Lyssna För allas säkerhet

Raka förhandlingarna

Media och VI-pr var med

Det som fanns kvar efter slagfältet och som polisen missade att ta med sig

 http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6266089#forum Kuriren och andra media informerar ett sk. glädjande besked att GMO -odling stoppas i Sverige och flyttas till andra länder.

Röster har redan höjts till skyarna att det löser inte faran i sig.

Problemet alltså kvarstår tillsammans med dilemmat "Hur kan vi försörja de framtida människor och djur"? Demografisk explosion... något att bekymra sig för. Mer på  http://www.worldometers.info/se/

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com