JÄTTARNAS paradigm och sanning… för rättvisan skull!

För dig som har mobilt bredband och annat tele-Internet kontrakt. De stora Telejättarna bedrar… och de små gör detsamma när de minskar hastigheten på surf och kräver att jag skall köpa mer MB (utrymme). Min logik säger att om jag köper 10 MB utrymme men använder bara hälften, det är klart att jag äger fortfarande hälften och alltså 5 MB som Telejätten skall lägga till på mitt konto och som jag kan bruka månaden efter. Månaden därpå har jag alltså 15 MB att använda istället för 10 osv. Rätt ska det vara att betala när jag månaden efter använder 20 MB när jag bara har 15, skall jag så klart betala för de 5 övertrasserade den sk. faktiska konsumtionen.

Orättvisan uppstår när man idag köper t.ex. 10 MB och om du surfar för mer av det, stängs det eller så får du surfa med låg hastighet som inte fyller helt behov av vår tids krav relaterad till välfärd då det dessutom snart i alla ärenden om hälsa, kultur, information, arbete görs via Internet som samhället har gjort oss beroende till.

Vidare fråga om utrymme på t.ex. 10 MB som Telejättar mäter med en bestämd tid t.ex. en månad, stämmer inte på orterna med sämre hastighetsuppkoppling än andra.

Det är samma problematik med sämre telefoniuppkoppling. I Både fall betalar man samma summa men service svarar inte till konsumentens nödvändiga krav och det är då som STIPULERADE PRIS mellan konsumenter och leverantörer FÖRLORAR SITT VÄRDE. Utrymme i MB, telefon kontantkort eller telefonräkningar stämmer inte och telejättarna i dagens praxis gör sig skyldiga till återbetalning, bedrägeri eller belastas med krav av omedelbara radikala förändringar.  

När Telejätten tvingar den enskilde eller företag, konsumenten över huvudtaget att köpa större utrymme, extra MB och betalar för det utöver bestämd månadskostnad gör de sig själv rikare på utrymme och pengar till nackdel för konsumenter och faktisk konsumtion.

Råder jag därför i väntan på eventuella förändringar för juridiska åtgärder att kontrakten mellan konsumenter och producenter skall innehålla information av olikhet och begränsningar som svarar till konsumtionspris mätt till reell konsumtion. Därför om inte dessa telejättar har tekniska möjligheter till en sådan uppgörelse då finns det bara få alternativ att välja: sluta att leverera, sluta att bygga ett samhälle på förhoppningar, skapa ett minimipris, skapa lika pris efter lokala beprövade hastighetsuppkopplingar eller gör det delvis eller helt gratis via skatter eller statligt ägande. 

Konsumenten är den som livnär de stora telejättarna och därför skall Internet surfande och allt annat knutet till IT evolution grundas på FAKTISK KONSUMTION eller GRATIS ANVÄNDNING.

20-24 aug. 2014

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com