SÖNDAG 25 MARS 2012  KL. 13.00 - I HYRD LOKAL VID ASPEN (Bredvid Tornedalens skola) följ sedan vägbeskrivning. - HÄRMED INBJUDER JAG (FAR) TILL ALLMÄNT MÖTE GÄLLANDE http://www.vi-pr.se/haparanda_fallet.htm, ANGÅENDE LVU OMHÄNDERTAGANDE AV MINA 4 SMÅ BARN AV SOCIALA I HAPARANDA augusti 2010 OCH DOMSLUT I VÅRDNAD 17 februari 2012 I TINGSRÄTTEN I HAPARANDA. Blev du själv drabbad så att du förlorade barn vid skilsmässoproblematik eller LVU. Kontakta oss 073-0678362 vipr@vi-pr.se, På Haparanda Bladet annonserades som följer: , HÄRMED INBJUDER JAG (FAR) TILL ALLMÄNT MÖTE GÄLLANDE http://www.vi-pr.se/haparanda_fallet.htm ANGÅENDE LVU OMHÄNDERTAGANDE AV MINA 4 SMÅ BARN AV SOCIALA I HAPARANDA augusti 2010 OCH DOMSLUT I VÅRDNAD 17 februari 2012 I TINGSRÄTTEN I HAPARANDA. 073-0678362 vipr@vi-pr.se, Föreningen VI-Personrörelse grundades 2002. Vi kämpar för ett rättvisare samhälle oavsett vilka politiska krafter som styr. Mer information kan ni läsa och lyssna på sajten www.vi-pr.se, Målet idag är s.k. Haparandafallet gällande 4 små barns omhändertagande och vårdnaden. Det handlar om mina barn som omhändertogs augusti 2010 och vårdnaden som jag förlorade nyligen den 22 mars 2012. Undersökningen som jag och andra har bedrivit från socialutredningens början till domstol med interimistiskt beslut och vid vårdnads huvudförhandlingar visar att allvarliga felaktigheter, dumheter och lögner har uppstått som ledde till katastrof för mina barn. ”Jag som förälder och medborgare GODTAR INTE att sådana procedurer och domar uppstår UTAN ATT BEVISA DET RÄTTA OCH SANNA TILL DET”, ni dömer mig till att jag inte duger som Far! Idag kallar jag följande personer med ansvar eller koppling för detta: Eini Kemi Socialchefen för familjeomsorgen. ANSVARIGE. Meddelades  via eini.kemi@haparanda.se LÄGG FRAM BEVIS typ läkarintyg, barnpsykologs utdrag, video, röstinspelningar, bilder och mera konkreta saker som bevisar att mina barn har farit illa, far illa och kommer att fara illa i min närvaro. Leif Rönnbäck Chef på förskolan ”Tallbacken” Meddelades via leif.ronnback@haparanda.se KOPPLING. FINNS INGA SKRIFTLIGA NOTERINGAR, bilder eller annat som kan bevisa oro från dagispersonalen angående min sons beteende KAN DU DÅ TALA OM NAMNEN på dagispersonalen i fråga så att de nu eller i ett senare möte träder fram och berättar om det? Carina Strålind Fridhsmsvägen Seskarö (Haparanda). Meddelades via SMS och telefon. Kan du bekräfta eller förneka att din son skulle ha varit hos mig och lärt sig att snuska? KOPPLING. Nachshin Philjaniemi (Marianne) Ekorrstigen 25 Haparanda. Meddelades via post. DIN DOTTER, HALVSYSTER TILL VÅRT GEMENSAMMA BARN har med en grannflicka en längre tid haft sexlekar med några år äldre pojkar, och som slutade med en i ordets rätta bemärkelse våldtäkt? Astrid Erika Lundwal (Asta) Mattila 259, 953 91 HAPARANDA . Kvinna där mina barn förvaras. ANSVARIG. Meddelades via mejl och post. MINA BARN ÄR FÖRSENADE MED SPRÅKET och det är fakta pga. b.la. barnen lär sig hos mig fyra språk i taget svenska, italienska, franska och traajadesiska. Det står i utredning att mina barn och deras halvsyster skulle har berättat och t.o.m. tecknat saker och ting så detaljrika och fabulösa så att det ledde till en polisanmälan mot mig från socialförvaltningen. POLISUTREDNINGEN LADES NER OCH DET STÅR KLART ATT MAN INTE FÖRSTÅR VAD BARN SÄGER. Hur kunde du då förstå det? Kan du visa teckningar? Kan du bevisa med röstinspelningar eller videoinspelningar dina berättelser av olika varianter som står i utredningen om mina barn?  Paula Kaikkonen, psykolog vid familjeproblematik, BUP (Barn Ungdom Psykiatri) Sjukhus i Kalix. Kontaktade via brev (som hon önskade) KOPPLING. METODEN SOM DU ARBETAR MED, riktar sig till relationer barn-föräldrar, barnen-nya-nätverk eller/och vad? kan du lämna t.ex. en mall som vi kan överblicka? Vi återkommer med yttrande vid nästa möte. Agneta Karlsson. Före detta åklagare och dagens Domare i Haparanda Tingsrätt vid Haparandafallet som rörde interimistiskt beslut och i huvudförhandlingar om vårdnad om mina barn. ANSVARIG. Kontaktades via mejl agneta.karlsson@dom.se I SOCIALFÖRVALTNINGSUTREDNINGEN nämns att jag driver en hemsida som stödjer utsatta kvinnor och barn. I denna föreningssajt finns även vår familjetragedi b.la. bilder, videoinspelning och vittnes bevis om modern och hennes biologiska dotters psykiska instabilitet. I socialutredningen står också om mitt förflutna i belastningsregister där jag preciserar ett allvarligt fall där jag blev oskyldig, dömd utan bevisning. KAN DU BEVISA med bilder, röstinspelningar, videoinspelningar, vittne som stöd OM VARFÖR MODERN VAR DEN FÖRÄLDER SOM ANFÖRTROS INTERIMISTISKT VÅRDNAD OM BARN? Obs! SEX MÅNADER EFTER ditt beslut fick socialförvaltningen rycka in för att omhänderta vår minsta son som socialförvaltningen lät stanna hos modern, det VITTNAS GENOM LÄKARINTYG SAMT BUP (barn ungdom psykiatri) att våra biologiska placerade barn mår inte bra av att träffa modern. KAN DU BEVISA ATT DET INTRÄFFADE INTE ÄR SANT? 

     VID HUVUDFÖRHANDLINGAR för vårdnad om barnen vittnade jag om orsaker angående mitt belastningsregister att det handlar om personlig förföljelse, att jag inte är kriminell! KAN DU STÖDJA MED BEVISNING VARFÖR VÅRDNADEN UTFÖLL ÄNNU EN GÅNG TILL MODERN som klart och tydligt sade att barnen skall fortsätta vara placerade, att hon inte klarar av barnen? I SAJTEN FINNS TYDLIGT YTTERLIGARE TRE VITTNEN SOM STYRKER KVINNANS OLÄMPLIGHET SOM VÅRDNADSHAVARE.

     Med det stärker jag bevisningen att din bedömning skall omprövas, vilket jag anser är helt nödvändigt!

Framföra alla bevis som ni anser väsentliga i frågan och vi ses för yttrande vid nästa möte.

KOMMER DE INTE det bevisar att de kan inte motstår min granskning på deras utredningar i LVU fråga och vårdnad i Tingsrätten. Det innebär att deras granskning på min familj vid LVU är grundlösa och domslut om vårdnaden av samtliga barn måste omprövas. KOMMER FÖRSKOLAN ansvarige och erhålla samma påstående som finns i utredning gällande min lilla som bekymmersamt beteende, vittnesmål kommer att ger mig anledning ännu polisanmälan att mina barn får illa hos paret där de förvaras. FÅR JAG UT FRÅN BUP dokumentation om mina barn hälsa och metodik undersökning kan det ev. användas som tillägg som styrker min polisanmälan. GÅR MIN POLISANMÄLAN GENOM och denna par döms för en och annat övergrepp på mina barn: 1) Haparanda kommunen dras i Domstol för skadestånd för kränkningar, sved och värk i första hand för mina barn, mot mig och hela familj. 2) fler anmälningar kommer att utfärdas mot kommunledning som t.ex. till Länsstyrelse, JO, DO, JK. 3) A, kräver hos Regering skarpa kritik mot dessa organisationer som visat inte uppfylla medborgarens klagande t.ex. i vårt fall. B Stärker krav för omvärdering om LVU, faderskap och Vårdnad om barn med anknytning till min insänt och icke besvarade lag förslag.

VEM KOM DÅ? INTERMEZZO: Farbror polisen var också där. Var klädd med smoking, svart fjäril, vita handskar och svartfernissade skor. Han blev förvånad att han inte möts av en jublande massan, inga röda och svarta fanor eller kampsånger. Champagne fanns inte heller, han blev bjuden till en glas vattenkran men han tackade nej... han ville inte ha grodor i magen. Polisen blev upplysta om möte i förtid av arrangörerna så att alla kunna känna sig trygga.

Flygblad att utdela till grannarna och så lång det går för säkerhetsskäl, demokratisk utvinning och nyttigt allmänt info för en bättre samlevnad. Följande personer är ansvariga till http://www.vi-pr.se/haparanda_fallet.htm, Angående LVU omhändertagande av 4 SMÅ BARN av sociala augusti 2010 OCH DOMSLUT i domslut 17 februari 2012 i Haparanda Tingsrätten. VI VILL VETA ALLT OM DESSA PERSONER: DERAS VANOR (mat, festa osv). LEVNADSTILL (tycker om att kampar, fiska eller jaga, resa och vad? Osv.) RELATION (Bekantskap, vänner, släkt osv.) ANSTÄLLNINGAR som dags jobb extra jobb osv). POSITIONER I SAMHÄLLET (föreningar, jobbet, politik, organisationer mindre eller mer hemliga osv.) SKOLTID. SEXVANOR ELLER SEXLÄGNING (sex perversitet, homo, trans heterosexuella osv.) FAMILJEN (BARN, var de elaka med de? Osv.) Deras personnummer, adress, telefon osv. FÖRÄLDRAR, BARN och BARNBARN osv. BEKANTSKAP och tillfälliga träff osv. KÖRDE BIL I FULLA (Eller begick de andra bagateller eller brott som t.ex. svart jobb och skattefusk osv.? Har de visat aggressivitet mot er o annat osv.) Religiös tro. Bostad och ägodelar (skog, mark hus, båt, sommarstuga osv.). ALLT RUBBET! som t.ex. sjukdomar typ fysiska och mentala eller anser du eller ni att de inte är bra i knoppen, har de berättat av deras drömmar eller mardrömmar, här de vegetarianer, sover de på natten eller ej, hur många gången om dagen, går och skita... ALLT ÄR AV VÄSENTLIG!

Eini Kemi Socialchefen för familjeomsorgen Haparanda Kommun. Villavägen 29, 952 72 Sangis (före detta Haparanda Vänsterpartiets ordförande). Astrid Erika Lundwal (Asta) och Kjell Lukkari Mattila 259, 953 91 HAPARANDA . Paret där barnen förvaras. Marianne Morin (S) Nämndemän Ekorrstigen 5, 95223 Kalix. Nämndeman. Aimo Suomela (KXP) Nämndemän Knektvägen 17, 95263 Kalix. Nämndeman. Sivert Holmberg (S) Nämndemän Vasselvägen 11, 95232 Kalix. Nämndeman. Agneta Karlsson. Före detta åklagare och dagens Domare i Haparanda Tingsrätt vid Haparandafallet som rörde interimistiskt beslut och i huvudförhandlingar om vårdnad om barn. Ann Catrin Ceder nybliven chef på ”Familjens jurist” Luleå. Jaana Karvo socialsekreterare i Haparanda. Maria Pohjonen socialsekreterare i Haparanda . Kirsti Jussila verksamhetschef på socialförvaltning i Haparanda. Leif Rönnbäck Chef på förskolan ”Tallbacken” i Haparanda. De granska andra personer och i Haparandafallet utan bevisningen dömer så att en familjen splittrades och lider. Du är också demokrati, inte bara de valda. Hjälp dig NU och dina barns framtid, rättvisa, oss VI-FOLKETS DEMOKRATISKA UPPGÖRELSE ORGAN för INDIVIDENS RÄTTELSE (VI-FDUOIR) att granskar med BEVIS! Blev du själv drabbad så att du förlorade barn vid skilsmässoproblematik eller LVU K ontakta oss 073-0678362 vipr@vi-pr.se, EN AV DINA GRANNAR som imorgon kan slå på dig eller din familjen som de gjorde mot denna far och hans små barn!  Besök också www.vi-pr.com Vi ta ingen parti... vi har bara ett syfte: ETT RÄTTVISARE SAMHÄLLE. Söndag den 25 mars kl 13,00 HÄRMED INBJUDER JAG (FAR) TILL ALLMÄNT MÖTE GÄLLANDE http://www.vi-pr.se/haparanda_fallet.htm ANGÅENDE LVU OMHÄNDERTAGANDE AV MINA 4 SMÅ BARN AV SOCIALA I HAPARANDA augusti 2010 OCH DOMSLUT I VÅRDNAD 17 februari 2012 I TINGSRÄTTEN I HAPARANDA. Med Eini Kemi, Agneta Karlsson, Asta Lundwal och Leif Rönnbäck det var mening vid möte som de blev bjudna-inkallade att lägga fram bevis av deras påstående och beslut. Ingen kom och det är BEVIS att deras utredningar, påstående och domar håller inte. Nu det är dags att undersöka närmare dessa personer så att vi får klart för oss med vem har vi att göra som t.ex. värda vår förtroende? Än har det visat att de inte är.

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com