RASISM OLIKHET VISHET KUNSKAP

 

 

VISHET OCH KUNSKAP KOMMER ATT RÄDDA OSS

 

PREMISS

Diskriminera, förbjuda, förfölja, fängsla, skada eller döda människor för deras läggning oavsett vilka, tro och politiskt val, etnisk och kulturell tillhörighet, lokal – Kommunal – regional – nationell – kontinentalt ursprung, en o annan gruppering eller för egen intellekt begåvning – tankesmedja och att för man är som man är, det är bevis av ett destruktivt och primitivt beteende som gör att DU i ditt kannibaliska drag så har du dig själv som favoritmeny, det gör dig i dagens läge till det värsta rovdjuret. Sådana inställningar och deltagande i praktiken är brottsliga och kriminella.

 

I Personrörelsens logistiska samhällspykologi anser vi att ” brottslighet och kriminalitet bottnar inte bara pga. egna genetiska oroliga vägar i kombination med samhället som spegelbild reflekterar kolossen inom vårt medvetande, det handlar om en helhets historik där du inte accepterar dig själv och själva livet. Känslor och behov är som två väsen som tittar på varandra och  kan inte sluta lista ut vad den andra kan vara, vill eller gör och mer. Vi människor är inte bara konstruktiva vi är också destruktiva speciellt i vår modernism och notera att positivism i det hela när vi konstruerar kan det vara i sig en negativism när balans rubbas och skapar därtill degenerering som bländar vårt sinne där maktbehov styr. Sinnet är den förberedda genetiska vägen som störs under sin dynamiska process relaterad till samhällets koloss som reflekterar sin tyngd (vikt och former) inom oss och när det stör harmonin (icke våld som uppstår under medvetandet och omedvetet) skapas därtill kontraster så att kaos uppstår. I sin tur föds oro som vi är medvetna om och oro som vi inte är medvetna om. Allt som du gör utan att tänka eller att allt du gör medvetet och planerat alltså, allt det börjar med som jag definierar ”registrering”. Det sker från födelsen via synligt liv med våra fyra sinnen som är känna, se, höra och tala. I de stunder, under förloppet görs ditt förbestämda liv som en tatuering (öde m.m.) i detta liv på jorden. Under dess process uppstår rivalitet i form av tankar i samband med omedvetna som är både genetiska och stunden-krocken-födelse som sagt skapar det medvetna och omedvetna i symbios och dualistiska blixt: vara eller icke vara i självmords tankars mening. Det håller oss till självförintelsens bana och som i en tro, i sanningens vägnar gör att du säger ifrån olikhet och varför det? Det för att uppnå din egen egoism mot massans tillfredsställelse. Kom ihåg att alla människor deltar direkt eller indirekt från födelsen till livets erövring om inte radikala förändringar sker.

Alltså, problemet går som en ekorrhjul ständigt fram och tillbaka med olika tempo och hastighet det beror på ekorres humör (öde och materia). Egna och samhällets olösbara konfliktfulla relationer gör att vi inte accepterar oss själv som man är och vi är ständigt på hugg med ständigt rop på hjälp, på en så obeskrivlig storhet att i denna blindhet gör vi oss sådana att vi accepterar inte andra som inte liknar oss. Med det vill jag också säga att rasism, själviskhet, divisionism är så egocentriska som de kan det verka vara och har sin PLATS i det NORMALA att det måste accepteras så länge maktpolitiken håller oss fånga i vanor och okunskap.

I vår livstidslängd är det utopisk tro att vi kan lösa sådana oundvikliga provokativa kontraster som bottnar i att kräva personlighets förändringar på dom andra människorna som inte lika oss-dig. Rädslan gör att vi-du inte kan acceptera dom eller egna tankar samt agerande att vi tänker och agerar som vi-du gör. Vilja att vara lika och inte acceptera olikhet är samtidigt rätt och fel! Ett dualistiskt beteende och det handlar om att hantera det och inte blir styrd av det.

 

Alternativ, val samt lösning där inte medborgare till hundra procent accepterar ett blandat samhälle är till en sådan splittrad, kaotisk och orättvis samlevnad och för att framställa en sådan RÄTTIGHET ds. för att fylla i nödvändig IDENTITETS behov är då med IDENTITETSFEDERATIONER i alla nationer världen runt oavsett nationens storlek och skall i praktiken genomföras efter storleks ordning efter storleks fråga. Alltså, för att se, förstå och friställa andras behov behövs nya realiteter och terapi, en direkt och indirekt samhällets omstrukturering, en omprogrammering, icke vålds former, balans, livets harmoni, IDENTITETSSAMHÄLLE för att undvika EN TID med extrema åtgärder som KRIG.

 

Vi börjar med belysning av mänsklighetens komplexa kommunikation och samlevnads problematik som rotar sig vid den genetiska sexuella läggningen. Det är i heterosexuella samhället som livet florerar via fortplantning av vår mänskliga ras och därför betecknas som det PRIMÄRA SAMHÄLLET. Definition ”primära” har i detta studiesammanhang ingen annan mening än att underlätta förståelse av själva meningen och inte tolkas som diskriminerande.

Följande länkar är fortsättning av denna introduktion ”Vishet och kunskap”. Introduktion för sociopsykologiska studier som rör frågor om kommunikation, samlevnad, identitet, beteende och överlevnad. Jag försöker använda mig av andra ord, introduktion för att locka läsare som annars inte räcker till för att väcka deras intresse gällande sådana frågor, planer och lösningar för det.

http://www.vi-pr.com/homogensamhalle.htm

http://www.vi-pr.com/eget_land.htm

http://www.vi-pr.com/beteendesamhalle.htm

http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm.

 

Om vi bara visste vilka läggningar som våra barn är belastade med från födseln, skulle vi kunna säga adjö och låta dom vandra in i deras anpassade samhälle när tiden är inne. Inte skulle för den skull navelsträngen klippas för all evighet, nej, fortsättande av relation är möjlig efter behov och möjligheter. Dessutom det är sunt förnuft att fritt resa från samhälle till samhälle, ekonomiskt samarbete som personliga val är ”En för alla och alla för En” del av flocken för överlevnad.

Ovan nämnda är avslutning som ger radikal mänskligt och samlevnads förändringar. Händelse (nu sätt att leva) som i sin tur skapar effekt (beteende förändringar) är vägen till lösning för identitets problematik i vuxet liv. Alltså, upphörande av orättvisor pga. man är som man är och gör som man gör, det gör att via egen upplevelse på toppen av frid, fröjd, fred och frihet uppstår kallelse, uppenbarelse, klarhet, det nya jaget, räddning, livet på nytt, samvete, människan i sin bästa balans fysiskt och psykiskt så att det går att göra saker som inte var möjligt tidigare då navelsträngen till livet inte hade upphört.

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com