livet som det borde vara

VI (JAG) HAR KOMMIT TILL INSIKT om livet som det borde vara.

 

1:a delen (en av två)

Har kommit till insikt att människan har som stimulans för att leva ett behov av att vara BRÅKIG, att denne beter sig som en parasit och är det värsta rovdjur på jorden. Det är inte då konstigt att värden går mot stupet och att vi själva undergräver vårt öde.

Resonemang börjar som följer.

Fråga 1-

Om man inte är våldsam från födelsen under vårt första år i våra liv på jorden oavsett våra geners inställningar, varför då samma mekanism om samlevnad inte fungerar i vuxen ålder? Är det då medvetet, och relationen med omvärlden som vi inte kan hantera eller som det är fel på? Är vi i behov av ett ständigt BEROENDE (mat, skydd m.m.) och BEKVÄMLIGHET (relation med omgivning m.m.) som vi söker?

SVAR.

Om våra föräldrar eller andra kan ta hand om oss tills vi klarar själva att gå, så att vi kan plocka näringsämnen och har förutsättningar för att skydda oss från extrem kyla och värme så räcker det för att kompensera våra grundliga behov av beroende samt bekvämlighet.

 

Fråga 2-

Den GENETISKA MÅNGFALDEN (pluralism) att vi är olika från början det är den första undran och den andra är SAMLEVNAD I STORSAMHÄLLET eller familjesamhället att med tiden utvecklas vi olika. Är det så att intelligens som skall stabilisera (generaliserad likhet och förutsättningar) oss och få det att fungera har istället skapat motsatt effekt och i så fall vad beror det på?

 

SVAR.

A) Instinkt (som inbyggd reflex) ger inte utrymme för val och strid och är konsekvensen därtill, det ser vi det i djurens liv. MAKTBEHOV skapades i sitt första stadium under konfrontation och slutligen med strid.

B) Förutser, innefattar utrymme för fler val. Vi människor har kunnat nå eller få det, medvetet alltså, ”Att förutse som är en del av långsiktiga tankar med organisationsförmåga och dvs. längre än spontanitet, gör en handling av det som kallas intelligens (planering). Med andra ord kan vi säga att intelligens är på sin höjdpunkt när realisation av val sker.”

 

Evolution inom A och B har inneburit obalans mellan dessa hastigheter i frekvenser (tid och konception) och tidsförlust, makten skapade behov och i samband med repetition (upptäckt, registrering och inregistrering = förståelse av olika faser) blev definitiv ett genetiskt fel ”Glappet”. Förändring har uppstått så att idag hanterar vi inte makten (menas inte för alla) och det för att beroendet har tagit över medvetet.

 

2:a delen (två av två)

·         Ånger och beslutsamhet som är effekter av val, förutser, medvetet, rädslor, hopp, ansvar, tillit, empati, sympati eller motsatta förutsättningar och blockeringar (mentala och fysiska sjukdomar, tankar m.m.) effekter för och emot som i ”kokongeffekt” med egen generering. Tids förändringar med eller utan expansiva effekter i relationer med restriktiva och självständiga hörn samt vilsna enheter som kvantitet och kvalitet (demografi m.m.). Naturresurser i själva evolutionen vid sina årstider samt den biologiska mångfalden med eller utan anpassningsförmåga. Det är det, att balans ”tidsbegrepp mellan harmoni och kontraster” då inte fungerar och gör att det uppstår kaos i den negativa mening som en riktlinje mot stupet.

·         BEHOV av KOMPENSATION (dels beroende). Behov styr människan i vår tid och det sker via resultat som effekt av en början från tankarna till händelse, programmerad eller kausalt, i vilket fall som helst kallas det YTLIGHET. Det i dagens moderna samhälle som är stor del av upplevelse och slutsatsen som av den högsta generaliserade kompensationen med sin mening att fly från konfrontation. Det är enkelt att förstå att allt som inte är knytet till naturliga behov (som mat, vatten, kläder, boende, arbete, relation, fortplantning) i mening av en intelligent balanserad och realistiskt fattig överlevnad, så är allt annat inte en nödvändighet, det är en ytterlighet och med det går det inte att täppa till frustrationer.

Det är de omättliga behovet som skapas och skapar vår okunskap vid samhörighet och gör det svårt för oss att hantera skillnaden. Därför vi är parasiter och värsta rovdjur och våld uppstår som generering av degenerering lika som livsödet rakt mot stupet.

 

Intelligens alltså ÄR problemet!

·         Om inte så hittar vi ett sätt att rätta till, bromsa, förändra med ett hopp i tiden (revolution) är det sneda händelser i utveckling ”glappet” som uppstått mellan instinkt och intelligens då är vår tid i reformistisk mening ute. Kvarstår vetenskap och samhörighet i en vision av en världsunion med drastiskt alternativ som t.ex. emigrera till andra planeter, ett chip, ett biologiskt intrång, naturkatastrof i den omfattande formen att möjligheter till överlevnad får oss tillbaka till ett stadium av evolution så att det med en ny genetisk förändrig sker och leder oss till instinktnivå så blir vår räddning möjlig… så vill man tro. Sanningen är att till dess ovisshet som kvarstår som en obotlig plåga med kanske nya konsekvenser som ovan instinkt och intelligens har beskrivit (glappet), som skrivit och sagt och om igen t.o.m. sägs är vår tid ute till intet eller påbörja som en evig åtta med förlorad mening.

Om inte en eller båda av dessa två fenomen (instinkt, intelligens) eller inriktningar fullbordas med t.ex. tillrätta glappen genom att få tillbaka energi till rötter vid instinkt nivå via insikt och vetenskap eller forma i realtid funktioner typ homogena samhällen, renad nationell identitet, kontinental politik, världsunion så att det täpper igen kompensationsbehov och istället uppfyller de naturliga behoven, ser jag inte annat än att vårt beteende idag är kluvet som parasit och värsta rovdjur.

 

Som politiker med strak tro utan hopp är mina förslag ett slags deltagande alternativ värda att lyssnas och prövas så att mänsklighetens väsen utan namn, blind och döv som svävar eller är bunden till tålamod och desperation framför orättvisor kommer annars att slukas som dels av annat i mänsklighetens ovisshet. Sträck upp din hand och tillsammans stoppar VI händelser och förändring av en degenerering av politiskt våld. Stoppa den mänskliga parasiten och det värsta rovdjuret som finns… oundvikligt också inom dig!

 

Analysen är kärnan till resonemang i del 1 och det sträcker sig från mänsklighetens begynnelse som har gjort oss annorlunda. Stjärnan till resonemang är slutsatser i del 2 relaterad till allra första insikt till resonemangen.

Vår natur som dels bytesdjur och rovdjur (kan tyckas) med vår tro på gudar och politiska belastningar är slutsatsen inte annat än att vi är BRÅKIGA och det är det som vi måste eller bör får bukt med.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com Mina sista ord?