GAMMAL SOSSEPARTIET

GAMMAL SOSSEPARTIET

Ideologi, Strategi, Anpassningsförmåga

 

 

Ideologi grundas på socialistisk formel att ”man arbetar antal timmar och få betalt efter sin arbetsförmåga.”

Det innebär att skillnaden mellan lönerna kommer att kvarstå.

Vi föreslår ett bredare kooperativt aktiebolag tänkande som innebär fler deltagande vid ägande och profitutdelning.

Vi uppskattar familjeföretag som naturlig formgivning.

Vi stödjer enmans företag.

Centraliserings nödvändighet som garant till samordnat pris för försörjningsvaror som mat, resor, hyror, och allt annat som en familj och individen måste använda för att ta sig till produktion och leva i vårat kalla klimat.

Rättvis konkurrens inom företagsamhet.

 

Strategi

Vi är medveten att de alltid kommer att finnas politisk konkurrens också även om motstånd har dött ut!

Vi anser att fackföreningar är nödvändiga som del av förhandlingar för den mänskliga jämlik politik via de demokratiska grunderna.

Centralisering vid t.ex. allmän transport och transportmedel, skolor, vård och boende.

Välfärds mål är att skapa ett samhälle där bidrag slopas.

Mer politisk decentralisering.

Fast anställning i botten.

Bibehålla allemansrätten.

 

 

Anpassningsförmåga gäller t.ex.:

 

Utländskt bistånd när nationen har nått det maximala välståndet kan utdelning av nationell vinst gå till stöd för andra behövande folk i världen.

 

Pension vid medelålder!

 

En guldklimp som staten skulle skänka till alla medborgare som fyller 50 år för deras halvsekel av närvaro som medborgare.

 

Undervisning nödvändig men utan prestige vid teoretiska och praktiska former med grund den humanitära principen att alla skall utvecklas efter sin förmåga.

 

Vård och allmänna transportmedel i princip gratis.

 

Vi är anpassningsbara till den moderna utvecklingen .

 

Neutralitet och starkt försvar samt stor insats gällande lokala och nationella säkerhetsstyrkor som polis, brandkår, ambulans och räddningstjänst på olika fronter.

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com