Skrivelse som ger intryck av per

 

Skrivelse som ger intryck av personligt karaktär har mer gehör hos läsarna.

 

Har upplevt. Jag har upplevt en partner relation i många år under hot. Om jag skulle begära skilsmässa så skulle hon anklaga mig för våldtäkt, våldtäkt mot henne eller för våldtäkt mot barn. Erfarenhet och media har dokumenterad att sådana anmälningar kan leda till fällande dom fast sådana gärningar inte har inträffat. Så kallas ”omständigheter” bäddar väg till fel bedömning och fel beslut. Vi och media har rapporterat flera händelser om oskyldigt dömda i ovan nämnd mening men inget händer och laga kvarstår på ett sätt att ord mot ord och utan tekniskt bevis inte tas på allvar.

 

Söka hjälp

Då kvarstår att söka hjälp. Var?

Söka stöd och förståelse hos hennes släkt och familj. Även egna trogna kompisar kan vara ett alternativ. Har man små barn, kan socialförvaltningen vara en början. Ta kontakt med polisen. Har man råd kan man ta kontakt med en advokat.

 

Strategin

Strategin för att förebygga egen förlust.

Det klokaste är att lyssna och fråga partnern om sin uppväxt och barndom och på så sätt upptäcka om något fel har inträffat.

Dokumentera de allvarliga händelserna genom att skriva upp de eller gör en form av dagbok.

 

Fotografering och inspelningar av olika form.

Har man besök, skriv upp vem som kan vara användbar som vittne, som kan styrka partnerns psykiska instabilitet.

Har man goda grannar som du bedömer det, att de kan vara opartiska och objektiva med en god portion av sunt förnuft, det kan vara klokt att bjuda in dem när partnerns instabilitet börjar märkas eller när det har gått till sin spets.

Har du t.ex. ett viktigt möte, som du inte kan närvara på pga. partnerns svartsjuka, försök få din vilja fram i vittnens närvaro, så att du får chans att visa partnerns svartsjuke beteende. Om inte partner går i fällan (att partner inte hota dig framför ett vittne) hinner du till bestämt möte.

I all framtid under samlevnad, håll ditt samvete starkt och rubba inte ditt självförtroende. Gör det genom att bete dig som en exemplarisk medborgare och du bör inte ens berätta för denne under bilfärd att du har glömt körkortet.

 

Myndigheter och din bakgrund

All dokumentation, bevisning, vittnesmål osv. tyvärr grundas det ofta på en skara av trovärdighet som i sig grundas på din bakgrund. Myndigheter som du har att göra med är de rustade med en stor portion objektivitet har du chansen att formuleringar i deras rapporter går i rätt spår utan diskriminering och relationer under förhandlingar kommer att vara justa.

 

Individens psykiska problematik

Pluralism kallas olikhet från människa till människa. Alla individer är unika. Under vårt livs vandring på jorden kommer vi att vara påverkade av mängder av frustrationer och belöningar och just den transiten skapar psykiska anomalier. Anomalier styr som allt annat vårt beteende.

 

Principiella anomalier består av två former: 1) lätta anomalier av dagliga impulser av olika grad och 2) de tunga anomalierna som kan relateras till genetisk predisposition.

 

Anomali kan ligga sovande till ett livs situation men väcks denne och gör så att vi agerar på ett irrationellt sätt. En psykisk instabilitet är alltså inte synlig men smulor av det kan manifestera sig när relationer är fördjupad som t.ex. efter giftermål, första barnet, drastiska ekonomi förändringar osv. Det är då du blir fånge i ett komplicerat livs situation.

 

Anomali kan raderas eller avvärjas genom behandling av en tredje person t.ex. psykolog. Förändringar av person kemi som t.ex. genom att träffar en ny kärlek, får nya intressen. Medicinering som indirekta alternativ är acceptabelt. Men också med egen vilja att ta itu med problem genom egna bearbetningar som ett långsiktigt mål det är ett beprövat sätt, osv.

 

Är du inte alert, har du dåligt självförtroende, har du inte kunskap om vad det gäller m.m. kan du bli ett offer i olika avseende av den onaturliga och otåliga dragningskraft som ligger i din partners sjuka beteende. Här med relationen figurera under två tillstånd. Tillstånd nr 1, är en maskerad medvetenhet men som fortfarande håller dig i sinne. Har situationen hållit dig fången länge kan du då leva ett tillstånd nr 2 och dvs. du lever en fiktiv personförändring. OBS! En normal personförändring är när du blir likadan som din partner med tendens att konkurrera eller dominera denne.

 

Under första tillståndet (1) finns faran att medan du kämpar för din överlevnad blir du indragen i allvarliga situationer som hot och mer eller mindre våldsamma handlingar. Måttliga handlingar som kan övergå till din omgivning som involverar både saker och människor.

Andra tillståndet (2) det är din dubbla förlust och det handlar om att du blir lika sjuk på ditt sätt som din partner. OBS! Tillstånd nr 2 och den ”normal personförändring har både samma farliga innehåll och dvs. ilska av högsta grad. Allvar i det båda lika sinniga negativa och svårt kontrollbar krafterna det är att när de möts kan mörda krafter skapas så att en explosion av ilska kan medge dödlig utgång! Man blir en fara både för sig själv (självmord) och för andra (mörda).

 

Första början

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com