Konst Musee för Bild och Form GAM      Protester               Sverige    Norge    Italien (Traajat)