VI glömmer inte...

 

Apolid=statslös-kosmopolit=världsmedborgare (symbolisk flagga).

Lär oss nationell neutrala internationella språk:  Svensk-interlingua ordbok... 

https://www.interlingua.com/archivos/sv/INTERLINGUA%20%e2%80%93%20tjugohundratalets%20internationella%20sprak.pdf


https://www.sametinget.se/ 6februariSamernasNationaldag  SAPMIskandinaviskMODERLAND 

Vi glömmer inte heller ROMER som skulle i rättvisans namn ha EGEN STAT eller eget land (Tor Svärdtorp). 8 april romernas dag...

”Vi är inga vildar utan civiliserade människor från en annan civilisation. Vi är varken överlägsna eller underlägsna andra människor. Vi är annorlunda, det är allt!”- av Sandra Jayat, romsk konstnär. 

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/ 


www.vi-pr.com