SOCIAL RÄTTVISA ÄR SYNONYMT MED POLITIK. För dig som är för invandrare i Sverige och i NE (Nya Europa=EU). För dig som är för en Svensk och NE tolerant politik. För dig som är emot invandring och utvandring.


https://www.youtube.com/watch?v=E020fcHst7I Bevara Sverige...

https://www.youtube.com/watch?v=l3S1T0CMlUk Om ekonomiska konsekvenser... om invandring i Sverige (Boden)...

https://www.youtube.com/watch?v=VCRs7qpJNsI Invandrar flöde...

https://www.youtube.com/watch?v=hW87pVKWvmo Svensk familj och relationer...En blick över olika händelser, utveckling av invandrings problematik och en tankeställare.

INVANDRING

ORSAK om vad som är lagligt och olagligt.

Det finns de som jämför svenskarnas utvandring till America med dagens markanta arab och svarta Africa och i allmän invandring.

Menas att man utvandrar pga. fattigdom, krig och att de själva skulle göra detsamma. Ofta betonas mening med ursäkten att ”Du skulle göra detsamma!” Meningen slussar till upptrappade spänningar eller underkastelse.

SANNINGEN

Rätta svar med bevis av fakta, juridiska och delvis logik är att logiken står för rädsla hos människor, juridiskt står för ett förbud att kliva in i ett främmande land utan tillstånd och fakta är att om det inte finns efterfrågan av arbetskraft finns inte heller rätt till utvandring.

För det sista vill jag pointera med bredare utveckling i resonemang till dessa naiva, pretentiösa och ignorant (omedvetet, som fly, som ljuger, som kräver osv.) medborgare att deras tankar har dels nyans av kriminalitet när de inte erkänner sanning och fakta samt när de påverkar opinion med deras okunskap och att de gör ett brott (de gör sig skyldiga och är straffbart i juridiska meningar) om de hjälper i praktiken dessa illegala. I bredare mening vill jag tillägga om det skulle finnas möjligheter till ytterliggare bevis med statistik och andra fakta t.ex. att sondera för att veta hur många och på vilket sätt dessa utvandrare animeras av politisk medvetet utanför religionens inriktning, som gör att de tar för sig rätten att flytta istället än att göra sin plikt för att stanna i sitt land och kämpa för förändringar, förbättringar och mot orättvisor. Frågan är: VEM ÄR DÅ DESSA MÄNNISKOR? Svar: opportunister, egoister, våldsamma och kriminella som de människor som anser att detta resonemang inte håller och att de påstår det utan stöd av sanning

Tor Svärdtorp

 

  Norma, VILLEGAS orättvist behandlad av svenska Invandrarverket. Norma fick inte uppehållstillstånd och 7 juni 2012 fick hon åka tillbaka till Colombias (huvudstad Bogota) med uppenbar risk för att dödas om gerillasoldater möter henne. För senast ett år sedan dödades hennes syster en av redan tunga förluster i släkten. Norma har varit i Sverige i tre år. Har bott på Invandrarverkets lägenhet på 5:e våningen på Regementsgatan53 i Boden. Där bodde hon tillsammans med fyra andra invandrarkvinnor med olika religioner och kontinenter America, Asien och Afrika. Själv är hon troende kristen adventist, andra är muslimer och andra delvis religiösa eller opportunister. Norma blev för tre veckor sedan misshandlad av en annan kvinna på boendet  och hennes glasögonen blev aldrig ersatta före hennes utvisning. En fråga plågade mig med tanke på hur det kändes innerst inne hos Norma när hon fick jag veta att en muslim som rev sig på armarna och via andra hot fick bara efter fyra månader uppehållstillstånd! Nu funderar jag, funderingar som de flesta andra svenska jag vet har inklusive invandrare och som Norma själv  sade "Dom som spelar teater med självplågning och hot, andra som är kriminella... får stanna, rota sig, utnyttja systemet och sprida vidare deras brottslighet. Medan de som har visat sig snälla, hjälpsamma och gör rätt för sig, blir utvisade". Jag personligen var med två dagar före utvisningen på Bodens Invandrarverk och fungerade som stöd och tolk efter hennes begäran. Jag granskade hennes fall och dokumenten visade tydligt att om inte hon kunde få stanna för politiska skäl, var det utrymme för att få uppehållstillstånd i högsta grad under definitionen "Humanitära skäl".


Mercedes Solorzano Rodriguez från El Salvador. Denna kvinna kom till Sverige genom hjälp av en organiserad olaglig invandring som en kvinna i Gävle bedrev. Mercedes kommer ifrån en medelklass som äger hus, mark och en bror som har makt. Gymnasieutbildningen som hon hade gjorde att hon såg ner på andra från samma land som henne, invandrare från fattigare klass dessutom tyckte hon ( som många andra invandrare tycker) att Sverige var kass. Hon fick då kontakt med en äldre man från Sundsvall och efter en tid i Sverige var hon tillbaka till El Salvador. Men kom sedan tillbaka med egen 7 årig dotter (barnbidrag så klart) men, surprise... mannen som hon var med ville inte ha med hennes att göra. Så, träffade hon en annan man som gifte sig med och sedan se vidare familjetragedin på http://www.vi-pr.se/valdtakter.htm Hon fick stanna under definitionen "Humanitära skäl"! 

Kopplingar vid mänskligt rovdjursbeteende. Fallet Donna Alexandra och LaMe (Karin) de två små flickorna, barnen till bedragaren Mercedes här ovan, startar med långvarig usel invandrar politik, vidare trassla sig in i andra samhällets orättfärdiga lagar, sedan står i tur de demokratiska principer som stämplas att vara förlamade. Onda cirkel stöds av sittande politiker som lider av maktsjuksyndrom se på http://www.vi-pr.se/maktsjuksyndrom.htm så att enklare lagförslag typ vårdnad om barn, LVU, faderskap se på http://www.vi-pr.se/varning_for_domstolarna.htm inte kan antas och vidare ond cirkel drivs av intressefrågor underblåsta och stadgade av politisk konfliktinställningar (dagens Stat och makt politik) och som vidare mörkar igen följande politiska alternativ eller lösningar se t.ex. på http://www.vi-pr.se/funtionalistisk_regering.htm i vilken funktionalistiskt regering skulle samhällets motsättningar lösas med acceptans av dragning på lotto (svart boll nej och vit ja).


Normas fall och flickorna ovannämnda är bara en droppe i havet av orättvisor som dagligen upprepas i Sverige, i Europa och världen runt. Det är ändå stort om vi kopplar relation med för eller emot krig och inbördeskrig. Precis som alla andra mänskliga enklare och invecklade problem som plågar mänskligheten, naturen och livet skulle vara så enkelt att rätta till om girighet av olika former förvandlas till vilja, vetskap, ansvar och godhet. Förändra makten med makthavarna fria från maktsjuksyndrom (se länk ovannämnd) verkar den enda lösningen till mänskligt rovdjurbeteende.

Tor Svärdtorp


INVANDRARNAS LÅNGDRAGNA HUNGERSTREJK

Boden 2 maj 2013 (egna bilder)

”Vi är också människor” stod på en skylt! Vi svarar att vi är också människor i vårt land och med rätt att säga och göra det som är bäst för vårt folk, våra barn, äldre, arbetslösa, sjuka och arbetare samt ansvariga arbetsgivare, för vår jord och land som byggdes med svett, tårar och blod. Våra martyrer: krigare, arbetare och mödrar det är många som gav sitt liv för Sverige och det var också människor. Är ni också redo att vara martyrer för Sverige? Om svaret är ja vill vi veta varför är ni här och inte i ert land, bygga, protestera, strida och dö för det!
På en ny skylt står det om ”mänskliga rättigheter”. Påpeka att mänskliga rättigheter är att vara respektfull för allas och i synnerhet andras Lagar. Vem är du som vill med hungerstrejk tvinga dig att vilja träda fram och att kräva att få stanna med hot om att med hungerstrejk annars beröva sitt eget liv? Tvingar dig på oss att acceptera ert intrång och ert VÅLD?
Hur många har du plågat, torterat, brutalt mördat, våldtagit i ditt land och på väg hit? Är du psykisk i obalans? Vilka smittsamma sjukdomar bär du på? Hur kan vi skydda oss från din aggressivitet? Är du en spion, infiltrerad soldat typ självmords programmerad eller terrorist benägen? Din s.k. lagliga identitet och din släkts identiteter, är dom äkta eller förfalskade? Är du rik i ditt land och flydde du pga. rädsla för ditt liv och lämnade de fattiga till sitt eget öde? Är du girig? Vem är du? Ni förökar er i vårt land och belastar oss, varför? Vem är du och dom andra s.k. ensam kommande flyktingbarn som inte är barn i sina egna länder. De papperslösa och dom hungriga som kanske inte är? Varför vill ni tvinga på andra egna åsikter som t.ex. politik, religion, kultur på oss oskyldigt folk? Där kan vi svenskar inte kan öppna dörrar för arbetsinvandring och det gör att ert beteende är kriminellt, våldsamt, en invasion! Hur skulle ni agera om vi invaderar ert land med pretention att vi vill åt era pengar, naturtillgångar och klimat?
Är ni inte tacksamma för att ni fick andas ut några år från svårigheter ifall du var drabbad av det? Att miljarder av pengar i bidrag, mat, kläder, läkarvård och militär hjälp förs till er FAST det inte är alla svenskars vilja?
Revolution, förändringarna gör man genom att vara aktiva hemma i sitt eget land, det är din rättighet!
NEJ, kanske bilden stämmer inte på dig, men i dagens läge har vi inte råd varken att underhålla dig, acceptera din våldsamhet att tvinga Svenska Staten att vara våldsam mot sina egna genom att tillåta dig stanna och du har absolut inte rätt att bruka våld mot oss. 
Det som händer är i många svenskars ögon inte juste och tom. olagligt. Det är inte juste pga. många protester i Sverige möts med motdemonstranter och polishämtning. Det är OLAGLIGT för en protest är tillåten så länge du inte är ett hinder, en fara för dig och andra, till dess du har ett plakat på dig eller i dina händer och promenerar framför platsen du inriktar ditt missnöje mot och tom. en eller flera dagars protest kräver polisens tillstånd och även tillstånd att vara i området och dessutom kan det variera från kommun till kommun att tillstånd är belagd med kostnad av en bestämd summa! 
Min politik säger att för en begränsad tid är rörelsefrihet en rättighet till dess du klarar själv ekonomisk, och andra underhåller dig frivilligt med eget ansvar för ditt beteende. Min högsta strävan är att skapa ett land där alla missnöjda människor kan åka till.
Bodens invandrares hungerstrejk medför problematik och det bör tagas lagliga åtgärder  på plats, och utan mer tidsspillan framställa invandrarverkets beslut. Resultat av en sådan rättvis åtgärd kan ge klartecken till andra invandrare att hålla sig till svenska lagar, stoppa medias uppblåsning och styrning, skydda svenskarna från vidare konflikter bland oliktänkande, skydda mot påtvingad frustrerande dåligt samvete hos de svaga och inte ge utrymme till framtida sneda synsätt om som vad som är vad till nästa svenska generation.
Tor Svärdtorp

NSD insänt: 
Tolerans har sina gränser.
Tolerans för hungerstrejkande afghaner har övergått de lagliga gränserna, det sprider oro, irritation, missnöje och fel uppfattningar hos andra asylsökande.
Varför våra lokala politiker inte gör rätt för sig i synnerhet Eivi Blomdahl som ofta figurerar i media för stöd till en olaglig verksamhet?
Media måste öppna upp för positiv kritik och inte blåsa upp vindarna där de tycker det är bäst. För, bryter man mot lagar så gör man fel. I afghanernas fall lyder följande: de får protestera med information med plakaten på sig eller i handen, de får inte stå stilla på ett område, det krävs tillstånd från polisen och migrationsverket, de skall då betala en summa pengar som varierar från kommun till kommun och de skall inte vara en fara för sig och andra. Det är uppenbart att strejkandet bryter mot många punkter. Deras aktion har förvandlats till en våldsam handling och ett polisingripande bör ske för t.ex. befria handikappingången.
Tor Svärdtorp den 3 maj 2013

MEDIAS MAKTMISSBRUK!
Idag den 7 maj 2013 anmälde jag till polisen, de hungerstrejkande afghanernas olagliga verksamhet i Boden. Brottrubriceringen var svår men kan pendla mellan att handikapp ingången är blockerad så att varken äldre, handikappade, barnvagnar osv. kan ta sig till polisen, till ”fara för rikets säkerhet (om man så vill ta i)” genom att dessa invandrare riktar hot till våra myndigheter och själva är vägvisare för andra invandrare som får sin ansökan avslagen, så kan de göra detsamma och då uppstår upplopp.
En stund efteråt ringde jag till en kvinnlig reporter på NSD och berättade om just problematiken för handikappade som måste använda trappan. Det hände framför mina ögon att två föräldrar var tvingade att ta trapporna med sin handikappade son, men journalisten sa att ett möte hindrade henne från att komma. OBS! Hon visste vem jag var pga. att hon uttalade mitt telefonnummer, och hade möjlighet att ringa upp mig. 
Nordbottens lokala tv-nyheter var där under detta tillfälle, och jag frågade reportrarna om de ville ha ett tips, svaret blev ja! Tipsade om min insändare samma dag i NSD om olaglig verksamhet med klara detaljerade och fördjupade frågor. Tiden fanns för dessa två kvinnliga reportrar från TV, men istället valdes det än en gång att lägga munkavle på civilkurage, sunt förnuft samt för att belysa många missnöjda svenskars röster. Det blev tydligt under kvällens lokala TV nyheter. Med det fortsätter media att styra genom att lägga ved på elden, påverka genom att alltså stödja invandrares olagliga förbrytelse.
Tor Svärdtorp

Svar till insändare 15/5 ”Kissa svart kanske…” och ”Det samhället vill jag inte leva i 15/5” Helt överens med dig Edla Lantto att insändare skall signeras med eget namn, det påpekade jag själv i en tidigare insändare. Tidningen skall inte fungera som terapi för att befria sina egna frustrationer, det skall finnas för att utveckla ansvartagande, så anser jag. I min tidigare insändare den 7/5 kan du läsa vad jag står för.
Angående ”Rödingen” du kan simma vidare för det verka så att du varken skriver under med ditt namn eller vet vart du är på väg.
”Rödtotta” och många andra som inte har vågat att öppet stå för sina åsikter kanske kommer att vara där med mig nästa gång om dessa afghaner än en gång bryter mot lagen. Det handlar inte om rasism. Vet om andra som gjort liknande har blivit bortkörda. Lagen är inte lika för alla.
Tor Svärdtorp, Haparanda bo och bodensare.


VARFÖR UTVANDRING?

Söka sig till bättre ekonomiska förutsättningar?... under uppbyggnad

www.vi-pr.com