HETEROSEXUELL FLAGGA

HETEROSEXUELLA PARTIET

 

Utan heterosexuella försvinner mänskligheten!

 

GENVETENSKAP: Länk till gener och memer:

http://www.vi-pr.com/mening_med_livet2.htm   

Facebook ”Heterosexuella i världen” som debattsida för se på https://www.facebook.com/pages/Heterosexuella-i-världen/465334450272578?fref=ts

 

 

PLATTFORM

 

SAMHÄLLET KÄRNA

Man och kvinna.

 

  1. MANNEN SPRIDER SINA GENER MED OLIKA KVINNOR. 
  2. KVINNAN SPRIDER INTE GENER KVINNAN TAR EMOT OCH AVSLUTAR GEMENSAMMA ARBETET.
  3. BARNEN ÄR RESULTAT AV GENETISKA MANLIG OCH KVINNLIG SAMMANSÄTTNING.
  4. UTAN SPERMA FINNS INGA AVKOMMOR OCH UTAN ÄGG FINNS INTE HELLER AVKOMMOR
  5. SLÄKTFORSKNING KRÄVER DÄRFÖR ATT AVKOMMOR BÄR I FÖRSTA HAND MANNENS EFTERNAMN FÖLJT AV KVINNANS.

 

Förenklat.

 

Skillnaden mellan man och kvinna inom genetisk fortplantningsutveckling är som en cirkel som skapas inom relation mellan man och kvinna.

1) MANNEN har sex med en eller flera kvinnor: barnen har föräldrars gener och i mogen ålder är det mannen som sprider gener till andra kvinnor som i sin tur avslutar sammansmältningen och föder barn. Då, cirkeln stannar definitivt för kvinna och för man om deras avkommor bara är flickor.

2) KVINNAN har sex med en eller flera män. Hennes pojkar i mogen ålder som män sprider föräldrars gener och cirkel=spridning fortsätter.

Alltså, i kvinnans könsorgan sammansmälter sig sperma från män i åtskilda tider eller under ett samlag och kvinnan blir gravid bara av en spermatozo och bara av en av olika män. Cirkeln slutar för henne oavsett vilka kön barnen kommer att ha.

 

AKTEN

Alla olika ägg och olika sperma är i konflikt med varandra. Det händer inom oss bland våra egna och från kvinna till kvinna samt män till män. Sperma och ägg konkurrerar varandra om hur många kromosomer från mamma eller pappa de bär inombords och som skall sprida dominansen vidare.

 

FAKTUM är att bara genom manligt könsorgan går det att sprida vidare i en oavslutad cirkel. DET ÄR NATURLAG, ROLLEN, DET ÄR DET SOM GÖR VEM ÄR VEM och GÖR DET FÖR DEM. Summa summarum man sprider=cirkeln fortsätter, kvinnan sammansätter=cirkeln stannar. 

Akten är avgörande.

 

”Till dess gener av typer eller kvantitet och kvalitet så går det inte att föreställa sig eller veta hur barnens beteende kommer att luta åt mest mot mamma eller pappa, därför är det mest praktiskt i moderna samhället och generellt logiskt att barnen har pappas efternamn i första led.”

 

 

DET EKONOMISKA OCH SOCIALA

VALET och BESLUTET

Val för kandidater till kommunfullmäktige, landsting och regering sker på samma sätt som man röstar på samhällets viktiga beslut och dvs. en ny definition inom politik och demokrati ”Folkfullmäktige

FOLKFULLMÄKTIGE

Grundas på folkomröstning, direktdemokrati och singla slant FolkOmröstning-DirektDemokrati-Singla Slant=FO-DD-SS som FODDSS och förenklad till F.D.S

HETEROSEXUELLA PARTIET (HP) som skulle bilda en regering skall därtill använda sig av en sådan procedur för olika samhällsstrukturer som kommun, region, nationell och internationell där överenskommelse brister gällande livsviktiga beslut.

Metoden kan användas frivilligt vid företag som t.ex. kooperativ, förening, koncern, banker, ekonomiska transaktioner, aktie osv. och allt annat som ramar in den ekonomiska rörelse där man är delägare. Det går att generalisera vid Domstolar, Vård, Undervisning, arbetsplatser vid kommittéer, kyrkor, idrott osv.

 

 

DET FILOSOFISKA

Heterosexuella Partiet stödjer sig på sk. ”extraktioniskt politik http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm eller förenklad kallad Homogena samhället”.

 

Politiken är starkt realistisk väl medveten att i dagens läge där världen är i plåga av stora kriser och konflikter är det Nationen som gäller för överlevnad via naturliga insatser av ett gemensamt och starkt försvar i olika avseenden: militär, polisiär, räddningstjänst, brandkår, infrastrukturer och naturresurser, identitet, tro osv.

Det humanitära medvetandet kvarstår i den meningen att nationen och kontinenter är beroende av varandra för en värld i fred och frid, frihet och harmoni, solidaritet och mänsklighetens gemensamma utveckling för gemensamt mål ÖVERLEVNAD.

LIVETS MENING

Det knyter oss människor tänkande och beteende till allt synligt och osynligt i omgivningen samt universum. Det är gemensam oskiljbar livlina.

 

 

HETEROSEXUELL FLAGGA

 

Vi har provat flera förslag med egna påhittade inslag och allmänt mindre eller mer kända symboler relaterade med de konstnärliga principer som väcker känslor. Det resulterade i följande: Hjärtat som Känd symbol för kärlek, romantik, ömhet osv. (traditionell och psykologisk i olika grad en kvinnlig tillhörighet). Till motiv lades fallossymbol som tillför styrka, intensitet, passion, osv. (traditionell och psykologisk och i olika grad manlig).


Heterosexuell symbol visar samhörighet och makt i livet i fortplantningens mening. 

 

Färgen i flaggans grund är Regnbågsgfärg på flaggan med sin betydelse att ”Regnbågen är ett tecken och löfte från Gud att det aldrig mer ska komma en syndaflod och dränka allt” är utmärkt . Kan pryda dessutom i övrig med ordet i stor bokstav ”Hetero”. Det här är ett exempel som kan vara svårt att genomföra själv om inte det blir en beställning från flaggfabrikanter. Flaggan sätts upp på stången vertikalt som du på bilden så att symboliken blir tydligare.

 

BESLUTET BLEV TAGET:  Gud sluter förbund med Noa. 

13Min regnbåge sätter jag i skyn, och det skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. 14När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn 15skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelse, allt liv, och vattnet skall vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv. 16När regnbåge syns i skyn…

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com