De GRYMMA
De GRYMMA

 

 

MÄNNISKAN, STATEN och RELIGION.
 
Människan -Staten- Religion- Goda- Onda- Jag- Liberala- Kapitalister- Demografi
 
Vi – Jag skriver om sanning och det är om vad vi ser och känner fysisk och mental.
 
I
MÄNNISKAN.
Hans natur som styrs av den dualistiska Goda och Onda. Det är orsaken till om vad dess verk som heter Staten, Religion och Jag- Du- Vi blir.
Vi summera analysen och stanna på den onda, för är via det som MÄNNISKAN BLIR GRYM!
 
II
Mammon, Pengar och Makt är mekanism som styr beteende via inlärning. 
Vi programmeras redan från barndom att inte tro på lögner men sanning är att vi blir en del av lögner som t.ex. inte förstår skillnaden mellan principerna 
fattigdom, rikedom och misär. Vi blir vilseledda genom dessutom laddar innebörd av dessa ord som ett mål. 
Sanningen är att: 
Rikedom är att en stor lögn pga. man inte blir rik efter sin arbetsförmåga. 
Misär är då människan inte kan försörjer sig och sakta men säker pga. olika omständigheter dör i förtid. 
Fattigdom är där du kan försörjer dig med den minimala överlevnadens möjligheter i natur mening och det implicera människor och des organisationer, 
annars, skulle fattigdom i natur mening inte existera. 
 
III
Se följande länk som grundas på en gratis samhället, ett fattigt samhälle http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm i vår tids anda. Se vidare om makt 
http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm
 
IV
MASKER.
Masker nr. 1
Vi indoktrineras att pengar är allt! Det också är en facetterad lögn. En ansikte prydnad med flera masker och vilken en av dessa är som ovan beskrivit. 
Masker nr. 2 
Är logiken som framförs som sanningen att det bara är pengar som är allt medan sanning som inte tydlig framförs är att för i tiden folk levde också utan pengar. 
Då var också så angående makten.
Masker nr. 3
Det var inte pengar som formade eller gav makten, men var skicklighet båda fisiska och mental som en individ hade i begåvning eller av inlärning som gjorde 
att dessa ledde gruppen till deras överlevnad. Då, det var då som människor levde med en naturlig, gratis och faktisk samlevnad. 
 
V
STATER
Mening med pengar 
Det var för att underlätta byt handel som köp och sälja. Steget blev en förvandling i handel och människor relation. Redan då Jesus sade "Ni kan inte tjäna 
både Gud och mammon" (Matt 6:24).
 
Masker nr. 4
Pengar idag har blivit ren vansinnighet (se ovan länk om maktsjuksyndrom). Pengar används av s.k. specialister ekonomer och makthavare. 
De fångar oss via så kallas investeringar typ, lån, ränta, obligationer, aktier, fonder och hela virveln som kretsar kring pengar. 
Makten då kopplas in och samhället delas genom klasskillnader. Dessa som inte existerade för, blev dagens realitet. Under dessa förhållanden, makten 
som för grundades på natur begåvning, som ovan nämndes förvandlades och framkom en grym realitet som idag lever vi med genom onaturliga samhället 
skikten: de rika liberaler eller kapitalister, de fattiga de proletära samt de som inte nämns som klass men som ses som djur och existera är de ”miserabla” 
människor. ”En (miserabel) mot alla” är det som skapat den fjärde monster masken ”FÖRTRYCK!” 
 
VI
Monster förtryck lever på skillnaden bland kontinenter genom att stämplar dessa med påhittad definition tredjevärlden. 
Påhittade definition innefattar ”bestående nationer (noterar ord bestående)” Dessa grundas t.ex. bl.a. på etnicitet och ekonomiska intresse som expanderar 
sig i dessa Stater. Regeringar med korrupta eller inkompetenta politiska och religiösa representanter blåser vidare och orkan bildas. Så, den naturliga balans 
som grundar sig på solidaritet inom identitet ”OBS! IDENTITET ÄR ETNISKT och inte statlig, inte nationell eller vad annat”, det alltså, den brustna identitet 
som uppstod när stater, formades förvärras under förtryck, ta oss i virvel genom att underblåsa ”kontraster” som t.ex. klass skillnader så pass allvarligt att den 
tredje världen ”består” med brännmärke ”miserabla”! Våldet då har inga gränser och det är då dvs. IDAG som PENGARS accelererade behov ligger sig över 
dessa masker så att de flesta människor inte kan ser över eller utanför det implanterade ide´ att pengar är allt! 
Idag kan vi säga att tredjevärlden livar sig i stort sätt på bistånd. Bistånd är inte annat en virvel av förändringar och expansion som vidare fånga oss i en 
jättelögn till, som grundas mot natur gällande att vad makthavare inlindade mental i GLOBALISERING rusch, använder ordet ”solidaritet”  men talars inte om 
konsekvenserna för människor som tvingas till det via skatter, tvång osv. Alltså monster nation begår våld i tredjevärden och i hela kloten där människor 
barn rör sig genom att förbjuda t.ex. bl.a. rörelse frihet! D.v.s. att allas rättigheter för att nära sig fritt, som t.ex. nomader och ser t.ex. indianer, zigenare, 
kosmopoliter, grupper, familjer är idag om inte stark kontrollerad eller förtryckta så är det att den naturlig rätt att vara sig själv är extremt begränsad och på väg 
till att upplånas! 
 
VII
Dessa nationer som i princip uppstår med stater och deras oskiljbara regeringar förtrycker folk! 
Det är så, via dessa som vi fångas vidare i lögn som blåser sig större och större genom att föra olika krig, våld från verbalt till mördande bland de kända och 
okända. 
VI ta en titt närmare om våld vad man menar se vi det t.ex. på youtube video 30 maj Veras (sanningen) dag som jag själv manifesterade utbrutet fem år i rad 
https://www.youtube.com/watch?v=2zrNhrAtqGo 
 
VIII
Dagens olösta problematik angående VÅLD mott de svaga bland dessa t.ex. arbetarklass olika grupperingar, medborgare gällande yttrandefrihet och 
allemansrätten i samband med rörelsefrihet, familjer, kvinnor, barn, äldre, handikappade, djur, natur och vad mer? Människor som piskas eller lyder till 
konkurrens för ”kapitalet” och makten i samband med stress och tvång, förvandlas till olämpliga makthavare som i sin tur fångade i sin egen roll somutan 
samvete finns ingen mening” och som via rädslor i samband med belöningsbehov av materiella saker samt dominans, kedjar sig i en upprepade livsstil som 
tros förevigas del i kontakt med kännbara och osynliga rörelse i den ”stora samlevnad (samhälle m.m.)” 
VÅLDET av ovansjuka, svartsjuka, utnyttjandet, egoism ”den som ha mer vill ha”, hot och hat m.m. vidare i likhet och kontraster, gör alltså sig fånge via 
kommunikation problematik http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm. Allt denna helhet och upprepning skapar ”UTOPI” som är 
synbar och kännbar i dagens liv eller samlevnad bland pluralism i stor mening i samband med s.k. rättvisan och frihet!  
DESSA (människor och deras beteende), med okunskap eller och illvilja till att rätta den sneda HARMONI gör sig skyldiga till BROTT i stor mening! ”Notera” 
att i dagens tänkande harmoni knyts till princip trygghet vilken innebär att satsning för denna problemlösning har så pass djupa rötter att lösning kräver 
beslutsamhet mot feghet och svaghet. Dok, kunskap utan intelligenta lösningar ger ingen positiv utveckling.  
Harmoni i vår vokabulär kopplar oss till ordet och mening TRYGGHET. D.v.s. att förs skapas en fri tänkande när vi säger eller hör ordet ”harmoni”, medvetet 
kopplas in oss i den genuina JAG av ordet harmoni (som jag ser i denna färg terra eller guldockra färg som används i rummet med bevis att det ökar kommunikation 
bland människor). Det sker utan reflex eller skuggor om ordet trygghet!  RESULTAT av att vetande, vilja och möjligheter inte löser eller fria ordet harmoni 
bland många andra språkliga definitioner och relationer, kommer utopi att existera som VÅLD! 
 
IX
Det och mycket mer får vi vara med att tro t.ex. att IT samhället som verka vara en nödvändighet och allt dessa olika icke nödvändiga fasoner gör att dessa föras 
oss i kulisserna och då missar vi den viktigaste del av livets teater och spel som grundar sig på den verkliga problem ”Jordens befolkningsmängder, s.k. 
demografi” som med sitt överflöd kommer det att ta oss till mänskliga tragedier och tom. livets undergång! Alltså, makten gör med rikedom människor 
blinda i sitt samvete. 
 

X

RELIGION

Regioner kvarstår som paradox pga. vare sig paradiset, helvete, reinkarnation, relationer med döda och levande, olika parallella universum med liv lika som på jorden eller panteism och vad mer är inte synligt. För mig personligen är att ”hopp” kvarstår som en språklig fälla för det betyder att ”jag vill så gärna, det skall sker, önskar osv.” Hopp, precis som resignation för ateister, tro eller inte tro alltså på ett liv efter kroppens fall BÅDA är osynliga. Därför skillnaden från HOPPET som finns i TRO och REALITET som för mig finns i ”MÅL” det är det som GÖR SKILLNADEN!

 

XI

Ett mål som är konkret i sin formation är syfte och skall kännas som t.ex. bygga en bostad, leta efter mat osv. OBS! Mål kan också användas som fälla i transcendentala, spirituella, osynliga syftet som är dels religion när t.ex. buggs kyrkor, skapar samfund eller någon få oss tro via profetior och annat i de meningar osv. Skillnaden från lögn till sanningen om vad är mål, ligger om faktum att verkliga mål betyder här och nu för detta livet som vi känner, hörs, ser och som vi talar om, med materiella argumenten, det är synlig och livlig!

Religion kan delas i den goda eller onda som identitet, de ateister som helt förneka religioner har samma slut upplevelse och det är RESIGNATION.

 

XII

-Religiösa resignerar att de låser sig in i hopp.

-Dem otrogna ateisterna resignera sig att leva här ny och känslor för dessa om vad är som är goda eller onda knuts till materiellt kaos.

-En SÖKARE som jag det är den realistisk identitet som är vår kropp, materiella saker och annat del av dessa eller andra som inte behöver synas men som känns som t.ex. luft som vi andas som ger livet och andra som ger döden.

Alltså, de religiösa lever en tro spirituell som en mental tankesmedja, en ateist lever materialistiskt bland kaoset av belöning och nederlag. Båda lever med fix idé i den mentala för att flyr och för att trygga sina RÄDSLOR. Dessa till och med används för att skapa KRIG och dvs. för att flyr.

Ateister och andra mental störda makthavare och deras följare krigar för ställning och ekonomi, se vi t.ex. alla form inbördeskrig och världskrig då en eller fler angriper andra utan att vara provocerade. Slavhandel med sina olika interpretationer av det, har samma syfte och alltså att rädda sig från rädslor t.ex. för konsekvenserna m.m.

Religiösa råa skilsmässa mellan kristna Katolik och Protestanter. Det blåste vidare under moderna tider i Irland. Korsriddare tåg till mellanöstern med Jerusalem i spetsen.

Islam med sina fraktioner som t.ex. Salafister och varianter, shiamuslimer och sunnimuslimer, talibaner och Islamiska Staten,  Boko Haram, Hamas, med vidare olika formationer som driver nation och stater som t.ex. Iran med t.ex. Ali Khamenei osv., vidare med politiska parti som Turkistan Islamisk Party, Hizbollah osv.

Religion och statspolitik, religiös och materialister (ateister m.fl.) som i Italien efter andra världskrig ”Partito democristiano” I tyskland med Angela Merkel. I Sverige ”kristdemokraterna KD)…

Indien. Buddism med sina varianter gällande delad kön som buddistiska munkar och buddistiska nunnor. Små barn som gåva till munk kloster med allt som innebär underkastelse och programmering. Konfronterar vi denna s.k. fredlig religion med alla andra utöver hinduism som dominerar

och styr de flesta medborgare vid sociala handlingar och konflikter. Konflikter som t.ex. blåser upp mot muslimer se vi en av fler spillring som orsakar det, kan väll kopplas till hinduisk gudinna Kali som ”styrka” vid princip om fertilitet som viktig roll, döden och sexualitet mot t.ex. muslimernas förtryck mot kvinna!

Hat mot Israel som folk rörelse, religion och stat, från sinagog till olika politiska partier är ett ganska UNIK exempel om etnisk, politisk, ekonomisk och religions sammansättning vid frustrerande definition rasism! Det är ett exempel om människor hat mot folk grupp och hat i huvudsak är inte annat en svaghet för att flyr egna rädslor!

 

XIII

Nu skriver jag med en tredje argument av samma mening som ovan som beskriver ”skillnader”. Skillnaden alltså mellan dessa tre enheter religiös, ateist och sökare är att båda religiösa och ateister lever i en ständig omprogrammering i deras fixa idé ena för hopp och den andra försökt att rädda det som inte går i dagens materiella och psykiska kaos, båda alltså bromsar hastighet som mäts i deras sätt att vara och låser i vid resignation. En SÖKARE som också vi kan upptäcka via ett klistermärke som VI-are  http://vi-pr.com/vi_samhallet_inriktning.htm och som jag lever fri stött av energi för mål att få ”veta” via en händelse, en mirakel, forskning osv. ATT så är det… SANNINGEN!” En sökare – Vi-are lever visdom i en förnöjsamhet.

Dessa, den tro fast, den förnekare lever i resignation av en fast känsla skapat av en fix idé medan en oro ande som en sökare lever fast med allt högt hastigheten av energi och ungdomlig nyfikenhet mot mål!

De två första är färdiga och symboliskt döda medan livet sprakar i sökarens eld! Inga av dessa tre flyr frustration skapat av medvetet.

 

XIV

Jag söker ”sättet” som inte ens kan finnas i de mentala mänskliga tankesmedjorna. Det är en sökande i det förglömda eller inte ens som sådant av mental tankebana eller där ord inte räcker till att så det skulle vara den rätta, jag använder mig inte ens av tanke som sådant!”

I min extremt tänkande gällande ”individuell frihet (den äkta definition av frihet i sin stora mening gällande massorna eller en enhet) är när människor återföras till fysiska och mental stadium när de inte kunna tänka… Jag och andra intelligenta människor som i sin renhet har kommit mental att konstaterar sanningen om frihet, VI tänker att frihet det handlar om att vi människor inte äger och det som man äger är det som skydda vår kroppen eller att ägande kan vara tillfället som t.ex. redskap för att skaffa överlevnadsmöjligheter. Redskap som är anpassat till vår kroppsstyrka och inget annat, har sina återgränser vägar och en av dessa är ordet rätt. Ordet rätt är en fälla pga. rätt inte kan existera utan motsvarande ordet och fakta ”plikten”. Därför vi inte äger ens redskap!

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com