eller helt. Om färg torkar delvis har vi här en ”a la mèsò stràdò”, här kommer du att får nyansering som är mellan alla prima och lasyr. Där färg torkat, säger vi att en gul fläck i området som torkat helt, på den kommer vidare en blå färg över så kommer det att ge en grön nyans, och då är vi i nästa steg, andra färgen eller slutligt färgskikt.

 

Andra färg.

Vi har redan smakat förrätten en färgsättnings symposium, fattas bara Dionisyus-Backus-gud. I det här stadiet vet vi redan att tillsats av fetare oljor och strävare harts är nödvändiga. Alltså, den gula färg som du målade tidigare under första färgen och som du planerade och utsatte för att bli en grön nyans, var lastad med magrare olja som är speciellt tillverkade för konstnärer. Det skall vara klara oljor (inte rå) eller lika väl dina lätta solexponerade oljor (apropå det, har för mig att i handeln har jag sett sol exponerade oljor). Nu i det sista skiktet skall färgen innehålla tyngre ämne.

 

Oljor och harts har en varierande konsistens i höga koncentrationer. Fetare förtjockade oljor och harts i mer koncentrerade utsträckning ifall du använt dom i tidigare skikt. Ämne som du blandar i färg eller under penseldoppande som tillsatts under medium form.

Angående gul färgfläck, skall du veta att detta pigment tillhör en ljus ton som kan täckas med mörkare toner i svag kvantitet. Medan du får mer lekplats om du målar blå den första färgen och gul som andra färg över den blåa för att bättre nyansera gröna toner. Dessutom, får du tänka att färgskikt som målas först är dominant och att du försiktig prövar dig fram med den rätta blandningen på översiktet.

Efter första färgskikt, första färg, när du ska vidare med andra färgen, tycker du då att dominanta färger verka vara omottaglig. Då kan du höja mottaglighet genom att måla över första färg med ett skikt ampassade lösningsmedel och efter en kort avdunstning målar du över med andra färg. Denna procedur skapar som sagt en av mèsò stràdò varianter och blir tydligare under upprepade försök att mjuka ned den hårda skarpa för att skapa eller hitta mottaglighet för andra färg eller slutfärg. Spelet, chansen, kunskapen upplever du när våta skarpa, mjukt tar emot dina penseldrag. För att förstå stegens mekanism är det nödvändigt med upprepade övningar.

Kunskapen som görs mellan teori och praktik i denna märkliga teknik kommer att gestalta din upplevelse så högt att ett nytt sinne öppnar sig för dig. Personligen, upplevde jag en sådan verklighet när jag skapade en unik violett (lila) ton. Det var det: hon-han, den androgyna igen som förföljer mig, doftande som en viol och synlig som violens ande, oändligt vackrare en blommans viola färgton, ingen gemförelse… och aldrig mer kommer att lika bli. Det målade jag en gång och kommer att vara ett av mina oändliga glädjeminnen. Det var en stol handgjord på 1800 talet, en av de sista i en förlorad serie, täckte jag den med handvävd linneduk också tillverka i slutet på 1800 talet och dessutom just för stolhantverks användning en produkt av högsta kvalitet. Målade jag med cinnober röd, det kändes som om hela ateljén brann av ljus och varm färgton. Det krävde flera skikt av den transparenta blå ultramarin- purissimum, det var ett steg längre ett lätthartsmåleri och efter 1: a skiktet blå över den brinnande röda blev en till blå koncentrerad i pigment a la mèsò stràdò! Det var vår-sommar på 1980 talet i en egen nyinköpt nerlagd skola på landet. Det var en högtid med höga känslor, omgivningen spelade sin roll för det unika verket, som det är för dig i morgon med din skapelse.

Nu går vi vidare till sista steget om så behövs för avsluta ditt verk, nämligen retuscher.

 

Retuscher

Retuscher innebär la toccata del maestro (mästarens toccata), DIN målade själ!

Det är med retuscher som du skapar kommunikation mellan åskådare, dig och verk. Känslor språk kan skapas just då om de inte tidigare fanns. Sista utvägen. Räddning av en förlorad dialog. Verk som inte du är nöjd med kan räddas just då med retusch.

Nu blir det fetare tid för fattiga färger. Ett ljus i mörkret, ett mörker som lever. Med denna jubilerande tanke binder jag dig till det som är kärnan till retusch: ljus, skuggor och teknik. Här är impasto (tjock och just precis i vårt sammanhang fet färg) är pelare eller taket i det avslutnings skede i verket. Här kan vi säga, att du täcker en del av det laserade färgskiktet. De beständiga penseldragen avgör du med hög koncentration med stark precision av en drivande vilja som är en del av ditt mod, som inte går att göra om. En èstro upplevelse. Färgen är tjock, tillverkade av fetaste och absolut viktigaste och ljusaste oljor, harts som ev. kan ingå är det samma som oljor de fetaste s.k. standoil (centrifugerad olja) av dom i underlag och så ljust som möjligt.

Retuscher innebär inte bara små detaljer som framkommer i ovanstående mening. I sista minut kan du retuschera den andra färgen, delvis eller helt. Med helt blir det en förändring av den ursprungliga färgsättningen, förändring i ton av ett laserat skikt eller pga. täckande form, men som kan räknas som retusch när det stannar som tredje färgskikt. Dubbel retusch går att jämföras också i större eller mindre skala, men alltid relaterad till koncentrerade medel som är det faktum som sätter gränser till verkets uppbyggnad. Om du retuscherar en gång till över samma retusch menar jag att du gör det utan att höja fethet, tjocklek så skapar du ett teoretiskt fel.

 

 

 

DEL XI

 

Fernissning.

Här är vi på väg ute från bostaden, så man får utvandra med tankar. Vi tittar ut genom fönstret och ser att det är så förfärligt ute. Vädret håller sig i, men det är tidigt på våren än. Lika bra ta en jacka på sig i så fall… Så är det stadium där du befinner dig nu med ditt verk. Fernissa målningen, en tavla, en muralmålning, ett dekorations arbete på trä, allt som har att göra med detta skiktmåleri i blandad teknik, som sagt, DU skapar och detta verk behöver skydd mot temperatur förändringar. Fernissning är en av de två sista steg.

Fernissning ges i vanliga fall med breda penslar, s.k. borste. Du föredrar borste med mjuka eller lagom mjuka hår, en vanlig målarborste för husmålning passar bra. En tavla kan dränkas helt i en burk fernissa. Fernissning går att göra med hjälp av en trasa. Dina händer är en utmärk pensel som är utrustad med den allra mest avancerade känsla. Det mekaniska och elektriska sättet att spraya med luft genom maskin och burkar är också ett sätt, det är mycket vanligt i vår tid. Alla sätt att fernissa har sina nackdelar och fördelar, alltid handlar det om erfarenhet och att precisera. Hur det känns för dig, är vad som är mer passande och bäst att utöva just för dig.

Produkterna varierar från enskild separat produkt till mer eller mindre komplexa blandningar. Produkter kan vara naturella eller syntetiska, kemiska. Du kan fernissa med smälta hartser som är grunden till det som brukar uppfattas som fernissa definition på ateljé nivå, som följer: Oljor. Hartser och lösningsmedel av olika densitet. Hartser, lösningsmedel, oljor. Hartser, lösningsmedel, oljor och vax. Olja, lösningsmedel och vax (den sista i små proportioner). Olja eller vattenbaserade fernissor.

De är luft eller varmtorkande. Som vi sade i andra sammanhang, ett skikt lim kan vara i sig en fernissning. Dessutom anser jag att fernissa som innehåller pigment kan klassas som just fernissa fast innehållet har en del påverkning av färgton på grund av pigmentinnehåll (se i vårt avsnitt färgfernissor.)

På en tavla kan du ändra färgtoner över hela målningen genom att använda som slutfernissa just en färgfernissa. I detta fall kommer du att uppleva en transmusikalisk färgsättningsupplevelse. Prova dig fram, det gjorde jag en tidsperiod och det var en hel upplevelse i sig.

Du får tänka att ytor (delar eller hela) som är täckta av vax är inte att fernissa. Prova själv och se hur vaxet stöter bort fernissan och där det tas emot kommer det aldrig att vara en garanti att just detta arbete har den högsta stabilitet i tiden. Det är ungefär samma när du fernissar med en fernissa där lösningsmedlen är i för höga doser jämfört med färgskikt målade med koncentrerade feta oljor. Jag anser att fernissning kan göras över hela tavlan, med detta innebär att tavlan har torkat länge på djupet från några månader upp till ett år. En del vattenbaserade målningar eller skiktmåleri i blandad teknik som torkar snabbt går att fernissa några timmar till några dagar upp till en vecka efter avslutat arbete. Före varje fernissning känn försiktigt med fingrarna på kanterna av måleriet för att se om den målade ytan eller fernissa skiktet är torrt och känn sedan lite här och där på hela tavlan. Avlägsna eventuellt damm, exponera målningen i solen några minuter eller värm upp ytan med värmefläkt eller med annat och fernissa sedan. Med varma ytor sparar du fernissa. Saker och människor, det handlar alltid om harmoni, om dialog, tolerans, motiveras och därtill vilja att lösa problemet förutsättningar finns via värme och djup inte minst en levande utvidgad demokrati. Allt som vi ser eller känner det är min uppfattning att det lever sitt liv i det universella livet. Låter som en panteist, men mina tankar har inget med god Gud att göra. Asketiskt eller inte kommunikation binder livet. Här vill jag varna dig och pröva känslan att uppleva fernissning med händerna. För oss människodjur är det höst, vinter eller vår som i princip ger den mesta av vår energi för att utvidga kommunikationen mellan svett och tårar. Den tiden skall du arbeta hårt, och producera mycket. Samt en del av dina verk har hunnit torka, vila, mogna och växa. I början av sommaren, lägg en eller flera verk under solstrålar som tränger genom ateljé fönstret, gör detsamma för en burk eller flaska fernissa, ställ den nära fönsterkanten. Lägg tavlan sedan platt på bordet eller på golvet (tänk att på golvet finns mera damm). Kavla upp ateljérockens långa ärmar till armbågen eller så kan du lika väl vara naken om det så behagar dig och om det känns som en större förening med det hela. Stäck dina handflator mot solen, och gnugga händerna en kort stund. Ta i keramikkärlet där fernissan vilar och häll över tavlan i den halva överdelen, i mitten och nederdelen så förening mellan alla tre delar sker lätt under dina händer åtta rörelsen. Massera vidare kroppen från kant till kant, ger hela dig med de mest sensuella känslor, så livet börjar mitt på slutet… av ditt verk. Det var en härlig upplevelse eller hur. Fernissning med penslar gör du med det som jag kallar nät rörelse. Fernissning görs uppifrån och neråt på tavlan. Du kan fernissa en gång eller flera gånger samma objekt. Torkning mellan fernissning sker mellan en dag till en vecka, från en månads intervall till ett år. En eller fler fernissningar bestäms av fernissans natur och fernissans koncentration. Till exempel, ett tjockt skikt av koncentrerad fernissa på lärkträdkåda är inte att önska i två skikt om inte tre år har gått mellan strykningen av skikten. Medan, en koncentrerad fernissa på Dammar kan du lägga på varandra med en mellantid som går från en vecka som minst och uppåt. Här vill jag ta upp din uppmärksamhet angående ”kommunikation” som jag skrev ovan. Vår kunskap talar oss respektive tid för fernissning, medan produkten själv uppmärksammar oss med sin natur, där går gränser för vårt handlande. Du kan fernissa upp till tre koncentrerade skikt, men då den tredje kompletteras med en bakifrån, alltså, hela tavlan skall vara fernissad i sin helhet.

För att hålla oss till tradition och till kvalitet, fernissor som vi använder skall tillverkas i första hand i ateljé, gärna av konstnären själv. Mjuka harts som Sandarak , Mastix , Dammar , Lärkträdkåda  är att föreslå. Andra fernissor som grundas på hårdare harts som Kopal, Bärnsten där smältprocessen är komplicerad föreslår jag att köpa färdiga i ampuller i höga koncentrationer eller flaskor med blandade medel som ändå är att räknas som koncentrerad. Du får tänka på att alla fernissor av den type som här är citerad är i sig ett sickativ. Du behöver alltså inte belasta målningen med andra sickativ på marknaden i vilken beteckning det än kan vara. Se vidare under produkttillverkning angående sickativ, som extra tillsats, sickativ som du kan forma.

Din ateljés val av produkter kan berikas av blandningar mellan mjuka och hårdare harts. Dessutom enskild fernissa bestående av en eller fler hartser vidare varierar egenskaper med tillägg av oljor, vax, essenser. Blandningar bearbetas om så önskas med vidare exponering i solen, värme av olika slag och fernissor kan innehålla vatten, kristall, blyvitt, kål och vitlök för att avsluta recepten för det gastronomiska måleriet. Men OBS! Du ska ha klart för dig att alltför koncentrerade fernissor blandade med fetaste oljor i kombination med vax blir en korsning som vidare talar till oss ett eget språk över gränser, skiktet kommer aldrig att torka i djupet.  Precis som en mulåsna i sin sterilitet. Detsamma för målade ytor eller färgpastablandningar med hårdare koncentrerade fernissor kan inom kort eller senare ge sprickbildning medan med mjukare hartsfernissan gör sig bräcklig med tiden. Dessutom skall man veta att i alla hartser medföljer mer eller mindre ett blankt resultat. Det innebär för att kunna nå ett resultat som är matt, är användning av andra resurser nödvändiga. Använd dig t ex av porösa underlag eller vax som tillsats osv.

I den märkliga situationen, fernissning tatuera slutord hur tavlans utseende kommer att bli blank eller matt. Eller, mitt i mellan resultat, som definieras på två olika sätt, men som har samma resultat, är halvmatt eller halvblank. De två sist citerade resultaten som är bara en för att lyckas kvalitetsmässigt skall vara noga relaterad till underlag, grunder, och måleri över huvudtaget.

Om vi knyter vidare vårt bildresonemang som vi hade från början, kan vi säga att med tiden behöver vi en ny jacka. Oanvändbar sak har ingen nytta av och det kan besvära, dvs. att tavlan kan behöva med tiden en ny fernissning, en kroppsförnyelse. Sådant är livet.

 

I färghandeln på konstnärs hyllan kan du hitta koncentrerade fernissor som du kan förbereda för användning precis som om du skulle göra med dina egna. Du känner igen tecknen av en sådan fernissa genom att ta i flaskan och se att det rinner sakta tillbaka i flaskhalsen. Om flaskan är full, vänd denna upp och ned och syrebubblan kommer att visa dig, genom att rulla sakta upp och ned att fernissan är tjockare.

Här ser vi tre centrala varianter.

 

Koncentrerad fernissa för fernissning.

1 del essens (terpentinolja, lavendelolja, rosmarinolja, mineralolja) i

1 del koncentrerad fernissa.

 

Med en koncentrerad fernissa kan man fernissa partier än blanda med färg.

Här måste jag skriva om igen att med koncentrerad fernissa menar jag den första smältningen av råharts med essens. Med essens menar jag inte bara terpentin, mineralterpentin, spikolja, men kan också vara från början eller kloroform.

Höjer du essensens proportioner, ju magrare blir fernissan Se vidare mediumtillverkning fram i boken. Men redan nu vill jag tillägga att en målarfernissa alltså, som kan användas och att blanda färg är i proportioner som följer.

 

Målarfernissa

2 delar essens

1 del koncentrerad fernissa.

 

Den tredje är den som jag definierar en mellanfernissa. Den passar som första fernissning av tre skikt på varandra som torkar emellan strykning som här beskrivs. En tavla som är färdig eller ett objekt, kan du fernissa med de tre skikten:

1 skikt mellanfernissa

1 skikt målarfernissa

1 skikt koncentrerad fernissa för fernissning.

Mellan fernissa använder du i färgblandning i det som jag definierar ”lätt harts måleri GAM”. Ett måleri som grundas på tunna färgskikt, det begränsas till tre skikt. Färg skall vara rena som t ex rivna pigment med olja utan inblandning av vax eller annat. Pigment skall rivas med ljus olja eller olja som är lätt solexponerad. Oljan solexponeras max en månad.

Riv först pigment med olja och sedan under sista rivningsmomentet tillsätter du mellan 6-12 droppar av mellanfernissa.

Du kan också blanda mellan fernissa, pastafärg före målnings arbete.

Måleri görs över tunna grunder vattenbaserade.

Eventuell fernissning begränsas till 1-2 målarfernissa som kommer att ge ett härligt mellanblankt utseende.

Detta är ett måleri med ett liv utan hälsorisk.

Mellanfernissa

3 delar essens

1 del koncentrerad fernissa.

 

Här vill jag säga att jag som andra konstnärer, saknar tydliga indikationer av innehållsförteckning angående just fernissa om den är tillverkad med varm eller kall teknik samt i vilka proportioner spädning har skett. Vill tillägga angående korrekta varudeklarationen en dag hittade jag på marknad en färgtub som i sin produktförklaring var skriven att färg var riven på traditionellt sätt, alltså med stenblockar. Dessa producenter fick min okända men sanna entusiastiska eloger!

 

 

 

DEL XII

 

Vaxning.

Vaxa sitt verk är som klä det med en kappa mot alla oväder. Det spelar ingen roll om det är varmt eller kallt som väntar på det. Vaxning ger ett utomordentlig skydd i högsta kvalitets krav. Men valet står fritt hos konstnärens syfte i sitt slutverks utseende.

I färghandeln kommer du att finna olika vax preparat. Vax för skorna, vax för skinn, vax för trä eller möbler och för oss konstnärer. Du får veta att alla de produkterna duger t.o.m. paraffin grundade eller annat påhitt. Det som du skall vara noga med är att se om det innehåller pigment som under strykning kan lägga en hinna över vår färgglans och förstöra den. Att inte innehålla korrosiva medel som smälter fernissning eller färgsättning och skapar förödande konsekvenser. Feta ämnen eller oljor blandade med vax som inte riktigt torkar. Det är klart att mitt råd är att håla dig till produkter som specificerar sig för konstnärs syfte och ännu säkrare är den som du själv tillverkar. Vi begränsar oss till naturmedel och speciellt till ljust bivax , ljust karnaubavax  och blandning mellan dom. Vax tillverkning se vidare i handboken.

För vaxning, har vi de valupplevelser som vi hade under fernissning. Värma upp objekten och styrka över en klump vax, gör det med en korthårig målarborste, borste för sko eller trasa. Låt vaxet torka en mindre eller längre stund från några minuter till timmar och sedan polera den med en mjuk borste eller en mjuk ulltrasa. Vaxning kan upprepas flera gånger, som fernissning och precis som fernissning kan du vaxa hela tavlan i sin helhet. Vaxet ger en fin mjuk lyster, det dämpar obehaglig sol eller ljuseffekter av fernissa reflekterande högglans att vi blir bländade och inte kan njuta i vissa stunder och platser av verkets skönhet eller meddelande. Vaxet skyddar mot regn, kyla och fukt. Vaxning är en procedur att inte missa i skiktmåleri i blandad teknik.

 

Bild som följer vill visa dig ett sätt att måla som jag kallar ”Pitürò a la musaíc (måleri som en mosaik) GAM.” Prova dig fram och gör en serie av det, om vi är fler att måla på detta sätt, markerar vi en tid, en stil.

 

Äggtempera

- färg med gelatinlim i grund under och tjock.

- vallmoolja alla prima.

- oljefärg över alla prima.

Bakgrund 3 skikt.

 

Grund med kaseinlim.

-                          Lasyrmåleri med ägg, olja. - Tunna färgskikt i och koncentrerad fernissa. -Vallmoolja med mellan fernissa på nr 3.

 

 

 

OM FÄRG

 

Blycarbonat omkring 400 f.Kr. till våra dagar.

Antikens elephantinum, elfenbenkol, calciumfosfat.

Halvädel lapis lazuli, epokens äkta sten.

Kobaltaluminat efter år 1777.

Kadmiumsulfid från början på 1800 talet till våra dagar.

Från antikens bergcinnober till 1900 yngre Kadmium.

Kaputt mortum och som huvudsakligen järnoxid från jordens inre väsen och människor önskar.

Kromhydroxid. 

Allt detta sprakande låter som om det skulle ha sin plats på ett kemiskt laboratorium eller i en fantasifull romantisk och mystisk berättelse, än i en konstnärs ateljé.

Det handlar om...

 

Färg

 

Det handlar i tur och ordning eller oordning, om: Blyvitt. Elfenbensvart. Äkta ultramarinblått. Koboltblått. Kadmiumgult. Cinnober=intensivrött och kadmium röd. Kaput mortum från röd (en röd som jag anser inte ha glans som betecknas av latin själv typ Falufärg) till violett. Smaragdgrönt.

För dig som vill fördjupa i personlig färg analys vill jag föreslå att granska vidare lektyren som finns på marknaden. Du kan läsa om gamla mästarnas definitioner och vidare se i vår tid analytiker. En hel värld att upptäcka för dig som vill pricka med högre säkerhet egen material tillverkning, färgsättning och arbetets resultat.

De stabila färgerna är mineral pigment och kadmium är etc. exempel. Färg som suger åt i bland allt för mycket olja är jord färg. Instabila färger som kan vara av animalisk natur som karmin rött från cocenille. Dom vegetabiliska kan vara mindre hållbart i längden om dom blir utsatta för lång tid i solen. Idag tillverkas syntetiska färger som du kommer att känna igen under betäckning ”Im.” (imiterad, eller imitation). Det finns många nyanser att välja inte fel på intensitet, för en del stabilitet kan vi inte känna oss så säkra fast jag vill inte säga mer om det, men jag tycker att än är dom för transparenta. Sen, kan vi säga, med tiden blir en del en smak sak. Skaffa alltid ändå dom bästa pigment som fyller behov av fin konst med rätt smak: stabilitet, täckande, resistenta i kontakt med andra ingredienser och natur element, ha en ren färgton, dom önskade transparenta färger skall fylla alla tidigare krav (!) Ett av kraven för en bra kvalitetsprodukt det är vi konsumenter som i vår tur är producenter, producenter till ett hög unik kvalitetsprodukt, vi är de som ska ställa sådana krav, ett krav till producenter av materia prima, kravet av en garanterad produkt med beteckning “purissimum“.

 

Anekdot.

Med ovan sista mening i sammanhang med färgproducenter där jag uttrycker mig bestämt angående krav av beteckning purissimum. Känner jag, för mitt bästa och erat (för dig som läser och för de som lyssnar). Klargöra just nu passande den litterära, symboliska och inte minst intressanta dialektiska struktur som präglar denna bok och som är en del av mänsklig kommunikation. Inte alla kan upptäcka om det inte förklaras. Angående den sociala problematiken som styr och programmeras via lektyr och fonetisk, språket som gör oss suddiga eller klara, därtill missförstådda eller medvetna. Jag anser mig följa den pedagogiska skrivelsen som är konstruktiv i den positiva bemärkelsen av jämställdhet och icke våld. Jag använder mig av positiva krafter så långt det går. En lätt lektyr t ex, genom att undvika att skriva köns dominanta ord som man gör, man ser etc. ger sådant resultat. Andra som måste, kräver osv. Lägg märke att jag försöker undvika de “auktoritära” orden, ord som medger ett sådant dominant uttryck och intryck. Fast själv anses hamna i djungel av kontradiktion menar jag att jag människan (bland annat som konstnär) kommer att gå långt inte bara på grund av kunskap, men också på fred. Fred som råder i mig genom att inte ha fientlig inställning mot någon. Fred, ro, frihet, det börjar ju med tankar, språket, lektyr och om igen som i den eviga åttan i denna persons utveckling, förändring, lektyr, språket, tankar, jag... du. Du jag och konst. Då det inte handlar att välja, men bara att finnas.  Finnas just nu med medvetet, våga med vilja att inte allt ska materialiseras i en girig kommersialism. Känslor är också en del av människan och konst förmedlar det. Då är jag konstnär. Då är jag djur och människan i naturen, en harmoni i kontraster, livet och döden, smärta och glädje, vara och intet. Skapelse.

 

 

Rivning av stoff.

1

Vill jag påbörja denna kroppsliga hantverksdel av ditt yrke med att citera uteliggare, en anekdot. När jag levererade ett porträttsarbete fick jag veta beställarens svarskänsla: ”Man får ett intryck av att det är en målning som är gjord utan kärlek.”  Det är bra att du får veta och förbereda dig till att ofta, oerfarna människor, när de beställer ett porträtt ser det i deras tankar, själva, att ett slut målat arbete skulle vara som en fotografisk bild. Ifall du skulle få en obehaglig anmärkning kan du svara att ett fotografi, kan vara så manipulerat med all sofistikerad teknik, men kommer aldrig att vara så personligt som ett handmålat porträtt. Variation av färgton, penseldrag, densitet och detaljer, det talar för sig själv sitt eget budskap. Måleriets budskap är att fria (mest en att fånga) de personliga dragen, själen av den avbildade. Teknik, målarteknik också ”talar” till känsliga personer som denna i ovanciterade mening. Ja, denna person som väl kände mitt arbete upplevde troligen skillnaden mellan teknik och teknik. Skillnaden från ett detaljrikt arbete utförd med ateljéer handrivna färger och i skiktmåleri på en tid av tre månader istället en på en lapsus av sex timmar alla prima teknik med färgtub rivna under rullar av metall. Fast att pigmenten var av den högst valda kvalitet, var ändå mycket lösningsmedel som i sin helhet dödade motivet. Inte heller medföljde det slutliga vaxskyddet. Allt var en eländig nakenhet. Denna upplevelse, lärde mig att säga ifrån beställningar som inte ryms i tid, tänka över min ivriga vänlighet att vara och fullborda känslor som inte har plats i kvalitetens utförda arbete.

För att ge ett gott intryck av ett bra arbete och din personlighet, är att vara konsekvent, och här vill jag påminna "Min kvalitet som människa avgörs av kvalitet på mitt arbete (och vice versa)". Detta för att säga till dig att färg skall rivas när tekniken vill att så ska göras, blandas när tekniken så begär, upplev dig själv ibland som instrument och inte alltid som hjärna bakom verket.

 

Att riva färger är annorlunda än att blanda. Ofta förväxlas principerna och det på grund av omedvetenhet. Dessutom, med färg (pigment och olja) river med, ofta, andra substanser som skall var med och består i framtids måleri, som t ex vax, harts, och andra som, är mer eller mindre hjälpmedel som t ex lavendelolja osv.

Ett av sätten att undervisa, informerar, står i relation med sätt att assimilera det. Repetera samma sak under olika former, kommunicera på olika sätt är ett måste för ett effektivt sätt att nå olika personligheter. Här kommer vi igen med tidigare upplysning.

 

Rivning i modern tid görs maskinellt under metallrullar. Förr var det djur som människan använde som medhjälpare för att krossa materia prima under rullande stenblockar. I alla tider har det funnits människan med egna händer som med kunskap och vilja format sin koloristiska framtid.  Nya pigment framstår från den naturliga till helt syntetiska. Vi kan bara säga att akrylfärg är utmärkt vattentät men under fuktiga och varma underlag blir skiktet så känsligt att det går att få bort med finger pression. Oljefärg visar sig vara mer resistenta. Akryl höjer sin resistens genom två skikt färglager. Akrylfärgens densitet fyller i som inte generell oljefärg kan göra.

Numer, finns på marknaden oljefärg vattenbaserad som är till glädje för allergiker. Tyvärr, vit färg brister av intensitet när har nått torkningspunkten.       

 

2

Riva färgstoff eller pigment.

Skaffa dig en glasplatta med löpare  som är förberedd för rivning. Det finns att köpa i färghandeln som har eller specialiserat sig dessutom för konstnärsmaterial. Skaffa dig gärna olika storlek och tjocklek på plattor, med olika storlek på löpare. En för mindre rivning och en för större behov. Fråga och återigen fråga för att skapa behov av variationer, till exempel, fråga om det finns marmorplattor med marmor löpare utsatta för färgrivning. Om det inte finns idag, kommer det med stor sannolikhet att finnas imorgon hos den smarta och seriösa färghandeln. Men, vänta inte att något sker för fylla dina behov, du kan själv skapa något liknande hjälpmedel och experimentera med det. Om det inte blir en uppfinning så är det ändå värt försöket. Ta en marmor platta som är fint polerad. Storlek bestämmer du efter dina behov. Du kan ha en bit marmor på 2 cm tjock, 20X20 cm bred, 40x40 eller mer. Med ett folium (ark) sandpapper ska du putsa den centrala delen av plattan, minst ca 15 cm diameter och höj det efter behov. Du bestämmer också hur grov stenen skall ristas. Eller ta en hel bänk och gör flera olika putsade storlekar. En sådan möjlighet ger dig en chans att riva större kvantitet färg, och lägga i tomma tuber i väntan att användas senare till anpassade tekniker. Rista av en del på blänkande marmorplatta till dess att den blir matt och låt resten vara i sin ursprungliga lyster. På dom blänkande partierna som inte är ristade, vilar pulver och andra produkter som ska rivas. Dessutom på dom blanka partierna flyttar du del av riven färg under själva rivningsmomentet. Denna färg drivs under löparens rivning med hjälp av en mjuk palettkniv. Rivningssättet väljer du efter trivsamhet. Du kan t ex samla en kvantitet färgpigment i centrum av rivplattan, gör ett håll i mitten med palettkniven, häll i olja och blanda sedan med hjälp av den mjuka kniven inifrån och utifrån till dess att allt är blandat. Flytta sedan den massa, pastan åt sidan på plattan. Ta en liten del av det i mitten igen med palettkniv, häll över lite olja och börjar riva. Tillsätt vidare mer olja om det behövs och någon droppe essens för att underlätta den hårda rivningen. Dra ihop mer av tidigare blandad färgmassa och så småningom blir allt rivet.

Olika storlek på löpare kan du göra själv genom att forma marmorplattan med att slipa med hjälp av en bänkslipmaskin och sammansättning av bitar med speciellt superstarkt lim.

Tuber köper du i de specialiserade affärerna.

Större rivning med blandning av harts samt komplement i oljor, föreslår jag att du skall undvika det på grund att en del harts arbetar som sickativ och färg kan stelna i tuben för att tuben inte alltid är lufttät. Syre gör att produkten torkar långsamt men säkert. Istället föreslår jag att du river pigment, olja och förmodligen vax som garanterar en mer långvarig fräschör. Om du räknar med att använda färg snarast, eller i dom närmaste veckorna, kan du tillägga en liten kvantitet harts, under önskad koncentration, några droppar t ex venetianskt terpentin i en normalstor tub med färgade pigment men dock inte vita. Allra minst 2-3 minuters rivning, men minst 10 minuters rivning, en acceptabel 20 minuters svettinsats, träning på 30 minuter om så du önskar och orkar med en dag med flera färginsatser, har du uppnått ditt syfte. Lägg dom rivna färgerna i tub med hjälp av en palettkniv. Ju mer tid du ägnar åt rivningen, desto bättre färg får du. Jag vill uppmärksamma dig att färg som fått tillsats av vax håller sig smidig länge, medan färg som spätts med hartsfernissa torkar mycket snabbare. Dessutom att under rivning tillsats av vax först i början, så blir färgmassan smidigare men sen blir den tjockare.

Under dagens arbete, ifall du tänkte dig arbeta med blandade produkter. Under färgrivningens slut kan du tillsätta harts eller vax i dom proportioner: till 2 cm, 2 färgpasta tillsätter du 8-12 droppar av s.k. mjuka hartser (dammar, mastix, sandarak, lärkträds kåda, lösta som fernissa). Medan hårdare hartser som bärnsten och kopal, tar du 4-6 droppa på 2 cm, 2 färgpasta. Vax, en liten klick på den citerade massan. Vax, som sagt fördröjer torkning till målade ytor, och mindre absorberande är underlaget desto längre dröjer torkningen. Vax, ger för möjligheter för dig att hålla en färg mottagande, för vidare arbete eller bearbetning hela dagen eller flera dagar framöver. Med fetare oljor eller kokta i färgmassa, vill jag inte råda dig blandning med vax över huvudtaget, i måleriet alltså.

 

Usch! Idag är jag inte mig själv. Kanske skulle jag låta skrivandet vila. Jag funderar över sätt, metodiken för att skiva, uttrycka sig. Varför skulle det finnas strikta regler, förutsättningar för att kunna skriva som ”författare”? Språket klarhet? Likhet? Generalisering tänkande? Är författarskap ett yrke eller bara ett privilegium utan gränser? Har vi konstnärer, med vårt spontana privilegium en likhet med författarskap?

Idag vill jag alla fall bryta mot regler, för då känns det och då sker det för mitt bästa.

 

 Fyllning sker genom ändan på tuben. När tuben börjar blir halvfull slå den på korken på sidan av bordet försiktigt med jämna slag så att pastan sjunker bra till botten, gör det regelbundet tills du är nöjd med fyllningen. Ifall du önskar att pastan skall vara bra, fast och ibland mer lös. Försäkra dig då att inga fickor med luft kvarstår, ta en lång smal pinne som sänks i botten på tuben och rör om det hela, slå på bordet igen och sedan gå vidare att fylla pasta i tuben. Tuben skall fyllas i så att det finns kvar plats i tuben för att rulla ihop den och att stänga inne färg så tätt som möjligt.

Pressa sedan med en tång som har en smal lång näbb eller använd annat redskap så att det plattas till bra. Sänk det i en snabb torkande fernissa flera gånger, eller vaxlösning, eller måla på det, eller täta den med slitstark tejp. När du fyller tuben med färg, knacka tuben på bordet så att färg sänks så mycket det går utan att luftbubblor kvarstår.

 

Hela verksamheten är kladdig och förbereder du då med tvättmedel som tinner, varmt vatten och tvål, inte minst gummihandskar. Ifall man är kort med pengar eller du vill göra en ekologisk god gärning, kan du besöka en fotoaffär och begära att få dom små plastburkar som innehåll film för kameror, annars kastas dom ändå. Andra täta burkar går att använda. Det är inte alls dumt att använda munskydd eller skyddsmasker när det luktar starkt i synnerhet av en del giftiga stoff, lukt eller bättre sagt förstärkt doft av essens i dålig ventilerad ateljé där andra ofärdiga målningskroppar vilar.

 

Rivning sker under åtta (8) rörelser. Du skall inte bli förvånad när du öppnar locket till burkar och ser rivna pigment flytande över olja eller om det från tuben framkommer mycket olja. Det är på grund av olika orsaker som t ex, rivningen blev inte långvarig. Just det att pigmentet inte har den förmågan att behålla helt just den oljan. Olje mängden var för mycket ändå, fast pasta verkade av en bra konsistens.

Stoff och oljeelementen behöver hjälp av en tredje för hålla ihop som t ex med tillägg av vax. Då det handlar för dig se om pasta verkar flyta bra och då behöver du inte bekymra över olje överflödet.

Om du anser nödvändigt riv det hela om igen en kort stund före användningen den kvantitet pasta som du beräknar använda. Eller riv om igen det hela och lägg tillbaka i burken det kan vara praktiskt att använda sedan det du behöver. Eller riv det igen med andra sekundära elementen som kan hjälpa olja och pigment att hålla ihop.

Här dyker det upp en realitet som mest följer individen, som är en levande del av den grå massan i samhället massan: tideräkning. Grovt sagt, man stressar under utbildning, för att nå ett syfte. Man stressar vidare när man är färdig med det. Sedan skall man stressa för att behålla yrket eller för att leva av det. När man egentligen har försäkrat sig om det, stressar man för hinna med livet. En liten existentialistisk tanke som tar oss till, inte minst ett stressfritt lyft ett luffarliv. Kanske tiden du lever i gör det lättare för dig att välja, om det går med ett av dom två alternativen, eller om ingen lösning finns så kan du själv skapa ett alternativ av en mindre existentialistiskt livsform just för dig.

 

 

Med en elektrisk visp kan du blanda olika produkter från färg pigment till lättare puts (pimpsten, lim m.m.) Blandar du färg minst 10 minuter räknas som grov och kan användas för dekoration och för vidare hand rivning. Blandar du vidare kan du måla med tanke att kvalitet inte är den bästa produkt som du arbetar med dvs. att flytande elementer delar sig ifrån pigmentet efter en tids vila och ett sådant färgskikt är inte en garanterad grund för övriga överskikt eller kan t.o.m. störas av översikten.

 

Det här materialet behövs, när du skall riva dina färger för hand.

Butelj med olja 1

Burk med pigment 2

Flaska med koncentrerad fernissa 3

Skiva för rivning av stoff med lilla löpare och kniv eller spatel.

 

 

Om färg i tub, kommersiella eller industriella för konstnärer  .

 

Ifall du tänker dig delvis ändra innehåll av dessa färger. Kan du enkelt göra det genom få ut färg från tuben på ett underlag som t ex absorberande papper eller trasa av bomull. Färg kan täcka en diameter på 3-4 cm. Låt det dra i minst 2 timmar eller max från natt till dag. På ett mindre absorberande underlag är minimum väntetid upp till 4 timmar. Den gula fläcken visar att oljor och eventuellt andra substanser som är blandade följer med ut från färgmassan.

Med delvis befriade pigment från dåvarande komponenter, flyttar du pastan till rivplatta eller blandar det med andra oljor eller annat du tänkte dig.

Ifall du vill magasinera större kvantiteter färg med tanke att använda det inom kort tid av några månader framöver, kan du grovblanda med elvispen i minst 20 minuter per färg. Häll sedan färg i glas eller plast burkar och skruva fast locket. Som sagt undvik att tillsätta under blandningen hartser eller andra sickativ medel, istället håll dig till ren olja och ev. vax. Dessutom vill jag påminna att produktens kvalitet består i detta fall av färg som skall handrivas före användningen. I större arbeten med mer dekoration, en ny vidare elvisp eller annan maskinell blandning kommer att behövas före användningen av färg.

Om du på färgmassan tillsätter andra komponenter, är rivning ett måste. Du får tänka på att rivna färger är en högre garanti att blandningen håller tätt länge, lättare underarbete, tonen hålls klar och därmed en högre kvalitet till produkten. För ditt medvetande och för köparen, vet du att en produkt som har den högsta finish med dessutom riven färg, har ett rätt högre pris än en annan produkt som är utförd med dekorativa blandad färg.

 

 

 

OM MIXTUM KOMPOSITUM (mixtur m.m.)

Medium.

 

Da capo! Ett musicaliskt internationellt erkänt uttryck som betyder börja om från början. Ett ord som i vissa fall kan passa hos oss i vår dialektiska målarkonst. Här vill jag säga att gällande mixturer, blandningar, recept, emulsioner, hopkok, mer eller mindre personliga trollkarlar eller häxas underliga men unika och magi, ofattbara som kan sväva till paranormala formler, tar dig under mina vingar, flyger tillbaka över allt som har skrivits och upplevs som en repetition för att lättare förstå kommande skrivelse och förklaring av nya medium.

Från italienska och norska översätter jag på svenska med EU ampassad för en kosmopoliten syn det som jag ofta definierar Formula, som du numera har förstått att det handlar om blandning, emulsion, medium.

Medium, har engelsmännen bidragit med det latinska attribut (som betyder neutral) att generalisera de multikulturella definitionerna till ett yrkesmässigt samförstånd. Tyvärr, puristerna (de som bara vill måla i ren olja, eller vattenbaserat) kan höja röster och säga att tillsats som kan underlätta, stabilisera, snabbttorka måleriet kan bära med sig sekundära effekter som kan synas ändå i längden. Vilken tur för mig och dig som är öppen för all skapande upplevelse med vårt skiktmåleri i blandad teknik, slipper vi skrika mea culpa (det är mitt fel)! Dessutom, om man tänker på purister funderar man om det bara handlar om ett klart val eller något annat spöke eller naturfenomen av pseudo. Narcissus (Narciso, narcissistiskt komplex).

För att samsa detta språkliga kaos som ännu råder, har man försökt att definiera medium efter målarteknik, som t ex medium för olja, medium för tempera osv. eller efter komponenter av medium innehåll som medium med ägg osv.

Du vet numera att här framöver och som redan skrivits, att med medium menar vi att en eller flera komponenter av samma eller olika natur som används för att underlätta för konstnärs utövare under arbetets gång.

Att medium kan vara en av dina egna kompositioner eller köper du ute på marknaden så går det att använda denna för att delvis förändra innehåll till den industriella eller ateljé färgens

ligament.

Olja som exempel, är i sig själv ett medium. I praktiken, när du målar med färg i tub eller dina färger kan du doppa penseln i olja och måla vidare. Vattenbaserad färg är det vatten som det gäller att använda som medium. Med äggolja tempera kan det vara en av dina eller kommersiell blandning som du använder och doppar i för att penseln ska flyta lättare med svårare detaljrika delar eller för effektens skull under ditt arbete. Äggolja tempera blandning som är industriellt fabrikat innehåller en standard beteckning och densitet, som bara kan passa på en del av din ateljé tillverkade kompositioner som i princip följer ägg, olja och eventuellt vatten.

 

Här vill jag upplysa dig om en otänkbar procedur och slutsats som är möjlig att förstå genom egen erfarenhet eller skolinformation som detta, alltså, medium som fernissa.

Ofta, när du använder kommersiella produkter, ser du ditt verk, utseendemässigt med en obehaglig blandning av matt, halvmatt eller än tydligare fläckig yta. Orsaker är olika. Från del av verk med mer impasto (tjockare blandning) och andra delar mer laverad. Oljor av olika densitet som koncentreras mer på en sida och mindre på en annan. Sickativ eller medium, grundunderlag osv. Det kan också hända för dom konstnärer som kan vara purister och målar med samma produkt på en jämn grund och samma fabrikat. Fabrikat kan tom variera från år till år och speciellt gäller ateljé producerade produkter. Orsaken kan vara olika. Från en mer våt sommar till dålig mars, solen osv. Men, under skiktmåleri kan det vara en normal händelse de fläckiga konsekvenserna, men ateljé komponerade verk dom är ofta fulla av liv och den obehagliga dödens utseende märks inte. Apropå ateljé och dig som undersöker nya fronter, du kan grunda en målning som var ett pussel av olika grunder och olika teknik i samma verk. Ett sådant arbete är nästan omöjligt i miniatyr skala, det sägs av sig själv.

 

 

Medium går att använda som fernissa. I stort sett stryker du medium över verket som var en slutfernissa. Du måste komma ihåg att en mager medium inte är lämplig för en alltför fet grund, och att oljebaserat medium torkar långsamt, att du är beroende av din dokumentation som vi skrev i början av arbetsboken, inte minst av din skicklighet och noggrannhet.

 

Medium

När du målar med teknik i olja, så doppar du penseln för ett extra tillägg av samma olja, för att smidiggöra arbetet använder du dig av medium av en komponent.

När du målar en tavla i linoljefärg och när du under arbetet doppar penseln i vallmoolja förändrar du oljefärgens komponenter. Då använder du dig av medium av två komponenter (linolja som redan finns i färg och vallmoolja som direkt tillägg) med samma natur (olja).

Målar du med linoljefärg och doppar penseln i en förberedd blandning av

2 delar vallmoolja

1 del rosmarinolja

Använder du ett medium av två komponenter av samma natur, med delvis komponent (i det här fallet alla vegetabiliska). Jag måste förklara för dig att definition medium med delvis komponent, menar jag, olja som transporteras med hjälpmedel via essens, essens som i sin tur avdunstar helt eller delvis.

 Vi går vidare.

Om du målar med linoljefärg och därtill doppar penseln i en förberedd hartsfernissa, använder dig av ett medium med två komponenter av två olika naturer (olja och harts).

Här räknar inte jag avdunstad essensolja som sagt, som andra natur men bara som delvis komponent, som hjälpmedel under direkt samverkan i måleriet. Delvis komponenter (essen som eter och alkoholaktiga substanser) används ofta som lösningsmedel för att tillverka fernissor. Mineralterpentin (andra definition för mer eller mindre samma substans: Odorata lacknafta, petrole a peindre, olja för lampa). I samma familj bensin, alltså som kommer ifrån olja och som i princip försvinner helt, har inte bevisat ha negativ påverkan på verkets slutskede.

Terpentin som är från barrskog är av samma natur som harts men av annan sort. Det lämnar svaga vegetabiliska rester, har inte bevisat heller vara skadligt för verkets slutskede. Inklusive spik-lavendelolia, rosmarinolja, nejlikolja, skall med det inte räknas som andra natur, alltså, essensoljor definierar jag som delvis komponenter och inte som andra natur.

Då, blandning som du undersöker eller bestämmer dig för, dom industriellt tillverkade för sig, dom ateljé komponerade, blandning av industriella och egen tillverkning, dom exklusiva formel för egen stil, alltså, blir: medier av en eller flera komponenter med samma eller olika natur i samverkan eller utan delvis komponenter.

 

Ser vi ateljé GAMs medium som exempel som plattform för studium.

 

Medium GAM nr 9 med oljor tillverkade år 1983.

1 del sol exponerad (marsmånad) och mognad (vidare exponering max tid maj, två månader) linolja. OBS Om olja skulle vara vidare exponerad en, två eller tre månader till, juni, juli, augusti, skulle det bli och definieras solexponerad förtjockad.

1 del solexponerad mognad vallmoolja.

 

Medium GAM nr 7 av en delvis komponent med en förbättrad (med det menar jag inga kemiska påverkningar) komponent 1986.

1 del mineralterpentin

1 del solexponerad linolja.

 

Medium GAM nr 93 lätt sickativ anpassad för teknik alla prima och impasto.

1 del koktlinolja på 321 grader.

1 del vallmoolja.

1 del fransk spikolja.

1 del mineralterpentin

 

Medium-fernissa GAM nr 50, passande för kommersiella och ateljé färg.

Karnaubavax vaxpasta halv tesked. Se framställande av pastavax vidare under material framställning.

Blanda hela med:

1 del solexponerad och förtjockad (åldrad) vallmoolja (1983)

1 del terpentin

1 del fransk spikolja

1 del koncentrerad sandarak

1 del koncentrerad mastix     

1 del koncentrerade dammar.

Här måste jag precisera att koncentrerad sandarak fernissa var halva delen tillverkad via uppvärmning medan den andra delen via sol exponering (kall metod).

Formel nr. 50 är excellent i färg rivning och ger en strålande förbättring för kommersiella färger i tub.

 

Medium GAM nr 5 lätt sickativ för kommersiell färg i tub.

2 delar sol exponerad linolja

1 del sol exponerad vallmoolja

1 del koncentrerad fernissa på lärkträdskåda (venetiansk terpentin).

Koncentrerad fernissa gjorde jag genom vattenbad. Alla delar var milt uppvärmt för sig och sedan ihop blandade. Först förberedde jag sidan om 1 del spikolja med 1 del mineralterpentin som blandades från en flaska till en annan, sedan lades det till ett vattenbad. På andra sidan, värmdes upp den tjocka krämen av lärkträdkåda. Sedan hälldes över 1 del av essens blandning i 1del uppvärmd lärkträdskåda. Blandning ger inga tecken på komplikationer, istället konstaterar jag att formel är helt lyckad och ger ett mycket rent och transparant utseende.

 

Medium är mer ett redskap som underlättar jobbet. Det fungerar också som ett skydd mot olika typ av belastning som ett måleri kan i sitt långa liv drabbas av. Vi ser formel nr 50 som exempel. Användning av denna målarbalsam (det skulle kanske denna beteckning passa bättre i vårt sammanhang en beteckning medium), som slutfernissa över en tempera. Som äggtempera eller, äggtempera med ytterst lite olja, tempera målade på ett starkt absorberande underlag. Målarbalsam, är ett skydd som du förstår av olika slag och som förlänger bildens liv.

Använd gärna medium efter behov i samband med färg på paletten. Med denna procedur kommer du att uppleva en transförvandling av dig själv, uppleva en urgammal kunskap som är lika värdefull i målarteknik, som den var för årtusenden sen för de gamla egyptiska balsamerarna.

 

Här avslutas egentligen delen som är central i vår (från dig och från mig) arbetsbok i skiktmåleri i blandad teknik. Jag vill säga med ett stort varm hjärta till dig… lycka till!

 

 

 

OM FRAMSTÄLLNING AV PRODUKTER

 

Kort om framställning av produkter.

Här har du några idéer om du finner det svårt att få fram material för målning, eller du inte är nöjd med det kommersiella utbudet, eller om du vill öka din yrkeskunskap.

 

Sol exponerad olja

I handeln finns det redan oljor som är färdiga för användning. Vill du göra dessa oljor klarare och tätare kan du utsätta de för solsken i ett söderfönster mellan mars och september.

Morgonsolen och hela mars månad ger p.g.a. de ultravioletta strålarna klarare olja, medan middagssolen och sommarsolen bidrar till att förtäta oljan.

 

Vill du solexponera rå linolja (som är mörkt, gulgrön) , gör du på samma sätt som angivits ovan. Rå valnötsolja, nötolja är klart ljusare än linolja. Dessa oljor blir mindre klara och tjocka än dom industriella som ofta klarbehandlats genom påverkan av kemiska produkter, men du försäkrar dig därigenom om att de har kvar sin naturliga kvalitet.

 

Så här gör du:

- Kartong eller träbit som håller en springa öppen.

- klar glasburk som innehåller rå olja.

Skuggan (att inte blanda med olja) hahaha! Humor.

 

Efter solexponering häller du upp oljan i små tillslutna flaskor.

 

Kokta oljor.

Efter det att du har gjort oljor klarare med solexponering (dessa oljor har klargjorts men inte förtjockats) kan du ge dom en annan konsistens genom att koka dom.

Häll oljan i en emalj kastrull, som ger samma värme till oljans hela yta. Välj också värmekälla som ger samma värme under hela kastrullens yta, en elektrisk värmeplatta till exempel. Värm det hela till olja får en lätt rödaktig färg. Oljan får inte brännas och får därför inte koka.

Efter uppvärmning häller du upp oljan i väl tillslutna flaskor.

 

 

Fernissor av mjuka hartser.

Skaffa hartserna dammar, sandarak och mastix. Pulverisera dom på det sätt du känner för. I en mortel av metall eller i en mixer. Om du väljer mixer råder jag dig att du först krossar de oregelbundna klumparna eventuellt med en hammare, i en mortel, mellan två stenar, med en sten, eller trampa med träskor, eller till och med att försöka med karateslag inte glömma dödskriken kjai! Humor! Ev. försöka med kärlekens ande och inte glömma blommor. Humor igen! Eller hitta en lösning och välj själv.

 

Häll pulvret i en trasa, kvinnliga nylonstrumpor är utmärkta och lägg påsen i en ljus glasburk med terpentin och utsätt den för södersol i en fönsterruta från mars till september. Skaka burken varannan eller var tredje dag.

Tiden visar dig elementernas förvandling medan din önskan fylls av njutning.

 

Blandning: Ljus glasburk. 1 liter terpentin. 100 gr harts.

 

Tips. Alternativ för högre kvalitet: 1 del terpentin och 1 del spikolja.

 

Harts från lärkträd bör du bara blanda med utspädningsmedierna, och det gör du med vattenbad.

Du skall betrakta en fernissa som koncentrerad om hartser är blandade till 50% med lösningsmedlet.

 

Amorfgips

1 kg obränd gips i pulver i 5 liter vatten under en månad.

 

Så gör du:

 

Häll 1 eller 2 l kranvatten i en 5 lit stenkruka. Strö i gipset sakta medan du rör om livligt hela tiden med sleven. Fortsätt att röra kraftigt i 5 till 10 min, till dess att massan löser sig istället för att låsa sig som en hård klump. Häll sedan i resten av vattnet och fortsätt att röra 5 till 10 min. Under det första dygnet går du ofta och rör om i krukan. Sedan låter du det hela vila, men byt vatten varje dag. När en månad har gått med dagligt vattenbyte är det dags att tömma krukan med gipsmassan som nu blivit betydligt vitare och lättare, förbered dig då för att bilda med dina egna händer och fantasi fina kakor (kakor icke ätbara).

Häll då försiktigt av vatten ner till gipsets nivå. Filtrera sedan genom tyg i bomull, kaffefiltrar, eller på annat sätt du kommer på och vill göra.

Kakor skall inte vara tjockare än 1 cm. Lägg dem på ren linneduk, bomullsduk, duk i ren väv helst vit som ligger på ett bord (undvik golvet som lätt fylls med damm) eller små djur (fyra eller tvåbenta). Vänd dem då och då så dom torkar bra.

När så skett, placera dom i stora krukor, stora glasburkar, plastpåsar som är täta, eller stora papperspåsar?

Pulverisera materialet vartefter du behöver det. Använd då dina händer, en mortel eller en elektriskt mixer eller annat du hittar.

Denna bearbetning av den grova gipsen, ger släta och milt behagliga grunderings ytor. Tänk dig att smeka en människans hud efter att ha smort in den i olja. Så känns det när du smeker en sådan ny levande grund av amorfgips.

 

 

Blekning av vax

Skaffa bivax hos en biodlare. Du får det i gulaktiga kakor (den här gången ätbara söta och hälsosamma kakor, svenskt tuggummi, ja tack!)

Lägg vaxkakorna i vatten i en bägare och solexponera dom under samma period som oljorna. Byt vatten nu och då. Lägger du en spegel i bägare under vatten blir vaxet en aning ljusare om man jämföra med andra utan spegel under samma tid och plats för samma procedur. Detta gäller också för oljor.

 

Efter blekningen av de här vaxkakorna skall du torka och sedan smälta dom i en kastrull under svag värme som inte bränner vaxet (!) Samtidigt som du ljummar mineralterpentin i vattenbadet.

 

100 g vax

till 100g mineralterpentin.

 

Låt blandningen svälla. Häll sedan vaxet i glasburkar som får stå utan lock till vaxet torkat färdigt. Stäng sedan burkarna med skruvlock för att undvika att vaxet torkar ut alldeles genom att mineralterpentinet avdunstar.

Vaxet är nu färdigt att blandas i färg och att användas vid vaxning av tavlor.

 

Carnoba vax hittar du det lätt hos grossister eller detaljister och du behöver sedan späda ut det med mineralterpentin eller, terpentin eller en av dina uppfinningars blandningar. Det känner du om igen i vita kuber av 10 X 10 cm, vita krossade oregelbundna klumpar eller i flingor.

 

Här avslutar vi vårt långa och svettiga… men, härligt rika och korta upplevelsestunder.

 

 

OM TEMPERA

 

Ren målartekniker (ren målarteknik) GAM.

Med ren måleriteknik menar jag de definitioner som är historiskt kända angående tempera t ex. Där enklare element som blandas är få, samma komposition från verkets början till slut samt med följande princip fet på mager. Alltså, ett måleri som påbörjas med lim (vatten baserad) avslutas också med lim och samma grundelement, vatten. Den som påbörjar med olja, oljebaserad, avslutas med olja som är grund- dominant element osv. Teknik som innehåller motstridiga element som vatten och olja, skall betecknas som rena om de innehåller samma element från fasens början till slut av verket. Ofta dom rena teknikerna begränsas till alla prima teknik, men lasyr, glacis, skikt kan alltså förekomma.

Nomenklatur av temperar och/i ren målarteknik uppgår till 25 varianter. Denna metod har sin egen karaktär med primitiva egenskaper och vi skapar tillsammans denna nyfödda granskade metod.

För känslighets former som är drabbade, en del av citerad temperar och ren målarteknik i dess målarprocedur alla prima, vill jag gärna se denna målarteknik marknadsprismässig lägre än ett skiktmåleri i blandad teknik och olja måleri i den klassiska bemärkelsen.

Tempera och ren målarteknik är väl anpassat med högsta kvalitets definition inom det dekorativa måleriet och dekoration över huvudtaget. Dekoration, med livslång skönhet utan hälsorisk och just för att det kan stiga över det banala, vulgära, torgaktiga serie måleriet upp till överstigande ”kända” verk. Som du förstår, frågan är ”kunskap” som ger kvalitet och prismässigt rättigheter, se tillbaka på introduktion i denna bok.

Oljemåleriet utan tillägg av sickativ och som följer ovannämnda procedur alla prima med begränsade skikten, ska räknas också som ren målarteknik. Precis som akryl utan tillsatser är i sig en ren målarteknik.

En del av ren målarteknik som t ex grundas på olja och vax, utanför den mänskliga faktorn är resistenta än enklare tempera som innehåller bara lim och starkare t.o.m. av en del oljemåleri. Se vidare under definition ”Ren oljemåleri” är (om färg blir rivna istället bara blandade), en av de finaste i sin enkelhet. Jag vill säga att med hjälp av vita grunder behåller detta måleriet all färgintensitet. Det är egentligen den drömda oljefärgtekniken och måleri som konstnären syftar till med beteckningen att måla i olja.

Vidare läser du, vaxmåleri. Tekniken under kalla former (utan uppvärmning) är mindre kvalitativ än den som är i olika avseende uppvärmd. Alla kan i sig kallas varianter av incaustico. Incaustico proceduren är äldre än 2000 år. Än lever den. Själv anser jag att den har sin skönhet och värde.

 

Här kommer vi att se en struktur, ett schema av dom 25 varianter som i sig är unika och rena i sin genre. Du kommer att förstå skillnaden och dom ampassade definitionerna.

 

1. Lim tempera(vatten- lim- pigment)

2. Lim hartstempera

3. Lim harts äggtempera

4. Lim harts äggoljetempera

5. Lim harts äggolja vax tempera

6. Lim äggtempera

7. Lim äggoljetempera

8. Lim äggolja vax tempera

9. Lim olja tempera

  10. Lim olja vax tempera

  11. Lim vax tempera

 

  12 . Hartsmåleri fernissa och  pigment)

13. Harts ägg måleri

14. Hartsäggoljemåleri

15. Hartsäggolja vax måleri

16. Hartsoljemåleri

17. Hartsolja vax måleri

18. Harts vax måleri

 

19. Äggmåleri (ägg- pigment)

20. Äggoljemåleri

21. Äggolja vax måleri

22. Ägg vax måleri

 

23. Olja rent måleri (olja och färgämne)

24. Olja vax måleri

 

25. Vax måleri (vax och pigment)

 

En falkblick, över en del ovannämnda nomenklatur och dess procedur, en försmak före slaget för vår konsts skull. Resten får du klara själv, uppleva själv, överleva själv som den lilla musen… undan falkens blick och prick!

 

Nr 1. Lim tempera (lim och pigment)

Repeterar, att med tempera menas om ett måleri som är vattenbaserat.

Pröva dig fram med en svag limning av ett bottenmaterial som du eller ni känner för. Kall lim av kasein t ex är passande för utforskning. Sedan bottenmaterial behandling kan du gå vidare och förbereda ett lim av högre koncentration och  då blandar du pigment för att göra en färg med kräm konsistens. Verk som avslutas, gör ett sista lim av högre koncentration, på de då tidigare och fernissade objekten, en tavla, en träskulpterad Totem eller vad som helst av din/ert skapande.

Kom ihåg principen: mer pigment = ju mindre transparent blir skikten. Mer pigment = klumpar ihop färg i en pasta som kan försvåra eller omöjliggöra penseldrag. Tänk vidare att jordpigment absorberar lösa elementer mer än andra pigment gör.

För denna typ av måleri och över huvudtaget i dom rena tekniker är färgsättning, tonvarianter, limiterade till rena pigment som t ex röd, gul, blå, jordfärg, vitt och svart. Du kan eventuellt blanda i förväg olika färgpigmenten för att framkalla en unik färg eller nyans. Men, det krävs oerhörd erfarenhet för att klicka in rätt olika torra pigment för att framkalla en ny ton, under blandningar föreändras tonen. När färgpigment är torra har dom en nyans, när dom är blöta har dom en annan och vidare förändras de under målning och efter torkning! Dessutom har samma pigment mängder av varierade toner i densitet, nyansering efter att olika natur blandade element har olika egenskaper. Uff! Det var inte så lätt.

Efter kallt lim börja med varmt lim, och det vill jag påminna om att det torkar snabbt under lim nerkylning och det går inte att lösa ytan, och det får förödande konsekvenser. Det är lite som akvarell teknik för nybörjare och går inte att missa!

Alla lim- temperor kommer att vara känsliga för fuktighet.

 

Nr 19. Ägg måleri- tempera

Ägg och pigment blandade tillsammans medför risk för sprickbildningar. Ägg i sig innehåller vatten samt en del olja, men under målar omständigheter tar vattenmängder över dispersions förmåga och deltar i stabiliseringsprocessen av det målade skiktet och är då också brännmärkta definitionen tempera, som gäller. Det är därför önskvärt att blanda med ägg och pigment också en del vatten. Vatten proportion för ett ägg handlar om en eller flera teskedar vatten. Destillerat vatten är att föredra. Om du bara vill måla med ägg och pigment får du tänka på att när ägget har blandats (omskakad) skall det inte medföra skum (bubblor) i blandningen. Dessutom för att höja chansen att lyckas med en sådan teknik föreslår jag att du förbereder bottenmaterial med ett skikt äggvatten. Detta äggvatten medium kan du använda som fernissa och under färgblandningar i arbetet. Konserverings förmåga av sådant medium är kort därför använd medium under dagen.

 

9. Lim olja tempera

I denna blandning är önskvärt att varmt lim används så att olja lättare blandar sig med lim- starkt vattenbaserade element. Av det hela gör ett medium. Mixa eller skaka ihop före användning i blandning med pigment.

För att underlätta att olja blandar sig med lim, speciellt om formeln innehåller kall lim, använd dig av begränsade proportioner av tvål (typ Marseilletvål eller såpa) och eventuellt terpentin.

Lim olja tempera, tar sig snabbt under lim nerkylning.

 

20. Äggoljemåleri

Olja och ägg skakas tillsammans eller, mixa lätt och eventuell låt vila så att skummet dämpas.

Tillägg av tvålvatten eller tillsammans med terpentin i låga mängder förvandlar du äggmåleri i ägg måleri- tempera. Då blandar du i ägg och olja i vatten och tvål, eller vatten och terpentin och när medium är klart blandar du vidare för önskad densitet med färgpigment.

SUPER- OBS!

Ifall du blandar i äggmåleri terpentin utan vatten, hamnar du med mig i en ny definition ”äggoljemåleri- essens”.

EXTRA- SUPER- OBS!

Höjer du essens dosering, eller i annat fall vattendosering så pass att detta tillägg tillåter måla ändå fast i dom extrema fysikaliska gränserna, hamnar vi i en omvandlad definition: Essens oljemåleri, eller tempera äggoljemåleri.

Dödens definition, omega utan den eviga åttan, det riktiga slut som inte än idag är skriven eller upptäckt, nås, när tillägg är för mycket så pass att livets arbete tappar grepp och med det alltså begreppet måleri blir nonsens. Med enklare ord: för mycket vatten eller essenser då blir det omöjligt att måla.

 

12. Hartsmåleri- vattenlösliga - oljefärger akryl

Just idag, 2001-07-10, målade jag med en blandning som ger en sådan definition.

Bottenmaterial: träskivan 40x55.

Grund: två skikt akrylfärg.

Mörka färger, blå, röd, gul. Föreställer en mörk verdaccio teatralisk skummande bakgrund i blå ultramarin uppmärksammas.

Motivet: Bläh! Tre st. faluröda hus i trä, i utkanten till en stor sjö. Staket, gröna kullar, träd och en asfaltväg. I himmelen åt höger, en måne som lyser. Naivistiskt. Mellan tre till fyra timmars arbete för detta måleri. Allt var önskat av en kompis. Förlorad tid anser jag, det är inte jag men, vänner är värd sin önskan, så får han det. Nattkänsla.

Fernissa: blank alkydbaserad klarlack för trä och metallytor inom och utomhus.

Färg: Blå, röd och gult vattenlöslig oljefärg. Svart färg blev akryl, hade inget annat. Man känner sig fattig och ensam som en fängelsesork! En realistisk förändring av den kända, fattig som en kyrkoråtta.

Makabra tankar, fullmånen i en kyrkogård, skaka tänder, benen som spagetti, ögonen i delirium… spöke, spöke var är duuuuuuu… Här! Dejligt! Härligt att penslar… i månens sken över natten, färg dras och härligt är det. Grunden var torr när jag sedan målade över alla prima.

Alifatnafta som finns i fernissa har gjort sitt i den möjliga blandningen av vattenbaserade produkter med denna fernissa med starkt vattenskyddade egenskaper.

Hartsmåleri relateras till fernissa och definitionen kompletteras med andra produkter som tillämpas, så det blir i detta fall Hartsmåleri med vattenlösliga oljefärger, akryl. Du kommer att skapa egna definitioner som på detta sätt skapar klarhet i ditt arbete och stärker dina rättigheter yrkesmässigt.

Här såg vi en variant så nära det gick till purism. Vattenbaserade pigment tog plats för lösa pigment som skulle grundligt karaktärisera hartsmåleri.

 

23.   Oljerent måleri (olja och pigment)

Själv är jag väldigt nöjd med utseendemässigt arbete med en sådan ren oljeteknik.   Du kan uppnå ofläckad yta (som inte du kan få med färg i tub) med en härlig mat patinerat utseende. Detta utseende påminner mig lite om de väggarna målade med industrifärg för hus. Apropå det vill jag visa dig här som intermezzo en bild som du får gissa motivets innehåll .

 

Svaret av innehållet får du senare fram här i kapitel. Denna studie är målad med industrifärg på pannå.

Vi går tillbaka till vår rena oljefärg. Ett sådant måleri med ateljérivna färger passa bra för alla prima målarsätt.

Om du tecknar under färgskikt se till att göra det så att oljefärgen löses bra, mycket för att nyans blir så svag att knappt ögat ser det. Risken annars skulle vara, med ett klarare exempel, att en blyets teckning får stora chanser lysa genom färgskikt. Här får du tips som du kan använda för nya effekter, experimentera, studera, alltså: teckna med beständig svart färg och måla sedan över det.

Detta målarsätt är enkelt och anpassat till vår tids tänkande angående egentligen vad folk tänker när man talar om oljemålning.

 

25. Vaxmåleri (vax och pigment) sägs också incaustico.

Här har vi en teknik värd att pröva, ovanligt, men känslomässigt unik. Spatel, penslar, med energi som skapar värme från dina händer som själva blir ditt kreativa spelinstrument när du komponerar ditt verk. Blanda pigment och vax i kallteknik eller med mycket låg värme temperatur. Högre värme innebär tunnare och transparenta skikt. Värme kan vara solvärme, varm luft etc. Bottenmaterial, instrumenten och pastafärg kan vara varma (se vidare framåt under muralmålningar). Under värme variant Savon de Marseille (Marseilletvål) eller/och olja kan vara elementer som ger glans till ytan.

Om du väljer den kalla vägen använder du dig av egen tillverkad vax som beskrivs ovan under egen tillverkning av material. Du kan utforska själv och tillverka en vaxvariant, som bäst lämpar sig just för denna teknik, alltså som du själv anser underlättar ditt arbete. Det innebär olika vaxdensitet och innehåll som bivax, Karnaubavax, stearin, paraffin. Se framåt i din egen utveckling.

Om arbetet innebär fler skikt över varandra, ska dom inte bara vara tunna men också torkningstiden skall respekteras och det innebär mellan en vecka till en månad tid måste det gå mellan överskikt. Med rätta proportioner kommer du, vi och andra att njuta länge av det utmärkt konserverade och resistenta arbetet.

 

Jag måste säga att det är ett måste för dig som läsare och därtill indirekt min elev, att du måste gå genom alla dom rena tekniker. Gör det flera gånger med alla varianter. Det kommer att hjälpa dig i din tekniska kunskap, då kommer du att få det lätt senare att hantera eventuella komplikationer i der avancerade skiktmåleriet i blandad teknik. Inte minst kommer du säkert att upptäcka din egen smak på några av dem och adoptera dom för ett oftare bruk.

 

Resumé påminnelse.

I avslutningsskede av denna multiprocedur från skiktmåleri i blandad teknik till dom sista rena målningstekniker är bottenmaterial, grunder, produkter som lim, olja, harts, vax. Det är inte så att du kan blanda hur som helst och måla vad som helst eller när som helst. Går det inte att göra en sådan minestrone, kan man bränna sig, få ont i magen, förlora tid och på slutet kasta det hela. Vi kan tänka efter och göra en riktigt god måltid med vårt multipla recept, få den näring vi behöver för att vidare kunna försöka eller bara helt enkelt leva bra. Har du en idé om hur du vill ha saken gjort, behöver du så inte mycket för få det bra, men det är önskvärt att veta hur man gör. Det går att använda antikens produkter som terror, ägg, blod, vax, lacker, dom gamla mästarna som temperar, olja, harts, dem moderna som asfalt, akryl, alkyd, karossfärg, färg för ung, smal, färg för pensel eller spray. Går att få ihop alla tempus antik- gammalt - nytt och framtida.

Dom framtida kan du skapa själv eller ta det senaste i din målarforskning genom att anpassa och förändra. Det är två gyllene regler och vetskap som du behöver för starten: Veta måleriets slutliga utseende och reaktionsförmåga med slutresultatet av produkten. Den tredje gyllene regeln är du själv med din èstro (konstnärs inspiration) via empirism genom metodiken landar du då i kosmos som resultat. Vill du göra ett verk med matt utseende då är det porösa bottenmaterial, vattenbaserade grunder, terror (terra pigment, jords stoff), blod (oxblod och galla), akryl. Vill du ha dom halvblanka i utseende då blir det här bottenmaterialet lagom tät med grunder limmade av olika slag, ägg, färg med lättfernissor och vax.  Vill du ha deras utseende blanka är det olja, alkyd och fernissor som gäller, och för extrablanka fernissor för vägg, lack för trä, lack för golv och båtar.

 

Här avslutar jag med lovade svar till bilden ovan.

Byt plats på rosa färg till blå och viceversa. Är det inte klart i din fantasi vad motivet handlar om? Om jag skulle säga bakgrundsfärgen påminner om hudfärg. Har du kommit på detta? Om du inte vill läsa vidare och få svaret, föreslår jag att du själv målar motivet med den förklaring som jag gett. Tekniken är lite som en trempe l’oeil och jag med en extra figurativ i en sammansättning som abstrakt, lurar vi ännu mer. Få bort stuga och granen så ser vi lättare en kvinnlig figur till vänster och en manlig till höger som kramas och pussas. Det är vinter och det snöar.

 

 

 

MURALMÅLNINGAR GAM

 

Murpartier är bottenmaterial som används likaväl för anpassade tekniker typ al fresco (den typiska av alla i vår tid), incaustico (den mest exklusiva i synnerhet av den tekniska sårighetsgraden och raritet i vår tid), med följande al secco. Dom fackliga temperar till oljefärg och senaste akryl, från den finaste produkt till vanliga 5- 10 L väggfärg på burk med brytningstoner. Personligen har jag t.o.m. arbetat med skiktmåleri i blandad teknik, som beskrivits i denna arbetsbok och har annat spännande som du kommer att få läsa. Och inte förvånande så kommer du få mycket glädje framöver. Vi börjar med al fresco.

 

Om affresco måleri.

En affresco, innebär ett sommarbete mellan konstnär och fuktigheten via släkt kalk med färg. Alltså, du arbetar vått på vått och när du släpper penseln kan du inte komma och måla om igen. Men i en monumentalmålning kan du arbeta med stora insatser i omgångar. Affresco ingredienser: sand, vatten släkt kalk, färgpigment.

 

Väggen eller mur.

Vägg av klassiska röda stenar är den traditionella och vi kan säga det är det bästa som en affrescomålare kan tänka sig. En för hård vägg för att gnagaren men härlig vägg för att måla. Muren eller partiet som du skall måla måste i detta fall bli helt dränkt med vatten. Använd gärna en vattenslang eller kasta vatten på väggen med en hink. Det medföljer att väggen suger in vatten och bildar en långvarig fuktighet. Vänta en bra stund och välj, inte nödvändigt, att pensla över väggen en blandning av vatten som smutsat ner med släkt kalk. Därefter, täck väggen med första skikt av sandputs som är blandad med släkt kalk. Första skiktet är gjort av grovsand. Fuktigheten från väggen förlänger i sin tur fuktighet av grov sandputs som väggen blev täkt av. Sedan, medan grovsandputs är fuktigt täcks i sin tur av ett skikt fin sandputs också blandad med släkt kalk. Fuktighet av det andra skiktet sand som i denna grund al fresco måleri är det sista sandskiktputs som täcker väggen, gör att också det sista sandskiktet behåller länge sin fuktighet. Fuktighet som i sin tur ger dig utrymme för att måla över i lugn och ro och utföra en kvalitets arbete med dina färger som också är blandade med släckt kalk. Alltså, den första fuktigheten från vattendränkt vägg förs vidare till slutarbete och det gör att väggen med olika skikt torkar gemensamt i långsam takt. Den våta väggen, det skikt av vatten smutsat med släkt kalk, dom två sandskikten och måleri skiktet svetsas ihop tack vare närvarande fuktighet under den släckta kalkens aktiva elementer som genom torknings process, bildar en hinna som skyddar måleriet. Här menar vi ett måleri al fresco på en nybyggd vägg eller en vägg som aldrig blev täkt av sandputs.

Om du har uppdrag att genomföra en affresco på en gammal omålad puts, skall du som på den nakna väggen dränka den. När fuktigheten är den maximala alltså du märker det när putsen behåller samma mörka ton över hela den redan blöta delen, och den som du vidare kastar vatten på. Då, tar du en slev (se bilder) och med runda cirklar skrapar du av den gamla släckta kalkhinnan, avlägsning sker utan att märkas speciellt. Denna procedur är än form av en ny aktivering och kan sägas av släckt kalk, fuktighet, en kommunikations dörr mellan det gamla och det nya, och på detta sätt kan putsen ta emot måleriet som du kommer att stryka över.

Sjuka väggar som blivit angripna av mögel t ex måste tyvärr behöva ett rejält plast kirurgiskt ingrepp. Alla sandputsskikt måste avlägsnas till röda stenar som är skelettet, bottengrund. Skrapar du på de röda stenarna med järnborste eller blästra så att hela den sjuka delen blir utomordentligt ren. OBS! För att inte utsätta den nya målningen för fara eller, om uppdraget är restaurering. Gäller det att undersöka orsaken till skadan, och åtgärda den i första hand. Sedan när under hammarslag du avlägsnat den sjuka putsen, gör det minst 20 cm utanför den synliga sjuka delen, så garanterar du dig att det inte finns vidare smitta. För att garantera dig mot mögel om så är fallet, behandla den genom att impregnera den nakna väggen med antimögel produkter och sedan går du vidare med puts och måleri.

Puts den grövsta kan vara 5-15 mm, mellanputs 3-8 mm och kan tillägga en till en tredje alltså finputs på 1- 3 mm av pimpsten eller marmorpulver, och i så fall affresco görs på det sista putssiktet. Kom ihåg, att här som i alla målerier i princip är principen lika: större skikt, större risk till sprickor. Puts skikt sträcker sig om man så vill till 4, med en extrafinnputs av 1- 1,5 mm.

Sand  

Ifall du hämtar sanden själv med egen spade, egen kärra, på en fin åskant så förbereder du dig för vidare tre andra steg. Nämligen, filtrera, tvätta och torka. Sandkorn i den grova storleken filtrerar du först genom ett nät med grövre hål och sedan filtreras sanden för finare kornstorlek med ett nät avsett för det. Behöver du inte mycket sand, bara några hinkar, kan du göra filtrering själv en solig dag som du kombinerar med en utflykt i naturen. Sedan, hemma i trädgården, i Ateljé eller i lägenhet kan du tvätta sanden genom att spola vatten i hinken och röra det ofta med en stor slev. Häll sanden sedan över ett rent underlag och torka på balkongen eller där du har plats. För torkning undvik sugande underlag. Från en gruva kan du för några kronor lätt ta hem sanden redan tvättad och torkad. Sanden skall vara från landet, jag menar sanden från sött vatten och inte havets salta strandsand.

Pimpsten går att köpa på beställning på en järnaffär, det finns i olika storlek.

 

Släkt kalk  eller grassello di calce.

Allt mural, puts osv som används kalk för den centrala uppbyggnad kallas kalkbruk. Om du inte får tag på grassello di calce (släktkalk), kalk för murbruk, släkt kalk, kalkhydrat (bra många definitioner som säger samma sak!) Om du bor mitt i bushen, ja, titta i ditt förråd och se om det finns kalk som används för trädgård. Häll detta pulver i en hink med vatten, rör om det ordentligt med slev, byt vatten några gånger på en tid av 4-6 dagar och använd det för dina blandningar.

 

Blandningen

 

2-3  delar av grovsand

1 del släkt kalk

Vatten.

Blanda tills det hela blir som en kräm och ljus gråvit färg. Det är redo för användning.

Ser vi i detalj.

Själv delar jag till tre steg själva akt som murare från sandblandning till dess det hamnar på tegelvägg som grundputs till vårt verk. Den första akten (delas ut i tre moment) när du tar murarhink. 1: a moment, häll i murarhink två delar sand och en halv del släkt kalk. Rör om det hela och när du anser att det verkar homogent följer 2: a momentet, häll i resten av släkt kalk, rör om vidare. Det är ett krävande jobb, med en hand håller du hinken och med den andra handen rör du om djupt i alla hörn. Sedan, det 3: e momentet, häll i vatten, gör det omsorgsfullt och sakta medan du intensivt rör om det hela med muraresleven till dess blandningen blir som fast kräm. Det är viktigt att allt sand är blandad med släkt kalk och våta med samma konsistens som resten. Om du inte gör det kommer du att ha en obalanserad blandning och inte minst komplikationer när du skall lägga blandningen på väggen som är halv torr och som inte tar åt sig så lätt.

Den andra akten består också av tre moment. Den 1: a, se till att murarsleven får på putsbrädan så mycket sandblandning det går, så du slipper böja dig varje gång, du har bättre inblick på jobbet och du sparar tid. Den 2: a, när du håller putsbrädan i en hand med sandblandning och med den andra handen tar med murarsleven därifrån blandning. Här är viktigt att du förstår det tidigare nämnda angående sandblandning. Blandningen skall vara från början som en fast kräm och dvs. att sandblandningen inte är rinnande, annars blir detta moment problematisk, att se blandning som rinner ifrån putsbräda och sedan ifrån väggen. Det 3:e, kasta bokstavligt sandblandningen på tegelväggen! Du gör det med en energisk och bestämd riktad rörelse, nerifrån och uppåt samt olik (från vänster till höger), en märklig kombination men så fungerar det. Grundprincipen med denna grova sandblandning och som dom andra följer är att täcka ca 40 cm omgångar med olika medföljda slag. Sedan går du vidare med 40 cm till osv.

 

 

Börjar täcka väggen från högsta hörnet, vänster till höger och vänster till höger igen vidare neråt om du är högerhänt. Kasten eller slag, kommer inte att följa tankar, bilder och fantasilinjen. Du kommer att märka olika tjocklek av väggfast sandblandning och då kommer du att justera det genom att skrapa lätt med den numera tomma sleven nerifrån och uppifrån dom ojämna partierna. Enkelt sagt, du tar den övre delen som sticker ut och det kan ibland bli så mycket som en full slev, som du sedan kastar om igen på den tomma väggen. Grovputs skall stanna mellan 1- 1, 5 cm och i extrema fall till 2cm Tiden, erfarenheten, viljan, kommer långsamt men säkert att justera denna tidpunkt för dig. Du kommer gärna att registrera din blick, din uppfattning, meddela vidare till handen relaterad till din mätning av avstånd och kaststyrka, vidare registrerar du, att göra om i sin komplexa supersnabba funktion så du kan få klarhet i dig. Inget problem, ingen panik, du kan det om du vill.

Denna första puts av grovt sandskikt kan vila en hel dag och mer, allt beror på lufttemperatur då puts och torkningsprocess varierar, för, puts skall helst inte torka ut helt. Det är bra att det i väggen finns kvar fuktighet som analyserades i början av denna teknik. Om puts har vilat för länge och du märker att kalkhinnan under kalk på torkprocess har börjat fästa sig, måste du före lägga över den kommande fina sandputsen och avlägsna den. Förändring i putsskikt ser du för att själva putsen blir ljusare och ljusare, med det också den osynliga skorpan över den och det känns under fingrarna fastare och fastare. Det är då som åtgärder behövs före mellanputs.

Tar du då en s.k. filtbräda  och med lätt tryck, men bestämd i cirkelrörelse gör du över hela väggen eller putsen. Om grovputs har torkat, ta slangen igen och blöt putsen, sedan arbeta vidare med filtbräda. Den grova putsen har fått tillbaka fuktighet och utan kalkhinna som isolerar fortsätter du med andra putsen, mellanputs.

 

Mellanputs

En puts med finsand på tjockleks skikt mellan 5-7 mm. Blandar du

1 del släkt kalk till

2 delar sand

Detta skikt kan vara av finsand som fint skikt kommer att vara eller om du hittar på marknaden av mellanstora korn i storlek, använd det för det passar utmärkt som själva grund för finputs som kommer över denna mellanputs.   

 

Finputs som i princip är den sista putsen på 3-5 mm och som i sin tur täcks av själva måleriet. För att måleriet ska bli al fresco målning, denna sista finputs får inte torka förrän själva sista penseldrag är avslutad. Blandning mellan sand och släkt kalk är annorlunda än tidigare, medan vatten som element inte har stor betydelse.

1 del finsand

1 del släkt kalk (grassello di calce).

 

Muralputs för ett affresco måleri, andra typer och varianter kan sträcka sig till 4 skikt och mer. Stannar vi nu till det 4:e. Detta sista skikt definierar jag extra finputs. Då kan du göra som följer.

 

3 delar grov sand till 1 del släkt kalk

2 delar finsand till 1,5 delar släkt kalk

1 del finsand till 1 del släkt kalk

1 del pimpsten till 1 del släkt kalk

Putsar i tjocklek.

Grovputs 8- 15 mm

Mellanputs 5- 8 mm

Finputs 3-5 mm

Extrafin puts 1-1,5 mm eller drygt.

 

Ofta är det så, att traditionell affresco är ett måleri i stora dimensioner och ofta sk monumental (extra stora).  För vana konstnärer eller för de som har en grunderfarenhet en hel fasad av en 3, 50x2, 50 m tar hela dagen, från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Då ett större affresco arbete som p.g.a. sitt arbetssätt begär, så blir följden att det går att arbeta fläckvis.

Innebär. Börja med att fukta grovputs. Avlägsna vidare kalkhinna med filtbräda i den storlek som du tänker täcka med kommande mellanputs, 10 min max per omgång. Gå vidare med samma procedur till dess att du blir färdig med dagens arbete. Dagen efter försätter du med samma puts, fukta och avlägsna hinnan från grovputs som ovan beskrivits och samtidigt skall du fukta 20 - 40 cm på mellanputsen som du arbetar med så att fläckar lättare svetsas ihop. När hela fasaden är färdig med denna puts låta den torka lagom, bra med 1,5 - 3 dagar.

Med sista putsen medföljer affresco måleri. Proceduren är lika som beskrivits för att finputs ska fästa på över mellanputs. Dessutom så kräver måleri, att fläckvis puts avslutas samtidigt med målning. Lämnar du då en 10- 20 cm puts omålad finputs så att med den lilla fratahí (filtbräda på traajadesiska som inte är större än en öppen hand, se bild) så dagen efter kan du med lätt hand avlägsna den nyfuktade kalkhinnan (översta karboniserings yta) och svetsa ihop målningen.

 

Lätta variationer är möjligt, håller du dig till fet på mager som i skiktmåleri i blandad teknik, det går som sagt, att måla två skikt, puts med samma koncentration på varandra.

Angående arbetstempo, fysisk förmåga och själva målartekniken, för allra nybörjare ett arbete på 150x100 fyller väl i hela arbetsdagen, räkna 14-15 timmar.  

 

Skulle tänka mig att vår nordiska kultur behöver bredas ut, inte bara med bredare kunskap, men också med objekten som är ampassade till vårt klimat.

Själv har jag producerat en del muralmåleri med detaljmotiv, studier av olika slag inte minst i affresco teknik på 40x50. De går att transportera och hängas på väggen i villan, lägenheten, stugan på kontor osv. Bottenmaterial för en sådan komposition är träskiva med stålnät typ hönsnät som fästs med häftpistol på skivan. Skivan isoleras med asfalt.

Jag uppmuntrar dig därför att pröva det och sprida denna skönhets konst.

 

 

Teckning

Den 1: a

Teckna på en mural det är precis som på en duk, jag vill säga att det finns olika sätt och jag skall hålla mig till det sätt jag tycker kan vara enkelt och nödvändigt just i den här målarboken. Jag kan säga redan nu, att för dig som är van att teckna, så kan du bara teckna eller skissa direkt på sista puts när den är helt fräsch. Fräsch med röda kinden som en bondeflicka (se på våra klassiska naturbilder). Färgton är som tidigare beskrivet på konturerna i vårt skiktmåleri i blandad teknik, och för all del gäller även för olja. Alltså, högst i toppen finns guldockra med sina olika nyanser med gult eller rött, jordfärg medföljer med sina djupa brända toner, grön umbra kan vara med som ger speciella effekter inom ljuskontraster. Smak och känsla kan ofta vara ibland väldigt personlig. Tänk på kärlek, samma mönster för smak och känsla, fast jag vill tillägga att färg aldrig kan vara som kärlek, i ett livstid långt projekt och upplevelse, ibland för ofta och för de flesta ”monstruös” missuppfatta inte mig, jag tror på kärlek!

Den 2: a

Låt torka mer än den 1: a, sedan lägg på ”kartongen”. Kartongen, inte sugande, inte tjock, tejpad ihop i flera ark, eller så använder du ark efter ark. Många pappersark innebär större måleri.

På kartongen har du tecknat det centrala motivet och gjort tusen hål med tusen nålar, eller med en punstrissa, en metallspets, ett stickande föremål, se bilden.

 

Med en hand, eller med en medhjälpares, håller hon eller han eller de ihåliga kartongerna på väggen medan du puttar över med en fagottino (knyten duk som innehåller pigment typ umbra) fylld med jordpigment på tecknings konturer.

 

Medan pigmenten faller (inte i koma) genom den håliga kartongen på den hårdare underliggande puts (som innehåller en blandning av vita äggpigment som är redo till anfall). Då, händer det… vad då? Ja, när du eller ni lyfter bort kartongerna har du/ni överraskningen, surpris, ingen ballong än, men mönster till födande verk utan värk. Lite lyrik i skrivelse skadar ingen, motsatsen, det är en stimulans till bredare tänkande, eller hur? Lätt som en plätt att fråga när man inte får svar, eller hur?! Idag känner jag mig som de där… som bestämmer, de, du vet, politiker. Jaha.

Ta sedan konturpensel och dra över pulvret så markerar du dom centrala konturerna för att sedan gå vidare med detaljerna. Om putsen inte är tillräckligt våt, doppa konturpenseln i en skål som du har förberett och som innehåller vatten och släkt kalk, sen drar du över pulvret. Konturpensel tycker jag inte definierar med tekniskt definition, du förstår själv numera att det handlar om en fin spetsig pensel med kort eller långhårigt utseende inga eller ingen flintskallig pensel just precis nu, senare ja, kan det behövas. Skaftet, alltså, penseln (för att måla) skaftet väljer du efter behag, långt eller kort.

Men, det dröjer inte lång tid och den spetsiga flintskallepenseln tittar frammmmmmm. Jodå, det gör den i samband med följande tecknings metod.

Den 3: e

Teckna på ett vanligt papper, spruta eller pensla på baksidan en lösning som isolerar från fukt. Lägg pappersark som är tecknat på den halvtorra putsen och med baksidan av penselns skaft (de smala) finner du den flintskalliga delen som du använder för att pressa på tecknings konturer. Lyft foliet, pappersark och du ser att på putsen syns spår till teckning från foliet. Är det för svagt? Ta direkt och kalka, skrapa lite, dom delar eller hela teckningsspår så att det syns bättre. Du kan skapa lättare relief som andel i dekoration. Fyll i med konturer eller använd spår med färg som osynlig gräns.

Om den tecknade folien inte går att isolera från putsfuktighet, går det att klistra, tejpa folie på ett isolerat ark eller tunn kartong och kalka efteråt.

Det 4:e som är en del av kalkeringsteknik relaterat till den 1: a sätt att teckna. Du kan med frihand teckna med en metallspets direkt på puts. Fördelen med det, är att du kan sudda med dina egna fingrar eller en hårdhårig viltsvin pensel, Nackdelen är att om teckningens spår blir för djupa så berörs finputsens stabilitet och du får räkna med en del sprickbildning.

 

Färg för affresco

Färgstoff som tåls mest i affresco är: jordfärg, umbra, ocra, koboltblå, kromgrön, järnoxid, kadmium. Alla svarta är användbara och vit är den mest vanliga den släckta kalken ger den högsta intensitet när den torkar.

Färgerna förbereder du i stor kvantitet och du häller i burkar med skruvlock, det handlar då om första koncentrerade form. Sedan tar du en del av dem som du tänker dig använda men också för att förbereda dom definitiva nyanser med extra nyanser som du lägger i små skålar, det gör du för att jobbet kommer att vara kontinuerligt. För att kunna göra ljusare nyanser lägger du till släkt kalk. Färgdensiteten ska vara som flytande kräm. Med mer vatten i färg ju mer transparenta blir dom. Kran, regn eller högt filtrerat brunnsvatten, smält snö varför inte, och, se vidare för tillämpade vatten. OBS! I högsta grad! I affresco måleri när färgen torkar blir det mellan 2 till 3 gånger ljusare än den som finns i skål förberedd för användning.

 

Med det, är du redo för att börja det stora äventyret. Förbered ett stort kärl med rent vatten och två, tre och fyra till i olika storlekar mindre än den första, för olika användningar som till exempel för tvätt av penslar i så rent vatten som möjligt. Penslar för affresco som bör vara med viltsvinhår, trasor och andra arbetsmaterial det är bra att dom är lätt tillgängliga. Det var allt, för närvarande, men, plats för frågor finns under undervisning hos mig eller vad det kan vara? Eller, hos dig själv i DIN arbetsvilja och vågade erfarenhet.

 

Affresco recept med extra tillägg.

Till färgstoff lösning kan du tillägga kaseinlim med eller utan glycerin (se formel i tidigare beskrivning under skiktmåleri i blandad teknik). Vax kan också tilläggas och tolereras. Tillägg är från

1 till 4 delar för 10 delar av färg.

 

Retuscher

Du gör det med:

                   Helt ägg: 1 eller 2 delar i ett vattenglas av standardstorlek med förberedda affresco färg. Måla på.

                   Eller samma färg och kvantitet som ovan med kaseinlim. Måla på.

                   Du kan också blanda bägge, ägg och lim i samma färg.

                   Dessutom, vax går också bra.

Alla tillägg följer ett minimum behov, till lagom aldrig mer än nödvändig och det innebär att släktkalk är det primära som kvarstår.

Angående vatten som skrevs ovan, här och som i tillägg, vill jag föreslå destillerat vatten än annat.

Det säger av sig själv om att du inte blir nöjd med arbete, det genuina eller retuscherade, att du kan ta bort det, kanske med lite svårighet (det beror på arbetsteknik) men det går. Du måste då avlägsna finputs och börja om igen. Se vidare GAMs mural.

Som sagt, det är bra om man leds av en erfaren under en kort privat eller i en grupp så du kan få ta del av den första empiriska upplevelsen och med säkrare inblick påbörja sedan egna framtida offentliga arbeten.

 

 

STRAPPO och RIPORTO

( ryck och återställa)

 

Strappo och riporto definition inom vårt yrke refereras grundligt till muralmåleri. Innebär för dig att avlägsna din egen muralmålning från bottenmaterial. Inte precis så. Det handlar om att en vägg som du har målat och på grund av olika orsaker lider av fukt eller annat så att den nu måste restaureras. Det kan också så att själva måleriet utanpå väggen flyttas på ett annat ställe. Då avlägsnas finputs där måleriet ligger. Sedan kirurgarbete går vidare för att åtgärda väggen där sedan originalmåleriet kommer tillbaka igen med riporto proceduren. Hur går detta till?

 

 

Strappo (ryck)

 

Ta vattenslang igen och duscha del av väggen som skall avlägsnas. Inställ vattenflödet i den på fin mjuk inställning och fukta ned väggen djupt och långsamt. Finns det inte tillgänglig vattenslang, så hittar du säkert på färg eller, järnhandel eller på stora köpcentra eller handelsträdgård spruta med 5-10 L som passar bra för saken, eller blöt ner väggen på annat försiktigt sätt. Låt det sedan vila och vänta till dess torkningsprocess kommer igång, du känner och ser när det sker på väggen och då finns inte mer rinnande vatten men ändå känns det fuktig. Limma väggen med ett varmt starklim, benlim eller dyl. som på skiktmåleri i blandad teknik eller vanliga benlim. Se till att limmet är lagom tjockt. Nära dig finns förberedda breda band i tyg på 20x60 eller 60x100 cm. Tyget måste vara så slätt och jämt det går och så tättvävt det går och resistent, tunn linneduk till exempel. Bandstorleken beror på måleriets storlek. Lägg på bandet i tyg över limmade delen i den storlek du valde. OBS! 10 cm av bandet som sticker ut på kanterna på väggmålningen som du kommer att avlägsna, skall inte klistras du kommer att ha nytta av det under arbetets gång. Vidare bygg samma en efter en med ny limning och vidare tyg som det skulle vara ett pussel, gör det över hela måleriet som du tänker dig ta bort ifrån väggen. Sedan limmas det hela en gång till med samma typ av lim och lägg över dom limmade pusselbitarna i tyg en stor duk som täcker så bred som det går, vi kan säga över hela målningen och 10 cm större, OBS! Även här ska tygkanterna vara olimmade.

 

Den här gången ska tyget vara starkare än förr. Om du inte har tillgängligt en stark stor duk som måste kunna hålla vikten av flera kvadrat meter puts, kan du använda en tredje duk. Vi kan säga att dukens storlek inte behöver överstiga bredden på lakan för en dubbelsäng. Kolla att inga luftbubblor finns mellan målning och påklistrade dukar. När allt är torrt börjar strappo nerifrån uppåt. Med spatel eller annan typ av murarslev skär du i puts där målningen vilar som är 1-3 mm, skär nerifrån vänster till höger och en bit upp på kanterna.

 

Med känslan ända upp på fingertopparna följer du/ni händelsen, dra försiktigt, rycka lika försiktigt, och om det behövs och troligen kommer att behövas, ta hjälp av en spatel. Medan du drar forcera med spateln så att allt finputs följer med helt och på så sätt undvika att lämna kvar bitar av puts som innebär också bitar av målningen. Se vidare upplysning av fortsättning som följer i monumental målning.

En monumental målning som måste avlägsnas helt, fotograferas först eller skissas. Med en fin permanent penna delas bilden i rutor som representera alla stora dukar som kommer att klistras på målningen. Dukar är numrerade bak och samma nummer följer på kort. Den stora eller jättemålningen avlägsnas bit för bit som sagt. Efter att ha avlägsnat finputs med målning på över halva delen av den bit som att avlägsnas. Den lösa delen kommer att vila samtidigt på en smal men stark träskiva eller annan superlätt metall till exempel, och efter att helt ha avlägsnats läggs den på marken. Så gör du hela proceduren tills hela måleriet i numrerade bitar ligger på marken bredvid varandra. På detta sätt känner du igen mönster och när det blir dags för att föra över (riporto) av avlägsnat måleriet i sin originalitet slipper du eventuellt jäkt och kaos.

För ett sådant arbete kan behövas fyra händer och gärna passionerade händer, alltså menar jag att det är bra om du skaffar dig en eller flera medhjälpare.

Målningar av mindre format kan av praktiska skäl läggas på ett bord.

 

Förberedelse till riporto.

Över numrerad bit läggs en likadan tunn men stark skiva och för att ge dig en bild av saken, så har du puts och målningen som mitt på en brödskiva, en smörgås.

Nu skall du vända dom och för att göra det håller du ihop dom först med flera tvingar.

 

Vänder du/ni det hela så att när ni tar bort den översta skivan kommer du/ni att ha framför er puts numer och inte den numrerade duken. Gör rent bak på finputsen av grovputs som kom med under ryck, jämna ut finputs som kan följa med i olika manipulation o.s.v. allt skall bli slätt och fint. När allt detta är gjort, spruta på en fin dimma vatten just så det räcker för att ge fuktighet till torr finputs. Fuktighet som du har delgivit till torr finputs kommer att underlätta svetsning av en ny finputs av samma natur som du gör och sedan stryker över hela.

 

Riporto (fara över, göra om)

 

När putsen är torr stryk på ett skikt tjocklim och detsamma gör du på grovputs på väggen. Överför, klistra sedan puts på väggen. Efter din bedömning smak eller mode, en ojämn vägg eller en porös puts kan du fästa efter limning en duk på den nya finputsen och klistra vidare på väggen. Du kan också klistra en duk på den nya finputsen och en till på väggen på grovputs och sedan när dukarna är torra limma om igen bägge dukarna och klistra dom mot varandra.

När du klistrar fast bit efter bit ser du dom tidigare numreringarna och att målningen blir återställd i sin integritet och inte t ex ett huvud av en bild hamnar mitt på bena istället för på axlarna!

Målningens återställning

När målningen är bra fäst och torr på väggen det är dags för bortföra den numrerade duken och se den gamla målningen med det nya utseendet så kan vi uttrycka oss.

Värma upp stora kvantiteter vatten och när det är ljummet spruta på duken och sedan när det är helt fuktigt ta en stor svamp och dutta bit efter bit medan limmet mjuknar dra försiktigt i duken. OBS! Detta moment är det svåraste av alla för att limmet måste mjukna så att det inte tar med sig färgskikt och med det förstör vidare det redan skadade verket.

Restaurering

Alternativen är flera. Akvarellfärg och akryl är i en ton som närmar sig till affresco utan svårare betänkande färgreaktion som andra färgblandningar behöver som t ex se över om retuschering eller en ny fräschare affresco blandning. Färgrestaurering skall behållas i de minimala gränser och inte göra om en för stor del av måleri, annars är det ingen vits med restaurering. Ta din tid och pröva många nyanser till dess du hamnar så nära till originalet i ton, retuschera då som sagt bara det nödvändiga. Bättre märka att på detta måleri har det förekommit restaurerings åtgärd än göra om stora delar av original måleriet, och det vill jag pointera speciellt för måleri som inte är gjorda av dig.

 

Här avslutar jag muralmålning al fresco och hela köret tillsammans, ett fint paket att ha med i bagaget i livet.

 

 

Strappo målning som bärbara tavlan   

 

Var är detta? Det är ett sätt att rädda en del kulturarv som annars skulle försvinna med husrivning eller annat av människans oansvariga beteende eller på grund av naturkatastrof om inte det skulle finnas detta påhitt, upplevelse, teknik, kunskap.  Nyfiken? Du får veta att från 70 talet, en sådan procedur blev kommersialiserat i högsta grad. Alltså, en putsmålning med sina fula skador efter ryck från väggen hänger på vägg precis som skulle det vara en detaljrik oljemålning med sin hela fräschör.

Mitt i det gröna Lombardiet, mellan gyllene triangeln Brescia, Bergamo och Pavia njuter vi av majsfältet, moget vete, hög blå himmel, alpernas siluett som en svalkande dröm lik nordens italienska sommar värme. Inte bara det, det är just där som denna målarmetod formade sig och spred sig över södra Europa. Inte långt ifrån min födelseby Traajat finns en mindre by som kallas ”el Berleng” på traajdesiska. Där, en far och två söner för vidare konsten av fresker (all’affreco). En av dessa söner har uppmärksammat detta dekorativa måleri.  Underbara vill jag påstå dessa dekorativa objekt i högsta klang detta måleri på puts. Bèlò puèsiò (sjön dikt), bel (vackert) quader (målning) står det där enastående utan ram enkelt Figurativt talande, mitt i den intensiva vita vägg, vägg som blev noga avslutad med puts allo stucco av dessa duktiga hantverkare, murare på denna boende entrén. Med sitt fascinerade mysterium som vi anar för oss tidernas tid, och det är synd i dom synliga krackeleringar och ryckens räddningstjänst en högtidlig dekoration.

Med en sådan sockerbit i introduktionen vill jag höja mitt pekfinger och säga på vårt språk… aja baja! Det vill jag säga till hantverkare ateljéer som sysslar med detalj reproduktion i större skala som ställs ut på konstutställningar och som säljs som originella delar av känd mural konst. Inte minst till köpare och spekulanter som är medvetna om det vill jag tillägga fy på dig! Värre än så blev det i Brescia under 60 talet där ett företag med drygt 15 anställda unga konstnärer aspiranter och arbetslösa tryckte rena papperskopior på duk. Sedan avslutades arbetet med en transparent fernissa med lite relief över dom kända klassiska motiven. De oseriösa profitörerna, företagare sålde via Europas konstutställningar dessa värdelösa kopior till skyhöga priser, inte nog med det, det blev rent bedrägeri att sälja dom inramade papperna som original måleri!

Allt detta vill jag säga, tillägga för oss, för dig som läser och följer tänkande i denna bok. Från början av boken så debatteras grundligt saker som handlar inte bara om måleri som du förstår, finns inslag av personlig utveckling, kritik, uppmärksamhet om vårt yrke och för dig som konsument.

Vill du ta över kunskap av en sådan spännande verksamhet som jag här beskriver, så får du och jag vill så gärna inte påverka din frihet av vad som du kan komma att göra med dina verk. Men, ha klart för dig att ta ansvar för att inte bryta ner vårt yrke med billig ovärdig produktion, det är under din värdighet och var redo för odiskutabla konsekvenser. Jag uppmuntrar dig som producent och andra som konsument att satsa för en sån typ måleri, alltså puts på duk, se många varianter framöver av min direkta forskning och utveckla dig vidare.

Producerar du en serie av samma motiv förlorar du marknadsvärde för att då hamnar du i dekorations definition, producerar du ett enda original hamnar du i verkens topp.

 

 

Procedur för strappo målning som bärbara verk.

 

Fixa någon vägg hemma om har en källare, eller en avlägsen ödefabrik på landet eller i täta kvarter i stan, bara så att du får ett så originellt bottenmaterial som möjligt. Om inte du kan få en så önskad möjlighet, gör det mindre strappo på studie nivå, 40x60, 70x100 osv på en spånskiva som bottenmaterial med nät som garant (se ovan) att grov puts håller sig för flera jobb. Mindre affreco storlek blir, mindre krångel också (se ovan metodiken). När det blir dags för riporto och du för över finputs med extra puts på till duk, det är då som du som drar duken med sina kanske 5 mm puts på en ram för tavlor eller hemgjord ram. Retuschering eller ej så får du bestämma det. Sedan kan du rama in det om så anser att ramen kan höja tavlans röst, utseende, värde, glädje.

 

Vi fortsätter kort om äldre mural målarteknik och vi ser definitions motsats än al fresco, alltså se vi al secco muralmålarteknik.

 

 

Al secco (våt på torr)

 

Bottenmaterial är detsamma som på al fresco och puts på alla sätt är detsamma som på al fresco i alla avseenden. Skillnaden är att al secco mur har torkat och sedan målar du därefter. Affresco skyddar sig genom att under torkningen som sagt bildas en hinna som skyddar verk på ett så naturligt sätt som inte går att jämföra med andra målartekniker, det är samma för oss människor precis när man bäddar ner sig för natten lång. Al secco teknikskyddet kommer uppifrån som i vanliga andra målartekniker fast man bäddar först.

Enklare procedur som jag beskriver kan variera i djup jämför ”al secco classico (Classic al secco)” som är i sig komplicerade och tidskrävande.

 

Börjar vi med att göra ett bindemedel av vatten och kalk, ett kalkvatten.

A)

Kalkvatten

2 del släkt kalk

8-10 delar vatten.

Ta ett stort kärl och gör en sådan blandning. Rör om det ordentligt och låt det vila till dess att kalken har sjunkit. Avlägsna sedan en lätt hinna som kommer att uppstå över vattnet. Häll vatten i en trädgårds spruta och med det fuktar du väggen före målning. Det går bra att använda en kalkkvast så klart. OBS! Avlägsna först kalkhinnan på väggen på dom partierna du vill måla.

Med mer eller mindre vatten och släkt kalk i dom proportioner ovan nämnda förbereder du det i en burk som du rör i eller skakar före du använder blandning som bindemedel i färg.

Måla medan väggen är fuktig, måla med samma arbetstempo som på all´affresco.

 B)

Pröva dig fram med olika blandningar, men börja med kalkvatten som beskrivs ovan. Istället för att låta det vila, när blandningen är homogen måla då på väggen. Blir med det en kalköverföring som grundfärg. Kalkvatten som du förbereder i mindre kvantitet, häller du i färg som bindemedel. Måla därefter över den ännu fräscha kalkgrunden.

 

Väggen för att måla al secco skall vara torr minst en och en halv månad upp till 3 månader, eller mer. Före målningen vattna eller fukta bra på djupet, i flera omgångar om det behövs dom partier som du vill måla. Sedan börjar du måla som ovan nämns.

 

Vatten, ägg, lim, släkt kalk, pigment är användbara komponenter för al secco. Penslar som al fresco och för det följer man sin egen uppfattning, känslor, handen som man brukar säga, hur du bäst klarar med den hårdare viltsvinshår eller det mjukare dyrbara mårdhår osv.

Du kan måla direkt på puts utan grund, grunden fyller du i medan dekorationen växer med själva färgen. Annars, täcker du putsen med en grundfärg limvattenbaserat välj en av vanliga grunder för skiktmåleri i blandad teknik. Tips. För att anpassa oss i tiden, om du befinner dig i södra Europa, skaffa en vanlig husmålarfärg i tempera som ännu är välanpassad i tradition. Här i norden är mer vanligt med vit husfärg akryl för vägg eller plafond (innertak).

Färgblandning av fina pigment med ägg och vatten ändrar ton bara i den naturliga bemärkelsen. När pigment är blött blir det mörkare och blankare, när dom är torra blir dom en aning ljusare med matt utseende, med tillägg av släkt kalk blir dom ljusare och när dom torka blir det pastellaktigt.

Med färgtekniska leken kan du skifta mellan täckande och lasyreffekter.

Se vidare om GAMs mural.

Här som al fresco, om det gäller stor beställning måste du vara beredd att räkna in i omkostnader hyra av metallställning och allt som behövs inom industrimålarbransch, inte glömma att räkna spilltid.

Nu vi går vidare med denna skrivna symfoni för ögonen.

 

 

OM GAM:s MURAL VARIANTER, FÖRBÄTTRING OCH TEKNIKER

 

 

 

Man brukar säga att man är född med naturliga gåvor. Det verkar som om en del människor föds med röst för att glädja med sång, andra med fingertoppen för instrument, andra med pensel i handen…, andra med pennan i huvudet vill jag påstå angående författare. Andra är händiga… och andra är små (trollaktiga) genier som är full med uppfinningsförmåga. Vi vill tro att allt är så lätt för dom som vi pekar på som begåvade, men jag kan redan säga att bakom begåvning kan finnas många arbetstimmar och ingen mental ledighet. Det är frustration efter frustration med hopp och tro i spetsen. Mardrömmar. Ofullbordad önskad livsstil i vardagsliv. Oönskade medvetna eller omedvetna livsupplevelser.

Vi konstnärer, artister, filosofer m.m. är många som har levt delar av livet i en sorts metamorfos. Kan säga att huvudet har gått på moln och en del begåvade tar med sig i sitt öde andras liv ofta av dom närmaste, andra okända som är få eller för många tillsammans, alla har gått upp i rök. Andra självbegåvade hamnar för det på den andra sidan av livet.

Att vara unik, att vara annorlunda, det är en vardagsmobbnings upplevelse för alla begåvade, livets början och sorg. För begåvade, mycket sällsynta kan det vara de som kan höja handen, eller kasta den första stenen och säga att han/hon levde begåvade i rosens mitt. En stor del av begåvade kommer aldrig i rampljuset och än mindre får en chans att bli uppskattade hos sina närmaste. Andra faller i intet under massorna eller diktators förtryck. Andra som jag, får en känsla att alltid komma försent fast upptäckt var i tid eller i förtid. Sen kommer de små, ljusa och ljuvliga stunder där uppskattning sker, men känslan av ett evigt kämpande är faran som man skall akta sig för. Att nå toppen och få uppskattning för sin begåvning vill inte säga att livets dilemma är löst, inte konstens mysterium heller. Jag kan säga av mig själv att på mitt sätt är jag född med murarsleven och penseln i handen. Som ursprungs fundament är jag del av en kultur där konsten, musik och inte minst filosofi är i det närmaste drygt 2000 år världens kända mästerverk. Värme, ljus och kärlek har gett mig en outforskat universum av permanent glädje, men längtan efter svalka, strävan efter den absurda friheten bränns än och livet fastnar i tankar… Jag vem jag är, jag är konstnär.   

 

Vi börjar detta kapitel med en kort förklaring av innehåll. Efter 20 års egen granskning som i sin procedur, dokumentation, kunskap är nära släkt med forskning i den högsta bemärkelse, vill jag ge till dig detta. Till dig som passionerad konstnär, konstförälskad, konst amatör, konstköpare, konst samlare, konst intresserad, konst investerare, min tysta hemlighet delar jag med dig vårt kulturarv.

Vill jag börja i den empiriska allmänt höga tanke som är låga och evig eld för konsten och konstnärens högsta syfte: måla med bästa förmåga för en evig hållbarhet av verk. Måleri skall vara flyttbart. Gör tekniken så enkel som det går. Måla i obegränsade skikten utan sekundera negativa effekter. Måleri skall torka snabbt med anpassningsbar tidsfördröjning för den individuella anpassningen. Tiden ska inte påverka förändringar av färg intensitet och konstnärens första penseldrag. Att alla människor som önskar ett konstverk får det och det han vill ha.

 

Varianter och förbättringar är i mitt arbete åtskilda. Du med egna kompositioner upplever markerar med mig, vi tillsammans skapar en ny tid inom målarkonst. Inte heller humorn sviker oss. Varsågod och smaklig måltid m.m.

 

Jag vill påminna om underliggande principer som gällde för skiktmåleri i blandad teknik och som också gäller för muralmåleri.

Produkter som ger matthet är: poröst bottenmaterial, vattenbaserade produkter, tjocka skikt, kasein och gelatinlim, ägg och mjöl, krita, gips, blyvitt, jordfärg, mineralterpentin, vallmoolja, vax, blod.

Dom produkter som ger blankt utseende är: Icke sugande bottenmaterial, hud och benlim, litophon, spikolja, kokta oljor, koncentrerade fernissor, snigelslem.

Material och allt nödvändigt som beskrivs i al fresco måleri gäller här.

 

Angående al fresco kan du förbättra grundpelaren som är grovputs som följer.

Mellan tre till fyra putsskikt.

 

I den första grovputs som täcker bottenmaterial alltså tegelvägg och som sedan kommer att själv bli täckt av andra finare skikt kan du blanda cement med.

Cement som inte kommer i direkt kontakt med färg stör inte heller dom i deras vackra långvariga intensitet  . Dessutom bringar cement styrka till pelarputs.

1 del cement (som max)

1 del släkt kalk

Dom är ändå släkt.

 

Dessutom går det att bygga en målarväggstruktur ännu tjockare och det innebär mer försiktighet.

På tegelvägg eller vägg som byggs på annat.

Spikar för murbruk eller skruvar för betongväggar. Spika eller skruva dem på fasaden.

Galvaniserad ståltråd. Dra ståltråd från en spik eller skruv och bilda ett nät.

Täck över med ett till två skikt grovputs på en cm var om du önskar.

I det första grova skiktet kan du ha cement med något släkt kalk och med det andra grovskiktet kan du ha släkt kalk med cement. Du varierar proportioner efter din önskade teknik.

Vidare, täck över med finare skikt som vanligt al fresco teknik. Dessutom som tidigare sagts, ett hönsnät eller andra typer av olika storlek kan fästas istället för ståltråd, det beror på den tid du vill tillbringa och hur kvalitetsmässigt arbete du vill uppnå.

Angående al secco. I blandning kan tilläggas olika lim och olika oljor samt fernissor blandade med varandra, samt vax är också möjligt. Det går att fernissa en mur al classico secco med olika val, ett skikt lim, ett skikt fernissa, ett skikt olja, ett skikt vax; blandningar mellan citerade substanser. Går att blanda dom produkterna med grundblandning av ägg, vatten och pigment i de rätta proportionerna. Du kan höja lyster och skydd i den målade ytan. T ex olja i seccos färgblandning ger en otroligt vacker nyans av den bästa temperakvalitet och ingen fräschör förlorar måleriet för det. Se tidigare kapitel ”Om tempera”.

 

 

Sgraffito/Graffito/Grottesco GAMs

– Formula 486

med denna puts kan du täcka jutesäckar, andra typ av dukar, täcka över puts, underfärgade grunder för en dekorativ graffito att rista i.

Gör i första hand kaseinlim som följer:

25 ml kasein

9 ml glycerin

200 ml destillerat eller kranvatten.

Ammoniak.

-5 delar av detta kaseinlim i

4 delar släkt kalk och

1 del blyvitt

denna ovan nämnda blandning blandar du med

14 till 18 delar pimpsten.

 Med sådan proportion av extra finputs kan du täcka en yta på 40x50 med tjocklek mellan 3 till 5 mm.

Undvik att lösa denna puts för mycket, konsekvenserna är att putsen rinner ifrån väggen. Men, håller sig putsen kompakt, tjock kommer du att ha en mycket stabil puts. Du kan lägga putsen med murarslev eller i stor kvantitet direkt på fasaden med sleven. Med sleven genom att med hjälp av två händer stryka nerifrån och uppåt från vänster till höger som en ormformad rörelse. Kom tillbaka och bred ut det där det skall vara i olika riktningar, du får då tänka dig att vara en stuccatore (stuckatör).  Ytan blir slät och i den tjocklek som beskrivs ovan. Med denna murarbräda och slev har du här möjlighet att pressa mot väggen putsen som då lättare fastnar.

 

Formel nr. okänd (!) förlorade genom livets gång i sällskap av mycket annat.

3 delar av amorfgips

3 delar av kaseinlim

2 delar zinkvitt

2 delar litopon

1 del blyvitt

2 delar pimpsten eller marmorpulver.

Vill du få fram en vitare puts som är slätare höj då på amorfgips och minska lika mycket av pimpsten.

 

Vi ser nu formel för relief GAMs allo stucco (spatel).

Formula 484

8 delar gips

2 delar vitt zink

3 delar litopon

6 till 8 delar släkt kalk

1 till 2 delar destillerat vatten eller kranvatten.

Denna formel kan du

stryka efter behag från 5 mm upp till förbluffande 5 cm, repeterar, 5 cm inte mm! Jag har fört vidare studier och kommit upp till 10 cm tjocklek!! Inga anmärkningar i åratal!! Åtgärder på det kan vara att om du vill nå en sådan tjocklek, skulle det vara passande att ha botten av en spånskiva eller mur, denna formel kan man kalla en stuc nöf (nytt väggspackel på traajadesiska). Kan t.o.m. göra en mall och med ett spänt hönsnät i mitten patentera en ny hälsosam mellanväg inomhus, inte minst med fernissnings behandling kan man forma hängande plattor på ytterväggen. Denna extra finputs kan du använda som 3- 4:e puts på en affresco och för en secco.

Höjd tjocklek med tanke att du vill arbeta med relief.

Du kan måla på det och denna intensiva vithet går genom färgskiktet.

 Bild från Moderna Pedagogiska Muséet för Bild och Form GAM, Skutkär 1990.

 

Formula GAMs: hode av aztek krigare, riddar orden ørn, solgud, Huitzilopochtl 1440-1469. Se bild

1 del amorfgips

1 del släkt kalk

1 del pimpsten eller marmorpulver

Lite ammoniak.

Denna tavla tillhör ett av de olika objekten av min privata kollektion, tillhörde från början utställningsföremål i min grundade ”Moderna Konstmuseet för Bild och Form GAM” som grundades 1990 i Skutskär. En studie, en avbildning av en teckning från det centralamerikanska kulturarvet.

 

Mycket fin substans att rista på, skära i, göra relief, högsta dekorations och anpassningsbar modellering möjlighet att ha denna puts som kommer ge dig massor av upplevelser.

Puts kan vara flera cm. Pigment innehåller den grå pimpsten och kan bytas ut mot en vitare och med det förändras intensitet på ytan.

 

En annan formel som ta oss en bit på väg in till stucco classico och är som följer.

 

1 del släkt kalk

4 delar gips

Lite ammoniak.

 

Beskärningar gör du med vilket instrument som du behagar och som är trimmade med fina spetsiga och slipade delar. Du hittar dom att köpa på färgaffär för industri, konst avdelningar, järnaffär, snickeri osv. Mindre trimmade men som ändå går att använda, hittar du kanske glömd i din källare eller på vinden i en hemlig låda eller kort sagt på skroten. Glöm Inte köket… Ja du, där hittade jag mina bus, dyrbara glas i kristall som jag krossade för att lägga i oljor som sedan skulle och blev av den högsta sickativs kvalitet. Gissa vad hon tänkte… frågar du mig vad hon sade?

 

Prova dig fram och gör denna dekoration.

Välj en lätt formel att skära i och lägg det i botten. Byt ut vitt pigment med svart. Stryk över det ett vitt skikt av samma eller annan formel med vitt pigment. Skära i den här första till dess du når den understa. Så du får fram en relief med färgkontraster. Se vidare info på ”Andra formler för incausto” framme i boken.

 

Du kan göra flera lager färgade grunder och skära genom dem och få den dubbla effekten av färg med relief. Denna teknik kan användas som andra citerade här, inte bara som en tavla, du kan dekorera väggar, barer, restauranger, offentliga platser. Arbetet kan vara stort som en halv vägg och upp till taket. En bred list som delar tak och vägg, på en korridor eller entréhall som en liten dekorativ trempe l’oeil (lura ögat, optiska effekter som t ex måla en dörr på en vägg så naturlig att man tror att där finns en riktig dörr.) osv. Denna teknik har en högtidlig dekorationseffekt. 

Medan vi är inne i stucco, incautico som du kommer att läsa här under kan jag tipsa vidare. Med tillägg i gips och släkt kalk med vax eller utan harts inte minst oljor, får du fram mängder av stucco duro, stucco lustro med incauto varianter. Det är bara att pröva dig fram, ger dig fri plats för dina egna experiment. Börja dokumentera dina formler med gips, släkt kalk som ovan relaterad med incautico som följer. Träna och använd också väggspackel i dom mindre värdefulla dekorativa arbetena. Ta itu med saken, våga, pröva, fråga, gör det som avkoppling. Varsågod och känn att du lever!

 

Vi tar oss vidare med/eller/till incausto.

 

Incaustico

Som redan sagts i två omgångar i vår arbetsbok, incaustico är inte annat, inte bara, än vax och färgpigment.

Väggen som ska täckas ska vara som på al fresco och om det handlar om en ny byggnad måste väggen vara så torr som möjligt. Teckna på den och fyll ytan eller täck det genom att forma det med fritt valda blandningar: vax och pigment i grunden och fernissa, olja som tillsats. Värm upp det hela i varmbad, och om väggen är exponerad i solen arbeta på den medan putsen är varm. Om väggen är insidan av huset, värm upp det med artificiella sätt, som t ex varma elektriska apparater, starka lampor, men var mycket försiktig med gaslampor som blir mest till besvär. Det som gäller är att väggen får en god uppvärmning så att element penetrations förmåga i tusentals mikro eller makro putshål blir underlättade. Lyckat med inseminering eller parning, med strykning och målning är just att kunna nå samma temperatur på puts som på vax etc. när dom elementen möts och bearbetas. Så föder du en ny vision.

Arbetes instrument är spatel, hårda penslar (vildsvinhår), fingrar, händerna och instrument som inte finns att köpa överhuvudtaget än på den nordiska marknaden. Det sista handlar om järnplattor lätt avrundade underifrån. Plattor värms och med tryck på mur som får vax att smälta inne i murhålorna, ger en lyster och härdar yta och täthet, samt ger en behaglig marmorkänsla när man rör vid det. Du kan prova att leta på loppmarknad efter ”strykjärn” istället för dom polerjärnen för incaustico. Välj den enklare typen av gjutjärn som värms på en varm spisplatta. Järnplattan kan värmas på ett romantiskt sätt över öppen glöd, värmekällan kan vara enplattan på en vedspis eller annat som ger konstant värme till järninstrumentet som du använder. Prova först några studier med primitiva medel som du själv hittar på, eller uppfinn med din egna geniala förmåga.

Se till att det känns bra att leva med en sådan målarteknik, då anser jag att än en gång kan du vara med att skapa en förnyelse i vår kultur och en högtidlig plats i världen för konst. Universums centrum är du.

 

Nu följer en kombination av medium för färg, medium för grund och medium för puts Med denna kombinerande formel är syftet att ge dig möjlighet att göra en incaustico al frèd (kallt incaustico) som skulle vara ett sätt för oljefärg. Formula GAMs nr 448, 448,a och 488,b.

 

Medium 448 för färg

2 delar vax att smälta i

1 del mineralterpentin

1 del solexponerad och kokt vallmoolja

1 del koncentrerad dammarfernissa

 

Grund 448, a

Medium 448

4 delar amorfgips

Bestämmer hur mycket medium du vill hälla i och blanda med amorfgips. Pröva efter smak: mer medium blir tunnare grundskikt och vice versa. 

 

Puts 448, b

1 del grund 448, a

1 del gips

 

Formler som relateras så till kornstorlek och tjocklek hamnar mitt emellan grund och putsdefinition. Tjockare än en och en halv millimeter sådant pigment kan räknas som puts och just gips används som puts i vanliga fall.

 

 

Puts fórmulò èlasticò (elastisk formel)

Puts med pimpsten

Ersätter du gips helt och tillägger istället pimpsten i halv vikt av formel 448, b.

 

Formler för sina bestående delar torkar mycket långsamt, för 2 mm puts tar det minst två veckor. Men, tid är ändå inte förlorad, du kan redan kort efter teckna över det och skapa i lugn och ro.

Denna puts kommer att få svårt att fästa på ett alltför slätt bottenmaterial. Puts är mer för ojämna och grova som porösa bottenmaterial. Dessutom, på citerade grova bottenmaterial kan du stryka putsen upp till 5 mm.

Denna puts är elastiskt och så pass receptiv att du kan måla över med tempera, olja, skiktmåleri i blandad teknik, industrifärg, och så klart olika incaustico varianter.

Incaustico är ett evigt måleri. Ett uråldrigt måleri så som jag vill bli, uråldrigt troll, snällt troll, trollkarl. Jag skulle inte snacka högt om det mellan min synskhet och praktik av naturmedicin och mellan dekokter, tänkande, folk som känner mig de vet redan att jag är en sådan…

 

 

Andra formler för incaustico.

Gör du det på en affresco puts som är torr. Ta bort släkt kalkhinna och stryk på ett skikt kaseinlim. När det är torrt stryk på puts 486 som beskrevs på graffito- grottesco sida. Alltså, på formel 486 med sina varianter du kan måla med incaustico frèd med enskild färg som tål vax som följer.

 

3 delar elfenbensvart blandar du 2- 4 delar vax.

3 delar blyvitt blandar du 1- 2 delar vax.

3 delar blå ultramarin purissimum blandar du 3 delar vax.

9 delar äkta cinnober blandar du 4 delar vax.

 

Kortfattat, när du blandar vax med färg kommer du att märka pasta densitet och när det formas som pasta och inte mer som kräm då har du nått en balanserad dosering.

Då du kan lägga till andra element och vidare bearbeta som passage mellan blandning till rivning. Allt detta behövs för att ge till pastafärg status dell’incaustico, och se vidare.

En blandning med lim och en liten prick släkt kalk, färgdispersion gör du med tillägg av destillerat vatten.

När motivet är klart och torrt, värm lätt upp det hela och täck det med en blandning av vax med lite olja i. Samt med handflatan kan du pressa i måleriet denna fernissa.

När fernissan är torr, ta en mjuk ulltrasa eller en mjuk borste och borsta det, jämna ut, se till att hela lystern kommer som högsta skydd och som konfirmerar den charm som bara blanka vaxmåleri har att ge.

Fernissning sker med andra blandningar som fernissor med kopaler och bärnsten med hårda hartser, oljor.

 

Avslutar vi de tunga kåserier med stora paroller och vi går, eller vandrar tillsammans, med en trevlig samhörighetskänsla som följer oss tillsammans vidare i och med musikaliskt mysterium av drama , ett drama som konfereras till mig via radio P2 i direkt konsert från Arena di Verona. Nu är kl 23.43 och allt är försenat, men vi går vidare att lyssna till de sista av tre akter till 00.40.

Nu tar vi några tips angående dekoration som relateras till våra tavlor. För, ett objekt med ”udda” intryck, lockas tittarens öga till en undermedveten romans, dragning, nyfikenhet, frågor, den magiska stund som gör ”klick!” i mörka grottor av det okända, som vi dras till och varandra, den dekorativa tavlan lockar kunder.

 

Vi börjar med tankar att du kanske inte är fattig men på gränsen. Eller bara just då, före en plötslig konstutställning har du inte råd att rama in ett arbete i miniatyr i trä, som du ändå gärna vill visa upp. Se bilden.

 

Vi ser en rektangulär skiva med rundade kanterna längst upp, 5 mm spånskiva, den är målad i akryl med GAMs tillsatser. Den är klistrad på en tidigare målade grund (en utställnings objekt som inte behövdes mer) som vilar på en spånskiva 40x50. Ser vi en fantasifull målad bakgrund som påminner om imiterad marmor i den färgton som kallas talande färg (en färgton som stimulerar till gemenskap när människor samlas). Kanterna på tavlan målade med imiterad guldfärg, i sin helhet kommer den att lura ögat av en del beundrare som kommer att tro att kanterna är riktiga ramar. För att få svarta raka linjer och spara tid tog jag hjälp av en permanent penna. Sådan dekorations praxis i ett helt handgjort arbete ger som redan sagts mindre värde på arbetet. TIPS För att höja kvalitet måste åtgärder tas t.ex. om du använder sådana pennor skall du sedan skydda med fernissor o dyl. Annars gör åratal av exponering av sol, ljus och luft att intensitet minskar och så försvinner det mesta.

Det är grunden som intresserar oss först och främst. Grundens formel som gör att du kan göra en sådan dekoration som följer.

Formel är inledningsvis en stucco variant med inslag av pigment som färgad grund.

 

3 delar amorfgips

1 del kokt vallmoolja

1 del koncentrerad fernissa dammar

0,5 del av färgpigment som du väljer efter egen smak

0,5 del vax

0,5 del släkt kalk.

 

Ja, pasta grund- puts ”Bèlò fónnò (vacker kvinna)” som egentligen inte är formel nr eller beteckning, denna formel torkar snabbt, tar sig snabbt och det är av extra matt utseende.

Jag vill vidare kommentera denna stund. Tänker på ordet ”matt” i det skriftliga och talet Traajadesiska (mat eller maat) betyder tokig. Sanningen är inte långt ifrån, när man är så blek i ansikten vet man att man inte mår bra.

Min moder och faders språk i byn Traajat. Så är det när man blir kvinnotjusare (!) Vi trotsar ödet och ger jag därför namn till denna formula som följer ”Kvinnors period”.

Finns en annan förklaring faktiskt till varför denna formula har och passar i anknytning till kvinna. Kvinna som än idag för ofta faller som objekt för mannens diktatoriska fason… och vi män inte minst för dom. Det är faktiskt den otroliga hudkänslan du kan uppleva när smekande sker över grunden.

Efter att kvinnors period formula är torr, tar du ett fint slip papper och slipar det jämt och fint. Flera skikt är möjligt och slipa varje gång.

Medan vi är på samma väg av dekoration kommer det för mig spontant att tipsa dig eller ge dig en blick för marmorerings teknik.

 

Marmorerings teknik.

Du har till exempel formulan kvinnors period att måla på vitfärgad grund. 0,5 del vitt pigment istället än färgpigment.

Använd för 1: a steg mycket lösa färger som du stryker på med en bredare pensel som du ser på bilden. Forma en jämn skymmande grund i högsta grad eller med olika färgfläckar, lämna olika dragningar och fläckar i vitt. Just denna formula absorberas snabbt men behöver inte vara så med andra formler. Fernissa det hela. Med speciell pensel för marmoreringar som du hittar ofta på beställning i färghandel, se en hemmagjord på bild, eller med en pensel som är finspetsig. Drar du några linjer och enstaka parallella till varandra med lagom tjock svart färg (ofta är det så) som du skulle skapa sprickeffekter i marmor. Ta igen den stora penseln eller annat och dra lätt över på en del av de svarta färgsträckorna som skyms medan andra delar står kvar klara och tydliga. Fernissa över igen och avsluta med en till skymmande färg med mer markerad ton. Täck delar och återlämna andra som i första färggrunden. Det sker ett spel effekter mellan tidigare färg, dom lämnade vita delarna och det nya skiktet. Tänk bara inte för mycket och lämna det åt sidan för mental vila, annars är risken ofta att för många deltagare petar och petar och sedan kan inget tillfredställa i denna pekande återkommande soppa. Ta som vana att allt svårare verk kan du lägga i vila eller ide.

För marmorering kan du använda alla typer av färg, vattenbaserad eller olja, eller en blandning av alla blandningar. Penslar av alla typer.

 

Vi tar vidare en upptäcktsresa till en faktisk motsats i konstnärsyfte, alltså, skapa sprickbildning i det som skulle bli en tät putsgrund.

 

1: a formel för sprickbildning grund- puts

 

2 delar kasein lim

1 del helt ägg

1 del medium GAMs nr 50 (se formel ovan på medium)

1 del krita                         

1 del blyvitt

2 delar gips

4 delar släkt kalk.

 

2: a formel för sprickbildning grund- puts

 

4 delar kasein lim

2 delar vallmoolja

1 del medium GAMs nr 50

1 del krita

1 del blyvitt

1 del zinkvitt

1 del gips

2 delar släkt kalk

2 delar pimpsten.

 

Följer en formel som är nästan magisk i sin realitet om man tänker på komponenter typ gips, tjocklek, och duk där man stryker det och ändå går det att rolla det hela och inga skador sker! Denna formel passar utmärkt som med tanke på en hel produktion av denna typ av måleri som blir lätt flyttbar. Denna mjukhet är makalös. Använd det för dukar, trä, och för mur det tål även bra produkter som målas på utan att dessutom skada dem. Det är nämligen formel 460.

 

Formula 460 GAMs

1 del zinkvitt

1 del titanvitt

2delar gips

2 delar släkt kalk

50 ml helt ägg

50 ml vax.

 

Anmärka; att limmet inte behöver vara kaseinlim som här ofta förekommer, men det skall vara lite tjockt lim för denna blandning.

 

Nu följer ljusens formel, så jag kan nästan tänka mig att kalla denna underbara formel som strålar, för livets grund. Formula 480 kommer att vara den eviga åttans ljusår. Tänker jag på att mina verk inte har en titel, dom skall förklara sig själva, men några få har det faktiskt och det handlar mest för breda ut symbolism meddelande. För följande formel vill jag till numrering också ge en titel, ett namn.

 

Formula 480 GAMs ljusårs formel.

3 delar litopon (litopon 70 % och 30 % zinkvitt)

1 del släktkalk

1 del blyvitt

4 delar titanvitt

6 delar zinkvitt

Lim skall vara lite tjockare än normalt.

 

Formel som följer är också mycket speciell när man smeker den, underbar som veloursammet. Allt är inte guld som glimmar brukar folk säga. Det stämmer här. Formula är faktiskt skönt men har tendens att släppa, vittra på ett sätt. Om du målar denna grund på duken är det bra tänkt att lägga ett skikt lim på baksidan av duken, så att impregnering går igenom duken och går in i grunden bakifrån.

Om du har samma grundformula på fast bottenmaterial går det lite bättre men då föreslår jag att impregnera uppifrån med lim, fernissa eller annat. Gör det när grunden är torr.

 

Formula 466 GAMs.

2 delar amorfgips

1 del släkt kalk

1 del zinkvitt

Lim. Denna formel skall du prova också med cellulosalim utöver kasein eller benlim, undersöka olika densitet (limkoncentration) och se om du stabiliserar så det inte vittrar mer. Ett bra arbetsmoment.

 

Nu breder vi ut oss från den gamla tiden till vår. Formula som är helt anpassad på mur, duk, trä. En formel för special struktur och som du kan använda som träningsmetod för vidare högre lärning inom färgstruktur och färg kännedom. Bra för grundträning i skymmande färgeffekter, marmorering, andra typer av dekoration.

På bomullsduk, linneduk, träskiva, mur al fresco eller cement.

 

Formula GAMs 804 special struktur.

3 skikt akryl för vägg, vitt.

3 skikt gips för vägg eller trä.

1 skikt gips för vägg eller trä blandad med: 1 del ljus linolja och 1 del kokt linolja. Blanda så att det går än att stryka med spatel.

1 skikt medium 804 för färg:

1 skikt oljefärg från tub för konstnär, ordentligt lösta i terpentin, var generös med lösningsmedel och pensla på. Du bestämmer om det blir en nyans eller fler tillsammans. För ett sådant arbete måste du redan ha en blick om vad verket kommer att föreställa. Så klart att du kan måla vitt, eller svart. Anpassa pensels storlek efter tavlans storlek. Färgen är pastell tonade. Utan att vänta måla över vidare,

1- skikt till med olja i tub för konstnär fläckvis och pigment ska behålla sin renhet i pigment, ljus densitet, tydlig kulör. Fläckarna behöver inte alls nå varandra, alltså undermålning syns bredvid färgfläckar. Färg utan lösningsmedel, använd dom precis som dom kommer från tub.

1 skikt terpentin över hela målningen.

Genom färglek får du fram volymer, låt känslor tala. TIPS här är att du kan t.o.m. kasta färgstoff på tavlan och blanda det, men i oljefärg och terpentin samtidigt som du strukturerar och skapar.

Låt det hela vila en natt.

Måla över det sedan med,

1 skikt vit akrylfärg för vägg.

Penseldrag ska vara som jag skrev i början av denna bok, nätrörelse för mer struktur i volymen.

Bottenmaterial för denna formel är tjock bummelduk (eller två bummeldukar klistrade på varandra) spända på träram. Temperaturen skall vara varm och torr. Arbete sker inomhus eller utomhus under varma och torra dagar, sommartid.

 

1: a, arbetets variant för formel 804

Psykoträning

En bra storlek för ett sådant arbete är detsamma som lakan för enkelsäng. Två lakan passar bra i fall du anser det vara för dyrt med den tjockare bummeln för konstnärsbruk i färghandeln.

Sista skiktet oljefärg för konstnär från tub, se kännetecken 1- Det kan förvandlas i en psykotränings frigörelse med färg. Alltså, du kan lägga tjock färg dra det över hela duken med penslar eller med spatel t.o.m. använd egna händer om du så vill uppleva på det sättet. Om du använder händerna, kroppen, tänk att färg inte är färgad choklad och stoppa inte fingrarna i munnen, se till att händerna inte har sår och inte heller slicka på dom, en del färger är faktiskt mycket giftiga.

Strunta då i så fall, under psykbefrielse dom rena fläckarna!

2: a, arbetsvariant för formel 804

Skrapningsteknik.

På steg 1- som vi såg i första variant, kan du skrapa sedan alla färger som du lade på. Här struntar vi i rena fläckar.

Jag kommer plötsligt att tänka på paradoxen ”rena fläckar”. Folk bruka tänka på en fläck som smuts och inte en ren fläck. Fast en fläck kan vara ren. Så är det inte heller vad jag tänkte säga. Tänk efter och tolka det som jag egentligen vill mena, diskutera i gruppen, det är en bra mental träning som kan hjälpa dig att lätt förstå våra målarformler och utveckling.

Det handlade om färgskrapning. Skrapa så att det finns kvar en del nyanserade färg som fastnar på duken så klart. På detta sätt kan du fortsätta flera lager.

Torkningstid mellan skikten upptäcker du under arbetet genom att se om duken fortfarande är blöt, känn med fingrarna på kanterna på duken osv.

 

Medium 804 GAMs för färg

4 hela ägg

25 ml kokt linolja

25 ml ljus linolja

25 ml terpentin

25 ml fernissa för båtar

4 krossade vitlöksklyftor

Detta medium skakas ordentligt och låt den dra minst en dag.

 

Med formel 804 kommer du att uppleva det teatrala universum av färg och av liv. Jag garanterar att du inte kommer att bli besviken (om så negativ skall jag resonera) motsatsen, du kommer ur dig själv och du kommer tillbaka rikare med denna personliga utveckling av en sådan upplevelse och ett sådant skapande. 

Måla sedan motivet (representanter av denna ”jag” skapelse), måla med glädje, använd din färg tillverkad i din ateljé, eller färg för konstnärer i tub.

Medium 804 är den perfekta väg som skulle vara det mänskliga andliga medium i paranormala upplevelser. Just detta resonemang passar bra här mellan dom ljusa intensiva grunder som livets principer som beskrivs ovan och denna färggranna sista livsupplevelse i formel 804. Med formel 804, om du vill ge intensiva ljusa detaljer med vitt pigment, alltså så klart det begärs att komma tillbaka om och om igen retusch efter retusch.

Alla åskådare kommer att märka denna fascinerande mystik som detta verk utstrålar till dem.

 

Enklare formel är det som följer.

Formula GAMs nr 802.

2- 3 skikt akryl för vägg

Måla med oljefärg i tub för konstnär med tillsats av följande medium 802:

2 hela ägg

50 ml fernissa damma

25 ml ljus linolja

25 ml kokt linolja

25 ml spikolja

25 ml grappa (45 grader standard, alkoholdryck från italienska alperna). Det skall vara av den ljusaste.

 

Följer en fetare formel.

Formula GAMs nr 803

2- 3 skikt akryl för vägg eller tak.

Måla med färg i tub för konstnär. Medium för färg är som följer:

2 delar kokt linolja

2 delar ljus linolja

1 del fernissa dammar koncentrerad

1 del helt ägg.

 

 

Dekorativa måleriet strappo imit. och Pitürò chè ha càmbiò (förvandlings måleri) GAM

 

Med det menar jag helt enkelt den som vi redan läste på riporto och andra delar med uppspända dukar på ram i serieproduktion. På de dukar du kan stryka på med spatel eller pensel olika typer formler som du hittar på muralmålning. Alltså, du har en puts på duk eller tjockare grunder valda och blandade mellan de beskrivna på skiktmåleri i blandad teknik och med de beskrivna på muralmåleri. Puts, struktur skall det vara. Väggspackel i olika kornstorlek går att använda men OBS! I högsta grad! Väggspackel är aggressiv, biter av pigment speciellt färg som kommer ifrån växtriket och på slutet så försvinner nästan färgen helt om inte du skyddar med isoleringsgrund puts från färg! Javisst, att du kan programmera in en färg som sedan förvandlar sig genom blekning och försvinner med tiden med syftet i så fall är att det skall vara en typ av måleri. Ge ett namn på detta sätt att måla och skapa en ny stil. Förvandlande måleri t ex eller annat mer exotisk, exklusiva definitioner som relateras till den visuella processen. Du kan faktiskt fernissa delar, isolera delar av motivet som du inte vill ska försvinna och låta andra förvandlas. Köparen skall i så fall upplysas vad den målarstilen innebär. Du kan undersöka grunder som t ex kalk som inte är släkt och därför kompatibel med konst och använda det i helt eller delar som grund för att nå syfte av förvandlande färg.

Du får alltid vara sjyst med marknadspriserna. Tänka på att ett måleri som är gjord på spackel och som avslutas mellan en timme eller en dag inte kan ha ett pris som andra som tar mer tid för samma motiv, men med annan kvalitetsteknik. Dessutom tänk att om inte du följer principen av ”förvandlande måleri” kan du inte heller påstå att du har producerat ett kvalitetsjobb.

 

Imitera strappo (Europa som ridet tjuren) teknik i rent dekoration måleri eller i kombination med dekor- förvandlande måleri

 

1:a sätt för duk förberedelse

Om du tänker göra egen duk som bottenmaterial att arbeta på ta dukar som du skall spänna på ram. Duscha dom och låt dom hänga för halv torkning. I väntan går du vidare och bygger ramen. Den våta duken är lättare att spänna på ramen. Efteråt tar du duken i ateljén och ser till att den torkar vidare. Se till att hela ramen står rak, för när duken torkar spänner den sig och om det ligger snett kan hela ramen följa vinkeln, och det är svårt att sedan få tillbaka den raka ställningen.

När duken är nästan torr börja då och dra väggspackel med stuckatörspatel i olika riktningar och låt relief finnas som formas av spatelns begränsade storlek.

Om duken har torkat, fukta duken lätt med vatten före du lägger på med spateln.

Det går också att dra spateln på en torkad duk.

Du får tänka att på för blöt duk har spateln svårt att fästa.  Fuktighet ger tillbaka till duken det avspända läget men OBS sedan när duken torkar med spackel på, kan spänning vara för stark och vika ramen. Ja, här har jag velat göra svårt för dig, speciellt om du är nybörjare blir du säkert lite skrämd av olika eventuella komplikationer, men upp med självförtroendet och prova dig fram. Du kommer att upptäcka att så komplicerat är det inte.

 

2:a sätt för dukförberedelse

I fall du vill rulla ihop produktionen häng då duken på en vägg och spänn den med trälister, använd häftpistol om väggen är i trä eller mjukt material, eller spänn den på annat sätt (se tips på skiktmåleri i blandad teknik.) I detta fall, när målningen är torr och har klistrat sig fast mer eller mindre lätt på väggen, tänk på det när du skall ta bort den.

Bägge sätt kan forceras med limning bakifrån så att en bättre kvalitet uppstår.

 

Skrapning

När tavlan är färdigmålad tar du en murarslev, eller annat spetsigt instrument och börjar skrapa på målningen. Dom partier som är i relief kommer att förstöras, förlora målad färg och den ljusa grunden av spackel syns och med del formas en imiterad krackelerad mur. Avsluta med grovt sandpapper för att ge detaljer.

 

Fernissning

Fernissning, vaxning osv det är möjligt i fall du gjorde en kvalitets måleri och det innebär att spackel är klistrad bakifrån på duken, isolerat med grunder och målning och är rikare i detaljer.

 

Här har vi alltså ett putsmåleri, muralmålning, imiterad strappo på duk. Unik för vår nordiska tid.

 

Här slutar vi delen om muralmålningar, med tillägg skulle jag vilja påstå.

 

Elev, autodidakt, skolan

Du får tänka när du väljer en skola att du trivs med omgivning, arkitektur, elever, lärare, kost och logi. Det är absolut nödvändigt att du trivs på alla sätt och vis, det handlar om din välbefinnande och utveckling med kvalitet.  Skolor som du söker som första alternativ skall följa en utvecklad Kommunalpolitik och rikspolitik. Som garanterar till sökande rätt till en ny studiearbetsplats i andra skolor eller ateljé efter en provtid, om inte du trivs.

Under studier kommer du att följa ett program som gör dig upptagen så pass att den fria konstnärliga inspiration (èstro) bromsas motsats en autodidakt.

Studenten skall se över sin èstro och inte låta det programmeras så att skol och arbetsprogrammet skapar en passivitet där kreativitet traumatiseras och i extrem mening dör ut.

Autodidakten har en svår kaotisk utveckling som är svår att jämföra från land till land.  Vi kan säga att det är det ekonomiska i olika avseenden och den förlorade kompakta organiserade kunskapen från skolprogram. Autodidakten riskerar inte förlora sin èstro, fantasin lever ovanför alla stressmoment och förstärks och utvecklas i sin takt efter lyckliga kompensations moment när autodidakten utövar konst. Central nyckel för autodidakten är viljan.

Det är viktigt då att elever är med att strukturera sin èstro med skolans program, se till att skolans program är en informationskälla till utveckling och inte en systematisk procedur som låser dig och sig i några principer. Då har eleven tjänat tid gentemot autodidakten. Alltså skolan i sig, den allmänna, den privata, arbete i grupp i en ateljé eller följa ensam den privata mästarens källa är för de flesta nödvändigt för en snabbare personlig utveckling. 

 

Marknadsföring och försäljning

Handelsutbyte är helt lagligt och det fungerar bra. Du får alltid tänka på att det finns ingen moms på tavlan, och köpare kan hänga på väggen ett stort kapital och jämna ut skatten för det. Dessutom, ett konstverk är internationell och flyttbar försäljnings och utbyteskapital.

 

Om du är autodidakt inom konstnärsyrket får du ha åratal av tålamod för att kunna bli intagen (om du någonsin det blir) i en sk konstnärs organisation av staten erkänd och som finns i vårt land. Men om du har tur får du vara med och eventuellt bryta organisation eller eventuella mindre eller mer funktionella och erkända autodidakt, amatör, hobby och konstnärorganisation.

Vi vet dessutom att inte alla konstnärer som figurerar i konstnärs böcker är värd det. Finns autodidakter som har lika mycket kunskap och är mer erfaren än en del konstnärer som viftar med sina stora titlar och jag är ett levande exempel på dessa autodidakter, jag, han, hon, dom, lever än! Han lever! Han lever! Hurra eller skål!

Att marknadsföra sig handlar alltid om pengar, om inte du vill ta det lugnt att du dör ut tillsammans med ditt arbete för… om inte du tar till åtgärder som jag gör t ex dokumentera din kunskap så dör den med dig. Mecenater kan finnas än idag så låt dig inte bara strypas du har en värdighet och du ska tänka efter… hoppas jag. Jag är ett levande bevis att bacill korruption har inte tagit på mig. Horor är de som gifter sig för intresse och inte de som i fattiga länder går på gatan. Alla är vi sjuka ändå på vårt sätt. Det som gäller är att kunna ta vara på varan och vår konst så bra och så långt som möjligt i sin hela bredd, och med det går det för alla samtidigt.

Bortser mecenater som idag låter mer negativ som spekulanter. Skriv en liten presentation om dig och skicka via post eller data till den lokala kulturansvarige. Be om information om utställningsmöjlighet, bidrag, stipendier men glöm pension för konstnären eller livsstipendiat som är ett sätt för dig som konstnär att kunna leva med ditt yrke. Ofta är det så, om du får tur att vara med i de offentliga instanserna som har en budget alla skattebetalarna har betalat i för att just köpa in konst och det sker ofta genom offentliga konstutställningar. Sök vidare på andra offentliga instanser. Via Internet kan du söka svar på många frågor och visa upp dig med en egen hemsida. 

Leta upp konstklubbar eller föreningar som finns på arbetsplatser eller olika organisationer i samhället.

Gå med den lokala konstnärsgrupp som kan vara en informationskälla för de lokala konstnärernas aktiviteter. Grupp som kan vara drivkraft för eventuella gemensamma konstnärs utsmyckningar på offentliga eller privata områden.

Abonnemang på konsttidningar är ett sätt för att se världen, få informationer inom branschen och varför inte vara med att debattera. Har själv de sista 20 åren haft intensiva år med att protestera framför museer och hållit högt vår mänskliga rätt för yttrandefrihet. När folk omringats och bländats av deras makt, och inte lyssnade till dialog och konstruktiv kritik då grundade jag en egen konst museet ”Moderna pedagogiska museet för bild och form GAM”. Med tanke att fortsätta min rätt till yttrandefrihet. Jag uppmanar dig att föra vidare samma innehåll ur tidigare debatterade samhällskritik inom konst ”Vad är konst”? Debatt öppnas igen med introduktionen i denna bok och hela boken väger som bevis i debatten för alla som vill vara med att… vidare figurera, konfirmera, göra reklam, propagera, polarisera, fertilisera, konstruera, parlamentera, debattera, protestera, fokusera, analysera, justera, konferera, strukturera, animera och optimera för vårt och er att distribuera denna bok! Kommunikationens era.

 

När du gör en direkt försäljning, skriv vitt på svart med klar signatur från dig som säljare och från köparen. Se till att penning transaktion görs med garanti, ta alltid handpenning eller annat som garanti (gamla metoder är ständigt aktuella) och gardera inte minst överlevnad och mindre förlust så mycket som är möjligt. Lämna inte ifrån dig kapitalet utan garanti.

På marknaden finns att köpa bokföringsblanketter som du kan fylla i minimum av nödvändighet. Annars skriv på ett vitt papper undertecknad och signerad av andra vittnen, och kan se ut som följer.

På blanketten skriver du plats och datum. Försäljningsobjekt, se till att Formula nr och andra viktiga detaljer som lätt tillåter identifiering av objekten följer med. Pris: konstnärspris är det som konstnären tjänar så han/hon kan leva med sin konst precis som andra yrken. Bekantskapspris är än inkomst som är under yrkespris. Kompispris, se till att du har räknat åtminstone materialet och att det går runt på det sättet. Presenter är upp till dig att dokumentera eller hoppa över Present, en gåva är alltid det högsta exempel på solidaritet som berikar själen mer än magen. Det är samma känsla för stora eller mindre filantroper precis som det finns i den lilla och stora människan, när denna ger någon en fråga eller ger svar utan att fråga. Här vill jag beskriva en upplevelse som jag ser i min kalender eller dagbok och som jag upplevde år 2001 i Gävle. Platsen skulle spelar inte roll, men… Det var måndag den 23 juli, jag cyklade tillbaka ifrån stan det var eftermiddag om jag kommer ihåg rätt, en varm och solig dag. Två barn, två flickor på 8-10 år troligen, hade en matta på trottoaren och delade ut små gosedjur till passerande folk. Utan att veta att det var en gåva uppmuntrade jag dom, till det som jag trodde var en affärsidé. Eftertanken var dubbel för mig. Tänk vad stor och befriande inre upplevelsen det var, och en konstruktiv livsstund så här sprider jag vidare berättelsen om dom små flickorna. Det kan vara resultat av föräldrars uppfostring, kompisars byte av tankar och erfarenhet, råd ifrån andra vuxna under skolan eller annat deltagande, kanske bara deras upptäckt… i olika tänkande sammanhang. Resultatet blir lika, de var stora själar på väg till ljuset och kommunikations era.

Produktens pris bestämmer du och utan vidare diskussion läs om introduktionen i denna bok. Taxera dig själv med en timpenning som du anser räcker för dig för att leva. Gör en omsättningskalkyl (utgifter och inkomster) skulle jag vilja säga, där har du en plattform för timpenning. Lättare sagt och skriva än i realitet, konstnärsyrket ligger (vi är dom flesta utmattade, hungriga, färdiga att svimma och då bli liggande någonstans) faktiskt till yttersta kanten av yrket som lätt ger bröd för dagen. Praktiskt skulle ja säga att i konstutsmyckning glömmer man ofta priset för konstnärens resor, och det görs lätt, speciellt när konstnären hyr ut utsmyckningar. Sälja, hyra ut, leasa ut, låna ut verk till offentliga som privata familjer och företag inte minst som sagt till samhällets storfamilj är en väg som du skulle pröva dig fram på. För det absolut största av allt är familjen och individen som tillhör det mänskliga, för det kan du bara ge utan ”förtjänst”. Du är mänsklig, du är intelligent, du är en bunden individ i epicentrum av skapelsen med din individuella frihet som skapar den eviga åttan mänskligheten.

 

Avslutning av denna bok sker med tanken att själva ”Boken” som entitet, historien, innehåll och liv. Troligt är denna bok ett verk som för mig har krävt mer tid, tid för skapelse, tid för att födas, tid för ett långvarigt liv som väntar på det. Medan tiden är ett dilemma ännu… för mänskligheten, är makt och politik en bestämd tid för människors öde. Allt är politik. Politik ”kunskap att regera… sig själv” det är politik och denna bok är politik, en icke maktpolitik. Boken har levt med sin skapare en mänsklig historia full av politik där livet balanseras mellan glädje, tragedi, tankar, liv eller död. Denna bok har en mognad på 20 år, från början av 80 talet och in i 2000 talet! Den första gången som denna bok presenterades för ett känt tryckförlag i Stockholm var den skriven på franska och var på 60 sidor. Ja det stackars manuset fick stå och jäsa som en surströmming, ett smakligt öl, eller ett gott vin. Fyra år efteråt tog den sina första osäkra steg med det nya språket svenska. Allt var inte så lätt som sagt och fick vila vidare tills… en dag blixten slog ner i Tors livs vilja och manuset blev på Italienska med sina 160 sidor! Då hade den vilat i 9 år. Nu mitt i 6 års storm med allt som det innebär av oväder, åska, regn, snö, kyla och extrem värme blev all denna energi som lyser upp kropp och själ förvandlad till detta resultat som ger sina drygt 170 sidor liv.   

Ja, dags att flyga mitt kära barn, du har vingar nu… Blir du ande eller verklighet?

Konstnär GAM

 

Källan till olika bilder. Dels bilder sökta på internet via google, wikipedia. Andra bilder är utdragna från privat dokumentation av konstnär GAM och konst musé ”Moderna konst Musée för bild och form GAM (Skutskär, 1990) ” och i Norge Andra från egen firma för tillverkning av material för konstnär ”Ateljéer GAM (1983) Västmanland).

 Konstnär GAM med ”dynamisk konst stil ” egen stil.

 

Författare Tor Svärdtorp (konstnär GAM Gian Antonio Massimo)

 

Copyrightsymbolen. (©)Upphovsrätt  se mer på https://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt

 

Romarriket Roman SPQR banner.svg

En del av Romportalen
Romarrikets statsskick och förvaltning

https://lagen.nu/1960:729

http://www.legalahandboken.se/upphovsratt/skydd.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vi-pr.com

 

 

Bildkonst och Hantverk LA SCUOLA D'ARTE  G A M 
GAMs bilder med detaljer 
Pedagogiska GAM
GAMs teckningar

GAMs måleri
GAM i Boden
Om GAM

Till salu