Google translate egen
TREENIGHET

 

 

 

TREENIGHET

Invandring Homosexualitet Våld

 

 

INVANDRING

 

Några tankeställen:

 

Retorik.

 

A) Omvänd situation. Vad får de invandrade idag i Sverige? Guld och gröna skogar… de slipper i alla fall SVÄLT, DISKRIMINERING, FÖRFÖLJELSE, TORTYR OCH DÖDEN, DE FÅR POLITISK OCH RELIGIONSFRIHET.

Tänk dig om situationen varit omvänd… Tror du att vi skulle få i deras land om vi kom som flyktingar som de får här? Politisk och religionsfrihet? Uppehållstillstånd? Socialbidragsstöd och svensk hemundervisning som minoritetsspråk framöver? Starta eget bidrag, bostad före deras medborgare, förtur på dagis och i vård och del av deras pensioner? Skulle de tillåta promiskuitet, våra unga tar deras flickor och pojkar för att ha sex och föröka sig villt som vi gör i Sverige? Skulle du tänka dig möjligheter till att sitta i deras regering och bestämma över deras folk… som man gör i Sverige? Nej, jämförelsen är bedrövlig. Så går det inte att resonera… man kan tycka så, men kan vi inte bortse från att det finns sanning i det.

 
B) Frivilligt hembidrag. Alternativ till dagens invandrar politik och det är mitt-våra förslag att du som stödjer invandring i sitt helhets tänkande då de nyanlända inte klarar sig själva… ”Ta hem dom hos dig en eller flera invandrare i din bostad eller låt de uppehålla sig i din trädgård, sommarstuga där du äger mark osv. Försörja dem med kläder, mat, stödja den sociala verksamheten, integration och alla de mänskliga behov…” ÄR DU REDO TILL DET? Då är du en sjyst medborgare som respekterar dina landsmän som inte tänker som du, du visar din förståelse för minoritetens åsikter, uppfattat att vi lever i en demokrati där dialog och objektivitet är grund till personlig och samhällets utveckling, du skyddar demokratin mot medborgares manipulation och visar din solidaritetskänsla som inkluderar invandrare och dina landsmän. JAG ÄR REDO TILL SÅDANT VAL för jag är båda patriot och humanist, men DU, VEM ÄR DU? 
OBS! När du kontaktar invandrarna, stödjer eller skyddar dem, tillåter dem stanna utan att landet har behov av arbetskraft, ta hem invandrare, tänk att du inte vet vem människorna är: de kan ha dolda eller dels nyanserade politiska och religiösa fientlighet, kan vara tjuvar, bedragare, rånare, infiltrerande terrorister, våldtäktspersoner, mentalt instabila (mindre eller allvarligt galna), kan vara fysiskt handikappade i behov av transplantationer eller protes vilket innebär att du betalar deras behov av sjukhusvistelse, förmodligen kan det vara mindre eller allvarligt traumatiserade efter horribla upplevelser och då är i stort behov av psykologisk hjälp och medicinering, de kan vara tom. mördare av den värsta sort som har slaktat eller styckat kvinnor och barn, de kan bära allvarliga smittsamma farliga och dödliga sjukdomar, osv. Massinvandring eller  massinvandring i nöd kommer att vara direkt och indirekt mål för egen kulturundergång genom att gömma krafter av grupperingar religiösa och nationella fiender som via egen folk förökning i eller de med mer extrema våldsamma åsikter kommer att politisk–religös -kulturellt ta över landet Sverige.    
Avslutningsvis: DU VILL INTE ATT ANDRA ELLER JAG TVINGAR DIG TILL EN SÅDAN BELASTNING OCH FARA ELLER HUR? VARFÖR VILL DU DÅ ATT JAG OCH MINA BARN OCH BARNBARN, MIN SLÄKT OCH MINA KÄRA OCH HELA SVENSKA FOLKET TVINGAS TILL EN SÅDAN BÖRDA? Nationella gränser finns för att skydda landets territoriella existens och för utvalda folk som bor där. Vill man inte vara svensk flyttar man från Sverige. Vill man leva utan gränser då börjar man med sig själv som exempel att följa genom att söka en ny identitet som APOLIDE (apòlide agg. e s. m. e f. [dal gr. πολις -λιδος, comp. di - priv. e πλις «città, stato»]. – Persona che, avendo perduto la cittadinanza di origine e non avendone assunta alcun’altra, non è cittadino di alcuno stato.)-( statslös adj . och er . m . och f . [ Från Gr . πολις -όλιδος , comp. - av Priv . och πόλις " stad, stat " ] . - En person som efter att ha förlorat sitt medborgarskap i ursprung och inte ha tagit något annat , inte är medborgare i någon stat.) 

 

C) Fadder. Blir fadder, personlig fadder, familje fadder, by-fadder, patriot och nationsfadder, kontinentfadder, religionsfadder, politisk fadder osv. DET ISTÄLLET ÄN ATT bidra till våld mot dina egna här hemma när vi och du själv tvingas betala skatt och sen ser del av det försvinna mot din vilja utomlands till mindre eller mer okänd destination istället än att investeras hemma för svensk stabil välfärd för ditt bästa här och nu och dina efterkommande i framtid. Alltså, skicka dina egna pengar till vem du vill behövande utomlands… var fadder.

Som engagerad fadder vill du säkert träffa dessa behövande? Betala resa till dem och uppehålla med politisk information hur man uppnår mål för en välfärd. Du kan vidare sedan besöka dem för att uppleva deras situation och vad de har kunnat göra efter din information om välfärd. 

 

D) ”Folkomröstning i tid.” Vill du ha ett multikulturellt samhälle utan gränser som t.ex. dagens Sverige 2014? 

SOM skrivit OVAN men här med andra ord: Börja då att respektera andras åsikter som inte är överens med dina. Demokrati är lika som en diktatur när bevis finns att många andra medborgare har motsatta åsikter än din gällande invandringspolitik. Tills det finns nationella gränser är det nationalförräderi att kalla andra för rasister och förneka andras talan och inställning. Jag och vi andra förstår men kan inte tolerera när du som offer till politiker, media och andra giriga landsmän eller invasionsstyrkor från fjärran propagerar och påverkar dig, döljer och vrider information så att du som offer inte kan tänka klart, vinklar med hot av anklagelser som t.ex. ”rasist!” etc.!

ALTERNATIV mot motsättningar är att öppna dörren till möjligheter för dig och för mig via folkligt politisk alternativ beslut som balanserar våra åsikter och det är via FOLKOMRÖSTNING! En rättvis folkomröstning som vi kan kalla ”FOLKOMRÖSTNING I TID” är när parterna resursmässigt som t.ex. tidsmässigt samt medial kommunikation jämlikas. DET KRÄVER JAG IDAG lokal, kommunal, regional och nationell!

 

E) Förbjud nationella och kontinentala gränser.

Tror du på en multikulturell värld? En värld utan nationella gränser?
Vill du att kultur och religion alla smälter samman?
Tror du att 3 eller 10 miljarder människor kan leva tillsammans utan dagens rovdjurdrift i realitet som speglar vår tid som konkret exempel att samlevnad är möjlig utan att motarbeta varandras olikheter?

Igen för den tredje gången: vill du att invandrarflödet i Sverige har rätt att föröka sig med egna barn och importerad släkt så att Sverige kan bli ett experimentland, ett exempel i hela världen att följa då invandrare tar proportionellt över Svenska folkmängden med slutsatsen till din och vår undergång?
Det är det som kan hända utan nationella gränser ett naturligt urval i mening eller hur?

Med gränser kan vi inte vara humanister, religiös, internationalister, kapitalister, anarkister, jag-du-vi-de kan inte förtrycka eller befria hela världen, vi kan inte få utbrott av våra rovdjurs beteenden!

Vår egoism var skulle den ta vägen? se på (http://www.df.lth.se/~triad/stirner/denende/denende.html) och svara själv på det (evig egoist).   

Utan gränser skulle kommunikationsproblematiken underlättas? Se på ” http://www.vi-pr.se/maktsjuksyndrom.htm, http://www.vi-pr.se/kommunikationsproblematiken.htm, http://www.vi-pr.se/tiden_drommar_intelligens.htm. Samtalsutvecklig http://www.vi-pr.se/demokrati_diktatur_vom_losning.htm visionsutveckling 1 http://www.vi-pr.se/helhet.htm och igen 2 http://www.vi-pr.se/tiden_drommar_intelligens.htm” Svara själv på det om du kan. Jag avslutar meningen som en fråga eller att så är det eller inte är det som skulle vara vår tid utan gränser… och som?

 

 

HOMOSEXUALITET

 

Utan heterosexuella dör mänsklighet!

I Sverige gör man pridefestivaler för att driva ett allmänt godkännande om en sexläggning men ingen gör festivaler för våra gamla som har betalat skatt hela sitt liv, ingen gör festivaler för barn som skall möta livets gåtor, ingen gör festivaler för våra ungdomars framtid, ingen gör festivaler för mobbade och oskyldigt dömda till frihetsberövade, ingen gör festivaler för barn som felaktigt omhändertagits av socialförvaltning eller ensam vårdnadshavares egoism, ingen gör festivaler för korruption i statens korridorer och privata lycksökare, ingen gör festivaler för poliser och militärer eller räddningstjänst och präster som brinner för sitt yrke och tro, ingen gör festivaler för dem som dör på jobbet och aldrig mer förenas med sin omgivning i livet på detta jord, ingen gör festivaler för arbetslösa som är offer av vansinnig politik, ingen gör festivaler för läkarkåren som ger stöd utan att fråga tillbaka efter uppskattning, ingen gör festivaler för forskare och våra matproducenter osv. Föresten, JA, det finns första maj för proletär i diskriminering för andra klassarbetare, finns för ungdomar som har student i diskriminering mot dagisbarn och andra skolinsatsers nivå, finns kvinnodagen i diskriminering för motsatta kön, finns pappa och mammas dag i diskriminering för de människor (kvinnor och män) som för olyckhändelse eller naturlig omständighet inte kan få barn, finns jul som går att definieras familjefest i diskriminering för de miljonstals barn, unga och vuxna som inte har en familj, finns också födelsedag och finns namnsdag men inte för de som inte ha ett namn eller årstid… och finns vad mer… fester för ena och den andra samt den tredje och fjärde osv. men inte för de som av olika omständigheter inte kan vara med och lider av det, det finns paradoxen att överhuvudtaget varför skall man festa?

Ja, jag kan säga att finns en del förståelse, kompensation, hederlig uppskattning, dels ekonomiskt stöd och vad mer för de citerade exempel och med vidare exempel som t.ex. finns utdelning av Nobelpristagare för forskares ansträngningar men inte för alla medarbetare, finns löneförhöjning med goda marginaler för chefer men inte för andra nivåarbetare, finns fallskärmsmiljoner vid avgångsvederlag för direktörer men inte fallskärmsvinst utdelning för producenter (arbetarna), finns utdelning för konsumenter och investerare men inget för de som inte kan investera, finns selektiv skydd (korruption) med mediala och politiska samverkan i medborgares tragedier och samhällshändelse med vinst för egna intressefrågor i förlust för rättvisan.

Ja, det finns och inte finns den ena och den andra. Resultat är ungefär som ovan beskrivit vid invandrings problematik D och C.

 

-Reflektion: Vem är Homosexuell?

Ja, sägs att det är ett normalt beteende som knyts till genetiska inslag… men på den punkten är inte denna kunskap enklare fördelad till allmänhet. Ja, finns följande som än en gång missgynnar natur och sanningen: Sexuell läggning syftar i Sverige oftast på en persons sexuella orientering i fråga om partnerns kön. Exempel på sexuella läggningar är heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet och pansexualitet. Vissa menar också att asexualitet bör räknas som en sexuell läggning.[1][2] Internationellt sett anses det betraktas ofta som stabila och oföränderliga sexuella preferenser som sexuella läggningar.

Källan http://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuell_l%C3%A4ggning#Forskning!

Finns bara ett svar på detta: ”HETEROSEXUALITET ÄR INGEN LÄGGNING DET ÄR ETT FAKTUM (bevisad och beprövat), det är NATURLIG och är en URVALS FUNKTION I SIN TOTALA NORMALITET”.

 

DEFINIERA HETEROSEXUALITET SOM LÄGGNING det är ett bevis och sätt att skapa ett sådant påstående genom jämförelse och inget annat! Det är en förbluffande lögn! Om också genvetenskap bevisar att homosexualitet orsakas av den och det, det går inte att definiera heterosexualitet som läggning! Problematiken delvis påminner mig om RASER gällande mänskligheten att senast får man höra att det inte finns raser… är det sant eller inte är det ett försök att med dialektik konfundera uppfattningar så att det som passar bäst för mig (dig alltså) passar bäst för alla för JAAAAG (du) har makten för ett sådant intresse! Eller? Har ni svar? Ger inga svar för rättvisans skull! 

 

tänker man vidare… om det anses att homosexuella skall jämlikas till ledande position som heterosexuella kvarstår frågan om de andra sexläggningarna som t.ex. pedofili, pederasti, sex med djur och döda osv. Är dessa andra att diskrimineras som inte normala och straffas för det de gör efter sina naturliga behov som homosexuella gör? Varför erkänner man som normalt de ena och inte de andra? Varför inte göra vidare parader för pedofiler och pederaster då vuxna går hand i hand med barn? Varför inte göra vidare parader för djurälskare, som går med sina kossor, hundar och vad mer vid musikaliska marscher (människor och djur tycker om mysigt… de förenas)? Varför inte göra parader för de som går med hästkärror eller öppna Rolls Royce lastade med en eller flera döda kroppar under färgsprakande kortege? Varför inte göra parader för heterosexuella som fritt med deras underbara kroppar utför spektakel med fullbordat coitus (samlag) i olika ställningar i sällskap av tysta eller vrålande orgasmer musik? Varför inte nudistparad för vuxna, unga, barn och bebisar som med sin nakenhet bevisar att just nakenhet är det första beteende som representerar människan som sådant. Alla är född nakna och nudism eller naturism som det kalas idag det är en naturlig rätt att vara, bevara precis som heterosexuella sanningen. Paraden utvidgas som protest och väckelse för att motverka benämning vackert eller fult, inte skämmas över sin kropp och att moraliska, etiska och religiösa dogmer motverkas för en rättvis upprättelse! Varför inte det? Hahaha! Något konstigt finns i hela… friden!

 

-Ja, vem är du mer än homo mfl.?

Hur mycket kräver du? Resonemang kräver utvidgning som relateras till samma homo fråga och därför kan vi ta flera flugor i en smäll så smälter vi lättare det obehagliga eller det som inte passar… 

 

Provrörsbefruktning, adoption, kloning, genmanipulering, IT chips inplantat och vad mer. Var går gränser, gällande möjlighet och syftet till utvidgning för jämlikhet som suddar det som idag är lagligt och olagligt, rättighet och plikt, då när olikhet inte finns mer? Det gäller mänsklighet, djurrike, växtrike och livet överhuvudtaget. Resonemang färdas som i en evig åtta och skapa känslan kring frågan om vad är det som är fel eller rätt? Skall alltså vi alla vara lika eller förutsätta som idag att vara olika?

 

Med den absoluta likheten.

Med det hamnar vi en värld utan gränser, då är också mening att vi har fullbordat dels den viktigaste frågan om livets mening… är vi GUD? Det eviga liv som vi strävar till är också det fullbordat då?

Realistiskt och respektfullt vilket människan inte har visat är, den vägen att fortsätta är livet i sina Olikheter. Använda pluralism som ända sanning i livet för att rättvisa skipas via NATURENS LAGAR.

Javisst jag håller med att människor som inte kan föda skall acceptera sitt öde, inte adoptera, inte föda via provrörbefruktning, inte via ägginplantage och allt annat i dagens vägar som fabricerar ett liv då idag mänsklighetens ras och överlevnad är i princip garanterad. Det gäller för alla människor oavsett sexuell läggning eller rätt läggning. 

 

Angående förändrad personlighet i tiden.

Alla människor som har eller inte har någon fysisk eller och psykisk defekt gällande sexuell lust och möjligheter till orgasm oavsett sexuell läggning eller ej, är påverkan från samlevnad en händelse att uppmärksamma för att höja tankeställe som inte klart uppmärksammar vare sig via media eller under glada parader att alltså ”personförändringar sker hos homo med ny personlig benämning t.ex. från homo till homo-ped, homo-ped-nekro osv.” Alltså, förändringar av ursprunglig sexuell dragning under olika omständigheter är möjligt och personförändringar som sker i olika grad och intensitet finns hos alla.

 

Vill man inte erkänna att sexläggning eller sexdragning tillhör ett samhälle som grundas på olikhet och där det bara finns en sexualitet som alltså leder heterosexuella, då, framhävs behov om en tredje väg och det gäller att avskaffa sexlust eller tom. kastrering från födelse och den tid som behövs.

En sådan världsomfattande åtgärd medför en till positiv effekt, nämligen reglering av den farliga demografiska explosionen av människor på jordens lilla yta.

Men, sådana åtgärder som medför vidare motstånd och problem går kanske att ses över med olika alternativ och en av det kan vara följande http://www.vi-pr.se/krig_fred_6.htm.

 

NU, i dagens läge 2014-09-24 om inte det är möjligt att göra en lag för att upprätta heterosexuella Rättighet att kvarstå som UNIK vid familjens rättighet går inte att undvika KRAVET att fortsättningsvis homoparad och påstående mm. är missvisande, tendensiösa, föraktande och därtill grunden till konflikter, förföljelser och därtill bör räknas verksamhet olaglig samt därtill straffas.

Här skriver jag om RÄTTVISA, om det som är rätt och inte bara laglig ”Rättvisa står inte alltid vare sig i lagboken eller TRON”. Lagen och lagar skapas av människor som dagens politik med motståndare istället än politik som främjar mänskligheten. Det gör att samhället som en evig åtta fortsätter sin bana med våldet mot sin egen undergång!

 

Konflikt i samlevnad som skapas av ett tyst könskrig som kan jämföras till världens kalla krig är i Sverige med RFSU-RFL med frågor för HBTQ mm i spetsen och andra grupper med samma stämpel samt stöd av politiska opportunister som vi tydligt har sett markant under politiskt val 2014, prelater från olika kyrkor, okunniga ledare av olika intressegrupper samt allmän okunskap i fråga.

Det, skapar en farlig sidoeffekt och som kommer att drabba själva massan som stöder.

I Sverige upplever vi problem av samma typ genom otillbörligt invandrarflöde med trojansk negativ muslimsk innebörd där otrogna skall utrotas.

Svar till provokation är många och olika mot denna homoeufori.

Jag som många andra svenska medborgare i närkontakt med invandrare känner till förbluffande nog invandrares hat mot svenskarna, traditionell zigensk nedvärdering av zigensk kultur mot andra kulturer och det nya fenomenet utan gränser om HETEROFOBI.

 

På svar till provokation, förtryck, sakta men säkert underkuvad heterosexuell identitet står vi med följande deklarationer http://www.vi-pr.se/hetero.htm och debattsida på facebook https://www.facebook.com/pages/Heterosexuella-i-världen/465334450272578?fref=ts och inte minst familjens höga pelare för de mänskliga rättigheter http://eu-familia.eu/  

MEN, med respekt för alla människors lika värde anser jag att följande politik är en lösning och inte alternativ mot homosexuella mfl. och tom. i bred utsträckning nästan utopisk i sig men möjligt i olika avseenden från beteende vetenskap följande hemsida länk http://www.vi-pr.se/extraktioniskt_politik.htm.

 

 

VÅLDET

 

Jag kommer att hålla mig i sällskap med läsarna till våldet som det allmänt menas med några duttar i den vetenskapliga och filosofiska, så att skriften passar in i treenighets koppling och förståelse förmåga.

 

VÅLD MED REDSKAP

Våldet med redskap sker… ”…det är när KAST sker. När du kastar en sten, när du skjuter en pil med pilbåge eller armborst, när du kastar en kniv, ett spjut eller en lans, när du skjuter med ett gevär och dyl., när du berusad kör en bil och dyl., när en bomb faller och när du kastar någon eller bara knuffar…

Alltså när objekten lämnar din hand och kontrollen av objekten har brutit kontakten med dig, du som med din vilja från ditt inre och gärna, med upptränad kroppen till strid skulle ha kunnat styra objekten till valda mål exakt vad du ville… då förlorar du kontrollen och objekten är lämnad till andras makt eller omständighet som t.ex. vind, regn, aska, dimma, snöflingor, temperaturskillnad, objekten i transit över det kastade föremålet banan, då är våldet ett faktum!... ”

 

En fråga på denna mening uppstår: när är man då inte en mördare eller en våldsförespråkare?

”Under en strid, du bruka inte våld när du når målet utan att lämna objekten från dina händer, dina armar, dina ben och din kropp. När du och objekten tillsammans når målet för en närstrid. Närstrid under spontan oberäknad händelse eller när motståndarna är tränad eller utbildade för det.”

Naturlag och urval skall vara grunden till händelserna.

 

I dagens samhälle och konfrontation.

Konfrontation av dagens samhälle och liv med innehållet av nedanstående länkar ser vi avståndet som sådant och som är dels av direkta och indirekta resultat om konsekvenser av våld: pga. kommunikations problematik http://www.vi-pr.se/kommunikationsproblematiken.htm, medvetande http://www.vi-pr.se/maktpolitik%20nr1.htm, visioner http://www.vi-pr.se/helhet.htm, mänskliga behov http://www.vi-pr.se/fattigdom.htm och http://www.vi-pr.se/godhet.htm, utveckling http://www.vi-pr.se/vi_samhallet_8.htm samt för att göra det i mer obegriplig mening, tar jag dig igen till att delta med egna slutsatser eller undrande om våldet via min fråga av tudelad tunga om vad som är mening med det?

 

VI och ni. Det är inte många som läser det som jag skriver men jag har alltid satsat på kvalitet än kvantitet. De som läser är studenter och forskare, politiker och drabbade, konstnärer och filosofer men massan är som alltid beprövat varit kuvad av de ena och det andra så att tiden räcker inte till för dem. Människor håll sig till de enklaste meningar och strömmen fortsätter att dra detta överflöd av individer dit vinden blåser. Idag är stress, idésplittring medan under andra tider var det annat som gav samma resultat som kallas förändringar men inga lösningar!

 

 

Hur krigar man idag?

 

Lantbrukarkrig.

DE lantbrukare som besprutar och genmanipulerar växter och djur, tar i besittning onöjda stora jordarealer och maskinellt exploaterar dem. Förgiftar i samband med industri och extrem konsumtion vattenresurser och dess existens, skulle de istället än att vara en del av den mänskliga katastrofen, svälja sanningens medicinpiller som förändrar deras ivriga ”JAG den mäktige” sjukligheten samt den ynklige bonden som lika ivrig i sin ignorans skulle via demokratisk väg och medvetenhet sätta måttliga gränser på aggression mot naturen…

De skulle vara med att förebygga öknens expansion och bidra att skapa gröna öknar i olika former från låglandet till altituden. En tanke, som ett träd sträcker sig ut med många grenar och rätta till denna paradox.

 

Jägarekrig

Jägare som en hypokrit, säger att denne bryr sig om skogar och rättigheter för att skydda djurarter, medan syftet är att främja sitt förträngda rovdjursbeteende, sin feghet knuten till en lågt självförtroende samt okunskap och väljer att skjuta, jaga med hjälp av djur, använder fällor och höjer sig till mördare och i samband med deras fester och troféer upprepas och stagnerar dessa sjukligheter bland dessa tragedier.

 

Kontrollsamhällets krig

Våldet med stöd av lagar som frihetsberövande själva erövrare och offer t.ex. när flertal poliser ingriper med skjutvapen mot en knivbeväpnad medborgare. Rädslor från båda sidor skapar oönskade konfrontationer och slutsatser som samhällets styrande medborgare bär kollektivt ansvar för.

När man inte vågar bryta mot orden när tvivlen http://www.vi-pr.se/tvivel.htm eller insikt http://www.vi-pr.se/insikt.htm har trätt fram hos poliser, åklagare, domare, fångvaktare och politiker.

När myndigheter som ”fångar” medborgare som blev orättvist anklagad istället än försvara dem.

När människor får kännedom om en bevisad orättvisa men inte agerar med engagemang i fråga, stärker med deras passivitet det eviga onda som med tiden kommer att drabba dem själva.

 

Makthavarnas krig

Makthavarnas krig i statens och nationens namn (medborgarna är staten och nationen) beslutas av den ena och den andra och… vi går inte någon vart! Tiden kommer att vinna makthavarnas tröghet och dessa kommer att leda livets till undergång.

De ägnar sig till krig och fred utan radikala lösningar.

krig drabbar civilbefolkning och taktiskt samt strategiskt bevittnar makthavarna okunskap och rädslor.

Cyniskt nog skriver jag att vi är så många människor på jorden att vi genom obegränsat födelseantal så pågår kriget mot var och en att små krig löser inte problem så förr eller senare kommer mänskligheten att kollapsa om inte naturens krafter fixar det tidigare.

Skall man mäta krig i situationer inom nationella beräkningar ser man det hela som ren idioti pga. angriper man civilbefolkning som är den största nationella pelaren inom produktion, så minerar man välfärden i första hand och staten samt nationen existens då skattebetalarna minskar eller splittras och tom. upphör så att det med det försvagas, förändras eller försvinner nationer och deras stater!

Som skrivet, skjuta eller kasta samt passivitet i en empirisk sammanfattning vid krigande eller pacifism är lika i sitt upplopp, det är skadligt, mördande och beteende bevittnar att människor långsiktigt är självmordsbenägna! Frågan är: är våldet beroende framkallande? Svar: nej för de som upplever våldet MEN längtan som motiveras på radikala förändringarna JA! Därför allt är politik (kunskap att regera sig) http://www.vi-pr.se/brevpolitiker.htm är vägen till herrarnas krig.

 

Dagens krigsföring

Dagens krig som härjar i världen och som vi är vana se via media eller upplevt menas med skjutvapen, bombningar som stäcker sig till kemiska och mindre kända hemliga metoder och där aggression sträcker sig till civilbefolkning, samröre från terror till det psykologiska och kalla krig samt att frihetsberövade folk instängda i olika länder och tillåtelse att dessa tar sig till flykt, det kommer att medföra nya slaveritider, förändringar i de stabila nationella entiteterna med allt detta våld och mördande. Genocid och galenskap är uppenbart att de som förnekar det är i de absoluta meningar MENTALT FARLIGT GALNA.

Dagens krigsföring är båda utveckling och degenerering se på http://www.vi-pr.se/krig_fred_6.htm det i relationer med länkar som knyter resonemang och information till helhet i mening av kunskap och mental utveckling.

 

 

SJÄLSLIGA (mentala av behövande=behov m.m.) VÅLD

 

Provokation är våldet http://www.vi-pr.se/provokation.htm

 

Moral

Finns också en etisk grund att följa som var före i tid t.ex. när man kastade handskar och kallades till duell, när militärer stred mot likasinnade i olika ordnade och specifika formationer utan att civila involverades, när en man ger sitt ord håller överenskommelse eller när man svär ed och det som jag själv håller högt är när denna oundvikliga strid görs ser de iblandade varandra i ögonen och de motsäger sig till bakhåll eller angripande bakom rygg? Ja! Med denna korta mening blickar man på fråga och svar.

 

Dagens (själsliga meny) mot arbetande politik och massan.

Världen över med olika regeringar som konkurrerar, tävlar, strider och förtycker för att främja egen ställning, den och den människan, gruppen eller intresse. Det kallas korruption, hemlighetsfulla pakter, kartell, maffia, organisation för styrande elit och främjandet av utveckling med intressen typ konkurrens eller centralisering.

En sammanfattning av det själsliga (mentala m.m.) våldet som enar pengar och makt behov vid mental störning för de billiga individer som själsligt alltså ligger mentalt underutvecklade mer än djur oavsett om dessa är vilda eller tama. Så lågt ligger denna typ av mänsklighetens massa som ägnar sig i beroendeställning till billigt resonemang i sociala medier, luxuösa, promiskuösa, dans, sport, tävlande, girighet, missbruk OBS! ALLT DETTA MENAS I DEN OANPASSADE TID (dagens) PERSPEKTIV DÄR VÄRLDENS MÄNSKLIGHETENS ÖVERLEVNAD OCH LIVET I SIN UPPSTÅNDELSE ÄR I FARA OCH PÅ VÄG TILL UNDERGÅNG FÖR ALLTID.

Ovan beteende är att förkasta och erkännas som låg i värde gentemot den högre grad av utveckling då människan blir hjältar i olika sammanhang inkluderande de terrorist stämplade och andra självmördare typ kamikaze osv. som aldrig har dödat civila, de som blir kannibaler för att överleva och krigar i nödvärn i behov för att försvara sig mot oprovocerad aggression, invasion, krigsföring och förtyck i sin högre mening! http://www.vi-pr.se/ljuset.htm och http://www.vi-pr.se/varldsundergang.htm

 

ALTERNATIV TILL VÅLDET ELLER LÖSNING TILL DET?

 

Alternativt samhälle som t.ex. http://www.vi-pr.se/vi_samhallet_8.htm, moderna kollektiv familjers samhälle och urinvånare typ, nationer som lever vare sig med poliser och militärer eller Religionssamhälle med icke vålds inriktning. Dynamisk och konstruktiv politik som t.ex. http://www.vi-pr.se/vi_pr_partiprogram_7.htm  

Lösningar på social nivå som t.ex. http://www.vi-pr.se/extraktioniskt_politik.htm och på social nivå vid Kontrollsamhället som delvis motverkar provokation, våld i olika former för den enskilde och grupper som t.ex. se en av mina sociala individuella förslag http://www.vi-pr.se/tredje_öga.htm samt ev. ökat bevakad temporär massa urbanism och registrering osv.

 

DAGENS SAMHÄLLES pedagogiska inriktningar mot våld vid skolor som redan delvis finns i olika länder och religioner och i vårt land Sverige länge negligerat mitt förslag som del av ny undervisning inom ungdomsverksamhet som fritid, gymnastik eller fel definition idrott http://www.vi-pr.se/gon_munk_sjalv_forsvar.htm.

Vid arbete, skolor, kvarter osv. som t.ex. http://www.vi-pr.se/demokrati_diktatur_vom_losning.htm, vidare ett exempel till http://www.vi-pr.se/lagforslag.htm gällande familjeproblematik och http://www.eu-familia.eu/.  

 

Politiskt och socialt ekonomiskt stöd för att propagera icke våld och pacifism via symposium, föredrag och allmän utbildning via media.

 

VAPEN

Individuell och Försvaret samt ordning. Militärt, polisiära och samhällets ordnings former vid företag och organisation typ ordningsvakter, medborgargarde, natt och dag vandrare osv. I självförvarssyftet är vit vapen (stickvapen) kniv, svärd, lans i samband med andra alternativ som elpistoler, stav, fri kroppsstyrka och skicklighet i det via närstrid konstteknik, det är icke våld. Samt rätt till att bara dessa objekt eller användning är icke straffbar när provokation har ägt rum.

Alltså, användning av motorsåg, elpistol, högaffel, lie, skära, hammare, svärd, kniv, stavar, spade, stekpanna eller sten som handförlängare, pepparspray och eldkastare osv. som används i naturligt tillstånd utan fysiologiska naturliga eller kemiska berusningsmedel är vidare icke våld när konflikten uppstår. Principen om icke våld i en strid är när kunskap eller kroppsstyrka används utan kast och som då har samma värden som strid mellan djur. Sådan strid är naturliga och dvs. instinktiva reaktioner som inte skall ske av provokation (Provokation = lockande till brottet av latin provoca’tio och som jag här i definition inom parentes menas grundas på den mänskliga intelligensen i den mening att mänsklig kunskap och organisation används i händelse).

 

Angående JÄGARE skall jaga som i urtid eller grottans tid med lans, knivar, spjut, klubbor, med egna fysiska grepp osv. utan kast eller utan fällor.

 

En riktig soldat skall vara till ex. som under vikingatiden eller i medeltid med dagens kunskap här ovan förklarad utan kast.

 

Alternativ lösning för alla krig och personliga strid är att använda strategin av ”…tid…” så att tiden löser med så lite förlust som möjligt eller med ingen förlust alls vid drastiska självförsvars händelser. Min förfader ”Quinto Massimo (il temporeggiatore)” som vann kriget mot Hannibal under romerskt imperium lämnade detta kloka arv i form av militär strategiskt tänkande. Tack för det.  

 

Men allt är proportionerligt och dvs. att många människor har en bild av sin roll och yrket att det gör att de tror att det är så som skall vara eller göra. Många alltså har inte kommit till insikt att saker har andra slutsatser än de vet om.

Finns olikhet och gränser för allt, också för vapen i alla tänkbara former från skjutvapen till massförstörelse, från kroppslig styrka till kniv osv.

 

AVSLUTNING

Är det för svårt att följa resonemang? Frågan kanske ställs att ”Vem är du som skriver, vem tror du att du är? Svaret är Vem är du som inte läser, inte orkar läsa, som inte kan kommunicera, evig egoist, panteist eller JAG OCH DU I TIDEN MED SITT OFÖRUTSÄGBARA JAG?

 

 

Tor Svärdtorp 2014-09-28

 

www.vi-pr.com