IDEOLOGIER och MEDVETANDE II = 2

 

IDEOLOGIER  och MEDVETANDE

 

POLITIKERNA MÅSTE vara UTBILDADE

Demokratier Democrazie

De GRYMMA google translate 

Politisk körkort TSSL  System töja Hybrid demokratier google translate

Politiska partier  google translate

Politiska partier stora små bluffare google translate

ÄKTA FYRA POLITISKA IDEOLOGIER google translate
 
Fri företagsamhet Nationalism  Patriotism Individualism kommunism socialism liberalism-kapitalism google translate  

https://vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm INFO alla ideologer deras böcker m.m BEVIS doc. GRUNDER google translate  
Politiska minoritet google translate 
 

Politisk mogenhet google translate 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com