www

BREV TILL ANSVARIGA POLITIKER I ALLA TIDER OCH DERAS VÄLJARE!

 

 

 

Klicka här!
Tack för att du kontaktar oss!
Fyll i  din e-post och namn och formulera din fråga i formuläret nedan och skicka.
Vi kommer att besvara din fråga så fort vi har möjlighet!

 


https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/stall-din-fraga/

https://www.socialdemokraterna.se/
 
Socialdemokraterna

Partistyrelsens kansli 

105 60 Stockholm

Växel
08-700 26 00

Besök oss
:

Sveavägen 68, Stockholm


http://www.vansterpartiet.se/

Vänsterpartiet


Box 12660, 112 93 Stockholm

Telefon: 08-654 08 20

Frågor om politik: 08-786 45 10

Press: 070-620 00 64 (ej sms)

E-post: info@vansterpartiet.se
 


https://www.mp.se/

E-post: info@mp.se


https://www.liberalerna.se/

jan.bjorklund@riksdagen.se

 
Liberalernas parti-och riksdagskansli

Växel: 08-410 242 00

Postadress: Box 2253 103 16 Stockholm

Allmänna frågor: 
info@liberalerna.se


https://moderaterna.se/
Postadress:
Moderata samlingspartiet
Box 2080
103 12 Stockholm
Kontaktuppgifter 
Växel: 08-676 80 00
info@moderaterna.se  


Centerpartiets riksdagskansli
info@centerpartiet.se
Besöksadress:
Stora Nygatan 4
111 27 Stockholm
Postadress:
Box 2200
103 15 Stockholm
Telefon: 08-617 38 00
E-post: fraga@centerpartiet.se


https://sd.se/
https://sd.se/kontakt/


 

 

 

 

 

 

 

LIBERALERNA.

 

Hej.

Några ord med konkreta förslag som effektivt stödjer erat mål som maktpolitiskt parti.

 

Utanför alla historiska politiska varianter eller påhitt säger jag att idag 20018-03-01 genom att ni kallar er LIBERALERNA är ni som jag definierar det enda äkta representanter till ÄKTA IDEOLOGIN som personifierar ”kapitalism” se följande https://sv.wikipedia.org/wiki/Klassisk_liberalism

 

Därför måste ni intensifiera ER genom att OFFENSIVT klargöra detta till andra politiska partier och väljare i Sverige.

 

Strategi och taktik summerar jag med följande: bjuda in motståndare och alla som är representanter och väljare som inte är äkta (se följande www.vi-pr.com plats I-1-ett) till debatter, allmänna lokala föredrag och riksmedial debatt strida för en ideologisk rot konfrontation! Tryck och posta i brevlåda, sprid med klassisk frammarsch med personliga kontakter t.ex. via flygblad utdelning på gator och torg; var känslor och kunskapsmässigt EFFEKTIV. Bjud in till möte de grupper som mest kan tilltalas av ideologin som t.ex. företagare, institutions ansvariga osv. Politisk väljare kan varmt inbjudas som vinnare vid rätta och beprövat politiskt val.

 

Ni måste vara OFFENSIVA! Ta strid och hävda er rättighet! Ni har inget att förlora än att vinna!

 

”Motståndare eller krig är strävan själva, har ett ändamål att VINNA och det exkluderar förhandlingar.”

 

”Krig är inte en förhandling det är ett mål!”

 

Frågor? Tor Svärdtorp 073-0678362 vipersonrorelse@gmail.com

 

 

OBS! Brevet kommer att dokumenteras i VI-PersonRörelse hemsida.

 

 

www.vi-pr.com

 

 

 

 

KD

 

Hej!

Religion är ett val, ett parti i sig och politiskt samt statspolitik som filosofisk kan den definieras. Rätt att styra där kristna lever, där det inte finns motståndare se följande

http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm via en utvidgad demokrati som jag själv är grundare till att se vidare på

http://vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htmNr 6.

 

Jag anser att i dagens Sverige samt i många andra länder utifrån Vatikanen så tappar KD förtroende i väljarstöd och mening när NI som andra inte äkta partier verkar utan ideologi och logik i spetsen. Gällande äkta politiska partier eller ej, se följande på www.vi-pr.com plats I-1-ett.

 

Er tro finns i individen och dessa är spridda dels bland andra ideologier eller intresse frågor.

Sekularisering som vi lever i dag 2018-03-01 i Sverige är bevis för den svaga tillväxt eller utopiskt mål jämfört med Italiens KD (Demokrazia cristiana) efter sista världskriget.

 

Min uppfattning som dels är emot globalisering då kristen grund kan förenas med nationalistiskt synsätt av ert arbete som innebär att välja en offensiv politik och dvs. följande punkter:

1, öppet motarbeta de muslimska invaderande ONDA krafter.

2, genom att fortsätta engagera er i de små petitesser som knappt ger något.

3, välja en grundläggande objektiv politik vars pelare stöds på en kristen grund som följer t.ex.

http://vi-pr.com/kristna_politiska_partiet.htm

4, utveckla KD till NKD (Nationella Kristdemokraterna) eller SKD (Svenskt Kristdemokraterna) eller NSKD (Nationella Svenskt Kristdemokraterna).

5, vara med i andras politiska partier och påverka inifrån med t.ex. olika förslag vid undervisning i skolor med traditionell kristen praktik och inte minst att de kristna politikerna före och efter deras tal vid förhandlingar BER EN BÖN ÖPPET och VISAR MOD! FÖR DET ÄR DET som är STYRKA och FRAMGÅNG!   

 

Frågor? Tor Svärdtorp 073-0678362 vipersonrorelse@gmail.com

 

 

OBS! Brevet kommer att dokumenteras i VI-PersonRörelse hemsida.

 

 

www.vi-pr.com

 

 

 

 

 

Socialdemokrater och Vänster.

 

Ni är ideologiska syskon oavsett en del olikhet och ekonomiska procedurer. Därför skulle samarbete gynna båda partier och deras väljare.

 

Mitt råd är att ni skulle dela samarbeta genom att sossarna tar över den ekonomiska biten med företagsamhet och dels decentralisering osv. medan den sociala biten angående välfärden skulle vara vänsterns område att följa.

 

Ett litet land som Sverige har inte mycket att stå emot glupska hyperstora världsekonomier och militärmakter.

Ideologisk internationalism inom I-länder är förbi och tillhör 1900 talet. Dagens realitet som kallas globalisering som direkt eller indirekt så är vi indragna och lierad till humanistisk ideologiskt synsätt men ekonomiskt är det vår nackdel. Därför föreslår jag att vi drar oss tillbaka från världskartan och tänker satsa mer på vårat svenska folk.  NI TILLSAMMANS ÄR EN STYRKA, den mänskliga sanningen!

 

Vill man delta internationellt då MÅSTE man anse att demografi och klimats utsläppsproblematik har samma värde och dessa MÅSTE väga mer än upptrappning till ett tredje världskrig som grundas på ekonomiska vinster och erövring av världs resurser då Nationalism är pelare till behov av makt och ondska!

Tre steg är nödvändiga:

1,

är att VÅGA ställa krav till LEDARNA att de som inte erkänner denna realitet, tar på sig ANSVAR precis som massförstörelse vapens problematik som är en konkret förberedelse till världens undergång. Därför gör dessa ledare sig skyldiga till förberedelse till massmord och ska därtill frihetsberövas och via t.ex. HAAG domstolen straffas för det (mycket vågat men nödvändig). 

2,

När det första kravet är genomfört då går det att ta det andra steget och dvs. använda världens resurser för att radera misär och förbereda mänskligheten i första steget för ett gemensamt fattigt världssamhälle med livet i behåll.

3,

A, Hemma i Sverige och i regering. SLUTA att skapa en massa ministerposter som styrs av inte äkta partier och en del ”skumma typer” se vidare på www.vi-pr.com I=1:a delen.

B, Kärnfrågor för Sverige grundas på radikala politiska beslut som t.ex. sluta att babbla en massa demokratisk goja! Vill ni fortsätta att brutalt piska folket som med stor möda av de flesta medborgare fram till pensionering har gett sitt liv bokstavligt sagt till er, förtroende och till fullo politiskt ansvar? En medborgare drabbad stort som jag VET att ”sätta GRÄNSER i alla fronter där det behövs och är nödvändigt” är ett sätt att inte göra sig medskyldig till våldet!

Sätta gränser innefattar inte bara RÄTT att förverkliga egna beslut, det framkallar PLIKT att förverkliga fullt ut de mänskliga rättigheterna i proportioner till dagens realitet utan att refera till historia!

 

När jag läser ovan nämnda fabulering, ser jag i första hand ”utopin” och en världsbild där Onda och Goda är de Gudar som styr i evighet.

 

Som det är känt ”jag tror inte på hopp, jag ser obrytbar strävan till MÅL!” På detta vis får ni större antal röster under demokratiska politiska val. Folkets röster stödjer ideologisk koherens, klarsynthet med nödvändig bestämdhet och ärlig personlig politik!

 

Frågor? Tor Svärdtorp 073-0678362 vipersonrorelse@gmail.com

  

OBS! Brevet kommer att dokumenteras i VI-PersonRörelse hemsida.

 

 

www.vi-pr.com

 

 

 

 

 

GEMENSAMT BREV TILL Sverige demokraterna, Centerpartiet, De gröna. Kristna demokraterna, Moderaterna och alla små partier i den kända och okända skaran!

  

Detta gäller för ideologin som siktar på Statsmakt och inte ideologin som anarkiströrelse och andra som siktar på existens utan staten.

 

Se världen med andra ögon som är som följer:

 

1, Det handlar att besöka www.vi-pr.com i första hand och se på I=1 del av hemsida i denna konstruktiva del.

 

2, Erkänna därför att ni inom den ideologiska vägen kan medverka för att påverka eller förverkliga era mål. Gå med då Liberalerna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Anarkister.

 

3, Härmed du - ni får veta att dina idéer eller val inom ekonomi eller sociala sammanhang i det nuvarande partiet som valts finns redan i de äkta ideologiska partierna och rörelser.

 

MIN UPPFATTNING ÄR ATT

Centerpartiet, De gröna kan smälta med SOCIALDEMOKRATERNA

Kristdemokraterna kan smälta med VÄNSTERPARTIET.

Sverigedemokraterna och Moderaterna kan smälta med LIBERALERNA

 

KROCK OCH ANPASSNINGAR.

 

Sverigedemokraterna och Moderaterna utan problem smälter med Liberalerna pga. deras fria företagsamhet

Sverigedemokraterna med sin nationalistiska identitetsfråga kan dels krocka med liberal gränsfrihet.

 

Centerpartiet kan möjligt anpassa sig med Socialdemokraterna vid en mer högerriktad del av denna socialism. Gemensamma intressen är decentralisering och dels företagsamhet.

 

De gröna finns inom socialistiska och kommunistiska och alltså humanistiska fronten.

 

Kristdemokraterna inom den Bibliska berättelse som det personifierar i den kollektiva biten då apostlarna var de första kommunist och i sig anarkistisk förening och det skulle vara den riktiga platsen att vara. Men, oavsett historiska svenska vänsterns sekulariseringsprincip så är det lika gåtfull som de flesta kristna samfund, kyrkor, prelater att dessa av olika politiska maktspel av ekonomiska och sociala intressen har varit och är lierad till staten och främst höger med kapitalist inriktning. Inte ens Vatikanen är fri från profitbehov då idag skillnader som nationella gränser och kapitalet är del av överlevnad oavsett religion eller icke.

 

Kristdemokraterna lika väl smälter vid mitt syskonförslag bland Socialdemokraterna och Vänsterpartiet det pga. att den existentialistiska andan bland andra orsaker och oavsett fattigdom eller rikedom gnager mänskligheten så att dagens realitet och långt framöver inte kan styra levnadskänslor som grundas på hopp. 

 

RÅD

Gör en Kongressomröstning i samband med folkomröstning så att det möjliggör en balans i valet.

 

Med all respekt så är detta mitt förslag och vilja.

 

Frågor? Tor Svärdtorp 073-0678362 vipersonrorelse@gmail.com

 

 

OBS! Brevet kommer att dokumenteras i VI-PersonRörelse hemsida.

 

 

www.vi-pr.com